• (đổi hướng từ CONSTRUCTION)
  /kən'strʌkʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xây dựng
  under construction; in the course of construction
  đang xây dựng, đang làm
  Vật được xây dựng
  (ngôn ngữ học) cách đặt câu; cấu trúc câu
  Sự giải thích
  to put a wrong construction on someone's words
  giải thích sai những lời nói của ai
  to put the best construction on something
  tìm những khía cạnh hay nhất để giải thích điều gì
  (toán học) sự vẽ hình, sự dựng hình
  ( định ngữ) xây dựng
  construction site
  công trường xây dựng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cấu tạo công trình
  phép dựng (hình)
  sự cấu trúc

  Xây dựng

  công trình (xây dựng)
  construction not completed during the year
  công trình xây dựng dở dang (trong năm)
  kết cấu xây dựng
  ngôi nhà
  sự kết cấu

  Kỹ thuật chung

  cấu tạo
  cấu trúc
  acoustic construction
  cấu trúc âm thanh
  arched construction
  cấu trúc vòm
  coach construction
  cấu trúc tổng thành
  frameless construction
  cấu trúc đơn nhất
  integral body and frame construction
  cấu trúc tích hợp thân với sườn xe
  language construction
  cấu trúc ngôn ngữ
  logical construction
  cấu trúc lôgic
  multishell construction
  cấu trúc nhiều vỏ
  multishell construction (design)
  cấu trúc nhiều vỏ
  Pollack construction
  cấu trúc Pollack
  sandwich construction
  cấu trúc nhiều lớp
  semihermetic construction
  cấu trúc nửa kín
  single-shell construction
  cấu trúc một vỏ
  tight construction cable
  cáp cấu trúc kín
  unibody (construction)
  cấu trúc khung nguyên khối
  unitary construction
  cấu trúc khung nguyên khối
  công trình
  all-steel construction
  công trình toàn thép
  all-welded construction
  công trình toàn thép hàn
  auxiliary construction
  công trình phụ
  berth construction
  công trình (ở) bến
  block construction
  công trình dạng khối
  budget (forconstruction project)
  tổng chi phí xây dựng công trình
  budget (ofconstruction)
  dự toán xây dựng công trình
  building construction
  công trình xây dựng
  building construction program
  kế hoạch thi công công trình
  civilian construction, civil works
  công trình dân dụng
  complex buildings under construction
  tổ hợp công trình đang xây dựng
  concrete construction
  công trình bằng bê tông
  construction axis
  trục công trình
  construction development reserve
  dự trữ công trình khởi công
  construction for timer floatage
  công trình thả bè gỗ
  construction grade
  cấp công trình
  construction not completed during the year
  công trình xây dựng dở dang (trong năm)
  construction of perspective
  phép vẽ phối cảnh công trình
  construction of shadows
  phép vẽ bóng (của công trình)
  construction with purely economical responsibility
  công trình kinh tế trọng điểm
  construction with uneconomical responsibility
  công trình không phục vụ kinh tế
  construction work
  công trình xây dựng
  construction work quantity
  khối lượng thi công công trình
  dry construction
  công trình lắp ghép
  dry construction
  công trình xây khô
  earthquake proof construction
  công trình chống động đất
  final construction report
  báo cáo hoàn thành công trình
  fire construction
  công trình chịu lửa
  fire resistive construction
  công trình chịu lửa
  fireproof construction
  công trình chịu lửa
  frame construction
  công trình kiểu khung gỗ
  framed construction
  công trình kiểu khung
  glued timber construction
  công trình bằng gỗ dán
  heavy-timber construction
  công trình gỗ nặng
  highway construction
  công trình đường bộ
  hollow-core construction
  công trình lõi rỗng
  incombustible construction
  công trình không cháy
  marine construction
  công trình biển
  masonry construction
  công trình bằng khối xây
  non-combustible construction
  công trình không cháy
  non-fireproof construction
  công trình không phòng hỏa
  open-pier construction
  công trình dạng hở
  open-pier construction
  công trình dạng mắt lưới
  permanent construction
  công trình vĩnh cửu
  priority construction
  công trình trọng điểm
  priority construction
  công trình ưu tiên
  project under construction
  công trình đang thi công
  protected construction
  công trình được bảo vệ
  protective construction
  công trình bảo vệ
  rate of progress of the construction work
  tốc độ thi công công trình
  rate of progress of the construction work
  tốc độ tiến triển công trình
  reinforced concrete construction
  công trình bê tông cốt thép
  rigid frame construction
  công trình khung cứng
  shipway construction
  công trình hạ (thủy) tàu
  special types of construction
  các loại công trình đặc biệt
  steel construction
  công trình bằng thép
  steel frame construction
  công trình có khung bằng thép
  structure under construction
  công trình đang xây dựng
  temporary construction
  công trình tạm thời
  timber construction
  công trình bằng gỗ
  Train, Construction
  đoàn tàu công trình
  typical construction
  công trình tiêu chuẩn
  underground construction
  công trình ngầm
  underground construction work
  công trình ngầm
  underwater construction
  công trình dưới nước
  volume of buildings under construction
  khối lượng công trình đang xây dựng
  wood construction
  công trình bằng gỗ
  woodwork construction
  công trình bằng gỗ
  kết cấu
  kiểu
  cantilever method (ofconstruction)
  phương pháp lắp ráp kiểu mút thừa
  frame construction
  công trình kiểu khung gỗ
  framed construction
  công trình kiểu khung
  framed construction
  kết cấu kiểu khung
  horizontal construction
  kiểu ba pha đặt ngang
  lift slab construction
  kết cấu kiểu sàn nâng
  modular construction
  chế tạo theo kiểu môđun
  skeleton construction
  kết cấu kiểu khung
  skeleton construction
  kết cấu kiểu sườn (dầm+cột)
  type of construction machines
  kiểu máy xây dựng
  vertical construction
  kiểu ba pha đặt đứng
  dựng hình
  construction problem
  bài toán dựng hình
  geometric construction
  phép dựng hình
  GEOMETRICAL CONSTRUCTION
  phép dựng hình
  phép dựng hình
  sự cấu tạo
  sự dựng hình
  sự thiết kế
  building construction
  sự thiết kế xây dựng
  sự xây dựng

  Giải thích EN: 1. the act of building a structure.the act of building a structure.2. the type of material with which a structure is built, such as wood, steel, brick, or concrete construction.the type of material with which a structure is built, such as wood, steel, brick, or concrete construction..

  Giải thích VN: 1. Việc xây nên một cấu trúc. 2. Loại vật liệu dùng để xây dựng một công trình, ví dụ gỗ, thép, gạch hoặc bê tông.

  bridge construction
  sự xây dựng cầu
  building construction
  sự xây dựng nhà
  building construction
  sự xây dựng nhà cửa
  canal construction
  sự xây dựng kênh
  concrete road construction
  sự xây dựng đường bê tông
  construction of function
  sự xây dựng một hàm
  continuous construction
  sự xây dựng liên tục
  dam construction
  sự xây dựng đập
  dual pod construction
  sự xây dựng ngẫu cực
  housing construction
  sự xây dựng nhà ở
  landscape construction
  sự xây dựng cảnh quan
  lift slab construction
  sự xây dựng nâng sàn
  port construction
  sự xây dựng cảng
  road construction
  sự xây dựng đường
  underground construction
  sự xây dựng ngầm
  underwater construction
  sự xây dựng dưới nước
  thi công
  actual construction period
  thời hạn thi công thực tế
  actual construction time
  thời gian thi công thực tế
  actual construction time effective
  thời hạn thi công thực tế
  building construction program
  kế hoạch thi công công trình
  canlilever construction method
  phương pháp thi công hẫng
  cantilevering construction method
  phương pháp thi công hẫng
  closed construction system
  hệ thi công kín
  cold weather construction
  sự thi công trong mùa rét
  construction administration
  sự quản lý thi công
  construction and installation work
  công tác thi công và lắp đặt
  construction area
  khu thi công
  construction brigade
  đội thi công
  construction by erection nose
  thi công bằng phương pháp chở nổi
  construction by launching girder
  thi công bằng phương pháp xe lao
  construction camp
  trại thi công
  construction cost
  giá thành thi công
  construction design
  thiết kế thi công
  construction document
  hồ sơ thi công
  construction drawing
  bản vẽ thi công
  construction elevator
  máy trục thi công
  construction engineer
  kỹ sư thi công
  construction engineer
  kỹ thuật thi công
  construction engineering
  kỹ thuật thi công
  construction estimate
  dự toán thi công
  construction flood
  lũ thi công
  construction inspector
  kiểm tra viên thi công
  construction inspector
  giám sát viên thi công
  construction joint
  khe nối thi công
  construction joint
  khe thi công
  construction joint
  mạch ngừng thi công
  construction joint
  mạch thi công
  construction line
  tuyến thi công
  construction load
  tải trọng thi công
  construction loads
  tải trọng thi công
  construction management
  quản lý thi công
  construction management
  sự chỉ huy thi công
  construction management
  sự quản lý thi công
  construction management contract
  hợp đồng quản lý thi công
  construction management plan
  thiết kế tổ chức thi công
  construction management research
  nghiên cứu tổ chức thi công
  construction manager
  người quản lý thi công
  construction of bituminous surfacing
  thi công rải nhựa đường
  construction of wells
  sự thi công giếng
  construction organization
  tổ chức thi công
  construction organization report
  báo cáo thiết kế tổ chức thi công
  construction phase
  giai đoạn thi công
  construction plan
  đồ án thi công
  construction plan
  mặt bằng thi công
  construction plant
  thiết bị thi công
  construction practice
  kỹ thuật thi công
  construction process
  công nghệ thi công
  construction process
  quy trình thi công
  construction progress report
  báo cáo tiến độ thi công
  construction project
  đồ án thi công
  construction project
  dự án thi công
  construction project
  thiết kế thi công
  construction road
  đường thi công
  construction sequence
  trình tự thi công
  construction sequences
  trình tự thi công
  construction servicing map with all underground pipelines
  bản đồ đường ống ngầm phục vụ thi công
  construction supervision
  giám sát thi công
  construction team
  đội thi công
  construction technique
  công nghệ thi công
  construction technology
  qui trình thi công
  construction track
  đường thi công
  construction train
  đoàn thiết bị thi công
  construction train
  đoàn xe thi công
  construction work
  công tác thi công
  construction work cost estimate
  dự toán thi công
  construction work quantity
  khối lượng thi công công trình
  continuous construction
  sự thi công liên tục
  contract construction system
  phương thức thi công khoán
  electrical construction
  sự thi công dùng điện
  flow line method of construction
  phương pháp thi công theo dây chuyền
  formwork for house construction
  ván khuôn thi công nhà
  foundation construction
  sự thi công móng
  general conditions of construction
  các điều kiện thi công tổng thể
  general description of construction
  thuyết minh tổng thể về thi công
  heavy duty construction equipment
  thiết bị thi công nặng
  highway construction
  thi công đường bộ
  hot mix construction of roads
  hỗn hợp nóng để thi công
  injection method in tunnel construction
  phương pháp phun vữa trong thi công hầm
  inspection of construction
  sự kiểm tra thi công
  lifting slab floor construction
  thi công phương pháp kích nâng sàn
  Load factor for Construction Load
  hệ số đối với tải trọng thi công
  longitudinal construction joint
  khe thi công dọc
  method of construction
  phương pháp thi công
  overall construction site plan
  tổng mặt bằng thi công
  parallel construction method
  phương pháp thi công đồng thời
  project under construction
  công trình đang thi công
  rate of progress of the construction work
  tốc độ thi công công trình
  repair and construction work
  công tác thi công sửa chữa
  safety in construction
  an toàn (thi công xây dựng)
  schedule of construction
  bảng tiến độ thi công
  stage of construction
  giai đoạn xây dựng thi công
  successive construction method
  phương pháp thi công cuốn chiếu
  successive construction method
  phương pháp thi công nối tiếp
  supervision of construction
  giám sát thi công
  tolerance in construction
  sai số cho phép (dung sai) trong thi công
  track construction crane
  cần cẩu thi công đường sắt
  tunnel construction
  sự thi công hầm

  Kinh tế

  sự giải thích
  construction of the contract
  sự giải thích hợp đồng
  sự xây dựng
  vật xây dựng

  Địa chất

  kết cấu, cấu tạo, sự xây dựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X