• (Khác biệt giữa các bản)
  (as)
  Hiện nay (07:31, ngày 15 tháng 3 năm 2013) (Sửa) (undo)
  (as)
   
  Dòng 10: Dòng 10:
  ::giấy chứng nhận sức khoẻ
  ::giấy chứng nhận sức khoẻ
  ::phiếu
  ::phiếu
  -
   
  +
  ::[[a]] [[Certificate]] [[of]] [[Marriage]]:: Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân
  =====Chứng chỉ, văn bằng=====
  =====Chứng chỉ, văn bằng=====
  -
  =====Certificate of Marriage: Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân=====
   
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===

  Hiện nay

  /sə'tifikit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấy chứng nhận; bằng
  a certificate of birth
  giấy (chứng nhận) khai sinh
  a certificate of health
  giấy chứng nhận sức khoẻ
  phiếu
  a Certificate of Marriage:: Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân
  Chứng chỉ, văn bằng

  Ngoại động từ

  Cấp giấy chứng nhận
  Cấp văn bằng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  giấy chứng chỉ

  Toán & tin

  chứng chỉ người dùng
  chứng nhận người dùng

  Kỹ thuật chung

  bằng
  certificate of registry
  bằng đăng kiểm (tàu, thuyền)
  certificate of survey
  bằng giám định
  master's certificate
  bằng thuyền trưởng (hồ sơ)
  bằng (sáng chế)
  biên bản
  acceptance certificate
  biên bản nghiệm thu
  building acceptance certificate
  biên bản giao nhận công trình
  certificate of acceptance
  biên bản nghiệm thu
  test certificate
  biên bản thử nghiệm
  hồ sơ
  chứng chỉ
  Authentication Certificate (AUC)
  chứng chỉ nhận thực
  CCP (certificatein Computer Programming)
  chứng chỉ lập trình máy tính
  Certificate in Computer Programming (CCP)
  chứng chỉ lập trình máy tính
  certificate in insurance
  chứng chỉ bảo hiểm
  certificate of airworthiness
  chứng chỉ khả thi
  Certificate of Conformance (COC)
  chứng chỉ tuân thủ
  certificate of practical completion
  chứng chỉ hoàn thành theo thực tế
  certificate of practical completion
  chứng chỉ hoàn thành thực tế
  certificate of receipt
  chứng chỉ tiếp nhận
  certificate of registration
  chứng chỉ đăng ký
  Certificate Revocation List (CRL)
  danh mục hủy bỏ chứng chỉ
  digital certificate
  chứng chỉ số
  health certificate
  chứng chỉ sức khoẻ
  health certificate
  chứng chỉ tiêm chủng
  monthly certificate
  chứng chỉ thanh toán tháng
  Privilege Access Certificate (PAC)
  chứng chỉ truy nhập đặc quyền
  quality assurance certificate
  chứng chỉ đảm bảo chất luợng
  user certificate
  chứng chỉ người dùng
  chứng chỉ chứng nhận
  giấy chứng nhận
  acceptance certificate
  giấy chứng nhận nghiệm thu
  Application for Final Certificate of Payment
  nộp giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng
  audit certificate
  giấy chứng nhận kiểm công
  audit certificate
  giấy chứng nhận kiểm toán
  certificate (ofacceptance)
  giấy chứng nhận nghiệm thu
  certificate (ofconformity)
  giấy chứng nhận hợp cách
  certificate (ofoccupancy)
  giấy chứng nhận sử dụng nhà
  certificate of comfortmance (COC)
  giấy chứng nhận phù hợp (chất lượng)
  certificate of compliance (COC)
  giấy chứng nhận phù hợp (chất lượng)
  certificate of insurance
  giấy chứng nhận bảo hiểm
  certificate of origin
  giấy chứng nhận nguồn gốc
  certificate of origin
  giấy chứng nhận xuất xứ
  Certificate of Payment, corrections to
  sửa lại các giấy chứng nhận thanh toán
  Certificate of Payment, issue of
  cấp giấy chứng nhận thanh toán
  Certificate of Payment, issue of final
  cấp giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng
  certificate of quality
  giấy chứng nhận chất lượng
  Certificate of Testing
  giấy chứng nhận thử nghiệm
  certificate of tonnage
  giấy chứng nhận về sức chứa
  certificate of weight/quantity
  giấy chứng nhận trọng lượng/số lượng
  Certificate, Taking-Over
  giấy chứng nhận nghiệm thu
  COC (certificateof compliance, certificate of conformance)
  giấy chứng nhận phù hợp (chất lượng)
  code compliance certificate
  giấy chứng nhận hợp chuẩn
  conforming certificate
  giấy chứng nhận hợp cách
  factory certificate
  giấy chứng nhận xuất xưởng
  final certificate
  giấy chứng nhận quyết toán
  Final Certificate of Payment, conclusive
  giấy chứng nhận cuối cùng về quyết toán
  Final certificate of Payment, issue of
  cấp giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng
  first-class certificate
  giấy chứng nhận việc làm
  Issue of Certificate of Payment
  cấp giấy chứng nhận thanh toán
  Issue of Final Certificate of Payment
  cấp giấy chứng nhận thanh toán lần cuối
  medical certificate
  giấy chứng nhận y khoa
  operator's certificate
  giấy chứng nhận đại cương
  operator's certificate
  giấy chứng nhận tổng quát
  patent certificate
  giấy chứng nhận sáng chế
  payment certificate, issue of
  cấp giấy chứng nhận thanh toán
  Payment, issue of Final Certificate
  cấp giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng
  quality certificate
  giấy chứng nhận chất lượng
  radiotelegraph certificate
  giấy chứng nhận hàng đầu
  Taking-Over Certificate
  giấy chứng nhận nghiệm thu
  test certificate
  giấy chứng nhận thí nghiệm
  Test Certificate
  giấy chứng nhận thử nghiệm
  Testing, Certificate of
  giấy chứng nhận và thử nghiệm

  Kinh tế

  biên lai
  certificate of deposit
  biên lai gửi tiền
  paying certificate
  biên lai trả tiền
  biên nhận
  certificate of receipt
  biên nhận chở hàng
  bằng cấp
  cấp bằng
  chứng chỉ
  auditor's certificate
  chứng chỉ kiểm toán
  builder's certificate
  chứng chỉ chạy thử (tàu biển)
  certificate of balance
  chứng chỉ tiền gửi
  certificate of character
  chứng chỉ hạnh kiểm
  certificate of deposit
  chứng chỉ ký thác
  certificate of deposit rollover
  đáo hạn (chuyển hạn) chứng chỉ tiền gửi
  certificate of dishonour
  chứng chỉ cự tuyệt
  certificate of incorporation
  chứng chỉ thành lập công ty
  certificate of insurance
  chứng chỉ bảo hiểm
  certificate of protest
  chứng chỉ cự tuyệt
  certificate of survey
  chứng chỉ giám định (của hãng công chứng)
  deferred interest certificate
  chứng chỉ hoãn trả sau
  development certificate
  chứng chỉ triển khai
  equipment trust certificate
  chứng chỉ ủy thác thiết bị
  Euro-certificate of deposit
  chứng chỉ tiền gửi Châu Âu
  Eurodollar certificate of deposit
  chứng chỉ tiền gửi đô la Châu Âu
  face-amount certificate
  chứng chỉ mệnh giá
  face-amount certificate company
  công ty chứng chỉ mệnh giá
  fractional certificate
  chứng chỉ hoàn trả lãi
  fractional certificate
  chứng chỉ tỷ phần cổ phiếu
  fumigation certificate
  chứng chỉ hun khói
  gold certificate
  giấy chứng chỉ vàng
  income capital certificate (icc)
  chứng chỉ vốn có lợi tức
  industrial development certificate
  chứng chỉ phát triển công nghiệp
  inventor's certificate
  chứng chỉ người phát minh
  investment certificate
  chứng chỉ đầu tư
  jumbo certificate of deposit
  chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá lớn
  land certificate
  chứng chỉ ruộng đất
  lank certificate
  chứng chỉ ruộng đất
  manufacturer's certificate
  chứng chỉ của người sản xuất
  medical certificate
  chứng chỉ thầy thuốc
  medical certificate
  chứng chỉ y tế
  medical certificate
  giấy chứng chỉ của y sĩ
  mobile home certificate
  chứng chỉ nhà lưu động
  municipal improvement certificate
  chứng chỉ tôn tạo địa phương
  municipal improvement certificate
  chứng chỉ về cải thiện đô thị
  mutual improvement certificate
  chứng chỉ cải thiện hỗ tương
  mutual improvement certificate
  chứng chỉ tôn tạo chung
  National Savings Certificate
  chứng chỉ tiết kiệm quốc gia
  negotiable certificate of deposit
  chứng chỉ tiền gởi lưu thông
  participation certificate
  chứng chỉ dự phần
  phytosanitory certificate
  chứng chỉ kiểm dịch hiện vật
  property income certificate
  chứng chỉ thu nhập tài sản
  receiver's certificate
  chứng chỉ của người thụ lý tài sản
  right certificate
  chứng (chỉ) quyền (mua)
  savings certificate
  chứng chỉ tiết kiệm
  service certificate
  chứng chỉ làm việc
  share certificate
  chứng chỉ cổ phiếu
  share certificate
  chứng chỉ cổ phiếu (đích danh)
  silver certificate
  chứng chỉ bạc
  stock certificate
  chứng chỉ cổ phần gộp
  stock certificate to bearer
  chứng chỉ vốn cổ phần gộp vô danh
  term certificate
  chứng chỉ theo định kỳ
  term certificate
  chứng chỉ thời hạn
  torrens certificate
  Chứng chỉ Torrens
  transfer certificate
  chứng chỉ chuyển nhượng
  transfer certificate
  chứng chỉ chuyển nhượng (cổ phiếu)
  veteriany certificate
  chứng chỉ thú y
  voting trust certificate
  chứng chỉ của công ty tín thác quyền biểu quyết
  chứng thư
  certificate of soundness
  chứng thư y tế
  identity certificate
  chứng thư hộ tịch
  identity certificate
  công chứng thư
  notarial protest certificate
  chứng thư từ chối thanh toán công chứng
  property income certificate
  giấy chứng thu nhập tài sản
  service certificate
  chứng thư phục vụ
  test certificate
  giấy chứng thử nghiệm
  giấy chứng nhận
  acceptable certificate
  giấy chứng nhận bàn giao
  acceptance certificate
  giấy chứng nhận bàn giao
  auditor's certificate
  giấy chứng nhận của kiểm toán viên
  business registration certificate
  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  capital stock certificate
  giấy chứng nhận cổ phần
  certificate of balance sheet
  giấy chứng nhận bảng tổng kết tài sản
  certificate of delivery
  giấy chứng nhận giao hàng
  certificate of departure port
  giấy chứng nhận cảng xuất phát
  certificate of deposit (cd)
  giấy chứng nhận gửi tiền
  certificate of disinfection
  giấy chứng nhận vô trùng
  certificate of expenditure
  giấy chứng nhận chi
  Certificate of Financial Responsibility
  giấy chứng nhận trách nhiệm tài chính
  certificate of incorporation
  giấy chứng nhận thành lập công ty
  certificate of manufacture
  giấy chứng nhận sản xuất
  certificate of membership
  giấy chứng nhận hội viên
  certificate of nationality
  giấy chứng nhận quốc tịch
  certificate of ownership
  giấy chứng nhận quyền sở hữu
  Certificate of Performance
  giấy chứng nhận hiệu suất
  certificate of posting
  giấy chứng nhận bưu điện
  certificate of processing
  giấy chứng nhận gia công
  certificate of quality
  giấy chứng nhận chất lượng
  certificate of quality
  giấy chứng nhận số lượng
  certificate of quarantine
  giấy chứng nhận kiểm dịch
  certificate of registry
  giấy chứng nhận đăng ký tàu
  certificate of seaworthiness
  giấy chứng nhận khả năng đi biển
  certificate of soundness
  giấy chứng nhận sức khỏe
  certificate of subscription
  giấy chứng nhận mua cổ phần
  certificate of transfer
  giấy chứng nhận chuyển nhượng
  certificate of unemployment
  giấy chứng nhận thất nghiệp
  certificate of weight
  giấy chứng nhận trọng lượng
  dollar certificate of deposit
  giấy chứng nhận tiền gửi đô la
  duty-paid certificate
  giấy chứng nhận đã nộp thuế
  fee for analysis certificate
  phí cấp giấy chứng nhận phân tích
  grading certificate
  giấy chứng nhận độ phức tạp nhất
  guarantee certificate
  giấy chứng nhận bảo đảm
  guaranteed investment certificate
  giấy chứng nhận đầu tư vốn có bảo đảm
  inspection certificate
  giấy chứng nhận kiểm tra
  insurance certificate
  giấy chứng nhận bảo hiểm
  International Certificate of Vaccination
  giấy chứng nhận chủng ngừa quốc tế
  issue of a certificate
  sự cấp giấy chứng nhận
  liability certificate
  giấy chứng nhận nợ
  loan certificate
  giấy chứng nhận (khoản) cho vay
  medical certificate
  giấy chứng nhận sức khỏe
  over entry certificate
  giấy chứng nhận nộp thừa thuế
  over entry certificate
  giấy chứng nhận trả lại thuế nhập khẩu thừa
  plant quarantine certificate
  giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
  qualification certificate
  giấy chứng nhận tư cách
  qualified certificate
  giấy chứng nhận có điều kiện
  qualified certificate
  giấy chứng nhận hợp cách
  quarantine certificate
  giấy chứng nhận kiểm dịch
  receiving certificate
  giấy chứng nhận hàng
  registration certificate
  sổ trước tịch, giấy chứng nhận đăng ký
  safety certificate
  giấy chứng nhận an toàn
  sanitary certificate
  giấy chứng nhận vệ sinh
  supplier's certificate
  giấy chứng nhận của nhà cung ứng
  tax certificate
  giấy chứng nhận đã nộp thuế từ gốc
  testing certificate
  giấy chứng nhận nghiên cứu
  giấy phép (kinh doanh)
  giấy xác nhận
  bank deposit certificate
  giấy xác nhận tồn khoản ngân hàng
  certificate of date of sailing
  giấy xác nhận ngày tàu khởi hành
  certificate of value
  giấy xác nhận giá trị (hàng hóa)
  văn bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X