• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (16:36, ngày 27 tháng 7 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 26: Dòng 26:
  ::[[perfect]] [[fluid]]
  ::[[perfect]] [[fluid]]
  ::chất lỏng nhớt
  ::chất lỏng nhớt
  - 
  - 
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  =====lỏng [chất lỏng]=====
  =====lỏng [chất lỏng]=====
  Dòng 399: Dòng 397:
  ::ao-xơ chất lỏng
  ::ao-xơ chất lỏng
  =====dễ chảy=====
  =====dễ chảy=====
   +
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===

  Hiện nay

  /ˈfluɪd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lỏng, dễ cháy
  Hay thay đổi
  fluid opinion
  ý kiến hay thay đổi
  (quân sự) di động (mặt trận...)

  Danh từ

  Chất lưu (gồm chất nước và chất khí)
  fluid ounce
  đơn vị dung tích thể lỏng bằng với 1 / 16 panh Mỹ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chất lỏng; môi trường
  compressible fluid
  chất lỏng nén được
  ideal fluid
  chất lỏng lý tưởng
  perfect fluid
  chất lỏng nhớt

  Xây dựng

  lỏng [chất lỏng]

  Cơ - Điện tử

  Chất lỏng, dung dịch, lỏng, dễ chảy

  Y học

  chất lỏng

  Điện

  chất lỏng (*)
  silicone fluid
  chất lỏng silicon
  two-fluid cell
  pin có hai chất lỏng

  Kỹ thuật chung

  chất lưu động
  lưu chất

  Giải thích VN: Chất khí hay chất lỏng chuyển động.

  fluid computer
  máy tính dùng lưu chất
  fluid motion
  chuyển động lưu chất
  working fluid
  lưu chất hoạt động
  dễ chảy
  dung dịch
  battery fluid
  dung dịch điện phân
  breakdown fluid
  dung dịch phá vỉa
  column of fluid
  cột dung dịch
  cutting fluid
  dung dịch cắt
  cutting fluid
  dung dịch làm trơn-nguội
  drilling fluid
  dung dịch khoan
  drilling fluid
  dung dịch sét
  dry cleaning fluid
  dung dịch làm sạch khí
  fluid sample
  mẫu dung dịch
  grinding fluid
  dung dịch nghiền
  heavy fluid separation
  sự tách bằng dung dịch nặng
  hydraulic fluid
  dung dịch thủy lực
  laden fluid
  dung dịch nặng
  mud fluid
  dung dịch bùn khoan
  one-fluid cell
  pin một dung dịch
  two-fluid cell
  pin hai dung dịch
  weighted clear completion fluid
  dung dịch nặng (dùng để hoàn tất giếng khoan)
  lỏng
  azeotropic fluid
  chất lỏng đồng sôi
  azeotropic fluid
  hỗn hợp lỏng đồng sôi
  azeotropic fluid
  lỏng đồng sôi
  barotropic fluid
  chất lỏng hướng áp
  brake fluid
  chất lỏng phanh thủy lực
  brake-fluid reservoir
  thùng chất lỏng
  brake-fluid tank
  thùng chất lỏng
  column of fluid
  cột chất lỏng
  compressible fluid flow
  dòng chảy của chất lỏng có thể chụi nén
  cool fluid
  chất lỏng lạnh
  cryogenic fluid
  chất lỏng lạnh sâu
  cryogenic fluid
  chất lỏng cryo
  cryogenic fluid pump
  bơm lỏng cryo
  cryogenic fluid pump
  máy bơm lỏng cryo
  drilling fluid
  chất lỏng lỗ khoan
  electron fluid
  chất lỏng electron
  equivalent fluid
  chất lỏng tương đương
  fluid (carrying) line [conduit]
  đường ống dẫn lỏng
  fluid amplifier
  bộ khuếch đại dùng luồng phun chất lỏng
  fluid bearing
  ổ đệm chất lỏng
  fluid body
  vật thể lỏng
  fluid carbon dioxide
  cacbonic lỏng
  fluid carbon dioxide
  CO2 lỏng
  fluid carbon dioxide
  diocide carbon lỏng
  fluid carbon dioxide
  đioxit các bon lỏng
  fluid carrying conduit line
  đường ống dẫn lỏng
  fluid catalytic cracking
  crackingchất lỏng có xúc tác
  fluid channel
  kênh lỏng
  fluid chiller
  máy làm lạnh chất lỏng
  fluid chilling
  làm lạnh chất lỏng
  fluid coking
  hóa cốc lỏng
  fluid cold-carrier
  chất tải lạnh lỏng
  fluid column
  cột chất lỏng
  fluid combustion
  đốt nhiên liệu lỏng
  fluid concrete
  bê tông lỏng
  fluid conduit
  đường ống dẫn lỏng
  fluid container
  thùng chứa chất lỏng
  fluid container
  vật chứa chất lỏng
  fluid coolant
  chất tải lạnh lỏng
  fluid coolant [cold-carrier]
  chất tải lạnh lỏng
  fluid cooler
  máy làm lạnh chất lỏng
  fluid cooler [chiller]
  máy làm lạnh chất lỏng
  fluid cooling
  làm lạnh chất lỏng
  fluid cooling [chilling
  sự làm lạnh chất lỏng
  fluid density
  mật độ chất lỏng
  fluid density
  tỷ trọng chất lỏng
  fluid displacement pressure
  áp suất thế chỗ chất lỏng
  fluid distribution
  bộ phân phối lỏng
  fluid distributor
  bộ phân phối lỏng
  fluid drive
  dẫn động bằng chất lỏng
  fluid duct
  ống dẫn lỏng
  fluid dynamics
  học chất lỏng
  fluid dynamics
  động lực học chất lỏng
  fluid expansion refrigerating apparatus
  thiết bị lạnh kiểu giãn nở lỏng
  fluid extract
  phần chiết lỏng
  fluid film
  màng lỏng
  fluid flow
  lưu lượng chất lỏng
  fluid flow
  dòng chất lỏng
  fluid flow regulating device
  thiết bị điều chỉnh dòng chất lỏng
  fluid friction
  ma sát chất lỏng
  fluid friction
  ma sát của chất lỏng
  fluid head
  áp suất lỏng
  fluid hydroforming
  hóa hydro trong chất lỏng
  fluid in flow
  sự chảy của chất lỏng
  fluid injection
  sự phun chất lỏng
  fluid inlet
  cửa nạp chất lỏng
  fluid inlet
  sự nạp chất lỏng
  fluid kinetics
  động học chất lỏng
  fluid leak
  rò rỉ chất lỏng
  fluid leak
  sự rò rỉ chất lỏng
  fluid line
  đường ống dẫn lỏng
  fluid logic
  bộ lôgic lỏng
  fluid loss
  sự hao chất lỏng
  fluid motion
  chuyển động chất lỏng
  fluid nitrogen
  nitơ lỏng
  fluid particle
  hạt chất lỏng
  fluid pH
  pha lỏng
  fluid pipeline
  ống dẫn chất lỏng
  fluid pressure
  áp lực chất lỏng
  fluid pressure
  áp suất chất lỏng
  fluid pressure measurement
  sự đo áp lực chất lỏng
  fluid refrigerant line
  đường lỏng lạnh
  fluid refrigerant line
  đường môi chất lạnh lỏng
  fluid refrigeration
  làm lạnh chất lỏng
  fluid sample-catcher
  dụng cụ lấy mẫu lỏng
  fluid seal
  đệm chèn kín lỏng
  fluid seal
  đệm kín bằng chất lỏng
  fluid sealing
  sự đệm kín chất lỏng
  fluid steel
  thép lỏng
  fluid tank
  bình đựng chất lỏng
  fluid tank
  téc chất lỏng
  fluid tank
  tăng chất lỏng
  fluid temperature
  nhiệt độ chất lỏng
  fluid volume
  thể tích chất lỏng
  fluid-catalyst process
  quá trình xúc tác lỏng
  fluid-tight
  không thấm lỏng
  fluid-tight
  kín lỏng
  fluid-to-fluid heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt lỏng-lỏng
  half-fluid
  nửa lỏng
  heat conductive fluid
  chất tải nhiệt dạng lỏng
  heat exchange fluid
  chất tải nhiệt dạng lỏng
  heat transfer (conductive) fluid
  chất tải nhiệt dạng lỏng
  heat transfer fluid
  chất lỏng truyền nhiệt
  heat-carrying fluid
  chất lỏng mang nhiệt
  hydraulic fluid reservoir
  thùng chứa chất lỏng thủy lực
  incompressible fluid
  chất lỏng không bị nén
  neat fluid
  chất lỏng thuần
  neat fluid
  chất lỏng không có nước
  newtonian fluid
  chất lỏng newton
  nonviscous fluid
  chất lỏng không nhớt
  nonwetting fluid
  chất lỏng không thấm ướt
  one-fluid
  một chất lỏng
  one-fluid cell
  pin một chất lỏng
  perfect fluid
  chất lỏng lý tưởng (hoàn hảo)
  petroleum fluid
  hiđrocacbon lỏng
  plastic fluid
  chất lỏng dẻo
  power fluid
  chất lỏng dẫn chảy (trong bơm khai thác)
  power fluid
  chất lỏng để mồi
  pressure transmitting fluid
  chất lỏng truyền áp (suất)
  pressurize fluid
  chất lỏng nén
  pressurize fluid
  chất lỏng có áp
  primary fluid
  chất lỏng (làm lạnh) ban đầu
  pseudoplastic fluid
  chất lỏng giả dẻo
  refrigerant fluid
  môi chất lạnh lỏng
  refrigerant fluid flow
  dòng môi chất lạnh lỏng
  refrigerant liquid [fluid]
  môi chất lạnh lỏng
  refrigerant liquid [fluid] flow
  dòng môi chất lạnh lỏng
  refrigerant [refrigerating fluid] pump
  bơm môi chất lạnh lỏng
  refrigerated fluid
  chất lỏng được làm lạnh
  seal fluid
  chất lỏng bít kín
  secondary fluid
  chất lỏng thứ cấp
  silicone fluid
  chất lỏng silicon
  solidified fluid
  chất lỏng hóa rắn
  starter fluid
  chất lỏng khởi động
  supercritical fluid extraction
  chiết xuất chất lỏng trên hạn
  thawing fluid
  môi trường (lỏng) tan giá
  thermometer fluid
  chất lỏng (dùng trong) nhiệt kế
  triple-fluid vapour absorption refrigeration system
  hệ (thống) lạnh hấp thụ hơi lỏng ba thành phần
  two-fluid cell
  pin có hai chất lỏng
  two-phase fluid
  chất lỏng hai pha
  vaporizable fluid
  chất lỏng dễ (có thể) bay hơi
  vaporizable fluid
  chất lỏng dễ bay hơi
  vaporized fluid
  chất lỏng đã bay hơi
  vaporizing fluid
  chất lỏng bay hơi
  vaporous fluid
  chất lỏng ở dạng hơi
  vaporous fluid
  lỏng ở dạng hơi
  viscosity fluid
  chất lỏng nhớt
  viscous fluid
  chất lỏng nhớt
  washer fluid
  chất lỏng rửa kính xe
  wetting fluid
  chất lỏng thấm ướt

  Kinh tế

  chất lỏng
  fluid dram
  giọt chất lỏng
  fluid ounce (fluidounce)
  ao-xơ chất lỏng
  dễ chảy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X