• (đổi hướng từ Errored)
  BrE /'erə(r)/
  NAmE /'erər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sai lầm, sự sai sót, lỗi; ý kiến sai lầm; tình trạng sai lầm
  to commit (make) an error
  phạm sai lầm, mắc lỗi
  in error
  vì lầm lẫn
  (kỹ thuật) sai số; độ sai
  Sự vi phạm
  (rađiô) sự mất thích ứng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lệch [độ lệch]

  Cơ - Điện tử

  Sai số, sai lệch, sự lệch, thiếu sót

  Toán & tin

  độ sai, sai số
  error of behaviour
  độ sai khi xử lý
  error of calculation
  sai số trong tính toán
  error of estimation
  độ sai của ước lượng
  error of first (second) kind
  sai lầm loại một (loại hai)
  error of observation
  sai số quan trắc
  error of solution
  sai số của nghiệm
  absolute error
  sai số tuyệt đối
  accidental error
  sai số ngẫu nhiên
  actual error
  sai số thực tế
  additive error
  sai số cộng tính
  alignmente error
  sai số thiết lập
  approximate error
  độ sai xấp xỉ
  ascertainment error
  độ sai do điều tra bằng mẫu
  average error
  độ sai trung bình
  compemsating error
  sai số bổ chính
  connection error
  sai số [khi mở, khi nối mạch]
  constant error
  sai số không đổi
  dynamic(al) error
  độ sai động
  elementary error
  sai số sơ cấp
  experimental error
  sai số thực nghiệm
  fixed error
  sai số có hệ thống
  following error
  (thống kê ) sai số theo sau
  gross error
  sai số lớn
  hysteresis error
  sai số do hiện tượng trễ
  indication error
  (máy tính ) sai số chỉ
  inherent error
  sai số nội tại
  inherited error
  sai số thừa hưởng
  integrated square error
  (điều khiển học ) tích phân bình phương sai số
  interpolation error
  sai số nội suy
  instrument error, instrumentale error
  sai số do dụng cụ
  limiting error
  (máy tính ) sai số giới hạn
  load error
  (điều khiển học ) lệch tải
  mean error
  độ sai trung bình
  mean absolute error
  độ sai tuyệt đối trung bình
  mean square error
  (độ) sai số bình phương trung bình
  mean-root-square error
  độ sai tiêu chuẩn
  meter error
  sai số dụng cụ
  metering error
  sai số đo
  miscount error
  tính toán sai, tính nhầm
  observational error
  (thống kê ) sai số quan trắc
  out put error
  sai số đại lượng
  percentage error
  sai số tính theo phần trăm
  personal error
  (toán kinh tế ) sai số đo người
  presumptive error
  độ sai giả định
  probable error
  sai số có thể
  quadraitic mean error
  độ sai bình phương trung bình
  random error
  độ sai ngẫu nhiên
  relative error
  sai số tương đối
  residual error
  sai số thặng dư
  response error
  (thống kê ) sai số không ngẫu nhiên
  root-mean-square error
  sai số [quân phương, tiêu chuẩn]
  round-off error
  sai số làm tròn
  sampling error
  sai số lấymẫu
  single error
  sai số đơn lẻ
  standard error of estimate
  (thống kê ) độ sai tiêu chuẩn của ước lượng
  steady-state error
  sai số ổn định
  systematic error
  sai số có hệ thống
  total error
  sai số toàn phần
  truncation error
  (máy tính ) sai số cụt
  turning error
  (máy tính ) độ sai quay
  type I error
  (thống kê ) sai lầm kiểu I
  type II error
  (thống kê ) sai lầm kiểu II
  unbias(s)ed error
  sai số ngẫu nhiên
  weight error
  sai số trọng lượng
  wiring error
  sai số lắp ráp

  Kỹ thuật chung

  bình sai
  to eliminate the error
  khử bình sai
  hỏng hóc

  Giải thích VN: Lỗi lập trình làm cho một chương trình hoặc một hệ máy tính chạy bị lỗi, cho kết quả sai, hoặc đổ vỡ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đã được đặt ra khi người ta phát hiện một con sâu thực đã gây rối loạn cho một trong các mạch điện của máy tính điện tử số đầu tiên, máy ENIAC. Các lỗi này có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Năm ngày trước cuộc bay khảo sát mặt trăng, người ta đã phát hiện được một lỗi lập trình trong chương trình của NASA (cơ quan không gian Hoa Kỳ). Lỗi này đã tiến hành các tính toán đạn đạo dựa trên cơ sở trọng trường của mặt trăng là trường đẩy chứ không phải trường hấp dẫn. Các phi hành gia có thể đã không trở về trái đất an toàn nếu không phát hiện được lỗi này.

  khử sai số
  khuyết tật
  error correction
  loại bỏ khuyết tật
  độ lệch
  declination error
  sai số độ lệch
  error indication
  sự chỉ báo độ lệch
  offset error
  sai số độ lệch
  độ sai
  độ sai lệch
  lỗi

  Giải thích VN: Lỗi lập trình làm cho một chương trình hoặc một hệ máy tính chạy bị lỗi, cho kết quả sai, hoặc đổ vỡ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đã được đặt ra khi người ta phát hiện một con sâu thực đã gây rối loạn cho một trong các mạch điện của máy tính điện tử số đầu tiên, máy ENIAC. Các lỗi này có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Năm ngày trước cuộc bay khảo sát mặt trăng, người ta đã phát hiện được một lỗi lập trình trong chương trình của NASA (cơ quan không gian Hoa Kỳ). Lỗi này đã tiến hành các tính toán đạn đạo dựa trên cơ sở trọng trường của mặt trăng là trường đẩy chứ không phải trường hấp dẫn. Các phi hành gia có thể đã không trở về trái đất an toàn nếu không phát hiện được lỗi này.

  sự sai lầm
  sai hỏng
  error checking
  sự kiểm tra sai hỏng
  error code
  mã sai hỏng
  error correction
  hiệu chỉnh sai hỏng
  error correction
  sửa sai hỏng
  error detection
  dò sai hỏng
  error detection
  phát hiện sai hỏng
  error detector
  bộ dò sai hỏng
  error pattern
  mẫu sai hỏng
  error protection code
  mã bảo vệ chống sai hỏng
  error rate
  suất sai hỏng
  error rate
  tỷ lệ sai hỏng
  error rate measurement
  đo tỷ lệ sai hỏng
  error recovery
  sự khắc phục sai hỏng
  error-checking code
  mã kiểm tra sai hỏng
  sai số
  sai sót

  Kinh tế

  nhầm lẫn
  error by good faith
  nhầm lẫn ngay tình
  error of account
  nhầm lẫn tài khoản
  error of item
  sự nhầm lẫn khoản mục
  error of item
  sự nhầm lẫn khoản mục (sự nhập lầm mục kế toán)
  error of omission
  nhầm lẫn bỏ sót
  sai
  sai lầm
  sai sót
  sự sai lầm
  sự tính sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X