• (đổi hướng từ Mortgaging)
  /'mɔ:gidʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Văn tự cầm cố
  Tiền thế chấp

  Động từ

  Thế chấp tài sản

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự cầm cố
  sự thế nợ

  Xây dựng

  thế chấp

  Kỹ thuật chung

  cầm đồ
  cầm cố

  Kinh tế

  biên bản thế chấp
  cầm cố
  cầm cố (để vay tiền)
  đem cầm cố
  sự cầm cố hoặc thế chấp cho món nợ
  thế chấp
  amortizing mortgage
  thế chấp hoàn
  authorized mortgage bond
  trái phiếu thế chấp theo định mức
  biweekly mortgage
  sự thế chấp theo phương thức cấp tiền hai tuần một lần
  blanket mortgage
  thế chấp tổng sản
  cap and collar mortgage
  vay thế chấp lãi suất khả biên có giới hạn
  capped mortgage
  trái phiếu vay thế chấp có chừng mực
  charge by way of legal mortgage
  vật ủy thác làm của thế chấp hợp pháp
  chattel mortgage
  vay thế chấp động sản
  chattel mortgage bond
  giấy vay thế chấp động sản
  chattels mortgage
  sự thế chấp động sản
  chattels mortgage bond
  trái phiếu (công ty) thế chấp động sản
  closed mortgage
  sự thế chấp đã thanh tiêu
  closed-end mortgage
  sự thế chấp mãn ngạch
  closed-end mortgage
  thế chấp đóng
  closed-end mortgage
  thế chấp hạn ngạch
  collateralized mortgage obligation
  trái vụ bảo đảm bằng văn tự thế chấp
  consolidated mortgage
  sự thế chấp nhập chung
  consolidated mortgage bond
  trái phiếu thế chấp hợp nhất
  contributory mortgage
  thế chấp chia chịu
  contributory mortgage
  thế chấp thỏa thuận chung
  conventional mortgage
  cho vay thế chấp thông thường
  cut-throat mortgage
  sự thế chấp không chuộc lại được
  deed of mortgage
  văn tự thế chấp
  endowment mortgage
  thế chấp chợ cấp
  equitable mortgage
  quyền thế chấp có hiệu lực theo luật công bằng
  equitable mortgage
  thế chấp theo công bằng
  extension of mortgage
  sự kéo dài thời hạn thế chấp
  Federal Home Loan Mortgage Corporation
  công ty cho vay thế chấp mua nhà liên bang
  Federal National Mortgage Association
  hiệp hội cho vay thế chấp quốc gia liên bang
  final mortgage payment
  tiền trả thế chấp sau cùng
  first mortgage
  thế chấp lần đầu
  first mortgage bond
  văn tự thế chấp được ưu tiên
  fixed-rate mortgage
  vay thế chấp lãi suất cố định
  flexi-mortgage
  văn tự thế chấp linh hoạt
  floating mortgage
  thế chấp lưu động
  general mortgage
  thế chấp toàn bộ
  general mortgage bond
  trái khoán thế chấp chung
  general mortgage bond
  trái phiếu thế chấp toàn bộ
  government National Mortgage Association
  hiệp hội thế chấp quốc gia của chính phủ
  graduated-payment mortgage
  vay thế chấp mức trả tăng dần
  income mortgage bonds
  trái khoán thế chấp thu nhập
  interest-only mortgage
  sự thế chấp chỉ trả lãi
  junior mortgage
  quyền thế chấp ưu tiên hạng hai
  junior mortgage
  văn tự thế chấp thứ cấp
  leasehold mortgage
  sự thế chấp quyền thuê
  legal mortgage
  quyền thế chấp pháp định
  legal mortgage
  thế chấp pháp định
  lend money on mortgage
  cho vay thế chấp
  lift a mortgage
  giải trừ thế chấp
  lift a mortgage
  hoàn trả khoản vay thế chấp
  maritime mortgage
  thế chấp hải thuyền
  mortgage administration
  quản lý thế chấp
  mortgage assets
  tài sản thế chấp
  mortgage bank
  ngân hàng thế chấp
  mortgage banking
  nghiệp vụ ngân hàng thế chấp
  mortgage bond
  trái khoán thế chấp
  mortgage bond
  văn tự thế chấp (cầm cố)
  mortgage bonder
  người môi giới thế chấp
  mortgage broker
  người môi giới thế chấp
  mortgage charge
  phí ổn (dùng cho) thế chấp
  mortgage charge
  phí tổn (dùng cho) thế chấp
  mortgage claim
  trái quyền thế chấp
  mortgage clause
  điều khoản thế chấp
  mortgage company
  công ty cho vay thế chấp
  mortgage contract
  hợp đồng thế chấp
  mortgage creditor
  chủ nợ thế chấp
  mortgage debenture
  trái khoán công ty có thế chấp
  mortgage debenture
  trái phiếu công ty có thế chấp
  mortgage debtor
  con nợ thế chấp cầm cố
  mortgage foreclosure
  sự sai áp của thế chấp
  mortgage foreclosure
  sự tịch thu của thế chấp
  mortgage forfeit
  đồ thế chấp bị tịch thu
  mortgage in possession
  sự sở hữu tài sản thế chấp
  mortgage invest relief at source
  sự bớt lãi thế chấp từ nguồn
  mortgage lien
  quyền lưu giữ của thế chấp
  mortgage market
  thị trường thế chấp
  mortgage money
  tiền cho vay thế chấp
  mortgage money
  tiền thế chấp
  mortgage moratoria
  quyền hoãn hoàn lại của thế chấp
  mortgage note
  phiếu khoán thế chấp
  mortgage note servicing
  sự quản lý các phiếu khoán có thế chấp
  mortgage payable
  các khoản phải trả có thế chấp
  mortgage payable
  tiền thế chấp phải trả
  mortgage premium
  phụ phí thế chấp
  mortgage protection insurance policy
  đơn bảo hiểm bảo lãnh thế chấp
  mortgage protection policy
  đơn bảo hiểm bảo hộ thế chấp
  mortgage receivable
  tiền thế chấp phải thu
  mortgage registration
  sự đăng ký thế chấp
  mortgage registry
  phòng, nơi đăng ký thế chấp
  mortgage repayment
  hoàn trả thế chấp
  mortgage repayment
  sự hoàn lại khoản vay thế chấp
  mortgage security
  sự bảo đảm thế chấp
  mortgage-backed securities
  chứng khoán dựa vào những khoản thế chấp
  mortgage-insurance policy
  đơn bảo hiểm khoản vay thế chấp
  non-amortizing mortgage
  thế chấp trả góp
  on mortgage
  để thế chấp
  open mortgage
  sự thế chấp chuộc lại được
  open-end mortgage
  hợp đồng thế chấp không kỳ hạn
  open-end mortgage
  sự thế chấp không có kỳ hạn hoàn tiền cố định
  open-end mortgage
  thế chấp ngỏ không hạn chế
  option mortgage
  thế chấp quyền chọn
  pay off a mortgage
  thanh tiêu để đương giải thế chấp
  price level adjusted mortgage (plam)
  tiền vay có thế chấp được điều chỉnh theo mức giá
  primary mortgage market
  thị trường thế chấp sơ cấp
  puisne mortgage
  sự thế chấp không đăng ký
  puisne mortgage
  thế chấp thứ cấp
  purchase-money mortgage
  văn tự thế chấp tiền mua
  real-estate mortgage
  thế chấp bất động sản
  real-estate mortgage bonds
  trái phiếu thế chấp bất động sản
  redeem a mortgage (to..)
  chuộc lại vật thế chấp
  redemption of a mortgage
  sự chuộc lại tài sản thế chấp
  registration of mortgage
  sự đăng ký thế chấp
  repayment mortgage
  sự thế chấp bất động sản (trả góp)
  repayment mortgage
  thế chấp hoàn trả lãi
  reverse annuity mortgage
  thế chấp đối lưu niên kim
  reverse mortgage
  thế chấp đối lưu
  second and subsequent mortgage
  thế chấp lần thứ hai và các lần sau
  second mortgage
  sự thế chấp thứ hai
  second mortgage
  vay thế chấp lần thứ hai
  secondary mortgage market
  thị trường thế chấp cấp hai
  secondary mortgage market
  Thị Trường Thế Chấp Cấp II
  secondary mortgage market
  thị trường thế chấp thứ hai
  senior mortgage
  thế chấp ưu tiên
  settlement of mortgage
  thiết định quyền thế chấp
  ship mortgage
  sự thế chấp tàu
  sinking fund mortgage
  thế chấp quỹ trả nợ
  specific mortgage
  thế chấp đặc biệt
  straight mortgage
  thế chấp trực tiếp
  sub-mortgage
  thế chấp lại
  sub-mortgage
  thế chấp thứ cấp
  sum lent on a mortgage
  số tiền cho vay có thế chấp
  term mortgage
  thế chấp định kỳ
  term mortgage
  tiền vay định kỳ có thế chấp
  transfer of mortgage
  chuyển giao thế chấp
  trust mortgage
  thế chấp tín thác
  underlying mortgage
  quyền thế chấp ưu tiên
  underlying mortgage
  tiền vay có thế chấp cơ sở (chính yếu, gốc)
  unissued mortgage bond
  trái phiếu thế chấp chưa phát hành
  unlimited mortgage
  thế chấp không hạn chế
  variable-rate mortgage
  sự thế chấp chịu lãi suất biến đổi
  Veterans Administration mortgage
  cho vay thế chấp theo hội đồng cựu chiến binh
  welsh mortgage
  thế chấp chạy nợ
  thế nợ
  tiền vay có thế chấp
  price level adjusted mortgage (plam)
  tiền vay có thế chấp được điều chỉnh theo mức giá
  underlying mortgage
  tiền vay có thế chấp cơ sở (chính yếu, gốc)
  văn kiện thế chấp
  văn tự cầm cố
  văn tự thế chấp
  collateralized mortgage obligation
  trái vụ bảo đảm bằng văn tự thế chấp
  first mortgage bond
  văn tự thế chấp được ưu tiên
  flexi-mortgage
  văn tự thế chấp linh hoạt
  junior mortgage
  văn tự thế chấp thứ cấp
  mortgage bond
  văn tự thế chấp (cầm cố)
  purchase-money mortgage
  văn tự thế chấp tiền mua
  vật thế chấp
  redeem a mortgage (to..)
  chuộc lại vật thế chấp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X