• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sổ, sổ sách===== ::a register of birth ::sổ khai sinh =====Máy ghi, công tơ, đ...)
  n (Được chỉ ra, được ghi lại (về những con số); chỉ, ghi (con số.. bằng máy ghi, công tơ...) tự động)
  Dòng 53: Dòng 53:
  =====Được chỉ ra, được ghi lại (về những con số); chỉ, ghi (con số.. bằng máy ghi, công tơ...) tự động=====
  =====Được chỉ ra, được ghi lại (về những con số); chỉ, ghi (con số.. bằng máy ghi, công tơ...) tự động=====
  -
  ::[[the]] [[thermometer]] [[registered]] [[30oC]]
  +
  ::[[the]] [[thermometer]] [[registered]] 30oC
  ::cái đo nhiệt chỉ 30 độ
  ::cái đo nhiệt chỉ 30 độ

  15:59, ngày 5 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sổ, sổ sách
  a register of birth
  sổ khai sinh
  Máy ghi, công tơ, đồng hồ ghi (tốc độ, lực, số tiền...)
  a cash register
  máy tính tiền (ở tiệm ăn...)
  (âm nhạc) quãng âm
  (ngành in) sự sắp chữ, cân xứng với lề giấy
  in register
  sắp chữ cân
  out of register
  sắp chữ không cân
  Van điều tiết; van, cửa lò (lò cao...)
  (ngôn ngữ học) phạm vi từ vựng (ngữ pháp..) dùng trong những tình huống giao tiếp cụ thể, trong bối cảnh nghề nghiệp
  the informal register of speech
  từ ngữ nói thân mật
  specialist registers of English
  những từ ngữ chuyên môn trong tiếng Anh

  Ngoại động từ

  Đăng ký; ghi vào sổ, vào sổ
  to register a name
  đăng ký tên vào sổ
  to register luggage
  vào sổ các hành lý
  to register oneself
  ghi tên vào danh sách cử tri
  Được ghi trong tâm trí, được nhận thức đầy đủ (về sự việc..)
  (nghĩa bóng) ghi nhận; nhận ra, nhớ; để ý (về người)
  Gửi bảo đảm (thư..); gửi bảo đảm hành lý
  to register a letter
  gửi bảo đảm một bức thư
  Được chỉ ra, được ghi lại (về những con số); chỉ, ghi (con số.. bằng máy ghi, công tơ...) tự động
  the thermometer registered 30oC
  cái đo nhiệt chỉ 30 độ
  Lột tả, biểu lộ (cảm xúc..)
  his face registered surprise
  nét mặt anh ta biểu lộ sự ngạc nhiên
  (ngành in) cân xứng; làm cho cân xứng (bản in với lề giấy)

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sổ đăng ký
  register of world large dams
  sổ đăng ký các đập lớn thế giới

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  bộ phận ghi

  Nguồn khác

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  ghi danh

  Nguồn khác

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  bộ số

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  cơ cấu chỉ thị

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bộ chỉ mục
  bộ đếm
  bộ ghi

  Giải thích VN: 1. Mạch điện tử có khả năng giữ một số lượng xác định các đơn vị thông tin. 2.Trong hệ thống chuyển mạch điện thoại, phần của hệ thống tự động thu nhận và lưu trữ thiết bị gọi để sử lý và tác động.

  cái điện trở
  đăng ký
  accumulation register
  đăng ký tích lũy
  Address Space Register (ASR)
  bộ đăng ký giãn cách địa chỉ
  clock register
  đăng ký đồng hồ
  control register
  đăng ký khiển
  Home Location Register (HLR)
  bộ đăng ký vị trí thường trú
  instruction register
  đăng ký chỉ thị
  register of hazardous substances
  sự đăng ký chất gây nguy hiểm
  register of world large dams
  sổ đăng ký các đập lớn thế giới
  register ton
  tấn đăng ký
  register tonnage
  trọng tải đăng ký
  risk register
  đăng ký rủi ro
  status register
  đăng ký trạng thái
  tons register
  tấn đăng ký
  Visitor Location Register (VLR)
  bộ đăng ký vị trí khách
  đưa vào thanh ghi
  register insertion
  sự đưa vào thanh ghi
  nhập
  External Access Register (EAR)
  bộ ghi truy nhập bên ngoài
  input register
  thanh ghi dữ liệu nhập
  input register
  thanh ghi nhập
  input/output register
  thanh ghi nhập/xuất
  nhật ký (công tác) số ghi
  ghi
  ghi lại
  máy ghi
  máy tự ghi
  sổ đăng kiểm
  sổ ghi
  sự sắp cân
  thanh ghi
  A register (arithmeticregister)
  thanh ghi A
  a register (arithmeticregister)
  thanh ghi số học
  accumulator register
  thanh ghi tích lũy
  accumulator register
  thanh ghi tổng
  adding storage register
  thanh ghi cộng
  adding-storage register
  thanh ghi (bộ nhớ) tổng
  adding-storage register
  thanh ghi tổng
  address modification register
  thanh ghi sửa đổi địa chỉ
  adjacent register
  thanh ghi bổ sung
  arithmetic register (Aregister)
  thanh ghi số học
  auxiliary register
  thanh ghi phụ
  base address register
  thanh ghi địa chỉ cơ sở
  base address register
  thanh ghi địa chỉ gốc
  base register
  thanh ghi cơ bản
  basic address register
  thanh ghi địa chỉ cơ sở
  basic status register (BSTAT)
  thanh ghi trạng thái cơ bản
  boundary register
  thanh ghi biên
  BSTAL (basicstatus register)
  thanh ghi trạng thái cơ bản
  buried register
  thanh ghi ngầm
  CCR (conditioncode register)
  thanh ghi mã điều kiện
  channel colour register
  thanh ghi địa chỉ kênh
  circular register
  thanh ghi dịch chuyển
  circulating register
  thanh ghi luân chuyển
  circulating register
  thanh ghi xoay tròn
  clock register
  thanh ghi giờ
  colour register
  thanh ghi màu
  command channel register
  thanh ghi kênh lệnh
  computer control register
  thanh ghi điều khiển máy tính
  condition code register
  thanh ghi mã điều kiện
  condition code register (CCR)
  thanh ghi mã điều lệnh
  control command register
  thanh ghi lệnh điều khiển
  control instruction register
  thanh ghi lệnh điều khiển
  CPU base register
  thanh ghi chỉ số của CPU
  CPU base register
  thanh ghi cơ sở của CPU
  CSR control and status register
  thanh ghi trạng thái và điều khiển
  current instruction register
  thanh ghi dữ liệu
  current-instruction register
  thanh ghi lệnh hiện hành
  data register
  thanh ghi màn hình
  double length register
  thanh ghi kép
  double register
  thanh ghi kép
  DSR (dynamicservice register)
  thanh ghi dịch vụ động
  dynamic service register (DSR)
  thanh ghi dịch vụ động
  dynamic shift register
  thanh ghi dịch vụ động
  extension register
  thanh ghi mở rộng
  flag register
  thanh ghi cờ
  flag register
  thanh ghi cờ hiệu
  flat register
  thanh ghi phẳng
  floating-point register
  thanh ghi dấu phẩy động
  general purpose register
  thanh ghi đa dụng
  general purpose register
  thanh ghi đa năng
  general-purpose register
  thanh ghi đa (chức) năng
  GOSIP Register Database (GRD)
  Cơ sở dữ liệu của thanh ghi GOSIP
  home location register (HLR)
  thanh ghi vị trí gốc
  IAR (instructionaddress register)
  thanh ghi địa chỉ lệnh
  IMR (interruptionmask register)
  thanh ghi mặt nạ ngắt
  incoming register
  thanh ghi đến
  index register
  thanh ghi chỉ mục
  input register
  thanh ghi dữ liệu nhập
  input register
  thanh ghi nhập
  input register
  thanh ghi vào
  input/output register
  thanh ghi nhập/xuất
  input/output register
  thanh ghi vào/ra
  instruction address register
  thanh ghi con trỏ lệnh
  instruction address register
  thanh ghi địa chỉ lệnh
  instruction address register (IAR)
  thanh ghi địa chỉ lệnh
  instruction pointer register
  thanh ghi con trỏ lệnh
  instruction pointer register
  thanh ghi địa chỉ lệnh
  instruction register (IR)
  thanh ghi chỉ thị
  instruction register (IR)
  thanh ghi lệnh
  interrupt request register
  thanh ghi yêu cầu ngắt
  interruption mask register (IMR)
  thanh ghi mặt nạ ngắt
  IR (instructionregister)
  thanh ghi địa chỉ
  IR (instructionregister)
  thanh ghi lệnh
  local register
  thanh ghi cục bộ
  local register
  thanh ghi nội hạt
  location register (LR)
  thanh ghi vị trí
  LR (locationregister)
  thanh ghi vi trí
  machine state register
  thanh ghi trạng thái máy
  magnetic shift register
  thanh ghi dịch chuyển từ
  MAR (memoryaddress register)
  thanh ghi địa chỉ bộ nhớ
  mask register
  thanh ghi mạng che
  mask register
  thanh ghi mặt nạ
  MDR (memorydata register)
  thanh ghi dữ liệu của bộ nhớ
  memory address register (MAR)
  thanh ghi địa chỉ bộ nhớ
  memory buffer register
  thanh ghi bộ đệm nhớ
  memory data register
  thanh ghi dữ liệu bộ nhớ
  memory data register (MDR)
  thanh ghi dữ liệu nhớ
  memory lockout register
  thanh ghi khóa bộ nhớ
  memorybuffer register
  thanh ghi đệm bộ nhớ
  motion register
  thanh ghi chuyển động
  multiplier register
  thanh ghi số nhân
  multiplier-quotient register
  thanh ghi số nhân-thương
  multiport register
  thanh ghi đa cổng
  multiport register
  thanh ghi nhiều cổng
  operation register
  thanh ghi thao tác
  order register
  thanh ghi lệnh
  originating register
  thanh ghi xuất phát
  output buffer register
  thanh ghi đệm xuất
  parameter register
  thanh ghi tham số
  partial product register
  thanh ghi tích bộ phận
  primary register
  thanh ghi chính
  primary register
  thanh ghi sơ cấp
  primary register set
  tập hợp thanh ghi chính
  primary register set
  tập hợp thanh ghi sơ cấp
  product register
  thanh ghi tích
  program register
  thanh ghi chương trình
  program register
  thanh ghi con trỏ lệnh
  program register
  thanh ghi địa chỉ lệnh
  program register
  thanh ghi trình
  program status register
  thanh ghi trạng thái chương trình
  quadruple register
  thanh ghi chập bốn
  receiver register
  thanh ghi nhận
  register allocation
  phân bố thanh ghi
  register allocation
  sự cấp phát thanh ghi
  register allocation
  sự phân phối thanh ghi
  register and arithmetic logic unit
  thanh ghi và bộ logic số học
  register assignment
  sự gán (giá trị cho) thanh ghi
  register block
  khối thanh ghi
  register capacity
  dung lượng thanh ghi
  register circuit
  mạch thanh ghi
  register compatible
  tương thích thanh ghi
  register control
  sự điều khiển thanh ghi
  register exchange instruction
  lệnh trao đổi thanh ghi
  register file
  tệp thanh ghi
  register file
  tập tin thanh ghi
  register guides
  các dẫn hướng thanh ghi
  register insertion
  sự chèn vào thanh ghi
  register insertion
  sự đưa vào thanh ghi
  register length
  kích thước thanh ghi
  register length
  độ dài thanh ghi
  register map
  sơ đồ thanh ghi
  register name
  tên thanh ghi
  register save area
  vùng thanh ghi
  register set
  bộ thanh ghi
  register set
  tập thanh ghi
  Register Transfer Language (RTL)
  ngôn ngữ chuyển giao thanh ghi
  Register Transfer Level (RTL)
  mức chuyển giao thanh ghi
  register translator
  bộ dịch thanh ghi
  register variable
  biến thanh ghi
  relocation register
  thanh ghi định vị lại
  return code register
  thanh ghi mã trở về
  secondary register set
  tập hợp thanh ghi thứ cấp
  secondary register set
  tập thanh ghi thứ cấp
  segmentation register table
  bảng thanh ghi phân đoạn
  sequence control register
  thanh ghi điều khiển dãy
  sequence control register
  thanh ghi điều khiển tuần tự
  sequence control register
  thanh ghi tuần tự
  sequence register
  thanh ghi dãy địa chỉ
  shift register
  dịch thanh ghi
  shift register
  thanh ghi dịch
  source register
  thanh ghi nguồn
  special register
  thanh ghi đặc biệt
  special-purpose register
  thanh ghi chuyên dụng
  standby register
  thanh ghi dự phòng
  standby register
  thanh ghi dự trữ
  storage register
  thanh ghi địa chỉ bộ nhớ
  storage register
  thanh ghi lưu trữ
  storage-to-register instruction
  lệnh nhớ vào thanh ghi
  stored register
  thanh ghi được lưu trữ
  switch register
  thanh ghi chuyển mạch
  system address register
  thanh ghi địa chỉ hệ thống
  task register
  thanh ghi tác vụ
  temporary register
  thanh ghi tạm thời
  time register
  thanh ghi thời gian
  timer register
  thanh ghi giờ
  triple register
  thanh ghi bội ba
  volatile register
  thanh ghi hay thay đổi
  volatile register
  thanh ghi khả biến
  working register
  thanh ghi làm việc

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chỉ, ghi (trên máy ghi, công-tơ)
  công-tơ
  danh bạ
  Lloyd's Register Book
  Danh bạ đăng kiểm của Lloyd's
  register of debenture-holders
  danh bạ chủ nợ
  register of directors
  danh bạ giám đốc công ty
  danh sách
  share register
  danh sách cổ đông
  shareholder's register
  danh sách cổ đông
  danh sách, danh bạ, mục bạ
  ghi vào sổ, đăng ký
  gởi bảo đảm
  gởi bảo đảm (thư, bưu phẩm...)
  sổ
  sổ đăng ký
  bank register
  sổ đăng ký vãng lai của ngân hàng
  commercial register
  sổ đăng ký thương mại
  companies register
  sổ đăng ký công ty
  contract register
  sổ đăng ký hợp đồng
  hotel register
  sổ đăng ký nhà trọ
  insurance register
  sổ đăng ký bảo hiểm
  land register
  sổ đăng ký đất đai
  Lloyd's register book
  Sổ đăng ký tàu của Hiệp hội Lloyd's
  plant register
  sổ đăng ký tài sản công xưởng
  property register
  sổ đăng ký địa ốc
  property register
  sổ đăng ký nhà đất
  register book
  sổ đăng bạ, sổ đăng lục, sổ đăng ký quốc tịch tàu bè
  register book
  sổ đăng ký quốc tịch tàu bè
  register of charges
  sổ đăng ký thế chấp
  register of directors
  sổ đăng ký giám đốc
  register of directors' shareholdings
  sổ đăng ký cổ phiếu các quản trị viên (công ty)
  register of directors' shareholdings
  sổ đăng ký cổ phiếu của các quản trị viên (công ty)
  register of expenses
  sổ đăng ký chi tiêu
  register of members
  sổ đăng ký thành viên
  register of shipping
  sổ đăng ký tàu biển
  register of shipping
  sổ đăng ký tàu biển, thuyền
  register of ships
  sổ đăng ký tàu
  register of stock transfer
  sổ đăng ký chuyển nhượng cổ phiếu
  share register
  sổ đăng ký cổ phiếu
  shareholder's register
  sổ đăng ký cổ đông
  shipping register
  sổ đăng ký tàu bè
  stock register
  sổ đăng ký cổ đông
  subscription register
  sổ đăng ký nhận mua cổ phiếu
  sổ bộ
  sổ sách
  alternation on entries in the register
  sự thay đổi khoản mục trong sổ sách
  plant and machinery register
  sổ sách nhà xưởng và máy móc
  trade register
  sổ sách thương mại

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Record, roll, roster, rota, catalogue, annal(s),archive(s), journal, daybook, diary, appointment book, calendar,chronicle, schedule, programme, directory, ledger, file, index,inventory, list, listing, poll, tally,: The council holds aregister of all houses sold since 1900 with the names of bothsellers and buyers. 2 cash register, till, money box, cash-box:The money in the register does not agree with the figures forreceipts.
  V.
  Record, write or jot or take or put or set down, list,enrol, sign in or on or up, enter, catalogue, log, index,chronicle, note, make or take note (of): All transactions mustbe registered.
  Show, display, express, indicate, manifest,reveal, betray, divulge, record, reflect: James pretended tolike my book, but his contempt for it was registered on hisface. 5 make known, inform of, advise, transmit, communicate,record, note, make note of, report, write down, minute: I wishto register my disapproval of the way prisoners are treatedhere. 6 check in, sign in or on, log in: In the US, all aliensare required to register each year in January. We registered inthe hotel as man and wife. 7 Sometimes, register with or on.sink in, impress, become apparent (to), make an impression (on),come home (to), get through (to); dawn on or upon, occur to: Iheard what you said, but it just didn't register. The namedidn't register with me at first, but I now know who you are. 8indicate, read, mark, represent, measure, point to, specify,exhibit, show, manifest: The earthquake registered 7 on theRichter scale.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  An official list e.g. of births, marriages, anddeaths, of shipping, of professionally qualified persons, or ofqualified voters in a constituency.
  A book in which items arerecorded for reference.
  A device recording speed, force, etc.4 (in electronic devices) a location in a store of data, usedfor a specific purpose and with quick access time.
  A thecompass of a voice or instrument. b a part of this compass(lower register).
  An adjustable plate for widening ornarrowing an opening and regulating a draught, esp. in afire-grate.
  A a set of organ pipes. b a sliding devicecontrolling this.
  = cash register (see CASH(1)).
  Linguistics each of several forms of a language (colloquial,formal, literary, etc.) usually used in particularcircumstances.
  Printing the exact correspondence of theposition of printed matter on the two sides of a leaf.
  Printing & Photog. the correspondence of the position ofcolour-components in a printed positive.
  V.
  Tr. set down(a name, fact, etc.) formally; record in writing.
  Tr. make amental note of; notice.
  Tr. enter or cause to be entered in aparticular register.
  Tr. entrust (a letter etc.) to a postoffice for transmission by registered post.
  Intr. & refl. putone's name on a register, esp. as an eligible voter or as aguest in a register kept by a hotel etc.
  Tr. (of aninstrument) record automatically; indicate.
  A tr. express (anemotion) facially or by gesture (registered surprise). b intr.(of an emotion) show in a person's face or gestures.
  Intr.make an impression on a person's mind (did not register at all).9 intr. & tr. Printing correspond or cause to correspondexactly in position.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X