• (Khác biệt giữa các bản)
  (added)
  Dòng 1: Dòng 1:
   +
  =====/'''<font color="red">luk</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====Cái nhìn, cái dòm=====
  =====Cái nhìn, cái dòm=====
  ::[[to]] [[have]] [[a]] [[look]] [[at]]
  ::[[to]] [[have]] [[a]] [[look]] [[at]]
  :: nhìn đến, ngó đến
  :: nhìn đến, ngó đến
  - 
  ===== vẻ, vẻ mặt, nét mặt =====
  ===== vẻ, vẻ mặt, nét mặt =====
  ::[[a]] [[look]] [[of]] [[indignation]]
  ::[[a]] [[look]] [[of]] [[indignation]]
  ::vẻ phẫn nộ
  ::vẻ phẫn nộ
  - 
  =====Ngoại hình, nhan sắc=====
  =====Ngoại hình, nhan sắc=====
  ::[[good]] [[looks]]
  ::[[good]] [[looks]]
  :: vẻ đẹp, sắc đẹp
  :: vẻ đẹp, sắc đẹp
  - 
  =====Phong cách, mặt=====
  =====Phong cách, mặt=====
  ::[[by]] [[the]] [[look]] [[of]] [[sb]]/[[sth]]
  ::[[by]] [[the]] [[look]] [[of]] [[sb]]/[[sth]]
  Dòng 23: Dòng 20:
  ::[[one]] [[must]] [[not]] [[hang]] [[a]] [[man]] [[by]] [[his]] [[looks]]
  ::[[one]] [[must]] [[not]] [[hang]] [[a]] [[man]] [[by]] [[his]] [[looks]]
  ::[[do]] [[not]] [[judge]] [[a]] [[man]] [[by]] [[his]] [[looks]]
  ::[[do]] [[not]] [[judge]] [[a]] [[man]] [[by]] [[his]] [[looks]]
  - 
  ::không nên trông mặt mà bắt hình dong
  ::không nên trông mặt mà bắt hình dong
  - 
  === động từ===
  === động từ===
  - 
  ===== nhìn, xem, ngó, để ý, chú ý =====
  ===== nhìn, xem, ngó, để ý, chú ý =====
  ::[[look]]! [[the]] [[sun]] [[is]] [[rising]]
  ::[[look]]! [[the]] [[sun]] [[is]] [[rising]]
  :: nhìn kìa! mặt trời đang lên
  :: nhìn kìa! mặt trời đang lên
  - 
  ===== mở to mắt nhìn, giương mắt nhìn =====
  ===== mở to mắt nhìn, giương mắt nhìn =====
  - 
  ::[[Don't]] [[look]] [[like]] [[that]]
  ::[[Don't]] [[look]] [[like]] [[that]]
  - 
  ::đừng giương mắt ra như thế
  ::đừng giương mắt ra như thế
  ===== ngó đến, để ý đến, đoái đến, lưu ý =====
  ===== ngó đến, để ý đến, đoái đến, lưu ý =====
  ::[[look]] [[that]] [[the]] [[door]] [[be]] [[not]] [[left]] [[open]]
  ::[[look]] [[that]] [[the]] [[door]] [[be]] [[not]] [[left]] [[open]]
  :: lưu ý đừng để cửa bỏ ngỏ
  :: lưu ý đừng để cửa bỏ ngỏ
  - 
  ===== mong đợi, tính đến, toan tính=====
  ===== mong đợi, tính đến, toan tính=====
  ::[[do]] [[not]] [[look]] [[to]] [[hear]] [[from]] [[him]] [[for]] [[some]] [[time]]
  ::[[do]] [[not]] [[look]] [[to]] [[hear]] [[from]] [[him]] [[for]] [[some]] [[time]]
  Dòng 47: Dòng 37:
  ::[[the]] [[room]] [[looks]] [[west]]
  ::[[the]] [[room]] [[looks]] [[west]]
  :: gian buồng hướng tây
  :: gian buồng hướng tây
  - 
  ===== có vẻ, giống như =====
  ===== có vẻ, giống như =====
  ::[[to]] [[look]] [[healthy]]
  ::[[to]] [[look]] [[healthy]]
  Dòng 189: Dòng 178:
  ===== [[to]] [[look]] [[alive]]=====
  ===== [[to]] [[look]] [[alive]]=====
  :: nhanh lên, khẩn trương lên
  :: nhanh lên, khẩn trương lên
  - 
  ::hành động kịp thời
  ::hành động kịp thời
  ===== [[to]] [[look]] [[black]]=====
  ===== [[to]] [[look]] [[black]]=====
  Dòng 221: Dòng 209:
  ===== [[to]] [[look]] [[one's]] [[age]] =====
  ===== [[to]] [[look]] [[one's]] [[age]] =====
  ::trông đúng như tuổi thật của mình (chẳng già chẳng trẻ hơn tuổi thật)
  ::trông đúng như tuổi thật của mình (chẳng già chẳng trẻ hơn tuổi thật)
  - 
  === Hình thái từ ===
  === Hình thái từ ===
  *V-ed:[[looked]]
  *V-ed:[[looked]]
  *V-ing:[[looking]]
  *V-ing:[[looking]]
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  ===Toán & tin===
  ===Toán & tin===
  =====nhìn, quan sát=====
  =====nhìn, quan sát=====
  - 
  - 
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  =====nhìn=====
  =====nhìn=====
  - 
  =====nhìn, quan sát=====
  =====nhìn, quan sát=====
  - 
  =====quan sát=====
  =====quan sát=====
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==

  04:44, ngày 26 tháng 1 năm 2010

  /luk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái nhìn, cái dòm
  to have a look at
  nhìn đến, ngó đến
  vẻ, vẻ mặt, nét mặt
  a look of indignation
  vẻ phẫn nộ
  Ngoại hình, nhan sắc
  good looks
  vẻ đẹp, sắc đẹp
  Phong cách, mặt
  by the look of sb/sth
  cứ theo bề ngoài của ai/cái gì mà xét
  to give sb a dirty look
  nhìn ai một cách ghê tởm
  to take a long look at sth
  Xem long
  one must not hang a man by his looks
  do not judge a man by his looks
  không nên trông mặt mà bắt hình dong

  động từ

  nhìn, xem, ngó, để ý, chú ý
  look! the sun is rising
  nhìn kìa! mặt trời đang lên
  mở to mắt nhìn, giương mắt nhìn
  Don't look like that
  đừng giương mắt ra như thế
  ngó đến, để ý đến, đoái đến, lưu ý
  look that the door be not left open
  lưu ý đừng để cửa bỏ ngỏ
  mong đợi, tính đến, toan tính
  do not look to hear from him for some time
  đừng có mong đợi tin gì của nó trong một thời gian nữa
  hướng về, xoay về, quay về, ngoảnh về
  the room looks west
  gian buồng hướng tây
  có vẻ, giống như
  to look healthy
  trông có vẻ khoẻ
  it looks like rain
  có vẻ như trời muốn mưa

  Cấu trúc từ

  to look about
  đợi chờ
  to look about one
  nhìn quanh
  đắn đo, nghĩ kỹ trước khi có kế hoạch làm gì
  to look after
  nhìn theo
  trông nom, chăm sóc
  to look after patients
  chăm sóc người bệnh
  để ý, tìm kiếm
  to look at
  nhìn, ngắm, xem
  Xét, xem xét
  that is not the way to look at our proposal
  đó không phải là cách xem xét lời đề nghị của chúng tôi
  he will not look at it
  nó không thèm nhìn đến cái đó, nó bác bỏ cái đó
  to look away
  quay đi
  to look back
  quay lại nhìn, ngoái cổ lại nhìn
  To look back upon
  nhìn lại (cái gì đã qua)
  to look back upon the past
  nhìn lại quá khứ
  to look down
  nhìn xuống
  hạ giá
  (+ upon, on) ra vẻ kẻ cả
  to look for
  tìm kiếm
  to look for trouble
  chuốc lấy sự phiền luỵ
  đợi, chờ, mong
  to look for news from home
  chờ tin nhà
  to look forward to
  mong đợi một cách hân hoan; chờ đợi một cách vui thích
  I am looking forward to your visit
  tôi mong chờ anh đến thăm
  we look forward to hearing from you
  chúng tôi rất mong nhận được tin ông
  to look in
  nhìn vào
  ghé qua thăm, tạt qua, tạt vào
  to look into
  nhìn vào bên trong; xem xét kỹ, nghiên cứu
  to look into a question
  nghiên cứu một vấn đề
  nhìn ra, quay về, hướng về
  the window of his room looks into the street
  cửa sổ buồng nó nhìn ra đường
  to look on
  đứng xem, đứng nhìn
  nhìn kỹ, ngắm
  to look on something with distrust
  nhìn cái gì với vẻ nghi ngờ
  (như) to look upon
  to look out
  để ý, chú ý cẩn thận, coi chừng
  look out! there is a step
  cẩn thận nhé! có một cái bực cầu thang đấy
  tìm ra, kiếm ra
  to look out someone's address in one's notebook
  tìm ra địa chỉ ai trong cuốn sổ tay của mình
  chọn, lựa
  to look out for
  để ý đợi chờ (một cái gì sẽ xảy đến)
  to look out for squalls
  đề phòng nguy hiểm
  to look over
  xem xét, kiểm tra
  to look over accounts
  kiểm tra các khoản chi thu
  tha thứ, quên đi, bỏ qua
  to look over the faults of somebody
  bỏ qua những lỗi lầm của ai
  nhìn bao quát, bao quát, ở cao nhìn xuống
  the high mountain peak looks over the green fields
  đỉnh núi cao bao quát cả cánh đồng xanh
  to look round
  nhìn quanh
  suy nghĩ, cân nhắc
  Don't make a hurried decision, look round well first
  đừng nên quyết định vội vàng hây suy nghĩ kỹ đã
  to look through
  không thèm nhìn, lờ đi
  to look through one's old friend
  không thèm nhìn bạn cũ
  nhìn kỹ từ đầu đến chân, xem lần lượt, xem kỹ, đọc kỹ; nhìn thấu
  to look a translation through
  đọc kỹ một bản dịch
  Xem luớt qua, đọc lướt qua
  to look through a translation
  đọc lướt qua một bản dịch
  biểu lộ, lộ ra
  his greed looked through his eyes
  lòng tham của nó lộ ra trong đôi mắt
  to look to
  lưu ý, cẩn thận về
  to look to one's manners
  cẩn thận trong lời ăn tiếng nói
  look to it that this will not happen again
  hãy lưu ý đừng để cho điều đó diễn lại nữa
  mong đợi, đợi chờ (ở ai); tin vào, trông cậy vào, chắc vào (ai)
  to look to someone for something
  trông cậy vào ai về một cái gì
  Quan tâm chu đáo đến điều gì
  every government must look to maintaining the public order
  chính phủ nào cũng phải quan tâm đến việc duy trì trật tự trị an
  to look toward
  (như) to look to
  to look towards
  (thông tục) nâng cốc, chúc sức khoẻ (ai)
  to look up
  nhìn lên, ngước lên
  tìm kiếm
  to look a word up in the dictionary
  tìm (tra) một từ trong từ điển
  (thương nghiệp) lên giá, tăng giá
  the price of cotton is looking up
  giá bỗng tăng lên
  (thương nghiệp) phát đạt
  đến thăm
  to look up to
  tôn kính, kính trọng
  every Vietnamese looks up to President HoChiMinh
  mọi người Viêt Nam đều tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh
  to look upon
  xem như, coi như
  to look upon somebody as...
  coi ai như là...
  to look alive
  nhanh lên, khẩn trương lên
  hành động kịp thời
  to look black
  nhìn giận dữ; trông vẻ giận dữ
  to look blue
  có vẻ đáng chán; có vẻ buồn bực thất vọng
  to look daggers at
  Xem dagger
  to look down one's nose at
  nhìn với vẻ coi khinh
  to look in the face
  nhìn thẳng vào mặt; nhìn thẳng vào sự việc không chùn bước e ngại
  to look sharp
  đề cao cảnh giác
  hành động kịp thời
  khẩn trương lên, hoạt động lên
  to look through colour of spectacles
  nhìn sự việc không đúng với thực tế; nhìn sự việc qua cặp kính màu
  to look oneself again
  trông có vẻ đã lại người, trông có vẻ đã lại hồn
  to look small
  Xem small
  to look someone up and down
  nhìn ai từ đầu đến chân (một cách kỹ càng hay khinh bỉ)
  look before you leap
  Xem leap
  to look one's age
  trông đúng như tuổi thật của mình (chẳng già chẳng trẻ hơn tuổi thật)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhìn, quan sát

  Kỹ thuật chung

  nhìn
  nhìn, quan sát
  quan sát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X