• (Khác biệt giữa các bản)
  (/nɔiz/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ -->)
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====/nɔiz/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  =====/nɔiz/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  * V-ed : noised
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  06:59, ngày 26 tháng 11 năm 2007

  /nɔiz/

  hình thái từ

  • V-ed : noised

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng; tiếng ồn ào, tiếng om sòm, tiếng huyên náo
  to make a noise
  làm ồn
  to make a noise in the world
  nổi tiếng trên thế giới, được thiên hạ nói đến nhiều
  a big noise
  nhân vật quan trọng

  Ngoại động từ

  Loan truyền, đồn
  it was noised abroad that
  có tin đồn rằng

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tiếng động
  air-borne noise
  tiếng động trong không khí
  atmospheric noise
  tiếng động trong không khí

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nhiễu

  Giải thích VN: Những tín hiệu điện không mong muốn hoặc ngẫu nhiên chen vào kênh truyền thông, khác với tín hiệu mang thông tin mà bạn mong muốn. Mọi kênh thông tin đều có tạp nhiễu, và nếu tạp nhiễu quá lớn thì dữ liệu có thể bị lấn át mất.///Các tuyến điện thoại là một nguồn gây nhiễu, cho nên cần phải sử dụng các chương trình truyền thông có khả năng kiểm lỗi để bảo đảm tín hiệu thu được không bị làm hỏng.

  acoustic noise
  nhiễu âm
  additive noise
  nhiễu cộng
  ambient noise
  nhiễu môi trường
  amplification noise
  nhiễu do khuếch đại
  amplitude noise
  nhiễu biên độ
  amplitude-modulation noise
  nhiễu do điều biên
  ANL (automaticnoise limiter)
  bộ hạn chế nhiễu tự động
  ANL (automaticnoise limiter)
  bộ tự động hạn chế nhiễu
  anti-noise
  chống nhiễu
  anti-noise
  triệt nhiễu
  automatic noise limiter
  bộ hạn nhiễu (ồn) tự động
  automatic noise limiter (ANL)
  bộ tự động hạn chế nhiễu
  automatic noise suppression
  sự triệt nhiễu tự động
  background noise
  nhiều cỏ
  background noise
  nhiễu nền
  background noise level
  mức nhiễu nền
  basic noise
  tạp nhiễu cơ bản
  broadband noise
  nhiễu dải rộng
  cable noise
  nhiễu cáp
  carrier noise
  nhiễu sóng mang
  carrier noise test set
  máy thử tạp nhiễu sóng mang
  channel noise
  tạp nhiễu kênh
  circuit noise
  nhiễu mạch
  circuit noise
  tạp nhiễu đường dây
  circuit noise level
  mức nhiễu mạch
  circuit-noise meter
  máy đo độ nhiễu mạch
  color noise
  nhiễu màu
  color noise
  sự nhiễu màu
  DBRN (decibelabove reference noise) decibel
  dexibel trên nhiễu chuẩn
  electric noise
  nhiễu điện
  electric noise
  tạp nhiễu điện
  electrical noise
  nhiễu điện
  electrical noise
  tạp nhiễu điện
  electrochemical noise
  tạp nhiễu điện hóa
  electromagnetic noise
  nhiễu điện từ
  equivalent noise voltage
  điện áp tạp nhiễu tương đương
  external noise
  tạp nhiễu bên ngoài
  external noise
  tạp nhiễu ngoài
  flicker noise
  tạp nhiễu nhấp nháy
  Gaussian noise
  nhiễu Gauss
  Gaussian noise
  nhiễu Gauxơ
  Gaussian noise
  tạp nhiễu Gauss
  granular noise
  tạp nhiễu hạt
  hum noise
  nhiễu phông
  impact noise analyser
  máy phân tích tạp nhiễu
  impact noise analyzer
  máy phân tích tạp nhiễu
  impulse noise
  nhiễu xung
  impulse noise
  tạp nhiễu xung
  impulse noise correction
  sự hiệu chỉnh nhiễu xung
  impulsive noise
  tạp nhiễu xung
  interference generator noise
  tạp âm của máy tạo nhiễu
  interference noise
  âm nhiễu
  interference-to-noise margin
  ngưỡng tỉ số nhiễu-tiếng ồn
  intermittent noise
  tạp nhiễu gián đoạn
  isotropic noise
  tạp nhiễu đẳng hướng
  jitter noise
  tạp nhiễu do méo rung
  Johnson noise
  nhiễu Johnson
  line noise
  nhiễu đường dây
  line noise
  nhiễu đường truyền
  line noise
  tạp nhiễu đường dây
  low noise amplifier
  bộ khuếch đại âm nhiễu thấp
  man-made noise
  nhiễu nhân tạo
  man-made noise
  tạp nhiễu nhân tạo
  modulation noise
  nhiễu do điều chế
  multi-path intermodulation noise
  tiếng xuyên biến điệu nhiều đường
  noise analyzer
  bộ phân tích nhiễu
  noise antenna
  ăng ten trừ nhiễu âm
  noise background
  nền nhiễu
  noise burst signal
  tín hiệu nhiễu
  noise cancellation technology
  công nghệ khử nhiễu
  noise density
  mật độ nhiễu
  noise diode
  đi-ốt tạp nhiễu
  noise distortion
  sự méo do nhiễu
  noise electromotive force
  sức điện động tạp nhiễu
  noise elimination
  sự khử nhiễu
  noise equivalent temperature difference
  hiệu nhiệt độ tương đương tạp nhiễu
  noise factor
  hệ số nhiễu
  noise factor
  hệ số tạp nhiễu
  noise figure
  hệ số nhiễu âm
  noise figure
  hệ số tạp nhiễu
  noise filter
  bộ lọc nhiễu
  noise filter
  bộ lọc tạp nhiễu
  noise floor
  mức nhiễu
  noise floor
  sàn nhiễu
  noise generator
  bộ sinh nhiễu
  noise generator
  máy phát tạp nhiễu
  noise grade
  cấp nhiễu, mức ồn
  noise immunity
  miễn trừ tạp nhiễu
  noise immunity
  tính miễn trừ nhiễu
  noise improvement factor
  hệ số cải thiện nhiễu
  noise inverter
  đèn đảo nhiễu âm
  noise killer
  mạch triệt nhiễu
  noise level
  mức nhiễu
  noise level
  mức nhiễu, mức ồn
  noise level
  sàn nhiễu
  noise level measuring instrument
  dụng cụ đo mức tạp nhiễu
  noise limiter
  bộ hạn chế nhiễu
  noise limiter
  bộ hạn chế tạp nhiễu
  noise limiter
  mạch hạn chế nhiễu âm
  noise masking
  sự che chắn tạp nhiễu
  noise mode
  chế độ nhiễu
  noise mode rejection
  loại bỏ kiểu tạp nhiễu
  noise pattern
  dạng ồn, dạng nhiễu
  noise pulse limiter
  bộ giới hạn xung tạp nhiễu
  noise reduction
  kỹ thuật giảm nhiễu âm
  noise source
  nguồn nhiễu
  noise suppression
  bộ triệt nhiễu
  noise suppressor
  bộ triệt nhiễu
  noise suppressor
  mạch triệt nhiễu âm
  noise temperature
  nhiệt độ tạp nhiễu
  noise testing
  sự thử nhiễu
  noise to interference ratio
  tỉ số nhiễu
  noise tolerance
  dung hạn tạp nhiễu
  noise voltage
  điện áp tạp nhiễu
  noise-free signal
  tín hiệu không tạp nhiễu
  noise-reducing antenna-system
  hệ ăng ten khử tạp nhiễu
  non-Gaussian noise
  tạp nhiễu phi Gauss
  partition noise
  nhiễu âm vi lượng
  pink noise
  tạp nhiễu hồng
  pseudorandom noise code
  mã nhiễu giả ngẫu nhiên
  psophometrically weighted noise
  nhiễu đo âm tạp
  psophometrically weighted noise
  tiếng ồn do tạp nhiễu
  quantization noise
  nhiễu do lượng tử hóa
  quantization noise
  nhiễu lượng tử
  quantumization noise
  tạp nhiễu lượng tử hóa
  radio noise
  nhiễu tần số vô tuyến
  radio noise
  nhiễu vô tuyến
  random noise
  nhiễu ngẫu nhiên
  random noise
  tạp nhiễu nhẫu nhiên
  recording noise
  nhiễu (do) ghi
  recording noise
  nhiễu (do) thu
  reference noise
  nhiễu chuẩn
  reference noise
  nhiễu quy chiếu
  resistance noise
  nhiễu điện trở
  shot noise
  tạp nhiễu hạt
  signal to noise ratio
  tỷ số tín hiệu trên nhiễu
  signal to noise ratio
  tỷ số tín hiệu và nhiễu
  signal-to-noise ratio
  tỷ lệ tín hiệu-nhiễu
  signal-to-noise ratio
  tỷ số kí hiệu tiếng ồn (nhiễu âm)
  sky noise
  tạp nhiễu trời
  SNR (signalto noise ratio)
  tỷ lệ tín hiệu-nhiễu
  solar radio noise
  tạp nhiễu vô tuyến mặt trời
  spurious transmitter noise
  tiếng ồn nhiễu của máy phát
  spurious transmitter noise
  tạp âm nhiễu của máy phát
  stationary noise
  nhiễu dừng
  steady noise
  tạp nhiễu ổn định
  structure-borne noise
  tạp nhiễu do cấu trúc
  surface noise
  nhiễu âm mặt đĩa
  surface noise
  nhiễu bề mặt
  surface noise
  tạp nhiễu bề mặt
  target noise
  tạp nhiễu mục tiêu
  thermal noise
  nhiễu nhiệt
  thermal noise generator
  bộ sinh tạp nhiễu nhiệt
  thermal-agitation noise
  tiếng ồn nhiễu loạn nhiệt
  total interference-noise contribution
  tiếng ồn toàn phần do nhiễu
  triangular noise
  tạp nhiễu tam giác
  tube noise
  nhiễu của đèn
  visible noise
  nhiễu hình
  wave noise
  nhiễu sóng
  weighted noise
  tạp nhiễu trọng
  white noise
  nhiễu trắng
  white noise
  tạp nhiễu trắng
  white noise
  vệt trắng nhiễu âm
  white-noise record
  sự ghi nhiễu trắng
  Zenner noise
  nhiễu Zenner
  nhiễu âm

  Giải thích VN: Sự xen lẫn các tiếng rè vào tín hiệu.

  noise antenna
  ăng ten trừ nhiễu âm
  noise figure
  hệ số nhiễu âm
  noise inverter
  đèn đảo nhiễu âm
  noise limiter
  mạch hạn chế nhiễu âm
  noise reduction
  kỹ thuật giảm nhiễu âm
  noise suppressor
  mạch triệt nhiễu âm
  partition noise
  nhiễu âm vi lượng
  signal-to-noise ratio
  tỷ số kí hiệu tiếng ồn (nhiễu âm)
  surface noise
  nhiễu âm mặt đĩa
  white noise
  vệt trắng nhiễu âm
  âm tạp

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự nhiễu tạp

  Nguồn khác

  • noise : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Sound, clamour, crash, clap, clash, clangour, din,thunder, thundering, rumble, rumbling, outcry, hubbub, uproar,hullabaloo, racket, charivari or US and Canadian also shivaree,rattle, caterwauling, rumpus, blare, blast, blasting, bawling,babel; commotion, bedlam, fracas, tumult, pandemonium, turmoil;discordance, dissonance, cacophony; Archaic alarms or alarumsand excursions, Colloq ruckus, ruction, ballyhoo: I couldntsleep because of the unbearable noise from the party next door.You may call acid rock music, but she calls it noise. 2 sound,disturbance: Did you just hear that strange noise? Its onlythe noise of the crickets.
  V.
  Often, noise about or around. circulate, spread, rumour,bruit (about): It is being noised about that John and Marshaare getting a divorce.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A sound, esp. a loud or unpleasant or undesiredone.
  A series of loud sounds, esp. shouts; a confused soundof voices and movements.
  Irregular fluctuations accompanyinga transmitted signal but not relevant to it.
  (in pl.)conventional remarks, or speechlike sounds without actual words(made sympathetic noises).
  V.
  Tr. (usu. in passive) makepublic; spread abroad (a person's fame or a fact).
  Intr.archaic make much noise.
  Be much talked of; attain notoriety.noise-maker a device for making a loud noise at a festivity etc.noise pollution harmful or annoying noise. noises off soundsmade off stage to be heard by the audience of a play. [ME f.OF, = outcry, disturbance, f. L nausea: see NAUSEA]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X