• (đổi hướng từ Ports)
  /pɔ:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cảng
  cảng Hải Phòng
  naval port
  Quân cảng
  a fishing port
  cảng đánh cá
  close port
  cảng ở cửa sông
  Thành phố cảng
  the port authorities
  (thuộc ngữ) các nhà chức trách điều hành cảng
  (nghĩa bóng) nơi ẩn náu; nơi tỵ nạn
  ( Ê-cốt) cổng thành
  (hàng hải) cửa tàu (để ra vào, bốc xếp hàng hoá...); (hàng không) cửa khẩu
  an airport
  sân bay (phi cảng)
  a port of entry
  cảng nhập
  (hàng hải), (hàng không) như porthole
  (kỹ thuật) lỗ thông hơi, thông gió, hút nước, tháo nước
  Đầu cong của hàm thiếc (ngựa)
  Dáng, bộ dạng, tư thế
  (quân sự) tư thế cầm chéo súng (để khám)
  Rượu pooctô, rượu vang đỏ ngọt nặng (ở Bồ Đào Nha) (như) port wine; cốc rượu pooctô
  (hàng hải) mạn trái (tàu); (hàng không) cánh trái (máy bay)
  to put the helm to port
  quay bánh lái sang trái
  ( định ngữ) trái, bên trái
  on the port bow
  ở mạn trái đằng mũi
  any port in a storm
  (tục ngữ) méo mó có hơn không, chết đuối vớ được cọc

  Ngoại động từ

  (quân sự) cầm chéo (súng, để khám)
  port arms!
  chuẩn bị khám súng!
  (hàng hải) quay (bánh lái...) sang trái

  Nội động từ

  Lái sang phía trái (tàu)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Lỗ, cổng, cửa, cảng, bến cảng

  Giao thông & vận tải

  thành phố cảng

  Ô tô

  cửa (để không khí hoặc chất lỏng đi qua)

  Toán & tin

  cổng, mang, chuyển

  Xây dựng

  lỗ chui qua

  Điện

  cổng (cửa, cực)

  Điện lạnh

  cổng nhập

  Điện tử & viễn thông

  điểm truy nhập

  Kỹ thuật chung

  bến
  bến cảng
  port cold store
  kho lạnh bến cảng
  port operations
  thao tác bến cảng
  bến tàu
  bộ nối
  cổng truy nhập
  Local Access Port (ER-5 FR Switch) (LAP)
  Cổng truy nhập nội hạt (Chuyển mạch ER-5 FR)
  Management Network Access Port (MNAP)
  cổng truy nhập mạng quản lý
  cổng truyền qua
  cửa điều khiển
  cửa
  cửa sổ
  khẩu độ
  khe mở
  lỗ
  lỗ hút (động cơ)
  lỗ rãnh
  lỗ tháo
  port face
  măt trước lỗ tháo
  lỗ thoát
  lỗ thông
  gas outlet port
  lỗ thông khí ra
  port area
  mặt cắt lỗ thông (động cơ 2 kỳ)
  steam port
  lỗ thông hơi nước
  lỗ thông (chất lỏng hoặc chất khí trong máy)
  lỗ thông hơi
  steam port
  lỗ thông hơi nước
  lỗ tia
  lỗ van
  hải cảng
  close port
  hải cảng trên sông
  miệng lò
  port mouth
  miệng lò nung
  port mouth
  miệng lỗ rót (sản xuất kính, thủy tinh)
  miệng phun
  sự tiếp xuyên
  van hai chiều/ lỗ hút và tháo

  Giải thích EN: An opening, generally valve-controlled, through which fluid enters or leaves an engine.

  Giải thích VN: Một chiếc van mở điều khiển được qua đó nước có thể đi vào hoặc đi ra khỏi một động cơ .

  Kinh tế

  cảng
  aero-port
  cảng hàng không sân bay lớn
  agreed port of destination
  cảng đến thỏa thuận
  alternation of port of departure
  sự thay đổi cảng khởi hành
  arrival at port
  sự đến cảng
  at and from (aport)
  tại và từ (một cảng quy định)
  autonomous port
  cảng tự trị
  blockaded port
  cảng bị phong tỏa
  bunker port
  cảng nhiên liệu
  capacity of a port
  dung lượng cảng
  capacity of a port
  năng lực thông qua cảng
  cargo port
  cảng chở hàng
  cartage port
  cảng chở hàng xe tải
  certificate of departure port
  giấy chứng nhận cảng xuất phát
  clear a port (to...)
  thông quan ra cảng
  closed port
  cảng phong tỏa (tạm cấm không cho vào)
  closing of port
  đóng cảng
  commercial port
  cảng buôn
  commercial port
  cảng thương mại
  commercial port
  thương cảng
  craft port
  cảng dỡ hàng bằng thuyền nhỏ
  custom of the port
  tập quán cảng
  customs of the port
  tập quán của Cảng
  delivery port
  cảng giao hàng
  delivery port
  cảng hàng đến
  direct port
  cảng đến thẳng
  discharge port
  cảng dỡ hàng
  domestic port
  cảng nội địa
  e-port
  cảng điện tử
  embarkation port
  cảng chất hàng
  entrepot port
  cảng chuyển khẩu
  entrepot port
  cảng miễn thuế
  entrepot port
  cảng trung chuyển
  entrepot port
  cảng tự do
  estuaries port
  cảng cửa sông
  estuarine port
  cảng cửa sông
  Euro port
  cảng châu Âu
  export port
  cảng xuất khẩu
  facilities of the port
  thiết bị cảng
  feeder port
  cảng cung cấp
  feeder port
  cảng gom chuyển hàng
  feeder port
  cảng tuyến nhánh
  final port of destination
  cảng đến cuối cùng
  final port of discharge
  cảng dỡ cuối
  fishing port
  cảng chài lưới
  fishing port
  cảng đánh cá
  fishing port
  ngư cảng
  free port
  cảng miễn thuế
  free port
  cảng tự do
  free port town
  thành phố cảng tự do
  home port
  cảng đăng lý
  home port
  cảng nhà
  home port
  cảng trong nước
  inland port
  cảng nội địa
  inspection office at the port
  cơ quan kiểm tra tại cảng
  intermediate port
  cảng giữa đường
  intermediate port
  cảng tạm dừng
  intermediate port
  cảng trung gian
  international trade port
  thương cảng quốc tế
  inward port
  cảng đến
  lading port
  cảng bốc
  lading port
  cảng bốc hàng
  lading port
  cảng chất hàng
  lading port
  cảng xuất hàng
  loading port
  cảng chất hàng
  loading port
  cảng gởi
  local port surcharge
  phụ phí cảng nhỏ
  main port
  cảng chính
  main port
  cảng lớn
  mercantile port
  cảng thương mại
  mercantile port
  thương cảng
  minor port
  cảng nhỏ
  minor port
  cảng thứ yếu
  minor port surcharge
  phụ phí cảng nhỏ
  named port of destination
  cảng đến chỉ định
  named port of shipment
  cảng chất hàng chỉ định
  naval port
  quân cảng
  nearest port
  cảng gần nhất
  neutral port
  cảng của nước trung lập
  non-open port
  cảng không tự do
  North Sea port
  cảng Bắc Hải
  open port
  cảng không đóng băng
  open port
  cảng mở
  open port
  cảng tự do
  optional port
  cảng đến tùy chọn
  optional port
  cảng nhiệm ý
  optional port of discharge
  cảng đến tùy chọn
  optional port of discharge
  cảng dỡ tùy chọn
  outport (outport)
  cảng ngoài
  outport (outport)
  cảng thứ yếu
  outport (outport)
  tiền cảng
  outward port charge
  phí ra cảng
  overside port
  cảng lõng hàng
  overside port
  cảng qua mạn tàu
  overside port
  cảng tàu bốc dỡ (hàng)
  payment of freight at loading port
  sự trả cước tại cảng bốc
  port agent
  đại lý cảng
  port argent
  đại lý cảng
  port authorities
  cơ quan quản lý cảng
  port authorities
  cục cảng vụ
  port authority
  cơ quan quản lý cảng
  port authority
  nhà chức trách cảng
  port B/L
  vận đơn cảng
  port bill of lading
  vận đơn cảng
  port capacity
  dung lượng cảng
  port charges
  cảng phí
  port charges
  phí cảng
  port charges
  thuế cảng
  port charter
  hợp đồng thuê tải đến cảng
  port charter
  hợp đồng thuê tàu đến cảng
  port congestion
  sự nghẽn cảng
  port congestion surcharge
  phụ phí nghẽn cảng
  port facilities
  những tiện nghi cảng
  port facilities
  thiết bị cảng
  port installations
  các thiết bị cảng
  port of arrival
  cảng đến
  port of call
  cảng ghé
  port of call
  cảng tạm dừng (dọc đường)
  port of clearance
  cảng thông quan
  port of coaling
  cảng tàu than
  port of debarkation
  cảng dỡ hàng
  port of delivery
  cảng giao (hàng)
  port of delivery
  cảng giao hàng
  port of departure
  cảng đi
  port of departure
  cảng xuất phát
  port of destination
  cảng đến
  port of destination
  cảng đích
  port of discharge
  cảng dỡ (hàng)
  port of discharge
  cảng dỡ hàng
  port of dispatch
  cảng gởi hàng
  port of dispatch
  cảng gửi hàng
  port of distress
  cảng lánh nạn
  port of distribution
  cảng phân phối
  port of documentation
  cảng đăng ký
  port of embarkation
  cảng bốc
  port of embarkation
  cảng chất hàng
  port of entry
  cảng cửa khẩu
  port of entry
  cảng hải quan
  port of entry
  cảng nhập
  port of entry
  cảng vào
  port of exit
  cảng ra
  port of exit
  cảng xuất
  port of exit
  cảng xuất khẩu
  port of export
  cảng xuất hàng
  port of export
  cảng xuất khẩu
  port of import
  cảng nhập hàng
  port of import
  cảng nhập khẩu
  port of loading
  cảng bốc
  port of loading
  cảng bốc (hàng)
  port of refuge
  cảng lánh nạn
  port of refuge
  cảng tị nạn
  port of refuge
  cảng tránh gió
  port of registry
  cảng đăng ký
  port of registry
  cảng đăng ký (cảng nơi tàu đăng ký)
  port of repair
  cảng sửa chữa (tàu)
  port of route
  cảng dọc đường
  port of sailing
  cảng đi
  port of sailing
  cảng khởi hành
  port of shipment
  cảng bốc (hàng)
  port of shipment
  cảng bốc hàng
  port of transit
  cảng quá cảnh
  port of transshipment
  cảng chuyển vận
  port of transshipment
  cảng đổi tàu
  port of transshipment
  cảng sang tàu
  port of transshipment
  cảng trung chuyển
  port office
  cục cảng vụ
  port office
  phòng cảng vụ
  port risks
  rủi ro trong cảng
  port risks insurance
  bảo hiểm đậu cảng
  port surcharge
  phụ phí cảng (trong trường hợp cảng bị nghẽn)
  port transport industry
  ngành vận tải cảng
  port trust
  cảng tự trị
  port-to-port basis
  điều kiện cảng đến cảng
  quay port
  cảng bến
  safe port
  cảng an toàn
  safe port and always afloat
  cảng an toàn và tàu luôn luôn nổi
  seaport (seaport)
  hải cảng
  seasonal port
  cảng thời vụ
  serial port
  cảng (xếp thành) dọc
  shipping port
  cảng bốc hàng
  shipping port
  cảng gởi hàng
  shipping port
  cảng gửi hàng
  surf port
  cảng trên biển
  terminal port
  cảng chót
  terminal port
  cảng chốt
  tidal port
  cảng thủy triều
  trading port
  cảng thương mại
  trading port
  cảng thương mại, thương cảng
  trading port
  thương cảng
  transit port
  cảng trung chuyển
  treaty port
  cảng theo hiệp ước
  treaty port
  cảng thông thương
  unloading port
  cảng dỡ (hàng)
  unloading port
  cảng dỡ hàng
  unopened port
  cảng không mở
  warehousing port
  cảng trữ kho
  warm water port
  cảng không đóng băng
  way port
  cảng ghé dọc đường
  cảng khẩu
  cổng (máy tính)
  cửa bên (tàu thủy, để lên xuống)
  cửa khẩu
  port of entry
  cảng cửa khẩu
  Port Receptionist Program
  chương trình tiếp tân tại cửa khẩu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X