• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">sɪˈkyʊərɪti</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">siˈkiuəriti</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 32: Dòng 32:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  -
  =====bảo mật=====
  +
  =====bảo mật=====
  ''Giải thích VN'': Sự bảo vệ dữ liệu để cho những người không được phép sẽ không thể xem trộm hoặc sao chép nó. Các nhà doanh nghiệp và các chuyên viên đã phát hiện ra rằng một tên tội phạn chỉ cần có trình độ vừa phải là đã có thể xâm nhập vào hầu như bất kỳ hệ máy tính nào, ngay cả trường hợp đã được bảo vệ bằng khóa mật khẩu và mật mã hóa dữ liệu. Các dữ liệu quan trọng - như phân loại hiệu suất công tác của các nhân viên, danh sách khách hàng, dự thảo ngân sách, và các ghi nhớ bí mật - đều có thể tải xuống các đĩa mềm và thực hiện ngay ở ngoài cơ quan mà không ai biết. Máy tính lớn giải quyết vấn đề này bằng cách khóa máy tính cùng với phương tiện lưu trữ của nó bằng ổ khóa; bạn chỉ có một cách duy nhất có thể sử dụng các dữ liệu đó là thông qua các terminal (thiết bị cuối) từ xa, có trang bị màn hình nhưng không có ổ đĩa. Một số chuyên gia đề nghị các mạng cục bộ dùng máy tính cá nhân cũng phải được xây dựng theo cách đó, nhưng họ đã quên rằng chính sự tập trung quá mức của hệ máy tính lớn là một trong các nguyên nhân chính thức đẩy sự ra đời của máy tính cá nhân. Sự an toàn phải không được ngăn trở người quản lý phân phối sức mạnh điện tóan-và quyền tự trị về điện tóan-cho các thành viên. Các phương pháp bảo vệ bằng khóa mật khẩu và mật mã dữ liệu hiện có, ngay cả một tên tội phạm có trình độ cũng không thể vượt qua được.
  ''Giải thích VN'': Sự bảo vệ dữ liệu để cho những người không được phép sẽ không thể xem trộm hoặc sao chép nó. Các nhà doanh nghiệp và các chuyên viên đã phát hiện ra rằng một tên tội phạn chỉ cần có trình độ vừa phải là đã có thể xâm nhập vào hầu như bất kỳ hệ máy tính nào, ngay cả trường hợp đã được bảo vệ bằng khóa mật khẩu và mật mã hóa dữ liệu. Các dữ liệu quan trọng - như phân loại hiệu suất công tác của các nhân viên, danh sách khách hàng, dự thảo ngân sách, và các ghi nhớ bí mật - đều có thể tải xuống các đĩa mềm và thực hiện ngay ở ngoài cơ quan mà không ai biết. Máy tính lớn giải quyết vấn đề này bằng cách khóa máy tính cùng với phương tiện lưu trữ của nó bằng ổ khóa; bạn chỉ có một cách duy nhất có thể sử dụng các dữ liệu đó là thông qua các terminal (thiết bị cuối) từ xa, có trang bị màn hình nhưng không có ổ đĩa. Một số chuyên gia đề nghị các mạng cục bộ dùng máy tính cá nhân cũng phải được xây dựng theo cách đó, nhưng họ đã quên rằng chính sự tập trung quá mức của hệ máy tính lớn là một trong các nguyên nhân chính thức đẩy sự ra đời của máy tính cá nhân. Sự an toàn phải không được ngăn trở người quản lý phân phối sức mạnh điện tóan-và quyền tự trị về điện tóan-cho các thành viên. Các phương pháp bảo vệ bằng khóa mật khẩu và mật mã dữ liệu hiện có, ngay cả một tên tội phạm có trình độ cũng không thể vượt qua được.
  Dòng 42: Dòng 42:
  =====độ an toàn (của một hệ thống điện năng)=====
  =====độ an toàn (của một hệ thống điện năng)=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====bảo an=====
  +
  =====bảo an=====
  -
  =====độ an toàn=====
  +
  =====độ an toàn=====
  ::[[Information]] [[Technology]] [[Security]] [[Evaluation]] [[Criteria]] (ITSEC)
  ::[[Information]] [[Technology]] [[Security]] [[Evaluation]] [[Criteria]] (ITSEC)
  ::tiêu chí đánh giá độ an toàn công nghệ thông tin
  ::tiêu chí đánh giá độ an toàn công nghệ thông tin
  ::[[security]] [[check]]
  ::[[security]] [[check]]
  ::kiểm tra độ an toàn
  ::kiểm tra độ an toàn
  -
  =====độ tin cậy=====
  +
  =====độ tin cậy=====
  -
  =====an ninh=====
  +
  =====an ninh=====
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[condition]] [[that]] [[prevents]] [[unauthorized]] [[individuals]] [[from]] [[having]] [[access]] [[to]] [[classified]] [[information]].
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[condition]] [[that]] [[prevents]] [[unauthorized]] [[individuals]] [[from]] [[having]] [[access]] [[to]] [[classified]] [[information]].
  Dòng 128: Dòng 128:
  ::[[Security]] [[Through]] [[Obscurity]] (STO)
  ::[[Security]] [[Through]] [[Obscurity]] (STO)
  ::an ninh qua trạng thái mập mờ
  ::an ninh qua trạng thái mập mờ
  -
  =====an toàn=====
  +
  =====an toàn=====
  ''Giải thích VN'': Sự bảo vệ dữ liệu để cho những người không được phép sẽ không thể xem trộm hoặc sao chép nó. Các nhà doanh nghiệp và các chuyên viên đã phát hiện ra rằng một tên tội phạn chỉ cần có trình độ vừa phải là đã có thể xâm nhập vào hầu như bất kỳ hệ máy tính nào, ngay cả trường hợp đã được bảo vệ bằng khóa mật khẩu và mật mã hóa dữ liệu. Các dữ liệu quan trọng - như phân loại hiệu suất công tác của các nhân viên, danh sách khách hàng, dự thảo ngân sách, và các ghi nhớ bí mật - đều có thể tải xuống các đĩa mềm và thực hiện ngay ở ngoài cơ quan mà không ai biết. Máy tính lớn giải quyết vấn đề này bằng cách khóa máy tính cùng với phương tiện lưu trữ của nó bằng ổ khoá; bạn chỉ có một cách duy nhất có thể sử dụng các dữ liệu đó là thông qua các terminal (thiết bị cuối) từ xa, có trang bị màn hình nhưng không có ổ đĩa. Một số chuyên gia đề nghị các mạng cục bộ dùng máy tính cá nhân cũng phải được xây dựng theo cách đó, nhưng họ đã quên rằng chính sự tập trung quá mức của hệ máy tính lớn là một trong các nguyên nhân chính thức đẩy sự ra đời của máy tính cá nhân. Sự an toàn phải không được ngăn trở người quản lý phân phối sức mạnh điện toán-và quyền tự trị về điện toán-cho các thành viên. Các phương pháp bảo vệ bằng khóa mật khẩu và mật mã dữ liệu hiện có, ngay cả một tên tội phạm có trình độ cũng không thể vượt qua được.
  ''Giải thích VN'': Sự bảo vệ dữ liệu để cho những người không được phép sẽ không thể xem trộm hoặc sao chép nó. Các nhà doanh nghiệp và các chuyên viên đã phát hiện ra rằng một tên tội phạn chỉ cần có trình độ vừa phải là đã có thể xâm nhập vào hầu như bất kỳ hệ máy tính nào, ngay cả trường hợp đã được bảo vệ bằng khóa mật khẩu và mật mã hóa dữ liệu. Các dữ liệu quan trọng - như phân loại hiệu suất công tác của các nhân viên, danh sách khách hàng, dự thảo ngân sách, và các ghi nhớ bí mật - đều có thể tải xuống các đĩa mềm và thực hiện ngay ở ngoài cơ quan mà không ai biết. Máy tính lớn giải quyết vấn đề này bằng cách khóa máy tính cùng với phương tiện lưu trữ của nó bằng ổ khoá; bạn chỉ có một cách duy nhất có thể sử dụng các dữ liệu đó là thông qua các terminal (thiết bị cuối) từ xa, có trang bị màn hình nhưng không có ổ đĩa. Một số chuyên gia đề nghị các mạng cục bộ dùng máy tính cá nhân cũng phải được xây dựng theo cách đó, nhưng họ đã quên rằng chính sự tập trung quá mức của hệ máy tính lớn là một trong các nguyên nhân chính thức đẩy sự ra đời của máy tính cá nhân. Sự an toàn phải không được ngăn trở người quản lý phân phối sức mạnh điện toán-và quyền tự trị về điện toán-cho các thành viên. Các phương pháp bảo vệ bằng khóa mật khẩu và mật mã dữ liệu hiện có, ngay cả một tên tội phạm có trình độ cũng không thể vượt qua được.
  Dòng 389: Dòng 389:
  ::[[Write]] [[One]] [[Reliable]] [[Data]] [[Security]] (WORDS)
  ::[[Write]] [[One]] [[Reliable]] [[Data]] [[Security]] (WORDS)
  ::an toàn dữ liệu tin cậy một lần ghi
  ::an toàn dữ liệu tin cậy một lần ghi
  -
  =====sự an toàn=====
  +
  =====sự an toàn=====
  ::[[administrative]] [[security]]
  ::[[administrative]] [[security]]
  ::sự an toàn quản trị
  ::sự an toàn quản trị
  Dòng 430: Dòng 430:
  ::[[transmission]] [[security]]
  ::[[transmission]] [[security]]
  ::sự an toàn truyền
  ::sự an toàn truyền
  -
  =====sự bảo đảm=====
  +
  =====sự bảo đảm=====
  -
  =====sự bảo hiểm=====
  +
  =====sự bảo hiểm=====
  -
  =====sự đảm bảo=====
  +
  =====sự đảm bảo=====
  =====sự tin cậy=====
  =====sự tin cậy=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====giấy chứng nhận=====
  +
  =====giấy chứng nhận=====
  -
  =====giấy, tài liệu bảo chứng=====
  +
  =====giấy, tài liệu bảo chứng=====
  -
  =====người bảo chứng=====
  +
  =====người bảo chứng=====
  -
  =====sự an toàn=====
  +
  =====sự an toàn=====
  ::[[security]] [[agreement]]
  ::[[security]] [[agreement]]
  ::thỏa thuận về sự an toàn
  ::thỏa thuận về sự an toàn
  -
  =====sự bảo đảm=====
  +
  =====sự bảo đảm=====
  -
  =====sự bảo đảm bảo lãnh=====
  +
  =====sự bảo đảm bảo lãnh=====
  -
  =====sự bảo đảm quyền được thuê=====
  +
  =====sự bảo đảm quyền được thuê=====
  -
  =====sự yên ổn=====
  +
  =====sự yên ổn=====
  -
  =====tiền bảo chứng=====
  +
  =====tiền bảo chứng=====
  ::[[advance]] [[money]] [[on]] [[security]]
  ::[[advance]] [[money]] [[on]] [[security]]
  ::tiền bảo chứng trả trước
  ::tiền bảo chứng trả trước
  Dòng 483: Dòng 483:
  =====(often in pl.) acertificate attesting credit or the ownership of stock, bonds,etc.=====
  =====(often in pl.) acertificate attesting credit or the ownership of stock, bonds,etc.=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Điện lạnh]]

  01:42, ngày 14 tháng 1 năm 2009

  /siˈkiuəriti/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều securities

  Sự an toàn; sự che chở, sự thoát khỏi (nguy hiểm, lo âu..)
  Sự an ninh (để ngăn ngừa gián điệp..)
  Tổ chức bảo vệ, cơ quan bảo vệ
  security police
  công an bảo vệ
  Security Council
  Hội đồng bảo an ( Liên hiệp quốc)
  Sự bảo đảm; vật bảo đảm, vật thế chấp
  security for a debt
  sự bảo đảm một món nợ
  to lend money without security
  cho vay không có vật bảo đảm
  ( số nhiều) chứng khoán
  the security market
  thị trường chứng khoán

  Cấu trúc từ

  security check
  sự thẩm tra lý lịch
  a security risk
  người không bảo đảm về mặt bảo vệ nếu cho công tác trong cơ quan Nhà nước
  to stand security for someone
  đứng bảo đảm cho ai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bảo mật

  Giải thích VN: Sự bảo vệ dữ liệu để cho những người không được phép sẽ không thể xem trộm hoặc sao chép nó. Các nhà doanh nghiệp và các chuyên viên đã phát hiện ra rằng một tên tội phạn chỉ cần có trình độ vừa phải là đã có thể xâm nhập vào hầu như bất kỳ hệ máy tính nào, ngay cả trường hợp đã được bảo vệ bằng khóa mật khẩu và mật mã hóa dữ liệu. Các dữ liệu quan trọng - như phân loại hiệu suất công tác của các nhân viên, danh sách khách hàng, dự thảo ngân sách, và các ghi nhớ bí mật - đều có thể tải xuống các đĩa mềm và thực hiện ngay ở ngoài cơ quan mà không ai biết. Máy tính lớn giải quyết vấn đề này bằng cách khóa máy tính cùng với phương tiện lưu trữ của nó bằng ổ khóa; bạn chỉ có một cách duy nhất có thể sử dụng các dữ liệu đó là thông qua các terminal (thiết bị cuối) từ xa, có trang bị màn hình nhưng không có ổ đĩa. Một số chuyên gia đề nghị các mạng cục bộ dùng máy tính cá nhân cũng phải được xây dựng theo cách đó, nhưng họ đã quên rằng chính sự tập trung quá mức của hệ máy tính lớn là một trong các nguyên nhân chính thức đẩy sự ra đời của máy tính cá nhân. Sự an toàn phải không được ngăn trở người quản lý phân phối sức mạnh điện tóan-và quyền tự trị về điện tóan-cho các thành viên. Các phương pháp bảo vệ bằng khóa mật khẩu và mật mã dữ liệu hiện có, ngay cả một tên tội phạm có trình độ cũng không thể vượt qua được.

  Điện lạnh

  độ an toàn (của một hệ thống điện năng)

  Kỹ thuật chung

  bảo an
  độ an toàn
  Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC)
  tiêu chí đánh giá độ an toàn công nghệ thông tin
  security check
  kiểm tra độ an toàn
  độ tin cậy
  an ninh

  Giải thích EN: The condition that prevents unauthorized individuals from having access to classified information.

  Giải thích VN: Trạng thái nhằm ngăn chặn các xâm nhập trái phép tới các thông tin mật.

  computer system security
  an ninh hệ thống máy tính
  COMSEC (communicationssecurity)
  an ninh truyền thông
  Data Bank Security System (DBSS)
  hệ thống an ninh ngân hàng dữ liệu
  data processing system security
  an ninh hệ thống máy tính
  data security
  an ninh dữ liệu
  Digital Privacy and Security Working Group (DPSWG)
  nhóm làm việc về an ninh và bảo mật số
  Directorate Automated Information Security Official (DAISO)
  chuyên viên an ninh thông tin tự động của ban giám đốc
  Directory of European Information Security Standard Requirements (DESIRE)
  Danh mục các yêu cầu tiêu chuẩn an ninh thông tin châu Âu
  INFOrmation systems SECurity (INFOSEC)
  an ninh các hệ thống thông tin
  Information Systems Security Association (ISSA)
  hiệp hội vì an ninh của các hệ thống thông tin
  Information Systems Security Organization (ISSO)
  Tổ chức An ninh các hệ thống thông tin
  International Banking &Information Security conference (IBIS)
  hội nghị an ninh thông tin và hoạt động ngân hàng quốc tế
  International Computer Security Association (previouslyNCSA) (ICSA)
  Hiệp hội An ninh máy quốc tế (Trước đây là NCSA)
  Internet and Network Security Appliances (INSA)
  Các công cụ An ninh mạng và Internet
  IP Security (IPsec) (IPSEC)
  An ninh IP (IPsec) (IETF)
  login security
  an ninh đăng nhập
  login security
  an ninh khởi nhập
  National computer security association (NCSA)
  hiệp hội an ninh máy tính quốc gia
  National Security Agency (NSA)
  Cơ quan An ninh quốc gia
  National Security and Emergency Preparedness (NS/EP)
  phòng bị quốc gia về tình trạng khẩn cấp và an ninh
  Natural Security-System (NSS)
  hệ thống an ninh tự nhiên
  Network Security Information Exchange (NSIE)
  trao đổi thông tin an ninh mạng
  physical security
  an ninh vật lý
  Safety, Security and Protection of the Environment
  an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường
  security audit
  kiểm định an ninh
  security audit trail
  theo dõi kiểm định an ninh
  security capabilities
  khả năng về an ninh
  Security Function Management (SFM)
  quản lý chức năng an ninh
  security management
  quản lý an ninh
  Security management centre (SMC)
  trung tâm quản lý an ninh
  security officer
  nhân viên an ninh
  security policy
  chính sách an ninh
  security risk
  rủi ro về an ninh
  security service
  dịch vụ an ninh
  security system
  hệ thống an ninh
  Security Through Obscurity (STO)
  an ninh qua trạng thái mập mờ
  an toàn

  Giải thích VN: Sự bảo vệ dữ liệu để cho những người không được phép sẽ không thể xem trộm hoặc sao chép nó. Các nhà doanh nghiệp và các chuyên viên đã phát hiện ra rằng một tên tội phạn chỉ cần có trình độ vừa phải là đã có thể xâm nhập vào hầu như bất kỳ hệ máy tính nào, ngay cả trường hợp đã được bảo vệ bằng khóa mật khẩu và mật mã hóa dữ liệu. Các dữ liệu quan trọng - như phân loại hiệu suất công tác của các nhân viên, danh sách khách hàng, dự thảo ngân sách, và các ghi nhớ bí mật - đều có thể tải xuống các đĩa mềm và thực hiện ngay ở ngoài cơ quan mà không ai biết. Máy tính lớn giải quyết vấn đề này bằng cách khóa máy tính cùng với phương tiện lưu trữ của nó bằng ổ khoá; bạn chỉ có một cách duy nhất có thể sử dụng các dữ liệu đó là thông qua các terminal (thiết bị cuối) từ xa, có trang bị màn hình nhưng không có ổ đĩa. Một số chuyên gia đề nghị các mạng cục bộ dùng máy tính cá nhân cũng phải được xây dựng theo cách đó, nhưng họ đã quên rằng chính sự tập trung quá mức của hệ máy tính lớn là một trong các nguyên nhân chính thức đẩy sự ra đời của máy tính cá nhân. Sự an toàn phải không được ngăn trở người quản lý phân phối sức mạnh điện toán-và quyền tự trị về điện toán-cho các thành viên. Các phương pháp bảo vệ bằng khóa mật khẩu và mật mã dữ liệu hiện có, ngay cả một tên tội phạm có trình độ cũng không thể vượt qua được.

  administrative security
  an toàn hành chính
  administrative security
  sự an toàn quản trị
  Advanced Security and Identification Technology (ASIT)
  công nghệ nhận dạng và an toàn tiên tiến
  Audit and Security Product (ACP)
  sản phẩm kiểm tra và an toàn
  biometric security devices
  thiết bị an toàn sinh trắc
  closed security environment
  môi trường an toàn khép kín
  closed security environment
  môi trường an toàn kín
  Common Data Security Architecture (CDSA)
  kiến trúc an toàn dữ liệu chung
  Communication Security (COMSEC)
  an toàn truyền thông
  communications security (COMSEC)
  sự an toàn truyền thông
  COMPUSEC (Computersecurity)
  sự an toàn máy tính
  COMPUSEC (Computersecurity)
  tính an toàn máy tính
  computer security
  an toàn máy tính
  computer security
  sự an toàn máy tính
  computer security
  tính an toàn máy tính
  computer security incident
  sự cố an toàn máy tính
  computer security model
  mô hình an toàn máy tính
  computer system security
  an toàn hệ thống máy tính
  cryptographic security
  sự an toàn mật mã
  current security label
  nhãn an toàn hiện hành
  current security label
  nhãn an toàn hiện thời
  Data Processing Installation - Automated Information Security Official (DPI-AISO)
  Lắp đặt thiết bị xử lý số liệu - Cán bộ an toàn thông tin tự động
  data security
  an toàn dữ kiện
  data security
  an toàn dữ liệu
  default security level
  mức an toàn mặc định
  degree of security
  độ an toàn
  Distributed Authentication Security Service (DASS)
  dịch vụ an toàn nhận thực phân tán
  Domain Name System Security (extensions) (DMSSEC)
  an toàn hệ thống tên miền (mở rộng)
  electronic security
  sự an toàn điện tử
  Electronic Security Number (ESN)
  số an toàn điện tử
  emission security
  sự an toàn phát xạ
  ETSI Security Technical Committee (SEC)
  ủy ban Kỹ thuật An toàn của ETSI
  Fault management, Configuration management, Account management, Performance management, Security management (FCAP)
  quản lý sự cố, quản lý cấu hình, quản lý tài khoản, quản lý hiệu năng, quản lý an toàn
  file security
  sự an toàn tập tin
  file security
  sự an toàn tệp
  file security
  tính an toàn tập tin
  Generic Security Services API (GSSAPI)
  API các dịch vụ an toàn tương thích thông thường
  hardware security
  an toàn phần cứng
  information security
  an toàn thông tin
  information security
  sự an toàn thông tin
  Information Systems Security Monitor (ISSM)
  bộ giám sát an toàn các hệ thống thông tin
  Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC)
  tiêu chí đánh giá độ an toàn công nghệ thông tin
  Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
  Giao thức quản lý khóa và liên kết an toàn Internet
  IS-41 Message Security Forum (IMSF)
  Diễn đàn an toàn tin báo IS-41
  Java Security/Server API (JSAPI)
  API an toàn/Máy dịch vụ Java
  job security
  tính an toàn công việc
  logical security
  an toàn logic
  menu security
  sự an toàn menu
  menu security
  sự an toàn trình đơn
  message security labelling
  nhãn an toàn thông điệp
  National Security Association (NSA)
  hiệp hội an toàn quốc gia
  National Security Telecommunications Advisory Committee (NSTAC)
  Hội đồng tư vấn Viễn thông An toàn quốc gia
  NCSA (NationalComputer Security Association)
  Hiệp hội an toàn máy tính Quốc gia
  open security environment
  môi trường an toàn hở
  password security
  an toàn mật khẩu
  password security
  sự an toàn mật ngữ
  physical security
  an toàn vật lý
  physical security
  sự an toàn vật lý
  Preliminary Message Security Protocol (PMSP)
  giao thức an toàn tin báo sơ bộ
  Private and Security Research Group (PSRG)
  nhóm nghiên cứu an toàn và riêng tư
  procedural security
  sự an toàn thủ tục
  program security
  sự an toàn chương trình
  resource access security
  an toàn truy cập nguồn
  resource access security
  sự an toàn truy cập nguồn
  resource security
  an toàn nguồn
  resource security
  sự an toàn nguồn
  resource security file
  tập tin an toàn nguồn
  Safety, Security and Protection of the Environment
  an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường
  SAK (SecurityAttention Key)
  khóa lưu ý an toàn
  Security Accounts Manager [Microsoft] (SAM)
  khối quản lý các tài khoản an toàn
  Security Algorithms Group of Experts (SAGE)
  nhóm chuyên gia về các thuật toán an toàn
  Security And Encryption For H-Series Multimedia Terminals ITU Recommendation (H.235)
  Khuyến nghị H.235 của ITU về An toàn và Mật hóa cho các đầu cuối đa phương tiện thuộc sêri H
  security audit
  kiểm định an toàn
  security audit trail
  theo dõi kiểm định an toàn
  security bolt
  bulông an toàn
  security certificate
  chứng nhận an toàn
  security check
  kiểm tra độ an toàn
  security classification
  sự phân loại an toàn
  security copy
  bản sao an toàn (băng từ)
  security corridor
  hành lang an toàn
  security department
  ban an toàn
  security door
  cửa an toàn
  security exit
  sự thoát an toàn
  security factor
  hệ số an toàn
  security feature
  đặc điểm an toàn
  security fence type system
  hệ thống kiểu hàng rào an toàn
  security filter
  bộ lọc an toàn
  security firm
  hãng đảm bảo an toàn
  security glass
  kính an toàn
  security glazing
  lắp kính an toàn
  security identification
  mã nhận dạng an toàn
  Security identifier (SID)
  phần tử nhận dạng an toàn
  Security information object (SIO)
  đối tuợng thông tin an toàn
  security kernel
  nhân an toàn
  security key lock
  khóa an toàn
  security label
  nhân an toàn
  security label
  nhãn an toàn
  security level
  mức an toàn
  security maintenance
  bảo trì an toàn
  security maintenance
  sự bảo trì an toàn
  security number
  số hiệu an toàn
  security officer
  nhân viên an toàn
  security policy
  chính sách an toàn
  security policy model
  mô hình chính sách an toàn
  security protocol
  giao thức an toàn
  Security Protocol (SP)
  giao thức an toàn
  Security Reference Monitor (SRL)
  bộ giám sát chuẩn an toàn
  security screen
  tấm chắn an toàn
  security screen door
  cửa chắn an toàn
  security service
  dịch vụ an toàn
  security settings
  các thiết lập an toàn
  security system
  hệ thống an toàn
  Security Techniques Advisory Group (ETSI) (STAG)
  Nhóm tư vấn kỹ thuật an toàn (ETSI)
  security token
  mã thông báo an toàn
  security token
  thẻ an toàn
  security window
  cửa sổ an toàn
  security zone
  vùng an toàn
  session level security
  an toàn mức phiên
  Simple Authentification Security Layer (SASL)
  lớp an toàn nhận thực đơn giản
  social security
  tính an toàn bảo hiểm xã hội
  system security
  an toàn hệ thống
  system security
  sự an toàn hệ thống
  terminal security
  an toàn đầu cuối
  traffic flow security
  tính an toàn luồng thông tin
  transaction command security
  tính an toàn lệnh giao dịch
  transmission security
  an toàn truyền dẫn
  transmission security
  sự an toàn truyền
  Transport Layer Security (TLS)
  an toàn lớp truyền dẫn
  Write One Reliable Data Security (WORDS)
  an toàn dữ liệu tin cậy một lần ghi
  sự an toàn
  administrative security
  sự an toàn quản trị
  communications security (COMSEC)
  sự an toàn truyền thông
  COMPUSEC (Computersecurity)
  sự an toàn máy tính
  computer security
  sự an toàn máy tính
  cryptographic security
  sự an toàn mật mã
  electronic security
  sự an toàn điện tử
  emission security
  sự an toàn phát xạ
  file security
  sự an toàn tập tin
  file security
  sự an toàn tệp
  information security
  sự an toàn thông tin
  menu security
  sự an toàn menu
  menu security
  sự an toàn trình đơn
  password security
  sự an toàn mật ngữ
  physical security
  sự an toàn vật lý
  procedural security
  sự an toàn thủ tục
  program security
  sự an toàn chương trình
  resource access security
  sự an toàn truy cập nguồn
  resource security
  sự an toàn nguồn
  system security
  sự an toàn hệ thống
  transmission security
  sự an toàn truyền
  sự bảo đảm
  sự bảo hiểm
  sự đảm bảo
  sự tin cậy

  Kinh tế

  giấy chứng nhận
  giấy, tài liệu bảo chứng
  người bảo chứng
  sự an toàn
  security agreement
  thỏa thuận về sự an toàn
  sự bảo đảm
  sự bảo đảm bảo lãnh
  sự bảo đảm quyền được thuê
  sự yên ổn
  tiền bảo chứng
  advance money on security
  tiền bảo chứng trả trước
  vật bảo đảm
  Tham khảo
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Safety, shelter, protection, fastness, refuge, safekeeping, sanctuary, asylum: During the air raids, we retired tothe security of the basement.
  Confidence, certainty, surety,assurance, conviction: He has the security of knowing that heis right in this instance.
  Guarantee or guaranty, collateral,deposit, gage, pledge, insurance: What are you going to offeras security for the loan?
  Surveillance, safeguarding,guarding, safe keeping, protection, custody, custodianship,care: What plans does the company have for the security of theoffice building?

  Oxford

  N.
  (pl. -ies) 1 a secure condition or feeling.
  A thing thatguards or guarantees.
  A the safety of a State, company, etc.,against espionage, theft, or other danger. b an organizationfor ensuring this.
  A thing deposited or pledged as aguarantee of the fulfilment of an undertaking or the payment ofa loan, to be forfeited in case of default.
  (often in pl.) acertificate attesting credit or the ownership of stock, bonds,etc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X