• (đổi hướng từ Agents)
  /ˈeɪdʒənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đại lý
  ( số nhiều) tay sai, chỉ điểm tay chân, bộ hạ
  Điệp viên, đặc vụ
  Tác nhân; chất
  physical agent
  tác nhân vật lý
  chemical agent
  tác nhân hoá học
  catalytic agent
  chất xúc tác
  fireproof agent
  chất chịu lửa
  forward agent
  người làm công tác phát hành; người gửi đi
  road agent
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kẻ cướp đường
  secret agent
  đặc vụ, trinh thám
  ticket agent
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người giữ quỹ phòng bán vé

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất phản ứng

  Toán & tin

  chương trình đại lý

  Giải thích VN: Ví dụ như là một chương trình chạy ngầm dưới hệ thống và thông báo với người dùng khi hoàn thành một nhiệm vụ hay mỗi khi xảy ra một sự kiện nào đó.

  Kỹ thuật chung

  chất hóa học
  chi nhánh
  publishing agent
  chi nhánh xuất bản
  hóa chất
  người đại diện
  người đại lý
  đại lý

  Giải thích VN: Ví dụ như là một chương trình chạy ngầm dưới hệ thống và thông báo với người dùng khi hoàn thành một nhiệm vụ hay mỗi khi xảy ra một sự kiện nào đó.

  nhân tố
  nhân viên
  Call Control Agent (CCA)
  nhân viên điều khiển cuộc gọi
  Directory Service Agent (DSA)
  nhân viên dịch vụ danh bạ
  forest agent
  nhân viên kiểm lâm
  insurance agent
  nhân viên bảo hiểm
  lực tác động
  phương tiện
  vật chất
  vật liệu
  water agent
  vật liệu chống thấm

  Kinh tế

  hãng đại lý
  agent bank
  ngân hàng đại lý
  exclusive outlet selling agent
  cửa hàng đại lý bán hàng độc quyền
  transfer agent
  hãng đại lý chuyển giao
  người đại diện
  agent of necessity
  người đại diện khẩn cấp
  buying agent
  người đại diện mua hàng
  fiscal agent
  người đại diện tài chính
  mixed agent
  người đại diện hỗn hợp
  paying agent
  người đại diện trả tiền
  statutory agent
  người đại diện hợp pháp
  statutory agent
  người đại diện pháp định
  statutory agent
  người đại lý, người đại diện, người đại lý pháp định
  underwriting agent
  người đại diện (công ty) bảo hiểm
  người đại lý
  advertising agent
  người đại lý quảng cáo
  agent commission
  hoa hồng của người đại lý
  agent for collection
  người đại lý nhờ thu
  agent foreign purchaser
  người đại lý thu mua nước ngoài
  agent without authority
  người đại lý chưa được ủy quyền
  bargaining agent
  người đại lý đàm phán giá cả
  bargaining agent
  người đại lý đàm phán giao dịch
  broker agent
  người đại lý môi giới
  business agent
  người đại lý kinh doanh
  buying agent
  người đại lý mua hàng
  buying agent
  người đại lý mua hàng (cho hãng buôn)
  carrier agent
  người đại lý vận tải
  claim agent
  người đại lý lo việc bồi thường
  claim surveying agent
  người đại lý kiểm tra dàn xếp việc bồi thường
  commercial agent
  người đại lý đại diện thương mại (cho nhà sản xuất)
  commission agent
  người đại lý hoa hồng
  consigner's agent
  người đại lý bán kí gửi
  consignment agent
  người đại lý bán hàng kí gửi
  credit agent
  người đại lý được tín nhiệm
  credit agent
  người đại lý tín nhiệm (của công ty bảo hiểm)
  customer agent
  người đại lý khách hàng
  customs agent
  người đại lý thông quan
  domestic agent
  người đại lý trong nước
  duly accredited agent
  người đại lý được cử chính thức
  exclusive buying agent
  người đại lý mua hàng độc nhất
  export commission agent
  người đại lý mua hàng xuất khẩu
  finance agent
  người đại lý tài vụ
  forwarding agent
  người đại lý giao nhận hàng hóa
  freight agent
  người đại lý hàng hải
  general sales agent
  người đại lý tổng kinh tiêu
  head agent
  người đại lý chính
  import agent
  người đại lý nhập khẩu (hưởng hoa hồng)
  import-export agent
  người đại lý xuất nhập khẩu
  indent agent
  người đại lý đặt hàng
  inquiry agent
  người đại lý hỏi giá
  insurance agent
  người đại lý bảo hiểm
  insurance tied agent
  người đại lý liên kết bảo hiểm
  intermediate forwarding agent
  người đại lý vận tải trung gian
  joint agent
  người đại lý liên kết
  land agent
  người đại lý bất động sản
  land agent
  người đại lý ruộng đất
  local agent
  người đại lý tại chỗ
  mala fide agent
  người đại lý tráo trở
  managing agent
  người đại lý kinh doanh
  managing agent
  người đại lý quản lý
  manufacture's agent
  người đại lý độc quyền của nhà sản xuất
  manufacturer's agent
  người đại lý độc quyền của nhà sản xuất
  merchant agent
  người đại lý thương mại
  news agent
  người đại lý phát hành
  overseas agent
  người đại lý hải ngoại
  paying agent
  người đại lý thanh toán
  principal-agent problem
  vấn đề người ủy thác- người đại lý
  publicity agent
  người, đại lý quảng cáo
  purchasing agent
  người đại lý mua hàng
  purchasing agent
  người, đại lý mua hàng
  resident agent
  người đại lý thường trú
  securities business agent
  người đại lý nghiệp vụ chứng khoán
  selling agent
  người đại lý bán hàng
  settling agent
  người đại lý thanh toán bồi thường
  ship agent
  người đại lý tàu
  ship agent
  người đại lý tàu biển
  shipping agent (shipping-agent)
  người đại lý chuyên chở
  shipping agent (shipping-agent)
  người đại lý giao nhận hàng xuất nhập khẩu
  shipping agent (shipping-agent)
  người đại lý tàu biển
  statutory agent
  người đại lý, người đại diện, người đại lý pháp định
  stock transfer agent
  người đại lý sang tên cổ phiếu
  stock transfer agent
  người, đại lý sang tên cổ phiếu
  sub-agent
  người đại lý phụ
  sub-agent
  người đại lý thứ cấp
  surveying agent
  người đại lý kiểm nghiệm
  tax agent
  người đại lý thu thuế
  traffic agent
  người đại lý vận tải
  transaction through agent
  giao dịch thông qua người đại lý
  transfer agent
  người đại lý chuyển giao
  transport agent
  người đại lý vận tải
  travel agent
  người đại lý du lịch
  travel agent
  người đại lý lữ hành
  underwrite agent
  người đại lý nhận mua bảo hiểm
  underwriter agent
  người đại lý nhận mua bảo hiểm
  undisclosed agent
  người đại lý ẩn danh, giấy tên
  universal agent
  người đại lý toàn quyền
  wholesale agent
  người đại lý bán sỉ
  nhân viên
  counter agent
  nhân viên quầy vé
  enrolled agent
  nhân viên đại diện được tuyển chọn
  insurance agent
  nhân viên bảo hiểm
  outside sales agent
  nhân viên mãi dịch vòng ngoài
  passenger service agent
  nhân viên hướng dẫn hành khách
  patent agent
  nhân viên cục, cơ quan cấp đặc quyền sáng chế
  press agent
  nhân viên phụ trách quảng cáo
  press agent
  nhân viên quảng cáo báo chí
  publicity agent
  nhân viên đại lý quảng cáo
  ramp agent
  nhân viên bốc xếp
  revenue agent
  nhân viên thuế vụ, sở thuế
  station agent (station-agent)
  nhân viên nhà ga
  ticket agent
  nhân viên bán vé
  tour sales agent
  nhân viên bán vé du lịch
  underwriting agent
  nhân viên bảo hiểm
  universal agent
  tổng đại lý, nhân viên toàn quyền
  tác nhân
  accreting agent
  tác nhân hoạt hóa
  acidulating agent
  tác nhân axit hóa
  activating agent
  tác nhân hoạt hóa
  anti-caking agent
  tác nhân chống kết khối
  anti-graining agent
  tác nhân chống kết tinh
  anti-mycosis agent
  tác nhân diệt nấm
  antiseptic agent
  tác nhân sát trùng
  anti-zymotic agent
  tác nhân ức chế sự lên men
  bleaching agent
  tác nhân tẩy trắng
  cleaning agent
  tác nhân làm sạch
  cooling agent
  tác nhân vừa lạnh
  creaming agent
  tác nhân tạo kem
  crystallizing agent
  tác nhân tạo tinh thể
  decolourizing agent
  tác nhân làm mất màu
  dispersing agent
  tác nhân phân tán
  free agent
  tác nhân tự do
  hydrolytic agent
  tác nhân phân hủy
  maturing agent
  tác nhân làm tăng độ chín
  non-hydrolytic agent
  tác nhân không thủy phân
  purifying agent
  tác nhân làm sạch
  seeding agent
  tác nhân kết hạt
  sweetening agent
  tác nhân đường hóa
  tenderizing agent
  tác nhân làm mềm

  Địa chất

  tác nhân, nhân tố, chất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X