• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (Nguồn khác)
  Dòng 644: Dòng 644:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=failure failure] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=failure failure] : Corporateinformation
  -
  === Nguồn khác ===
   
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=failure&searchtitlesonly=yes failure] : bized
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=failure&searchtitlesonly=yes failure] : bized

  08:36, ngày 21 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  sự không xảy ra, sự không làm được (việc gì)
  the failure to grasp a policy
  sự không nắm vững một chính sách
  sự thiếu
  sự thất bại; sự hỏng; sự mất (mùa, điện...)
  người bị thất bại; việc thất bại, cố gắng không thành công
  he is a failure in art
  anh ấy không thành công trong nghệ thuật
  sự thi hỏng
  sự vỡ nợ, sự phá sản

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sẩy
  thất bại

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  sự thất bại

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hỏng
  base failure
  sự hư hỏng cơ bản
  bending failure
  sự phá hỏng do uốn
  bending failure
  sự phá hỏng khi uốn
  brake failure
  hư hỏng phanh
  brake failure
  sự hỏng phanh
  Call Failure (CF)
  hỏng cuộc gọi
  Call Failure Message (CFM)
  thông báo hỏng cuộc gọi
  Call-Failure Signal (CFS)
  tín hiệu báo hỏng cuộc gọi
  channel failure
  sự hư hỏng các kênh
  complete failure
  sự hư hỏng hoàn toàn
  compression failure
  hỏng do bị nén
  compression failure
  sự phá hỏng do ép
  compression failure
  sự phá hỏng do nén
  compression failure
  sự phá hỏng khí nén
  Configuration Failure (CONF)
  hỏng cấu hình
  critical failure
  sự hư hỏng nghiêm trọng
  critical failure
  sự hư hỏng trầm trọng
  current failure
  sự hỏng điện
  degradation failure
  hỏng hóc do xuống cấp
  degradation failure
  sự hư hỏng dần
  early failure
  hỏng ngay lúc đầu
  elastic failure
  sự phá hỏng đàn hồi
  endurance failure
  sự phá hỏng do mỏi
  engine failure
  hỏng máy phát
  engine failure
  sự hỏng động cơ
  engine failure
  sự hỏng máy
  equipment failure
  sự hỏng thiết bị
  failure access
  sự truy cập sai hỏng
  failure analysis
  phân tích sai hỏng
  Failure Analysis Program (FAP)
  chương trình phân tích hỏng hóc
  Failure Analysis Report (FAR)
  báo cáo phân tích hỏng hóc
  failure cause
  nguyên nhân hư hỏng
  failure control
  sự điều khiển sai hỏng
  failure density
  mật độ sai hỏng
  failure detection means
  thiết bị chuẩn đoán sai hỏng
  failure detections
  sự dò tìm sai hỏng
  failure due to fatigue
  sự phá hỏng do mỏi
  Failure Indication Information (FH)
  thông tin báo hỏng
  failure intensity
  cường độ hư hỏng
  failure mode
  kiểu hư hỏng
  failure of insulation
  sự hỏng cách điện
  failure of series parts
  sự hư hỏng các phần tử
  failure plane
  mặt phá hỏng
  failure probability density
  mật độ xác suất sai hỏng
  failure rate
  tần số hỏng hóc
  failure rate
  tỷ lệ hỏng
  failure rate
  tỷ suất hư hỏng
  failure rate
  tỷ suất sai hỏng
  failure rate data
  hư hỏng tính được
  failure rate level
  mức tần suất hư hỏng
  failure recovery
  sự phục hồi sai hỏng
  Failure Resistant Disk Systems (FRDS)
  các hệ thống đĩa chống được hỏng hóc
  failure risks
  rủi ro sai hỏng
  failure state
  trạng thái hư hỏng
  failure theory
  lý thuyết sai hỏng
  Failure Tolerant Disk Systems (FTDS)
  các hệ thống đĩa chịu được hỏng hóc
  fatigue failure
  hỏng do mỏi
  fatigue failure
  sự hỏng do mỏi
  fatigue failure
  sự phá hỏng do mỏi
  grading failure
  sự hư hỏng dần dần
  grid failure
  sự hỏng điện
  hard failure
  hỏng nặng
  Hardware Failure Oriented Group Blocking and Unblocking Receipt (HBUR)
  nhận khóa và mở nhóm mạch bị hư hỏng phần cứng
  Hardware Failure Oriented Group Blocking and Unblocking Sending (HBUS)
  phát khóa và mở nhóm mạch bị hư hỏng phần cứng
  Hardware Failure Oriented Group Blocking Message
  thông báo khóa nhóm vì hư hỏng phần cứng
  Hardware Failure Oriented Group Unblocking Message
  thông báo không khóa nhóm vì hư hỏng phần cứng
  incipient failure
  sự bắt đầu phá hỏng
  incipient fatigue failure
  sự hỏng do mỏi bắt đầu
  induce failure
  hỏng hóc cảm ứng
  induced failure
  hỏng hóc do cảm ứng
  induced failure
  sai hỏng cảm ứng
  instantaneous failure rate
  tần số mức hỏng tức thời
  intermittent failure
  sự hư hỏng thất thường
  link failure
  liên kết hỏng
  load at failure
  tải trọng phá hỏng
  local shear failure
  sự hỏng cục bộ do cắt
  machine failure
  sự hỏng hóc máy
  machine failure
  sự hỏng máy
  mains failure
  sự hỏng điện
  mains failure
  sự hư hỏng điện
  Mean Time To Failure (MTTf)
  thời gian trung bình hỏng
  mean time to failure (MTTF)
  thời gian trung bình xảy ra hỏng hóc
  Mean Time To Fist Failure (MTTFF)
  thời gian trung bình lần đầu hỏng
  minor failure
  sai hỏng thứ yếu
  MTTF (meantime to failure)
  thời gian trung bình xảy ra hỏng hóc
  Network connection failure (NCF)
  hỏng kết nối mạng
  network failure
  sai hỏng mạng
  partial failure
  sự hư hỏng từng phần
  peripheral failure
  sự hư hỏng thường trực
  phase failure
  sự hỏng pha
  plastic theory of failure
  lý thuyết dẻo về sự phá hỏng
  point of failure
  chỗ hỏng
  point of failure
  điểm phá hỏng
  power failure
  sự hỏng nguồn
  premature failure
  sự hỏng trước hạn
  premature failure
  sự phá hỏng sớm
  primary failure
  sự hư hỏng ban đầu
  progressive failure
  sự hỏng dần
  random failure
  sự hư hỏng ngẫu nhiên
  random failure
  sai hỏng ngẫu nhiên
  satellite failure
  sự hư hỏng vệ tinh
  secondary failure
  sai hỏng phụ
  shear failure
  sự phá hỏng do cắt
  shearing failure
  sự phá hỏng do cắt
  single point failure
  sự hư hỏng tại cục bộ
  single point failure
  sự hư hỏng tại một điểm
  slide failure
  sự phá hỏng do trượt
  sliding failure
  sự phá hỏng do trượt
  sloping failure
  sự hỏng mái dốc
  soft failure
  hư hỏng mềm
  specimen failure
  sự hỏng mẫu
  stable failure
  sự hư hỏng thường trực
  structural failure
  sự hư hỏng cấu trúc
  structure failure
  sự hư hỏng công trình
  subsequent failure
  sai hỏng tiếp theo
  sudden failure
  sự hư hỏng đột ngột
  sudden failure
  sự hư hỏng thình lình
  system failure
  sai hỏng hệ thống
  tensile failure
  sự hỏng khi kéo
  tensile failure
  sự phá hỏng do kéo
  time of first failure
  vận hành trước lần hư hỏng
  torsion failure
  sự phá hỏng do xoắn
  torsion failure
  sự phá hỏng khi xoắn
  Upstream Failure Indication (UFI)
  chỉ thị hư hỏng ngược dòng
  valve failure
  hỏng van
  hỏng hóc
  degradation failure
  hỏng hóc do xuống cấp
  Failure Analysis Program (FAP)
  chương trình phân tích hỏng hóc
  Failure Analysis Report (FAR)
  báo cáo phân tích hỏng hóc
  failure rate
  tần số hỏng hóc
  Failure Resistant Disk Systems (FRDS)
  các hệ thống đĩa chống được hỏng hóc
  Failure Tolerant Disk Systems (FTDS)
  các hệ thống đĩa chịu được hỏng hóc
  induce failure
  hỏng hóc cảm ứng
  induced failure
  hỏng hóc do cảm ứng
  machine failure
  sự hỏng hóc máy
  mean time to failure (MTTF)
  thời gian trung bình xảy ra hỏng hóc
  MTTF (meantime to failure)
  thời gian trung bình xảy ra hỏng hóc
  hư hỏng
  base failure
  sự hư hỏng cơ bản
  brake failure
  hư hỏng phanh
  channel failure
  sự hư hỏng các kênh
  complete failure
  sự hư hỏng hoàn toàn
  critical failure
  sự hư hỏng nghiêm trọng
  critical failure
  sự hư hỏng trầm trọng
  degradation failure
  sự hư hỏng dần
  failure cause
  nguyên nhân hư hỏng
  failure intensity
  cường độ hư hỏng
  failure mode
  kiểu hư hỏng
  failure of series parts
  sự hư hỏng các phần tử
  failure rate
  tỷ suất hư hỏng
  failure rate data
  hư hỏng tính được
  failure rate level
  mức tần suất hư hỏng
  failure state
  trạng thái hư hỏng
  grading failure
  sự hư hỏng dần dần
  Hardware Failure Oriented Group Blocking and Unblocking Receipt (HBUR)
  nhận khóa và mở nhóm mạch bị hư hỏng phần cứng
  Hardware Failure Oriented Group Blocking and Unblocking Sending (HBUS)
  phát khóa và mở nhóm mạch bị hư hỏng phần cứng
  Hardware Failure Oriented Group Blocking Message
  thông báo khóa nhóm vì hư hỏng phần cứng
  Hardware Failure Oriented Group Unblocking Message
  thông báo không khóa nhóm vì hư hỏng phần cứng
  intermittent failure
  sự hư hỏng thất thường
  mains failure
  sự hư hỏng điện
  partial failure
  sự hư hỏng từng phần
  peripheral failure
  sự hư hỏng thường trực
  primary failure
  sự hư hỏng ban đầu
  random failure
  sự hư hỏng ngẫu nhiên
  satellite failure
  sự hư hỏng vệ tinh
  single point failure
  sự hư hỏng tại cục bộ
  single point failure
  sự hư hỏng tại một điểm
  soft failure
  hư hỏng mềm
  stable failure
  sự hư hỏng thường trực
  structural failure
  sự hư hỏng cấu trúc
  structure failure
  sự hư hỏng công trình
  sudden failure
  sự hư hỏng đột ngột
  sudden failure
  sự hư hỏng thình lình
  time of first failure
  vận hành trước lần hư hỏng
  Upstream Failure Indication (UFI)
  chỉ thị hư hỏng ngược dòng
  lỗi
  phá hoại
  brittle failure
  sự phá hoại giòn
  complete failure
  sự phá hoại toàn bộ
  compression failure
  sự phá hoại do nén
  curved failure surface
  mặt phá hoại cong
  failure condition
  điều kiện phá hoại
  failure criteria
  tiêu chuẩn phá hoại
  failure deformation
  sự biến dạng phá hoại
  failure detecting stand
  giá thử phá hoại
  failure expansion
  độ giãn khi phá hoại
  failure expansion of the concrete
  độ giãn của bê tông khi phá hoại
  failure limit
  giới hạn phá hoại
  failure load
  tải trọng phá hoại
  failure mechanism
  cơ cấu phá hoại
  failure moment
  mômen phá hoại
  failure of concrete by compression
  sự phá hoại bê tông do nén
  failure of soil
  sự phá hoại đất
  failure plane
  mặt phẳng phá hoại
  failure stage
  giai đoạn phá hoại
  failure strain
  biến dạng phá hoại
  failure stress
  ứng suất phá hoại
  failure surface
  mặt phá hoại
  failure test
  thí nghiệm phá hoại
  failure under bending
  sự phá hoại do uốn
  failure zone
  miền phá hoại
  fatigue failure
  sự phá hoại do mỏi
  foundation failure
  sự phá hoại móng
  load at failure
  tải trọng phá hoại
  local failure
  sự phá hoại cục bộ
  local shear failure
  sự phá hoại cục bộ
  mechanism of failure
  cơ cấu phá hoại
  mode of failure
  dạng phá hoại
  origin of the failure
  nguồn gốc sự phá hoại
  overturning failure
  sự phá hoại do lật
  plane of failure
  mặt phẳng bị phá hoại
  premature failure
  sự phá hoại sớm
  progressive failure
  sự phá hoại dần dần
  resistance to failure
  tính không bị phá hoại
  shear failure
  sự phá hoại do cắt
  shearing failure
  sự phá hoại do cắt
  sliding failure
  sự phá hoại do trượt
  slope failure
  sự phá hoại của taluy
  specimen failure
  sự phá hoại mẫu
  stage of failure
  giai đoạn phá hoại
  structural failure
  sự kết cấu phá hoại
  tensile failure
  sự phá hoại do kéo
  tension failure
  sự phá hoại do kéo
  testing to failure
  thử nghiệm đến lúc phá hoại
  under bending failure
  sự phá hoại do uốn
  wedge of failure
  lăng trụ phá hoại
  sự cố
  sự gãy
  sự hỏng
  brake failure
  sự hỏng phanh
  current failure
  sự hỏng điện
  engine failure
  sự hỏng động cơ
  engine failure
  sự hỏng máy
  equipment failure
  sự hỏng thiết bị
  failure of insulation
  sự hỏng cách điện
  fatigue failure
  sự hỏng do mỏi
  grid failure
  sự hỏng điện
  incipient fatigue failure
  sự hỏng do mỏi bắt đầu
  local shear failure
  sự hỏng cục bộ do cắt
  machine failure
  sự hỏng hóc máy
  machine failure
  sự hỏng máy
  mains failure
  sự hỏng điện
  phase failure
  sự hỏng pha
  power failure
  sự hỏng nguồn
  premature failure
  sự hỏng trước hạn
  progressive failure
  sự hỏng dần
  sloping failure
  sự hỏng mái dốc
  specimen failure
  sự hỏng mẫu
  tensile failure
  sự hỏng khi kéo
  sự hỏng hóc
  machine failure
  sự hỏng hóc máy
  sự hư hỏng
  base failure
  sự hư hỏng cơ bản
  channel failure
  sự hư hỏng các kênh
  complete failure
  sự hư hỏng hoàn toàn
  critical failure
  sự hư hỏng nghiêm trọng
  critical failure
  sự hư hỏng trầm trọng
  degradation failure
  sự hư hỏng dần
  failure of series parts
  sự hư hỏng các phần tử
  grading failure
  sự hư hỏng dần dần
  intermittent failure
  sự hư hỏng thất thường
  mains failure
  sự hư hỏng điện
  partial failure
  sự hư hỏng từng phần
  peripheral failure
  sự hư hỏng thường trực
  primary failure
  sự hư hỏng ban đầu
  random failure
  sự hư hỏng ngẫu nhiên
  satellite failure
  sự hư hỏng vệ tinh
  single point failure
  sự hư hỏng tại cục bộ
  single point failure
  sự hư hỏng tại một điểm
  stable failure
  sự hư hỏng thường trực
  structural failure
  sự hư hỏng cấu trúc
  structure failure
  sự hư hỏng công trình
  sudden failure
  sự hư hỏng đột ngột
  sudden failure
  sự hư hỏng thình lình
  sự nhiễu
  sự nứt
  sự phá hủy
  sự phá sập
  sự phá vỡ
  sự sai hỏng
  sự sụt lở
  sai hỏng
  failure access
  sự truy cập sai hỏng
  failure analysis
  phân tích sai hỏng
  failure control
  sự điều khiển sai hỏng
  failure density
  mật độ sai hỏng
  failure detection means
  thiết bị chuẩn đoán sai hỏng
  failure detections
  sự dò tìm sai hỏng
  failure probability density
  mật độ xác suất sai hỏng
  failure rate
  tỷ suất sai hỏng
  failure recovery
  sự phục hồi sai hỏng
  failure risks
  rủi ro sai hỏng
  failure theory
  lý thuyết sai hỏng
  induced failure
  sai hỏng cảm ứng
  minor failure
  sai hỏng thứ yếu
  network failure
  sai hỏng mạng
  random failure
  sai hỏng ngẫu nhiên
  secondary failure
  sai hỏng phụ
  subsequent failure
  sai hỏng tiếp theo
  system failure
  sai hỏng hệ thống
  sự trục trặc
  engine failure
  sự trục trặc động cơ,

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự khánh kiệt
  sự phá sản

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Failing, default, non-performance, remissness; neglect,omission, dereliction, deficiency: His failure to do his dutyresulted in a court martial.
  Breakdown, collapse,discontinuance, miscarriage, loss; decline, decay,deterioration: Power disruptions are caused by the failure ofthe national grid.
  Loser, non-starter, incompetent, also-ran,nonentity, Colloq flop, fizzle, damp squib, dud, lemon, washout,dead duck, US lead balloon: He was an utter failure as aviolinist.
  Bankruptcy, ruin, insolvency, downfall, crash,Colloq folding: Bank failures increased owing to bad loans andother poor investments.

  Oxford

  N.

  Lack of success; failing.
  An unsuccessful person,thing, or attempt.
  Non-performance, non-occurrence.
  Breaking down or ceasing to function (heart failure; enginefailure).
  Running short of supply etc.
  Bankruptcy,collapse. [earlier failer f. AF, = OF faillir FAIL]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X