• (đổi hướng từ Blankest)
  /blæηk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để trống, để trắng (tờ giấy...)
  a blank page
  một trang để trắng
  a blank cheque
  một tờ séc để trống
  a blank space
  một quãng trống
  Trống rỗng; ngây ra, không có thần (cái nhìn...)
  a blank existence
  một cuộc đời trống rỗng
  a blank look
  cái nhìn ngây dại
  his memory is completely blank on the subject
  về vấn đề đó anh ta không nhớ được tí gì
  Không nạp chì (đạn); giả
  blank cartridge
  đạn không nạp chì
  blank window
  cửa sổ giả
  Bối rối, lúng túng
  to look blank
  có vẻ bối rối, lúng túng
  Hoàn toàn tuyệt đối
  blank silence
  sự yên lặng hoàn toàn
  blank despair
  nỗi thất vọng hoàn toàn
  Không vần (thơ)
  blank verse
  thơ không vần

  Danh từ

  Chỗ để trống, khoảng trống, gạch để trống
  to fill the blank
  điền vào những chỗ để trống
  Sự trống rỗng
  his mind is a complete blank
  đầu óc anh ta trống rỗng
  Nỗi trống trải
  what a blank such a life is!
  cuộc sống như vậy thật trống rỗng quá!
  Đạn không nạp chì ( (cũng) blank cartridge)
  Vé xổ số không trúng
  to draw a blank
  không trúng số; ( (nghĩa bóng)) thất bại
  Phôi tiền (mảnh kim loại để rập thành đồng tiền)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mẫu in có chừa chỗ trống
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điểm giữa bia tập bắn; đích

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thể dục,thể thao) thắng tuyệt đối, thắng hoàn toàn

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Phôi, bán thành phẩm, không tải, dập cắt phôi

  Cơ khí & công trình

  dập phôi cắt phôi
  phân dao

  Toán & tin

  để trắng
  phần trống

  Xây dựng

  cạn trắng
  điểm rỗng
  phôi tiền

  Kỹ thuật chung

  bán thành phẩm
  blank transfer
  sự chuyển bán thành phẩm
  cụt
  khoảng trắng
  blank after
  khoảng trắng theo sau
  blank deleter
  bộ hủy khoảng trắng
  blank deleter
  thiết bị hủy khoảng trắng
  khoảng trống
  embedded blank
  khoảng trống được nhúng
  embedded blank
  khoảng trống không được nhúng
  ignore blank
  lờ đi khoảng trống
  inter-word blank
  khoảng trống giữa các từ
  khoảng vượt
  không tải
  để trống
  blank record
  bản ghi để trống
  blank skylight
  cửa mái (để) trống
  blank table
  bảng kê để trống
  phôi
  beam blank
  phôi thanh (thép hình)
  blank mold turnover
  sự quay đổ khuôn phôi
  blank mould turnover
  sự quay đổ khuôn phôi
  blank production shop
  phân xưởng chuẩn bị phôi
  blank table
  bàn phôi mẫu
  blank tear
  vết xước phôi mẫu
  blank washer
  máy rửa phôi
  forged blank
  phối thép
  gear blank
  phôi bánh răng
  round blank
  phôi tròn
  screw blank
  phôi vít
  wheel blank
  phôi bánh răng
  số không
  rỗng
  blank arcade
  chuỗi cuốn rỗng
  blank arch
  vòm rỗng
  blank binder
  binder rỗng
  blank cell
  ô rỗng
  blank character
  ký tự rỗng
  blank sequence
  chuỗi rỗng
  blank-and-burst message
  thông báo trống rỗng-chùm khối
  Insert Blank
  chèn một trường rỗng
  sự dự trữ
  trắng
  blank after
  khoảng trắng theo sau
  blank arcade
  chuỗi cuốn trang trí
  blank card
  phiếu trắng
  blank card
  thẻ trắng
  blank character
  ký tự trắng
  blank column
  cột trắng
  blank deleter
  bộ hủy khoảng trắng
  blank deleter
  thiết bị hủy khoảng trắng
  blank diskette
  đĩa (mềm) trắng
  blank diskette
  đĩa mềm trắng
  blank door
  cửa giả (trang trí)
  blank door
  cửa giả trang trí
  blank endorsement
  ký hậu để trắng
  blank film
  phim (màng) trắng
  blank line
  dòng trắng
  blank presentation
  bản trình bày trắng
  blank space
  khoảng trắng
  blank tape
  băng trắng
  blank web page
  trang web trống
  trống
  blank cell
  ô trống
  blank character
  ký tự trống
  blank column
  cột trống
  blank column detection
  phát hiện cột trống
  blank database
  cơ sở dữ liệu trống
  blank diskette
  đĩa (mềm) trống
  blank endorsement
  bối thư trống
  blank form
  khuôn trống
  blank form
  mẫu biểu trống
  blank gap
  khoảng trống
  blank groove
  rãnh trống
  blank level
  mức trống
  blank line
  dòng trống
  blank lines
  dòng trống
  blank magnetic tape
  băng từ trống
  blank medium
  môi trường trống
  blank medium
  phương tiện trống
  blank medium
  vật trữ tin trống
  blank record
  bản ghi để trống
  blank skylight
  cửa mái (để) trống
  blank space
  khoảng trống
  blank table
  bảng kê để trống
  blank tape
  băng trống
  blank ticket
  phiếu trống
  blank web page
  trang web trống
  blank window
  cửa sổ trong trí
  blank-and-burst message
  thông báo trống rỗng-chùm khối
  embedded blank
  khoảng trống được nhúng
  embedded blank
  khoảng trống không được nhúng
  ignore blank
  lờ đi khoảng trống
  inter-word blank
  khoảng trống giữa các từ
  trống rỗng
  blank-and-burst message
  thông báo trống rỗng-chùm khối

  Kinh tế

  chỗ để trắng
  chỗ trống
  chừa trống
  blank back bill of lading
  vận đơn chừa trống mặt lưng
  blank bill of lading
  vận đơn chừa trống
  blank space
  chỗ chừa trống
  endorse in blank
  bối thự chừa trống
  giấy khống chỉ
  phần để trống
  phiếu chừa trống (để điền vào)
  trắng
  application blank
  đơn xin để trắng
  blank back B/L
  vận đơn trắng lưng
  blank page
  trang trắng
  blank paper
  giấy trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X