• (đổi hướng từ Proofs)
  /pru:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chứng, chứng cớ, bằng chứng
  this requires no proof
  việc này không cần phải có bằng chứng gì cả
  a clear (striking) proof
  chứng cớ rõ ràng
  Sự kiểm chứng, sự chứng minh
  incapable of proof
  không thể chứng minh được
  experimental proof
  sự chứng minh bằng thực nghiệm
  Sự thử, sự thử thách
  to put something to the proof
  đem thử cái gì
  to put somebody to the proof
  thử thách ai
  to be brought to the proof
  bị đem ra thử thách
  Tiêu chuẩn nồng độ của rượu cất
  (quân sự) sự thử súng, sự thử chất nổ; nơi thử súng, nơi thử chất nổ
  Ống thử
  Bản in thử (tài liệu, sách..); bản in thử một bức ảnh; giai đoạn in thử
  check the proofs of a book
  kiểm tra các bản in thử của một cuốn sách
  a proof copy
  (thuộc ngữ) một bản in thử
  proofs of the wedding photos
  những bản in thử ảnh chụp đám cưới
  (toán học) sự chứng minh (một mệnh đề..)
  the proof of a theorem
  sự chứng minh một định lý (trong hình học)
  ( Ê-cốt) (pháp lý) sự xét sử (của quan toà)
  (từ cổ,nghĩa cổ) tính không xuyên qua được, tính chịu đựng
  armour of proof
  áo giáp đạn không xuyên qua được, áo giáp đâm không thủng

  Tính từ

  Chịu đựng được, chống được, ngăn được (cái gì)
  against any kind of bullets
  có thể chống lại được với bất cứ loại đạn gì, đạn gì bắn cũng không thủng
  proof against temptation
  có thể chống được sự cám dỗ
  Chống lại được (cái gì được nói rõ)
  leak-proof batteries
  những bộ pin không thể rò rỉ
  a sound proof room
  một căn phòng cách âm
  waterproof clothing
  quần áo không thấm nước

  Ngoại động từ

  Làm cho chống lại được (nước, đạn.. nhất là vải để không thấm nước)

  Cấu trúc từ

  the proof of the pudding is in the eating
  (tục ngữ) có qua thử thách mới biết dở hay
  put somebody/something to the proof/test
  đem thử cái gì; thử thách

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (phép) chứng minh
  proof by induction
  chứng minh bằng quy nạp
  formal proof
  chứng minh hình thức
  indirect proof
  (toán (toán logic )ic ) phép chứng gián tiếp
  irreducible proof
  (toán (toán logic )ic ) phép chứng minh không khả quy
  pure variable proof
  (toán (toán logic )ic ) chứng minh bằng các biến thuần tuý


  Xây dựng

  không (xuyên) thấm
  trét chống thấm

  Kỹ thuật chung

  bản in thử
  bản sao thử

  Giải thích EN: A copy of a mold impression with the use of a cast.

  Giải thích VN: Là sự sao khuôn nhờ việc sử dụng dụng cụ đúc.

  bằng chứng
  proof of action
  bằng chứng tác động
  proof of delivery
  bằng chứng của việc gửi
  proof of submission
  bằng chứng của việc gửi
  bít
  bít kín
  chứng minh
  formal proof
  chứng minh hình thức
  indirect proof
  phép chứng minh gián tiếp
  proof by induction
  chứng minh bằng quy nạp
  Proof Of Concept (POC)
  chứng minh khái niệm
  proof scheme
  sơ đồ chứng minh
  proof strategy
  chiến lược chứng minh
  proof test
  thử chứng minh
  proof theory
  lý thuyết chứng minh
  tree form proof
  phép chứng minh dạng cây
  không thấm
  dam-proof
  không thấm nước
  moisture proof
  không thấm ẩm
  moisture-proof
  không thấm ẩm
  oil proof
  không thấm dầu
  rain-proof
  không thấm nước mưa
  vapour-proof insulation
  cách nhiệt không thấm hơi
  vapour-proof packaging
  bao gói không thấm hơi
  water proof felt
  nỉ không thấm nước
  water-proof membrane
  màng không thấm nước
  kín
  ảnh in thử
  ảnh rửa thử
  bản bông
  clean proof
  bản bông sạch (lỗ)
  proof printing
  sự in bản bông
  bản dập trước
  sự chứng minh
  sự kiểm nghiệm
  sự kiểm tra
  sự thử
  sự thử nghiệm
  proof of action
  sự thử nghiệm tác động
  thấm ướt
  tẩm

  Kinh tế

  bản in thử
  bằng chứng
  policy proof of interest
  đơn bảo hiểm là bằng chứng lợi ích
  chứng cứ
  burden of proof
  trách nhiệm nêu rõ chứng cứ (trong một vụ tố tụng)
  onus (ofproof)
  trách nhiệm để xuất chứng cứ (của bảo hiểm, trọng tài...)
  proof of delivery
  chứng cứ giao hàng
  proof of title
  chứng cứ quyền sở hữu
  proof-of-purchase
  chứng cứ mua
  chứng minh
  burden of proof
  trách nhiệm chứng minh
  onus of proof
  trách nhiệm chứng minh
  policy proof of interest
  đơn bảo hiểm chứng minh lợi ích
  proof of claim
  chứng minh đòi bồi thường
  proof of loss
  văn kiện chứng minh tổn thất
  proof of origin
  sự chứng minh xuất xứ
  teller's proof
  sự chứng minh của thủ quỹ (ngân hàng)
  giấy tờ chứng thực
  nồng độ rượu
  proof spirit
  nồng độ rượu cất
  sự khảo nghiệm
  sự thử
  sự thử nghiệm
  tài liệu làm bằng
  tính chịu được
  tính không thấm qua được
  tờ in thử
  văn kiện chứng minh
  proof of loss
  văn kiện chứng minh tổn thất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X