• (đổi hướng từ MONitoring)
  /'mɔnitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lớp trưởng, cán bộ lớp (ở trường học)
  (hàng hải) tàu chiến nhỏ
  Người chuyên nghe và ghi các buổi phát thanh, hiệu thính viên
  Máy phát hiện phóng xạ
  (rađiô) bộ kiểm tra
  (từ cổ,nghĩa cổ) người răn bảo
  màn hình máy tính

  Động từ

  Nghe và ghi các buổi phát thanh; nghe để kiểm tra chất lượng (một cuộc thu tiếng)
  Giám sát

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Màn hình, thiết bị giám sát

  Hóa học & vật liệu

  chỉ huy

  Toán & tin

  cục giám sát

  Xây dựng

  cái bảo hiểm
  vòi phụt
  hydraulic monitor
  vòi phụt nước
  vòi phụt nước

  Điện tử & viễn thông

  máy giám sát
  message error rate monitor
  máy giám sát bức điện tin báo

  Điện lạnh

  máy hiển thị

  Điện

  thiết bị nghe

  Giải thích VN: Màn hình giám sát, kiểm tra, bộ phận theo dõi chương trình máy điện toán.

  Kỹ thuật chung

  bộ điều chỉnh
  bộ giám kiểm
  bộ giám sát
  Alignment Error Rate Monitor (AERM)
  bộ giám sát tỷ lệ lỗi đồng bộ
  asynchronous send/receive monitor (ASRM)
  bộ giám sát gửi/nhận không đồng bộ
  Biological Environment Monitor (BEM)
  bộ giám sát môi trường sinh học
  Burst Monitor (TDMA) (BM)
  Bộ giám sát bùng phát lưu lượng (TDMA)
  camera monitor
  bộ giám sát qua camera
  color and sound monitor
  bộ giám sát màu và âm thanh
  color monitor
  bộ giám sát màu
  colour monitor
  bộ giám sát màu
  composite monitor
  bộ giám sát hỗn hợp
  composite monitor
  bộ giám sát phức hợp
  data communication monitor (DCmonitor)
  bộ giám sát truyền thông dữ liệu
  Data Line Monitor (DLM)
  bộ giám sát đường dữ liệu
  DC monitor (datacommunication monitor)
  bộ giám sát truyền thông dữ liệu
  Digital Radio Frequency Monitor (DRFM)
  bộ giám sát tần số vô tuyến số
  flow monitor
  bộ giám sát lưu lượng
  frequency monitor
  bộ giám sát tần số
  Induced Environment Contamination Monitor (IECM)
  bộ giám sát ô nhiễm môi trường cảm ứng
  Information Systems Security Monitor (ISSM)
  bộ giám sát an toàn các hệ thống thông tin
  LAN Traffic Monitor (LTM)
  Bộ giám sát lưu lượng LAN
  line monitor
  bộ giám sát đường truyền
  master monitor
  bộ giám sát chính
  Multicast Routing Monitor (MRM)
  bộ giám sát định tuyến phát đa phương
  Network Monitor (NETMON)
  bộ giám sát mạng
  output monitor
  bộ giám sát đầu ra
  PEM (Programexecution monitor)
  bộ giám sát thực hiện chương trình
  performance monitor
  bộ giám sát thực hiện
  pressure monitor
  bộ giám sát áp suất
  program execution monitor (PEM)
  bộ giám sát thực hiện chương trình
  program monitor
  bộ giám sát chương trình
  REM (ringerror monitor)
  bộ giám sát lỗi vòng
  residual current monitor
  bộ giám sát dòng điện dư
  Response Time Monitor (RTM)
  bộ giám sát thời gian trả lời
  Ring Error Monitor (REM)
  bộ giám sát lỗi vòng
  RTM (responsetime monitor)
  bộ giám sát thời gian đáp ứng
  Security Reference Monitor (SRL)
  bộ giám sát chuẩn an toàn
  Session monitor / standby monitor (SM)
  Bộ giám sát phiên / Bộ giám sát dự phòng
  SMM (systemmanagement monitor)
  bộ giám sát quản lý hệ thống
  SNA Application Monitor (SALMON)
  Bộ giám sát ứng dụng SNA
  software monitor
  bộ giám sát phần mềm
  Solar Ultraviolet Spectral Irradiance Monitor (SUSIM)
  bộ giám sát bức xạ phổ của tia tử ngoại mặt trời
  Standby Monitor Present (SMP)
  hiện diện bộ giám sát dự phòng
  status monitor
  bộ giám sát trạng thái
  system management monitor (SMM)
  bộ giám sát quản lý hệ thống
  System Performance Monitor (IBM) (SPM)
  Bộ giám sát hiệu năng hệ thống [IBM]
  television monitor
  bộ giám sát truyền hình
  temperature monitor
  bộ giám sát nhiệt độ
  Timer Active Monitor (TAM)
  bộ giám sát hoạt động của bộ định thời
  token monitor
  bộ giám sát thẻ bài
  video monitor
  bộ giám sát video
  waveform monitor
  bộ giám sát dạng sóng
  bộ kiểm soát
  ASRM (asynchronoussend/receive monitor)
  bộ kiểm soát gửi/nhận bất đồng bộ
  phase monitor
  bộ kiểm soát pha
  system monitor
  bộ kiểm soát hệ thống
  bộ kiểm tra
  active monitor
  bộ kiểm tra hoạt động
  frequency monitor
  bộ kiểm tra tần số
  performance monitor
  bộ kiểm tra thi hành
  picture monitor
  bộ kiểm tra hình
  bộ kiểm tra/ kiểm tra

  Giải thích EN: To check or evaluate something on a constant or regular basis; an instrument designed for such a check; specific uses include:1. to measure a condition in a system by means of meters or instruments.to measure a condition in a system by means of meters or instruments.2. any instrument that periodically measures or regulates any condition in a system that must be maintained within prescribed limits.any instrument that periodically measures or regulates any condition in a system that must be maintained within prescribed limits.

  Giải thích VN: Kiểm tra hay tính toán một cái gì đó trên cơ sở chuẩn mực 1. đo một điều kiện trong một hệ thống bằng các đồng hồ hay thiết bị đo 2. một thiết bị đo hay điều chỉnh điều kiện trong một hệ thống được duy trì với những giới hạn.

  hình ảnh
  image and waveform monitor
  màn hình hình ảnh và dạng sóng
  kiểm tra
  active monitor
  bộ kiểm tra hoạt động
  control monitor
  bộ hướng dẫn kiểm tra
  conversation monitor system (CMS)
  hệ thống kiểm tra đàm thoại
  frequency monitor
  bộ kiểm tra tần số
  message error rate monitor
  máy kiểm tra bức điện tin báo
  monitor counter
  bộ đếm kiểm tra
  monitor head
  đầu kiểm tra
  monitor programme
  chương trình kiểm tra
  monitor signal
  tín hiệu kiểm tra
  monitor the review
  sự kiểm tra lại
  performance monitor
  bộ kiểm tra thi hành
  picture monitor
  bộ kiểm tra hình
  picture monitor
  máy thu hình kiểm tra
  đầu rơvonve
  điều chỉnh
  giám kiểm
  giám sát
  Alignment Error Rate Monitor (AERM)
  bộ giám sát tỷ lệ lỗi đồng bộ
  asynchronous send/receive monitor (ASRM)
  bộ giám sát gửi/nhận không đồng bộ
  Biological Environment Monitor (BEM)
  bộ giám sát môi trường sinh học
  Burst Monitor (TDMA) (BM)
  Bộ giám sát bùng phát lưu lượng (TDMA)
  Bus Monitor Unit (BMU)
  khối giám sát bus
  camera monitor
  bộ giám sát qua camera
  Central Monitor and Control System (CMACS)
  hệ thống điều khiển và giám sát trung tâm
  CMS (conversationalmonitor system)
  hệ thống giám sát hội thoại
  color and sound monitor
  bộ giám sát màu và âm thanh
  color monitor
  bộ giám sát màu
  colour monitor
  bộ giám sát màu
  Compiler Monitor System (CMS)
  hệ thống giám sát trình biên dịch
  composite monitor
  bộ giám sát hỗn hợp
  composite monitor
  bộ giám sát phức hợp
  Conversation Monitor System (CMS)
  hệ thống giám sát đàm thoại
  conversational monitor system (SMS)
  hệ thống giám sát hội thoại
  data communication monitor (DCmonitor)
  bộ giám sát truyền thông dữ liệu
  Data Line Monitor (DLM)
  bộ giám sát đường dữ liệu
  DC monitor (datacommunication monitor)
  bộ giám sát truyền thông dữ liệu
  Digital Radio Frequency Monitor (DRFM)
  bộ giám sát tần số vô tuyến số
  Far and Near end Block Error (IOM2Monitor Message) (FNBE)
  Lỗi khối đầu xa và đầu gần (Tin báo Giám sát IOM2)
  flow monitor
  bộ giám sát lưu lượng
  frequency monitor
  bộ giám sát tần số
  Induced Environment Contamination Monitor (IECM)
  bộ giám sát ô nhiễm môi trường cảm ứng
  Information Systems Security Monitor (ISSM)
  bộ giám sát an toàn các hệ thống thông tin
  LAN Traffic Monitor (LTM)
  Bộ giám sát lưu lượng LAN
  line monitor
  bộ giám sát đường truyền
  master monitor
  bộ giám sát chính
  message error rate monitor
  máy giám sát bức điện tin báo
  MOM (monitormode)
  chế độ giám sát
  monitor call
  cuộc gọi giám sát
  monitor class
  lớp giám sát
  monitor code
  mã giám sát
  monitor head
  đầu giám sát
  monitor mode
  chế độ giám sát
  monitor mode (MOM)
  chế độ giám sát
  monitor program
  chương trình giám sát
  monitor routine
  thủ tục giám sát
  monitor task
  nhiệm vụ giám sát
  monitor time
  thời gian giám sát
  monitor unit
  thiết bị giám sát
  Multicast Routing Monitor (MRM)
  bộ giám sát định tuyến phát đa phương
  Near End Block Error (IOM2Monitor Message) (NEBE)
  Lỗi khối đầu gần (Tin báo giám sát IOM2)
  Network Monitor (NETMON)
  bộ giám sát mạng
  network monitor agent
  trạm giám sát mạng
  online monitor
  người giám sát trực tuyến
  output monitor
  bộ giám sát đầu ra
  PEM (Programexecution monitor)
  bộ giám sát thực hiện chương trình
  performance monitor
  bộ giám sát thực hiện
  pressure monitor
  bộ giám sát áp suất
  program execution monitor (PEM)
  bộ giám sát thực hiện chương trình
  program monitor
  bộ giám sát chương trình
  REM (ringerror monitor)
  bộ giám sát lỗi vòng
  residual current monitor
  bộ giám sát dòng điện dư
  Response Time Monitor (RTM)
  bộ giám sát thời gian trả lời
  Ring Error Monitor (REM)
  bộ giám sát lỗi vòng
  RTM (responsetime monitor)
  bộ giám sát thời gian đáp ứng
  Security Reference Monitor (SRL)
  bộ giám sát chuẩn an toàn
  Session monitor / standby monitor (SM)
  Bộ giám sát phiên / Bộ giám sát dự phòng
  SMM (systemmanagement monitor)
  bộ giám sát quản lý hệ thống
  SNA Application Monitor (SALMON)
  Bộ giám sát ứng dụng SNA
  software monitor
  bộ giám sát phần mềm
  Solar Ultraviolet Spectral Irradiance Monitor (SUSIM)
  bộ giám sát bức xạ phổ của tia tử ngoại mặt trời
  Standby Monitor Present (SMP)
  hiện diện bộ giám sát dự phòng
  status monitor
  bộ giám sát trạng thái
  system management monitor (SMM)
  bộ giám sát quản lý hệ thống
  System Monitor Service
  dịch vụ giám sát hệ thống
  System Performance Monitor (IBM) (SPM)
  Bộ giám sát hiệu năng hệ thống [IBM]
  television monitor
  bộ giám sát truyền hình
  temperature monitor
  bộ giám sát nhiệt độ
  Timer Active Monitor (TAM)
  bộ giám sát hoạt động của bộ định thời
  token monitor
  bộ giám sát thẻ bài
  video monitor
  bộ giám sát video
  waveform monitor
  bộ giám sát dạng sóng
  Waveform Monitor (WF)
  giám sát dạng sóng
  màn hiển thị
  màn hình

  Giải thích VN: Một thiết bị hoàn chỉnh dùng để tạo hình ảnh trên màn, bao gồm tất cả những mạch phụ trợ bên trong cần thiết. Màn hình còn được gọi là bộ hiển thị video ( VDU) hoặc ống tia cathode ( CRT).

  active monitor
  màn hình hoạt động
  analog monitor
  màn hình tương tự
  color monitor
  màn hình màu
  colour monitor
  màn hình màu
  composite color monitor
  màn hình màu tổng hợp
  composite monitor
  màn hình tổng hợp
  debugging monitor
  màn hình gỡ rối
  digital monitor
  màn hình digital
  digital monitor
  màn hình số
  display monitor
  màn hình hiển thị
  dual standard monitor
  màn hình tiêu chuẩn kép
  flat panel (monitor, e.g.)
  màn hình phẳng
  flat panel monitor
  màn hình phẳng
  graphic monitor
  màn hình đồ họa
  gray scale monitor
  màn hình dải màu xám
  image and waveform monitor
  màn hình hình ảnh và dạng sóng
  image and waveform monitor
  màn hình thu từ không gian
  Keyboard/Monitor/Mouse (switch) (KMM)
  Bàn phím/Màn hình/Con chuột (chuyển mạch)
  landscape monitor
  màn hình ngang
  master monitor
  màn hình chính
  Modem Under Test /Monitor under test (MUT)
  môđem đang được đo thử /màn hình đang được đo thử
  MOM (monitormode)
  chế độ màn hình
  monitor adaptor
  bộ phối hợp màn hình
  monitor adaptor
  bộ thích ứng màn hình
  monitor computer
  màn hình máy tính
  monitor program
  chương trình màn hình
  monochrome monitor
  màn hình đơn sắc
  multiscan monitor
  màn hình đa đồng bộ
  multiscan monitor
  màn hình quét nhiều lần
  multisync monitor
  màn hình đa đồng bộ
  multisync monitor
  màn hình quét nhiều lần
  non-interlaced monitor
  màn hình không xen mành
  off-air monitor
  màn hình thu từ không gian
  output monitor
  màn hình đầu ra
  paper-white monitor
  màn hình nền trắng
  passive matrix monitor
  màn hình ma trận thụ động
  portrait monitor
  màn hình dọc
  preview monitor
  màn hình duyệt trước
  rear monitor
  màn hình sau
  RGB monitor
  màn hình đỏ-lục-lam
  RGB monitor
  màn hình RGB
  video monitor
  màn hình video
  máy phun nước
  súng phun nước
  fire monitor
  súng phun nước chữa cháy
  theo dõi
  monitor display
  hiển thị theo dõi
  monitor screen
  bình phong theo dõi
  monitor terminal
  kết bị theo dõi
  speed monitor
  bộ theo dõi tốc độ
  temperature monitor
  bộ theo dõi nhiệt độ
  voltage monitor
  bộ theo dõi điện áp

  Kinh tế

  giám sát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X