• (đổi hướng từ Shafts)
  /∫ɑ:ft/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đối xử bất công
  Cán (giáo, mác...), tay cầm
  Càng xe
  (từ cổ, nghĩa cổ) mũi tên, cái giáo (đen & bóng)
  the shaft of satire
  những mũi tên nhọn của sự châm biếm
  Tia sáng; đường chớp
  Thân (cột, lông chim...) cọng, cuống
  (kỹ thuật) trục
  (ngành mỏ) hầm, lò
  ventilating shaft
  hầm thông gió
  Ống thông (hơi, khí); đường thông (cho thang máy qua các tầng gác...)

  Động từ

  lừa gạt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (cơ học ) trục
  distribution shaft
  trục phân phối
  drriving shaft
  trục chỉnh


  Cơ - Điện tử

  Trục, thân, cán

  Trục, thân, cán

  Cơ khí & công trình

  càng xe

  Hóa học & vật liệu

  trục (truyền)

  Xây dựng

  cọc ống lớn
  mỏ (hầm)
  thân cột, trục

  Giải thích EN: The main part of a column or pilaster, between the base and capital..

  Giải thích VN: Phần chính của một cột hay trụ, nằm giữa phần đế và chóp.

  Điện

  trục truyền (động)

  Kỹ thuật chung

  cần
  giếng
  air relief shaft
  giếng thông gió
  air shaft
  giếng thông gió
  air shaft
  giếng thông gió mỏ
  air-intake shaft
  giếng lấy không khí vào
  air-intake shaft
  giếng thông gió
  air-shaft
  giếng không khí
  anchorage shaft
  giếng neo
  blind shaft
  giếng mù
  blind shaft
  giếng ngầm
  cage shaft
  lồng thang giếng
  cage shaft
  giếng thùng cũi
  central shaft
  giếng lấy nước trung tâm
  chippy shaft
  giếng mỏ phụ
  circular shaft
  giếng tròn
  circulation shaft
  giếng mỏ tuần hoàn
  clarification shaft
  giếng làm trong nước
  concrete shaft
  giếng bê tông
  concrete-lined shaft
  giếng mỏ lát bê tông
  cooling shaft
  giếng làm lạnh
  deepen a shaft
  khoét sâu hơn (giếng mỏ)
  discharge air shaft
  giếng mỏ không khí
  discharging air shaft
  giếng thông gió
  down shaft
  giếng dẫn khí vào
  down shaft
  giếng thông gió
  downcast air shaft
  giếng lấy không khí vào
  drainage shaft
  giếng tiêu nước
  drawing shaft
  giếng tháo
  drawing shaft
  thông giếng
  drilled shaft
  giếng khoan
  drilling shaft
  giếng khoan
  drop shaft
  giếng chìm
  drop shaft
  thân giếng đứng
  drop shaft foundation
  móng (bằng) giếng chìm
  electric shaft furnace
  lò giếng chạy điện
  elevator shaft
  giếng thang máy
  elevator shaft gate
  cửa giếng thang máy
  end shaft
  giếng ở biên
  escape shaft
  giếng cấp cứu
  escape shaft
  giếng dự phòng
  excavating shaft
  giếng đào
  exploring shaft
  giếng thăm dò
  extraction shaft
  giếng khai thác
  extraction shaft
  giếng tháo
  fallen-in shaft
  giếng bị sụt lở
  freezing of shaft
  kết đông giếng mỏ
  freezing of shaft
  sự kết đông giếng mỏ
  furnace shaft
  giếng lò
  gas outlet self-supported shaft
  giếng thoát khí tự mang
  gate shaft
  giếng cửa van (ở đập)
  hoisting shaft
  giếng trụ
  hoisting shaft
  giếng chính
  hoisting shaft
  giếng nâng
  hoisting shaft
  giếng nâng (quặng)
  inclined shaft
  giếng nghiêng
  inspection shaft
  giếng kiểm tra
  inspection shaft
  giếng thăm
  intake shaft
  giếng dẫn khí vào
  isolated shaft
  giếng biệt lập
  light shaft
  giếng lấy ánh sáng
  main shaft
  giếng khai thác mỏ
  mine shaft
  giếng mỏ
  moving stairway shaft
  giếng cầu thang tự động
  precast concrete shaft ring
  vành đai (gia cố giếng) bằng bê tông đúc sẵn
  pressure shaft
  giếng chịu áp
  pressure shaft
  giếng có áp
  prospecting shaft
  giếng thăm dò
  prospecting shaft
  giếng thăm dò (tìm mỏ)
  pulley shaft
  giếng khai thác
  pulley shaft
  giếng tháo
  pump shaft
  giếng bơm
  pumping shaft
  giếng xả khí
  pumping shaft
  giếng bơm
  rectangular shaft
  giếng hình chữ nhật
  return shaft
  giếng thoát khí
  service shaft
  giếng phục vụ
  shaft boring
  đào giếng (khai khoáng)
  shaft boring
  sự khoan giếng
  shaft bottom
  đáy giếng
  shaft bottom
  đáy giếng mỏ
  shaft collar
  miệng giếng
  shaft collar
  miệng giếng lò đứng
  shaft compartment
  khoang giếng (mỏ)
  shaft connecting two galleries
  giếng nối 2 đường hầm
  shaft digging
  sự hạ giếng chìm
  shaft digging method
  phương pháp đào giếng
  shaft equipment
  thiết bị giếng mỏ
  shaft face
  gương lò giếng mỏ
  shaft for descent
  giếng xuống hầm mỏ
  shaft foundation
  móng băng giếng chìm
  shaft frame
  khung giàn giếng mỏ
  shaft furnace
  lò giếng
  shaft furnace
  lồ giếng
  shaft gate
  cửa chắn giếng (mỏ)
  shaft heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt (kiểu) giếng
  shaft hoist
  tời khai thác (giếng mỏ)
  shaft hoisting
  khai thác bằng giếng
  shaft kiln
  lò giếng
  shaft lining
  sự chèn quanh giếng
  shaft lock
  âu kiểu giếng
  shaft mouth
  miệng giếng mỏ
  shaft pump
  bơm giếng mỏ
  shaft set
  bộ giàn khung giếng mỏ
  shaft sinking
  sự đào giếng
  shaft sinking
  sự khai đào giếng mỏ
  shaft sinking pump
  máy bơm đào hạ giếng
  shaft spillway
  đập tràn kiểu giếng
  shaft timbering
  sự chống gỗ giếng mỏ
  shaft top
  miệng giếng mỏ
  shaft tower
  tháp giếng mỏ
  shaft wall
  vách giếng mỏ
  shaft water
  nước giếng
  shaft well
  giếng mỏ
  shaft working
  sự khai đào giếng mỏ
  side of shaft
  thành giếng (mỏ)
  sink a shaft
  đào giếng, mỏ
  smoke shaft
  giếng hút khói
  square shaft
  giếng vuông
  staircase shaft
  giếng thang
  steel lined shaft
  giếng có lớp lót bằng thép
  stone shaft
  giếng đổ đá thải
  sunk shaft
  giếng mù
  sunk shaft
  móng giếng chìm
  surge shaft
  giếng đều áp
  surge shaft
  giếng điều áp
  surge shaft
  giếng sóng cồn
  surge shaft
  giếng sóng rồi
  test shaft
  giếng thử nghiệm
  timber shaft
  giếng có chống
  twin-shaft
  giếng đôi
  twin-shaft
  giếng kép
  upcast shaft
  giếng thoát gió
  uptake shaft
  giếng thoát gió
  ventilating shaft
  giếng hút
  ventilating shaft
  giếng thông gió
  vertical shaft
  giếng đứng
  walled shaft
  giếng có vách dỡ
  waste-gas shaft
  giếng xả khí
  way shaft
  giếng nối tầng
  way shaft
  giếng phụ bên trong
  working shaft
  giếng làm việc
  working shaft
  giếng thi công
  giếng (nước)
  giếng mỏ
  chippy shaft
  giếng mỏ phụ
  circulation shaft
  giếng mỏ tuần hoàn
  concrete-lined shaft
  giếng mỏ lát bê tông
  deepen a shaft
  khoét sâu hơn (giếng mỏ)
  discharge air shaft
  giếng mỏ không khí
  freezing of shaft
  kết đông giếng mỏ
  freezing of shaft
  sự kết đông giếng mỏ
  shaft bottom
  đáy giếng mỏ
  shaft compartment
  khoang giếng (mỏ)
  shaft equipment
  thiết bị giếng mỏ
  shaft face
  gương lò giếng mỏ
  shaft frame
  khung giàn giếng mỏ
  shaft gate
  cửa chắn giếng (mỏ)
  shaft hoist
  tời khai thác (giếng mỏ)
  shaft mouth
  miệng giếng mỏ
  shaft pump
  bơm giếng mỏ
  shaft set
  bộ giàn khung giếng mỏ
  shaft sinking
  sự khai đào giếng mỏ
  shaft timbering
  sự chống gỗ giếng mỏ
  shaft top
  miệng giếng mỏ
  shaft tower
  tháp giếng mỏ
  shaft wall
  vách giếng mỏ
  shaft working
  sự khai đào giếng mỏ
  side of shaft
  thành giếng (mỏ)
  sink a shaft
  đào giếng, mỏ
  máng thải rác
  thân cột
  blind shaft
  thân cột ẩn
  diminished shaft of column
  thân cột thót ngọn
  plain shaft
  thân cột nhẵn
  unfluted shaft column
  thân cột không có rãnh (trang trí)
  thân trụ
  pier shaft
  thân trụ cầu
  trục chính
  driving shaft
  trục chỉnh
  transmission main shaft
  trục chính hộp số
  trục spinđen

  Kinh tế

  cán
  cuống
  thân
  trụ
  trục
  knife shaft
  trục dao

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X