• (đổi hướng từ Departments)
  /di'pɑ:tmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cục; sở; ty; ban; khoa
  Gian hàng, khu bày hàng (trong cửa hiệu)
  the ladies' hats department
  gian hàng bán mũ phụ nữ
  a department store
  cửa hàng tổng hợp, mậu dịch tổng hợp
  Khu hành chính (ở Pháp)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bộ
  State Department
  Quốc vụ viện; Bộ ngoại giao
  Department of the Navy
  Bộ hải quân

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  gian hàng

  Xây dựng

  khoa
  department zone (school)
  khu vực của khoa
  head of department
  trưởng khoa
  secondary department
  khoa phụ
  vụ

  Kỹ thuật chung

  bộ
  bộ môn
  ban
  phân xưởng
  assembly department
  phân xưởng lắp ráp
  auxiliary department
  phân xưởng phụ
  boiler department
  phân xưởng lò (hơi)
  chemical and water treatment department
  phân xưởng hóa chất và xử lý nước
  chilling department
  phân xưởng (xử lý) lạnh
  crushing department
  phân xưởng nghiền
  electric department
  phân xưởng điện
  freezing department
  phân xưởng đông lạnh
  fuel-transport department
  phân xưởng nhiên liệu
  machine assembly department
  phân xưởng lắp ráp cơ khí
  mechanical department
  phân xưởng (ban) cơ khí
  mill department
  phân xưởng nghiền
  power department
  phân xưởng điện
  turbine department
  phân xưởng tuabin
  phòng
  administration department
  phòng hành chính
  advertising department
  phòng quảng cáo
  basic construction department
  phòng (ban) xây dựng cơ bản
  capital construction department
  phòng (ban) xây dựng cơ bản
  chief of department
  trưởng phòng
  compounding department
  phòng pha chế (thuốc)
  construction department
  phòng thiết kế
  Defence Department Network (DDN)
  Mạng của Bộ Quốc phòng
  defrosting department
  phòng phá băng
  department head
  trưởng phòng
  Department of Defence (DOD)
  Bộ Quốc phòng
  design department
  phòng thiết kế
  designer's department
  phòng thiết kế
  designing department
  phòng thiết kế
  DoD/U.S. (Departmentof Defense)
  Bộ quốc phòng Mỹ
  economics and planning department
  phòng kinh tế kế hoạch
  engineering department
  phòng kỹ thuật
  engineering department
  phòng công nghệ
  engineering department
  phòng thiết kế
  external economic relation department
  phòng (ban) kinh tế đối ngoại
  finance and Accountancy department
  phòng (ban) kế toán tài vụ
  foreign relations department
  phòng (ban) đối ngoại
  human-resources department
  phòng nhân sự
  hydro-power department
  phòng (ban) thủy điện
  international cooperation department
  phòng (ban) hợp tác quốc tế
  legal department
  phòng pháp chế
  load dispatch department
  phòng điều phối
  manufacturing department
  phòng sản xuất
  material department
  phòng (ban) vật tư
  personnel and labour department
  phòng (ban) tổ chức lao động
  personnel department
  phòng (ban) tổ chức
  polyclinical department
  phòng khám đa khoa
  purchasing department
  phòng mua
  quality assurance department
  phòng đảm bảo chất lượng
  research department
  phòng nghiên cứu
  rural electrification department
  phòng (ban) điện khí hóa nông thôn
  science and technology department
  phòng (ban) khoa học công nghệ
  statistics department
  phòng (ban) thống kê
  technical department
  phòng (ban) kỹ thuật
  test department
  phòng kiểm tra chất lượng
  sở

  Kinh tế

  ban
  bộ
  bộ phận
  accounting department
  bộ phận kế toán
  bill department
  bộ phận áp hối (của cửa hàng)
  bill department
  bộ phận phiếu khoán
  business department
  bộ phận kinh doanh
  buying department
  bộ phận mua
  collecting department
  bộ phận đòi nợ
  department income statement
  bản kê khai thu nhập của bộ phận
  direct department
  bộ phận (sản xuất) trực tiếp
  joint sales department
  phòng, ban, bộ phận liên doanh
  maintenance department
  bộ phận bảo trì
  marketing department
  bộ phận tiếp thị
  packing department
  bộ phận bao bì
  procurement department
  bộ phận thu mua
  purchasing department
  bộ phận mua sắm
  research and development department
  bộ phận, phòng ban nghiên cứu và phát triển
  research department
  phòng, bộ phận nghiên cứu
  shipping department
  bộ phận gửi hàng (bằng đường biển)
  shipping department
  bộ phận, ban thuyền vụ
  cục
  doanh nghiệp
  business department
  phòng doanh nghiệp
  gian hàng
  budget department
  gian hàng bán hạ giá (trong cửa hàng)
  catering department
  gian hàng ăn uống (trong một cửa hàng lớn)
  head of department
  trưởng gian hàng
  men's department
  gian hàng (quần áo) đàn ông
  phân xưởng
  art designing department
  phân xưởng thiết kế mỹ thuật
  bottling department
  phân xưởng rót
  by-product feed department
  phân xưởng sản xuất thức ăn gia súc
  canning department
  phân xưởng đồ hộp
  casing (cleaning) department
  phân xưởng chế biến ruột
  casing preparation department
  phân xưởng chuẩn bị ruột để nhồi thịt
  chilling department
  phân xưởng chế biến lạnh
  cutting department
  phân xưởng xả thịt sơ bộ
  edible fat department
  phân xưởng mỡ ăn
  edible rendering department
  phân xưởng rán mỡ
  finishing department
  phân xưởng hoàn thiện
  glue department
  phân xưởng keo
  grain-cleaning department
  phân xưởng làm sạch
  hide (curing) department
  phân xưởng chế biến da
  inedible offal department
  phân xưởng phụ phi thực phẩm
  inedible rendering department
  phân xưởng phụ phi thực phẩm
  killing department
  phân xưởng giết gia súc
  lard department
  phân xưởng mỡ lợn
  meat-specialty department
  phân xưởng phụ thực phẩm
  neutralization department
  phân xưởng trung hòa
  oleo department
  phân xưởng sản xuất dầu béo
  pie-making department
  phân xưởng bánh ngọt
  pressing department
  phân xưởng ép
  reception department
  phân xưởng tiếp nhận
  sour milk department
  phân xưởng sữa chua
  syruping department
  phân xưởng xirô
  tripe department
  phân xưởng keo đông
  variety meat department
  phân xưởng phụ thực phẩm
  yeast department
  phân xưởng nấm men
  phòng
  accounting department
  phòng tài vụ
  accounts department
  phòng kế toán
  accounts department
  phòng tài vụ
  administration department
  phòng hành chánh
  administration department
  phòng quản trị
  administrative supervisory department
  phòng giám sát hành chánh
  advance department
  phòng cho vay
  after-sales department
  phòng hậu mại
  art designing department
  phòng thiết kế mỹ thuật (của hãng quảng cáo)
  Assessors' Department
  Phòng Định giá
  auditing department
  phòng kiểm toán (của xí nghiệp)
  bank trust department
  phòng tín thác ngân hàng
  bank trust department
  vụ (ban, phòng) tín thác của ngân hàng
  bone department
  phòng nấu chảy mỡ xương
  brokerage department
  phòng môi giới
  built-in export department
  phòng xuất khẩu phụ lập (của nhà sản xuất)
  business department
  phòng doanh nghiệp
  buying department
  phòng thu mua
  chain store advertising department
  phòng quảng cáo của cửa hàng chuỗi
  chief of department
  trưởng phòng
  claims department
  phòng bồi thường (của công ty bảo hiểm)
  claims department
  phòng khiếu nại
  collection department
  phòng thu (tiền....)
  commercial department
  phòng thương vụ
  consumer affairs department
  phòng sự phụ khách hàng
  consumer relations department
  phòng liên lạc với người tiêu dùng
  continuity department
  phòng kịch bản
  costing department
  phòng tính giá thành
  coupon department
  phòng phiếu lãi
  creative department
  phòng sáng tác quảng cáo
  credit department
  phòng tín dụng (của ngân hàng thương mại)
  customer service department
  phòng dịch vụ khách hàng
  department head
  trưởng phòng
  department manager
  trưởng phòng
  design department
  phòng kế hoạch
  design department
  phòng nghiên cứu
  dispatch department
  phòng giao nhận (hàng)
  dispatch department
  phòng gửi hàng hóa
  employment department
  phòng nhân sự
  employment department
  phòng tuyển dụng công nhân
  engineering department
  phòng kỹ thuật công trình
  exchange department
  phóng hối đoái
  exchange department
  phòng hối đoái
  goods department
  phòng hàng hóa
  head of department
  trưởng phòng
  invoice department
  phòng làm hóa đơn
  issue department
  phòng phát hành (ngân hàng)
  joint export department
  ban, phòng xuất khẩu liên hợp
  joint sales department
  phòng, ban, bộ phận liên doanh
  law department
  phòng tố tụng
  line department
  phòng chức năng
  line department
  phòng chuyên môn
  line department
  phòng nghiệp vụ
  loan department
  phòng cho vay
  loan department
  phòng tín dụng
  loss department
  phòng xử lý bồi thường (tổn thất)
  mail department
  phòng thư từ
  maintenance department
  phòng duy tu bảo dưỡng
  make-up department
  phòng chia bột nhào
  management department
  phòng kinh doanh
  marketing department
  phòng tiếp thị
  order department
  phòng lệnh mua bán
  order-process department
  phòng phụ trách ký hợp đồng quảng cáo
  packing department
  phòng bao gói
  pasteurization department
  phòng thanh trùng
  personnel department
  phòng nhân sự
  personnel department
  phòng nhân viên
  personnel department
  phòng tổ chức cán bộ
  planning department
  phòng quy hoạch
  procurement department
  phòng mua
  production department
  phòng sản xuất
  programming department
  phòng lập trình
  publicity department
  phòng quảng cáo
  purchasing department
  phòng cung ứng
  purchasing department
  phòng thu mua
  quality control department
  phòng kiểm tra chất lượng
  raw tallow department
  phòng chọn nguyên liệu béo
  receiving department
  phòng nhận hàng
  reception department
  phòng tiếp nhận
  research and development department
  bộ phận, phòng ban nghiên cứu và phát triển
  research department
  ban (phòng) nghiên cứu
  research department
  phòng, bộ phận nghiên cứu
  safekeeping department
  phòng bảo quản an toàn
  sales department
  phòng bán hàng
  sales department
  phòng mãi vụ (của xí nghiệp)
  sausage department
  phòng chọn nguyên liệu giò
  securities department
  phòng chứng khoán (của ngân hàng)
  selling ratal department
  phòng bán lẻ
  selling retail department
  phòng bán lẻ
  service department
  phòng dịch vụ
  solicitor's department
  phòng tố tụng
  solicitor's department [[]] (the...)
  phòng tố tụng
  staff department
  phòng chức năng
  subscription department
  phòng đặt mua dài hạn (báo, tạp chí)
  subscription department
  phòng đặt mua dài hạn (báo, tạp chí...)
  supply department
  phòng cung ứng
  tabulating department
  phòng cơ toán
  tabulating department
  phòng tính máy
  tax accounting department
  phòng kế toán thuế
  terminating department
  phòng nhận hàng (đường sắt)
  trading department
  phòng mậu dịch
  traffic department
  phòng giao thông
  traffic department
  phòng kinh doanh
  traffic department
  phòng mãi vụ
  traffic department
  phòng mại vụ
  traffic department
  phòng phối hợp (của công ty quảng cáo)
  traffic department
  phòng vận tải (trong một xí nghiệp)
  transit department
  phòng trung chuyển chi phiếu
  trust department
  phòng ủy thác
  welfare department
  phòng phúc lợi
  welfare department
  phòng phúc lợi xã hội
  welfare department
  phòng xã hội
  quầy hàng
  sở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X