• (đổi hướng từ Waging)
  /weiʤ/

  Thông dụng

  Danh từ ( (thường) số nhiều)

  Tiền lương, tiền công(thường trả theo giờ, ngày, tuần)
  to earn (get) good wages
  được trả lương cao
  starving wages
  đồng lương chết đói
  (từ cổ,nghĩa cổ) phần thưởng; hậu quả
  the wages of sin is death
  hậu quả của tội lỗi là chết

  Ngoại động từ

  Bắt đầu, tiến hành (một cuộc đấu tranh..)
  no country wants to wage a nuclear war
  không có nước nào muốn tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân
  (từ cổ,nghĩa cổ) đánh cuộc

  Hình Thái Từ

  Kỹ thuật chung

  lương, tiền công
  lương
  average wage
  lượng trung bình
  basic wage
  lương cơ bản
  daily wage
  lương công nhật
  day wage
  lương công nhật
  efficiency wage
  lương sản phẩm
  efficiency wage
  lương theo sản phẩm
  fair wage
  lương công bằng
  guaranteed wage
  lương bảo đảm
  hourly wage
  lương theo giờ
  increment of wage
  phụ cấp lương
  lime wage
  lương tính theo thời gian
  minimum wage
  lượng tối thiểu
  piece wage
  lương khoán theo sản phẩm
  piece-wage
  lương (theo) sản phẩm
  productivity wage
  lương theo năng suất
  time incentive wage system
  hệ thống lương công nhật có thưởng
  time plus bonus wage system
  lương công nhật có thưởng
  wage cutting
  sự giảm lương
  wage drift
  sự chênh lệch lương bổng
  wage expense
  tiền lương
  wage expenses
  chi phí tiền lương
  wage fund
  quỹ tiền lương
  wage funds
  quỹ tiền lương
  wage rate
  giá tiền lương
  wage rate
  mức lương bổng
  wage-claim
  đòi tăng lương
  tiền lương
  wage expenses
  chi phí tiền lương
  wage fund
  quỹ tiền lương
  wage funds
  quỹ tiền lương
  wage rate
  giá tiền lương

  Kinh tế

  giá cả sức lao động
  thu nhập từ việc làm
  tiền lương
  absolute wage
  tiền lương tuyệt đối
  basic wage
  tiền lương cơ bản
  contract wage system
  chế độ tiền lương hợp đồng
  current wage
  tiền lương hiện thời
  efficiency-wage theory
  thuyết tiền lương-hiệu quả
  floating wage
  tiền lương thả nổi
  frozen wage
  tiền lương đóng băng
  gross wage
  tổng tiền lương
  incentive wage
  tiền lương có thưởng
  incentive wage
  tiền lương khuyến khích
  just wage
  tiền lương công bằng
  marginal wage
  tiền lương biên tế
  maximum wage
  tiền lương cao nhất
  minimum wage
  tiền lương tối thiểu
  minimum wage
  tiền lương tối thiểu (pháp định)
  minimum wage system
  chế độ tiền lương tối thiểu
  money wage
  tiền lương danh nghĩa
  net wage
  tiền lương tịnh
  nominal wage
  tiền lương danh nghĩa
  non-wage attribute
  thuộc tính không tiền lương
  non-wage labour costs
  phí tổn lao động không thuộc tiền lương
  opportunity wage
  tiền lương cơ hội
  price-wage spiral
  vòng xoáy giá cả-tiền lương
  progressive wage
  tiền lương lũy tiến
  real wage
  tiền lương thực tế
  real wage
  tiền lương thực tế, thực chất
  real wage)
  tiền lương thực tế, thực chất
  regional wage differential
  sai biệt tiền lương khu vực
  retaining wage
  tiền lương giữ lại
  seniority-based wage
  tiền lương theo thâm niên
  sliding scale wage system
  chế độ tiền lương điều chỉnh theo vật giá
  stable wage system
  chế độ tiền lương ổn định
  standstill agreement on wage
  thỏa ước hoãn những cuộc đàm phán mới về tiền lương
  standstill agreement on wage increases
  thỏa ước hoãn những cuộc đàm phán mới về tiền lương
  supplementary wage
  tiền lương bổ sung
  sustenance wage
  tiền lương duy trì phương tiện sinh sống
  unfair wage
  tiền lương bất hợp lý
  vicious circle of price and wage
  chu trình của giá cả và tiền lương
  voluntary wage restraint
  sự hạn chế tiền lương tự nguyện
  wage -price guidelines
  phương trâm chỉ đạo tiền lương, giá cả
  wage adjustment
  sự điều chỉnh tiền lương
  wage agreement
  thỏa ước tiền lương
  wage and price control
  sự kiểm soát tiền lương và vật giá
  wage and salary structure
  cơ cấu tiền lương
  wage average
  cơ cấu, số bình quân tiền lương
  wage base
  cơ sở tiền lương
  wage base
  tiêu chuẩn tiền lương
  wage clerk
  nhân viên lao động-tiền lương
  wage clerk
  nhân viên quản lý tiền lương
  wage clerk
  nhân viên kết toán tiền lương
  wage contracts
  hợp đồng tiền lương
  wage contracts
  hợp đồng về tiền lương
  wage control
  sự kiểm soát tiền lương
  wage control
  sự kiểm soát tiền lương và vật giá
  wage costs
  phí tổn tiền lương
  wage curve
  đường cong tiền lương
  wage cut
  sự giảm tiền lương
  wage cuts
  sự giảm tiền lương
  wage deductions
  số khấu trừ tiền lương
  wage deductions
  số khấu trừ tiền lương (tiền lương giữ lại)
  wage determination
  quyết định tiền lương
  wage drift
  độ trượt, độ giạt của tiền lương
  wage earnings
  thu nhập tiền lương
  wage earnings
  tiền lương kiếm được
  wage explosion
  sự bùng nổ tiền lương
  wage for qualification
  tiền lương theo năng lực
  wage form
  hình thức tiền lương
  wage frontier
  giới hạn tiền lương
  wage goods
  hàng hóa tiền lương
  wage incentive
  tiền lương có tính khuyến khích
  wage income
  thu nhập tiền lương
  wage index
  chỉ số tiền lương
  wage index adjustment
  sự điều chỉnh chỉ số tiền lương
  wage indexation
  sự chỉ số hóa tiền lương
  wage movements
  biến động tiền lương
  wage negotiations
  hiệp thương về tiền lương
  wage packet
  phong bì lương (số tiền lương thực tế)
  wage policy
  chính sách tiền lương
  wage range
  phạm vi tiền lương
  wage reform
  cải cách tiền lương
  wage regulated tax
  thuế điều tiết tiền lương
  wage restraint
  sự hạn chế tiền lương
  wage standard
  tiêu chuẩn tiền lương
  wage standstill
  sự ngưng trả tiền lương
  wage statistics
  thống kê tiền lương
  wage subsistence
  tiền lương tối thiểu duy trì mức sinh hoạt
  wage system
  chế độ tiền lương
  wage units
  đơn vị tiền lương
  wage-packet
  tiền lương trọn gói
  wage-price guidelines
  phương châm (chỉ đạo) tiền lương và giá cả
  wage-price spiral
  xoắn ốc giá cả-tiền lương
  wage-price spiral
  vòng xoáy tiền lương-giá cả
  wage-price spiral
  xoắn ốc lạm phát do tiền lương
  wage/wage spiral
  vòng xoáy tiền lương/tiền lương
  wage/wage spiral
  xoắn ốc tiền lương
  tiền công
  basic wage
  tiền công cơ bản

  Nguồn khác

  • wage : Corporateinformation

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X