• (đổi hướng từ Discounted)
  /'diskaunt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bớt giá tiền, sự chiết khấu (do mua số lượng nhiều hoặc trả tiền ngay)
  Tiền bớt, tiền trừ, tiền chiết khấu
  Sự trừ hao (về mức độ xác thực của một câu chuyện, một bản tin...)
  to take a story at a due discount
  nghe câu chuyện ở mức độ nào thôi
  at a discount
  hạ giá, giảm giá; không được chuộng
  discount house
  cơ sở kinh doanh chuyên giao dịch bằng hối phiếu
  discount shop, discount store, discount warehouse
  cửa hàng bán giảm giá

  Ngoại động từ

  Thanh toán (hối phiếu, thương phiếu...) trước thời hạn (để hưởng một tỷ lệ trừ nhất định); nhận thanh toán (hối phiếu, thương phiếu...) trước thời hạn (để hưởng một tỷ lệ trừ nhất định)
  Giảm giá, bớt giá, chiết khấu (do trả tiền ngay, hoặc mua số lượng nhiều)
  Bán hạ giá; dạm bán hạ giá
  Trừ hao (về mức độ xác thực của một câu chuyện, một bản tin...)
  Không kể đến, không đếm xỉa đến, không để ý đến; coi nhẹ, đánh giá thấp tầm quan trọng của
  Sớm làm mất tác dụng (một tin tức...)
  such an unfortunate eventuality had been discounted
  trường hợp không may đó đã được dự tính trước

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) [sự, cố] chiết khấi, sự khấu nợ, sự hạ giá

  Kỹ thuật chung

  giảm giá
  Long Distance Discount Services (company) (LDDS)
  các dịch vụ đường dài giảm giá (công ty)
  sự giảm giá

  Kinh tế

  bớt giá
  chiết khấu
  accrued market discount
  trị giá trái phiếu chiết khấu tăng
  accumulation of discount
  sự tích lũy chiết khấu
  aggregate discount
  chiết khấu tổng hợp
  annual discount
  chiết khấu năm
  anticipated discount
  chiết khấu dự tính
  anticipated discount
  chiết khấu trả trước
  bank discount
  chiết khấu của ngân hàng
  bank discount
  chiết khấu ngân hàng
  bank discount basis
  cơ sở chiết khấu ngân hàng
  bank discount rate
  suất chiết khấu của ngân hàng
  bank of discount
  ngân hàng chiết khấu
  banker's rate (ofdiscount)
  suất chiết khấu của ngân hàng trung ương
  banker's rate (ofdiscount)
  tỉ lệ chiết khấu của ngân hàng
  bill discount deposit
  tiền cọc chiết khấu hối phiếu
  bond discount
  giá chiết khấu trái phiếu
  bond discount accumulation
  sự tích lũy giá chiết khấu trái phiếu
  bond discount unamortized
  giá chiết khấu trái phiếu chưa trừ dần
  channel discount
  chiết khấu đặc thù
  commercial discount
  chiết khấu thương mại
  commercial discount
  chiết khấu thương nghiệp
  compound discount
  chiết khấu (lãi) kép
  consecutive-weeks discount
  chiết khấu nhiều tuần liên tục
  continuing discount
  chiết khấu liên tục
  conversion discount
  tiền chiết khấu chuyển đổi
  cumulative price discount
  chiết khấu giá cả tính dồn
  cumulative quantity discount
  chiết khấu số lượng dồn lại
  customary discount
  chiết khấu theo lệ thường
  CY discount
  chiết khấu tiền cước chất đầy công-ten-nơ
  debt discount
  chiết khấu nợ
  deep discount bond
  trái phiếu chiết khấu cao
  deferred discount
  chiết khấu hoãn lại
  discount a bill (to...)
  chiết khấu một hối phiếu
  discount bank
  ngân hàng chiết khấu
  discount bank debenture
  trái phiếu của ngân hàng chiết khấu
  discount bond
  trái phiếu chiết khấu
  discount bond
  trái phiếu chiết khấu (được bán dưới bình giá)
  discount broker
  người môi giới chiết khấu
  discount chain
  cửa hàng chiết khấu liên hoàn
  discount earned
  thu nhập chiết khấu
  discount factor
  hệ số chiết khấu
  discount factoring
  bao thanh toán chiết khấu
  discount house
  hàng chiết khấu
  discount lapse
  sự mất hiệu lực chiết khấu
  discount loss
  sự mất chiết khấu
  discount market
  thị trường chiết khấu
  discount market
  thị trường chiết khấu (phiếu khoán)
  discount market deposit
  tiền giử thị trường chiết khấu
  discount of short term export claims
  chiết khấu thương phiếu xuất khẩu ngắn hạn
  discount on cheque
  sự chiết khấu chi phiếu
  discount on notes payable
  sự chiết khấu trên các phiếu khoán phải trả
  discount on notes receivable
  chiết khấu phiếu nợ phải thu
  discount on purchase
  chiết khấu mua hàng
  discount on stock
  chiết khấu trên cổ phiếu
  discount period
  thời gian chiết khấu (bớt giá)
  discount tables
  bảng tính chiết khấu
  discount window
  cửa sổ chiết khấu
  distributor discount
  chiết khấu bán hàng
  distributor discount
  chiết khấu bán sỉ
  export discount
  chiết khấu xuất khẩu
  extra discount
  chiết khấu đặc biệt
  forward discount
  chiết khấu hàng hóa kỳ hạn
  forward discount
  chiết khấu kỳ phiếu
  full container load discount
  chiết khấu công-ten-nơ đầy
  functional discount
  chiết khấu theo chức năng
  give a discount
  cho chiết khấu
  goods discount
  chiết khấu hàng hóa
  group discount
  chiết khấu tập thể
  heavy discount
  chiết khấu lớn
  hidden discount
  chiết khấu ngầm
  horizontal discount
  chiết khấu chi phí
  horizontal discount
  chiết khấu chi phí (quảng cáo trong một năm)
  incentive discount
  chiết khấu khuyến khích
  increase in the discount rate
  sự tăng thêm mức chiết khấu
  irrational discount
  chiết khấu không hợp lý
  local discount store
  cửa hàng chiết khấu tại chỗ
  London discount market
  thị trường chiết khấu Luân Đôn
  market rate (ofdiscount)
  suất (chiết khấu) thị trường
  market rate of discount
  suất chiết khấu thị trường
  neglected discount
  chiết khấu bỏ đi (do quá hạn)
  nominal discount
  chiết khấu danh nghĩa
  non-cumulative quantity discount
  chiết khấu số lượng không tích lũy
  note on discount
  phiếu khoán chiết khấu
  open-market discount rate
  suất chiết khấu của thị trường tự do
  open-market discount rate
  suất chiết khấu ngoài ngân hàng
  original issue discount
  chiết khấu ngay lúc phát hành
  potential discount
  chiết khấu được phép cho
  price at a discount
  giá có chiết khấu
  prompt cash discount
  chiết khấu trả tiền mặt
  protected (noclaims) discount
  chiết khấu (không đòi bồi thường) được bảo vệ
  purchase discount
  chiết khấu mua hàng
  quantity discount
  chiết khấu mua bán số lượng lớn
  rate of discount
  tỉ lệ chiết khấu
  rate of discount
  tỷ lệ chiết khấu
  rational discount
  chiết khấu hợp lý
  sales discount
  chiết khấu bán hàng
  sample discount
  chiết khấu hàng mẫu
  seasonal discount
  chiết khấu theo mùa
  seasonal discount
  chiết khấu theo mùa tiết
  sell at a discount
  bán có chiết khấu (= bán dưới giá bình thường)
  settlement discount
  chiết khấu kết toán, thanh toán, trả tiền (sớm)
  small discount
  chiết khấu nhỏ
  special discount
  chiết khấu đặc biệt
  switching discount
  chiết khấu chuyển loại
  tight discount
  chiết khấu chặt
  time discount
  chiết khấu, bớt giá theo thời gian (mua quảng cáo)
  trade discount
  chiết khấu (bớt giá thương mại)
  trade discount
  chiết khấu bán sỉ
  trade discount
  chiết khấu đồng nghiệp
  trade discount
  chiết khấu thương mại
  true discount
  chiết khấu thực tế
  true discount
  chiết khấu thực tế, hợp lý
  true discount
  tiền lãi chiết khấu thực tế
  unamortized bond discount
  tiền chiết khấu trái phiếu chưa được khấu trừ
  unamortized discount
  chiết khấu chưa hoàn dần
  unearned discount
  tiền lãi chiết khấu chưa kiếm được
  usual discount
  chiết khấu thông thường
  volume discount
  chiết khấu, bớt giá trên số lượng lớn
  chiết tính
  original issue deep-discount bond
  trái phiếu chiết tính cao từ đầu
  risk-adjusted discount rate
  suất chiết tính điều chỉnh theo rủi ro
  yield on a discount basis
  suất thu nhập hoàn vốn chiết tính
  sự bớt giá
  sự chiết khấu (phiếu khoán)
  tiền bớt
  discount terms
  tiền bớt (đặc biệt)
  tiền bù
  tiền chênh lệch
  tiền lãi chiết khấu
  true discount
  tiền lãi chiết khấu thực tế
  unearned discount
  tiền lãi chiết khấu chưa kiếm được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X