• (đổi hướng từ Tunnelled)
  /'tʌnl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường hầm (nhân tạo)
  Hang (chuột...)
  Ống (lò sưởi)
  (ngành mỏ) đường hầm nằm ngang

  Ngoại động từ

  Tạo (một con đường xuyên qua cái gì) bằng cách đào một đường hầm
  to tunnel a hill
  đào đường hầm xuyên qua một quả đồi

  Nội động từ

  Đào đường hầm (theo một hướng xác định)
  the prisoners had escaped by tunnelling
  tù nhân đã đào đường hầm trốn thoát
  Đi qua bằng đường hầm

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đường hầm, ống

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đường hầm, đường lò, ống khói lò

  Xây dựng

  đường hầm, cống ngầm
  tun nen
  tunen
  skew tunnel portal
  cửa tunen xiên
  straight tunnel portal
  cửa tunen thẳng
  tunnel excavation
  công trình khai đào tunen
  tunnel facing
  vỏ mặt tunen
  tunnel head
  miệng tunen
  tunnel laying out
  sự định vị tunen
  tunnel lining
  vỏ tunen
  tunnel roof
  vòm tunen
  tunnel route
  đường tunen
  tunnel vault
  vòm tunen
  tunnel waterway channel
  rãnh tunen

  Kỹ thuật chung

  đường lò
  đường hầm

  Giải thích EN: An underground passage that is open at both ends..

  Giải thích VN: Một lối đi dưới lòng đất được mở ở cả hai đầu.

  access tunnel
  đường hầm vào
  access tunnel drift
  đường hầm dẫn vào
  alignment of tunnel
  sự định tuyến đường hầm
  aqueduct tunnel
  đường hầm tiếp nước
  Ascend Tunnel Management Protocol (ATMP)
  giao thức quản lý đường hầm đi lên
  Block Serial Tunnel (BSTUN)
  đường hầm nối tiếp theo khối
  bottom discharge tunnel
  đường hầm xả đáy
  bottom tunnel
  đường hầm ở đáy
  by pass tunnel
  đường hầm dẫn vòng
  bypassing water tunnel
  đường hầm nước (chảy) vòng
  cap intersecting tunnel
  đường hầm cắt nhau
  cap intersecting tunnel
  đường hầm giao nhau
  condensation water tunnel
  đường hầm tập trung nước
  connecting tunnel
  đường hầm nối
  connection tunnel
  đường hầm nối
  conversion tunnel
  đường hầm chuyển tiếp
  conveyor tunnel
  đường hầm vận chuyển
  cross-tunnel
  đường hầm cắt ngang
  curing tunnel
  đường hầm bảo dưỡng
  delivery tunnel
  đường hầm cấp nước
  derivation tunnel
  đường hầm chuyển dòng
  derivation tunnel
  đường hầm dẫn nước
  digging of tunnel
  sự đào đường hầm
  discharge tunnel
  đường hầm nhánh
  discharge tunnel
  đường hầm xả
  draft tube tunnel
  đường hầm xả
  drain tunnel
  đường hầm tiêu
  drain tunnel
  đường hầm xả
  drainage tunnel
  đường hầm thoát nước
  end section of a tunnel
  cửa ra của đường hầm
  fencing of access ramp to tunnel portal
  hàng rào lối vào đường hầm
  free flow tunnel
  đường hầm không áp
  head-race tunnel
  đường hầm cung cấp (nước)
  head-race tunnel
  đường hầm cung cấp nước
  highway tunnel
  đường hầm ô tô
  horseshoe tunnel
  đường hầm hình móng ngựa
  hydraulic tunnel
  đường hầm thủy công
  hydro tunnel
  đường hầm áp lực
  hydroturbine supply tunnel
  đường hầm (nhà máy) thủy điện
  hydroturbine supply tunnel
  đường hầm thủy năng
  inlet tunnel
  đường hầm lấy nước vào
  inspection tunnel
  đường hầm kiểm tra
  intake tunnel
  đường hầm dẫn nước vào
  interstation tunnel
  đường hầm giữa các ga
  irrigation tunnel
  đường hầm tưới tiêu
  line of tunnel
  phạm vi đường hầm
  looped tunnel
  đường hầm nhánh
  lower discharge tunnel
  đường hầm xả sâu
  Manche channel tunnel
  đường hầm qua biển Măngsơ
  mountain pass tunnel
  đường hầm xuyên núi
  mountain-toe tunnel
  đường hầm chân núi
  passenger tunnel
  đường hầm (cho người) đi bộ
  piercing of a tunnel
  sự mở đường hầm
  pressure tunnel
  đường hầm áp lực
  pressure tunnel
  đường hầm có áp
  pressure tunnel
  đường hầm có áp lực
  range of tunnel
  tuyến định hướng đường hầm
  river outlet tunnel
  đường hầm xả nước ra sông
  scour tunnel
  đường hầm xả (dưới mặt đất)
  service tunnel
  đường hầm phục vụ
  sewage tunnel
  đường hầm thoát nước thải
  spillway tunnel
  đường hầm xả nước
  spiral tunnel
  đường hầm (hình) xoắn
  station tunnel
  đường hầm tại ga
  steam tunnel
  đường hầm cấp hơi nước
  subaqueous tunnel
  đường hầm dưới nước
  subfluvial tunnel
  đường hầm dưới sông
  submarine tunnel
  đường hầm dưới biển
  submarine tunnel
  đường hầm ngầm dưới nước
  supply tunnel
  đường hầm (dẫn , nối)
  supply tunnel
  đường hầm cấp nước
  tailrace tunnel
  đường hầm dẫn nước ra
  tailrace tunnel
  đường hầm tháo thải
  tarsal tunnel syndrome
  hội chứng đường hầm khỏi xương cổ tay
  temporary diversion tunnel
  đường hầm dẫn dòng tạm
  timber-floating tunnel
  đường hầm thả bè gỗ
  top tunnel
  đường hầm ở đỉnh
  track tunnel
  đường hầm đi lại được
  traffic tunnel
  đường hầm vận chuyển
  tunnel anchor bolting
  vì neo đường hầm
  tunnel blasting
  sự gây nổ đường hầm
  tunnel closure gate
  cửa đường hầm lấp dòng
  tunnel construction
  ngành xây dựng đường hầm
  tunnel diode
  đi-ốt (hiệu ứng) đường hầm
  tunnel diode
  đi-ốt đường hầm
  tunnel drill
  máy khoan đường hầm
  tunnel driving
  đào đường hầm
  tunnel emission
  phát xạ trong đường hầm
  tunnel envelope
  lớp áo đường hầm
  tunnel head
  cửa đường hầm
  tunnel invert
  tấm đáy đường hầm
  tunnel kiln
  lò (kiểu) đường hầm
  tunnel laying out
  sự định vị đường hầm
  tunnel lighting
  sự chiếu sáng đường hầm
  tunnel lining
  vỏ đường hầm
  tunnel lining mounting machine
  máy gắn lớp vỏ đường hầm
  tunnel piercing
  sự đào đường hầm
  tunnel route
  đường hầm xuyên núi
  tunnel timbering
  vì (chống) đường hầm
  tunnel under a river
  đường hầm qua sông
  tunnel-boring machine
  máy khoan đường hầm
  tunnel-type discharge carrier
  đường hầm tháo lũ
  twin tunnel
  đường hầm đôi
  twin tunnel
  đường hầm kép
  utility tunnel
  đường hầm (đặt) đường ống kỹ thuật
  ventilation tunnel
  đường hầm thông gió
  water tunnel
  đường hầm dẫn nước
  water-intake tunnel
  đường hầm gom nước
  water-supply tunnel
  đường hầm cấp nước
  wind tunnel test
  sự thử nghiệm trong đường hầm
  đường ngầm
  tunnel truss
  giàn đường ngầm
  hầm
  hầm lò
  ống

  Kinh tế

  đường hầm
  hầm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X