• (Khác biệt giữa các bản)
  (Lên tới, tổng số lên tới)
  ((từ Mỹ, nghĩa Mỹ) vỡ tan tành (nhất là xe ô tô))
  Dòng 51: Dòng 51:
  ::[[to]] [[total]] [[up]] [[to]]
  ::[[to]] [[total]] [[up]] [[to]]
  ::lên tới, tổng số lên tới
  ::lên tới, tổng số lên tới
   +
  ===Hình thái từ===
   +
  *V-ed: [[total]]
   +
  *V-ing: [[totalling]]
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==

  09:56, ngày 4 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tổng cộng, toàn bộ
  total war
  chiến tranh tổng lực
  the total number of casualties
  tổng số thương vong
  Hoàn toàn; tuyệt đối
  total failure
  sự thất bại hoàn toàn
  total silence
  im lặng hoàn toàn
  a total waste of time
  hoàn toàn lãng phí thời gian

  Danh từ

  Tổng số, toàn bộ số lượng
  England scored a total of 436 runs
  đội Anh đã ghi được tổng số 436 điểm
  in total
  gộp lại
  that will cost you 7.50 pound in total
  anh sẽ phải trả tất cả là 7. 50 pao

  Ngoại động từ

  Tính tổng, đếm tổng
  to total the expenses
  cộng các món chi tiêu
  Lên tới, tổng số lên tới
  the costs totalled 550d
  chi phí lên tới 550 đồng
  the visitors to the exhibition totalled 15,000  ::số người xem triển lãm lên tới 15000
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) phá hủy

  Nội động từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) vỡ tan tành (nhất là xe ô tô)
  to total up to
  lên tới, tổng số lên tới

  Hình thái từ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  cộng lại
  thực hiện tổng

  Nguồn khác

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  tổng (số)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  toàn bộ
  modulus of total deformation
  môđun biến dạng toàn bộ
  sand-total aggregate ratio
  tỷ lệ cát và toàn bộ cốt liệu (của bê tông)
  total conductivity
  suất dẫn điện toàn bộ
  total configuration
  cấu hình toàn bộ
  total cooling
  làm lạnh toàn bộ
  total cooling
  sự làm lạnh toàn bộ
  total cost
  chi phí toàn bộ
  total deposition
  sự kết tủa toàn bộ
  total displacement
  chuyển vị toàn bộ
  total flooding
  cháy tràn ngập toàn bộ
  total inspection
  kiểm tra toàn bộ
  total load
  tải trọng toàn bộ
  total loss
  tổn thất toàn bộ
  total losses
  tổn thất toàn bộ
  Total Quality Control (TQC)
  khống chế toàn bộ chất lượng
  Total Quality Management System
  hệ quản lý chất lượng toàn bộ
  total size
  kích thước toàn bộ
  total storage
  dung lương toàn bộ (của hồ chứa)
  total storage
  dung lượng toàn bộ (của hồ chứa)
  total summary cost estimate
  tổng giá dự toán toàn bộ
  total valid recording time
  khoảng thời gian ghi toàn bộ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cộng
  grand total
  số tổng cộng
  grand total
  tổng cộng
  in total
  tổng cộng
  major total
  tổng cộng
  running total
  tổng cộng
  sum total
  số tổng cộng
  total amount
  số tổng cộng
  total asset
  tổng cộng tài sản
  total expense
  tổng cộng chi phí
  total liability
  cộng nợ phải trả
  total product curve
  đường cong tổng sản lượng
  total revenue curve
  đường cong tổng thu nhập
  total revenues
  tổng cộng doanh thu
  total table
  bảng tổng cộng
  total up to
  tổng cộng lên tới
  total up to (to...)
  tổng cộng lên tới
  total utility curve
  đường cong tổng hiệu dụng
  value of total out of industry
  tổng sản lượng công nghiệp
  tổng số
  computation of total wages
  tính toán tổng số tiền lương
  cumulative total
  tổng số dồn lại
  net total
  tổng số ròng
  split of total freight
  sự chia (chịu) đều tổng số tiền vận chuyển
  sum total
  tổng số tiền
  total amount of loss
  tổng số tổn thất
  total amount subscribed
  tổng số (cổ phần) nhận mua
  total capital
  tổng số vốn
  total capitalization
  tổng số tư bản hóa
  total commodity export
  tổng số xuất khẩu hàng hóa
  total commodity import
  tổng số nhập khẩu hàng hóa
  total debts
  tổng số nợ
  total distribution
  tổng số (được phân phối)
  total distribution
  tổng số (được) phân phối
  total distribution
  tổng số được phân phối
  total employment
  tổng số người đi làm
  total expenses
  tổng số tiền chi
  total heat
  nhiệt tổng số
  total hours
  tổng số giờ (nghe quảng cáo)
  total hours worked
  tổng số giờ làm việc
  total input
  tổng số nguyên liệu nạp vào
  total inventory
  tổng số hàng trữ
  total labour force
  tổng số sức lao dộng
  total lease obligation
  tổng số nợ trong hợp đồng thuê mướn
  total number of share
  tổng số cổ phần
  total number of shares
  tổng số cổ phần
  total outstanding units
  tổng số các đơn vị hiện hành
  total payable
  tổng số tiền phải trả
  total profit
  tổng số lời
  total receipts
  tổng số thu
  total reserves
  tổng số dự trữ
  total revenue
  tổng số thu
  total revenue
  tổng sổ thu
  total sale method
  phương pháp tổng số bán hàng
  total sales
  tổng số bán
  total unemployment
  tổng số người thất nghiệp
  total volume
  tổng số lượng
  total working days lost
  tổng số ngày làm việc bị mất
  toàn bộ
  constructive total loss
  tổn thất coi như toàn bộ
  technical total loss
  tổn thất toàn bộ kỹ thuật
  technical total loss
  tổn thất toàn bộ về mặt kỹ thuật
  total breach
  vi phạm toàn bộ
  total loss
  thiệt hại toàn bộ
  total loss
  tổn thất toàn bộ
  total loss only
  chỉ bảo hiểm tổn thất toàn bộ
  total reserve system
  chế độ dự trữ toàn bộ
  total wreck
  rủi ro chìm hoặc hỏng toàn bộ (tàu) (trong bảo hiểm)
  toàn thể
  tổng
  average total cost
  tổng chi phí trung bình
  computation of total wages
  tính toán tổng số tiền lương
  cumulative total
  tổng số dồn lại
  debt to total assets ratio
  tỉ suất nợ đối với tổng tài sản
  grand total
  số tổng cộng
  grand total
  tổng cộng
  gross income/ total income
  tổng thu nhập
  in total
  tổng cộng
  major total
  tổng cộng
  maximization of total utility
  tối đa hóa tổng hiệu dụng
  maximization of total utility (the...)
  sự tối đa hóa tổng hiệu dụng
  net total
  tổng số ròng
  running total
  tổng cộng
  split of total freight
  sự chia (chịu) đều tổng số tiền vận chuyển
  statutory total income
  tổng thu nhập pháp định
  sum total
  số tổng cộng
  sum total
  tổng số tiền
  total account
  tổng tài khoản
  total advertising expenditure
  tổng chi tiêu quảng cáo
  total amount
  số tổng cộng
  total amount
  tổng số
  total amount
  tông ngạch
  total amount of loss
  tổng số tổn thất
  total amount of money in circulation
  tổng lượng lưu thông tiền tệ
  total amount subscribed
  tổng số (cổ phần) nhận mua
  total asset
  tổng cộng tài sản
  total assets
  tổng tài sản có, tích sản
  total benefit
  tổng lợi ích
  total capital
  tổng số vốn
  total capitalization
  tổng số tư bản hóa
  total capitalization
  tổng vốn
  total commodity export
  tổng số xuất khẩu hàng hóa
  total commodity import
  tổng số nhập khẩu hàng hóa
  total consumption
  tổng (lượng) tiêu thụ
  total contract value
  tổng giá trị hợp đồng
  total cost
  tổng chi phí
  total cost
  tổng giá phí
  total cost
  tổng phí tổn
  total cost of production
  tổng phí tổn sản xuất
  total costs
  tổng chi phí
  total debts
  tổng số nợ
  total demand
  tổng cầu
  total demand
  tổng lượng nhu cầu
  total depreciation
  tổng khấu hao
  total design team
  toán tổng thiết kế
  total distribution
  tổng số (được phân phối)
  total distribution
  tổng số (được) phân phối
  total distribution
  tổng số được phân phối
  total domestic expenditure
  tổng chi tiêu trong nước
  total effect
  hiệu quả tổng hợp
  total effect
  tổng hiệu quả
  total employment
  tổng số người đi làm
  total expenditure
  tổng chi tiêu
  total expense
  tổng cộng chi phí
  total expenses
  tổng chi phí
  total expenses
  tổng chi tiêu
  total expenses
  tổng số tiền chi
  total export
  tổng ngạch xuất khẩu
  total export-import volume
  tổng ngạch xuất nhập khẩu
  total factor productivity
  năng suất của tổng yếu tố
  total factory productivity
  năng suất tổng yếu tố
  total fixed cost
  tổng phí tổn cố định
  total freight insurance
  bảo hiểm tổng vận phí
  total fund
  tổng vốn
  total heat
  nhiệt tổng số
  total hours
  tổng số giờ (nghe quảng cáo)
  total hours worked
  tổng số giờ làm việc
  total import
  tổng ngạch nhập khẩu
  total import
  tổng ngạch xuất khẩu
  total income
  tổng thu nhập
  total input
  tổng nhập lương
  total input
  tổng nhập lượng
  total input
  tổng số nguyên liệu nạp vào
  total inventory
  tổng số hàng trữ
  total investment
  tổng đầu tư
  total investment capital
  tổng vốn đầu tư
  total labour force
  tổng lực lượng lao động
  total labour force
  tổng số sức lao dộng
  total lease obligation
  tổng số nợ trong hợp đồng thuê mướn
  total liabilities
  tổng nợ
  total liabilities and net worth
  tổng ngạch nợ và giá trị ròng
  total liability
  tổng nợ
  total liabities and net worth
  tổng ngạch nợ và giá trị ròng
  total losses
  tổng lượng hao hụt
  total magazine expenditure
  tổng chi tiêu quảng cáo tạp chí
  total market value of listed shares
  tổng giá trị cổ phiếu yết giá
  total money demand
  tổng cầu tiền tệ
  total money supply
  tổng cung tiền tệ
  total number of share
  tổng số cổ phần
  total number of shares
  tổng số cổ phần
  total outdoor expenditure
  tổng chi tiêu quảng cáo ngoài trời
  total output
  tổng sản lượng
  total outstanding units
  tổng số các đơn vị hiện hành
  total payable
  tổng số tiền phải trả
  total physical product
  tổng sản phẩm vật thể
  total physical product
  tổng sản phẩm, hiện vật, vật chất, hữu hình
  total population
  tổng dân số
  total price
  tổng giá
  total product curve
  đường cong tổng sản lượng
  total product method
  phương pháp tổng lương sản phẩm
  total productivity
  tổng năng suất
  total profit
  tổng số lời
  total profit
  tổng lợi nhuận
  total profit and loss
  tổng lời lỗ
  total radio expenditure
  tổng chi tiêu quảng cáo phát thanh
  total receipts
  tổng số thu
  total reserves
  tổng số dự trữ
  total return
  tổng lợi nhuận
  total return
  tổng lợi tức
  total return
  tổng thu lợi
  total return
  tổng thu nhập
  total revenue
  tổng doanh thu
  total revenue
  tổng số thu
  total revenue
  tổng sổ thu
  total revenue curve
  đường cong tổng thu nhập
  total revenues
  tổng cộng doanh thu
  total risk
  tổng rủi ro
  total sale method
  phương pháp tổng số bán hàng
  total sales
  tổng số bán
  total sales
  tổng doanh số
  total solids test
  sự xác định tổng lượng chất khô
  total storage space
  tổng diện tích kho bãi
  total sugar
  tổng lượng đường
  total sum
  tổng số
  total supply
  tổng cung tiền tệ
  total surplus
  tổng thặng dư
  total table
  bảng tổng cộng
  total table
  bảng tổng hợp
  total taxable income
  tổng thu nhập chịu thuế
  total tonnage
  tổng trọng tải
  total transaction cost
  tổng phí tổn giao dịch
  total travel time
  tổng thời gian đi lại
  total TV expenditure
  tổng chi tiết quảng cáo truyền hình
  total TV expenditure
  tổng chi tiêu quảng cáo truyền hình
  total unemployment
  tổng số người thất nghiệp
  total up to
  tổng cộng lên tới
  total up to (to...)
  tổng cộng lên tới
  total utility
  tổng hữu dụng
  total utility
  tổng lợi ích
  total utility curve
  đường cong tổng hiệu dụng
  total value
  tổng giá trị
  total value of output
  giá trị tổng sản lượng
  total value of sales
  tổng giá trị tiêu thụ
  total variable cost
  tổng phí tổn khả biến
  total volume
  tổng số lượng
  total volume
  tổng khối lượng
  total volume
  tổng lượng
  total volume of export trade
  tổng khối lượng mậu dịch xuất khẩu
  total working days lost
  tổng số ngày làm việc bị mất
  total worth
  tổng giá trị
  total-absorption costing
  cách tính tổng phí tổn (gồm đủ các khoản)
  value of total out of industry
  tổng sản lượng công nghiệp
  tổng cộng
  grand total
  số tổng cộng
  sum total
  số tổng cộng
  total amount
  số tổng cộng
  total asset
  tổng cộng tài sản
  total expense
  tổng cộng chi phí
  total revenues
  tổng cộng doanh thu
  total table
  bảng tổng cộng
  total up to
  tổng cộng lên tới
  total up to (to...)
  tổng cộng lên tới
  tổng cộng (các khoản chi...)
  tổng ngạch
  total export
  tổng ngạch xuất khẩu
  total export-import volume
  tổng ngạch xuất nhập khẩu
  total import
  tổng ngạch nhập khẩu
  total import
  tổng ngạch xuất khẩu
  total liabilities and net worth
  tổng ngạch nợ và giá trị ròng
  total liabities and net worth
  tổng ngạch nợ và giá trị ròng

  Nguồn khác

  • total : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Sum (total), totality, aggregate, whole, amount, totalnumber: The total of wounded came to only fifteen.
  Adj.
  Whole, entire, complete, full, gross, overall,comprehensive: Total rainfall in that area is only three inchesper annum.
  Complete, unalloyed, unmitigated, unqualified,unconditional, utter, out-and-out, thorough, thoroughgoing,perfect, outright, downright, all-out, absolute: My son is atotal failure in everything he attempts.
  V.
  Add (up), tot up, sum up, reckon, compute: Please totalmy bill.
  Amount to, add up to, come to, mount up to: Thebill totals twice the amount I paid yesterday.

  Oxford

  Adj., n., & v.

  Adj.
  Complete, comprising the whole (thetotal number of people).
  Absolute, unqualified (in totalignorance; total abstinence).
  N. a total number or amount.
  V. (totalled, totalling; US totaled, totaling) 1 tr. aamount in number to (they totalled 131). b find the total of(things, a set of figures, etc.).
  Intr. (foll. by to, up to)amount to, mount up to.
  Tr. US sl. wreck completely.
  Totally adv. [ME f. OFf. med.L totalis f. totus entire]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X