• (Khác biệt giữa các bản)
  (Can c?, d?a vào)
  (Lên l?p khác)
  Dòng 616: Dòng 616:
  ::màn kéo lên
  ::màn kéo lên
  -
  =====Lên l?p khác=====
  +
  =====Lên lop khác=====
  ::[[to]] [[go]] [[up]] [[to]] [[the]] [[university]]
  ::[[to]] [[go]] [[up]] [[to]] [[the]] [[university]]
  ::lên d?i h?c, vào d?i h?c
  ::lên d?i h?c, vào d?i h?c

  07:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007

  /gou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều goes

  Sự đi
  Sức sống; nhiệt tình, sự hăng hái
  full of go
  đầy sức sống; đầy nhiệt tình
  Sự làm thử
  to have a go to do something
  thử làm việc gì
  Lần, hơi, cú
  at one go
  một lần, một hơi, một cú
  to succeed at the first go
  làm lần đầu đã thành công ngay
  to blow out all the candles at one go
  thổi một cái tắt hết các cây nến
  Khảu phần, suất (đồ ăn); cốc, chén, hớp (rượu)
  to have another go
  lấy thêm một suất ăn nữa, uống thêm một chén rượu nữa
  (thông tục) việc khó xử việc rắc rối
  what a go!
  sao mà rắc rối thế!
  (thông tục) sự thành công, sự thắng lợi
  to make a go of it
  thành công (trong công việc gì...)
  (thông tục) sự bận rộn, sự hoạt đông, sự tích cực
  a near go
  sự suýt chết
  all (quite) the go
  (thông tục) hợp thời trang
  It's no go
  (thông tục) việc ấy không xong đâu; không làm ăn gì được
  to be on the go
  bận rộn hoạt động
  Đang xuống dốc, đang suy

  Nội động từ ( .went, .gone)

  Đi, đi đến, đi tới
  to go to Saigon
  đi Sàigòn
  to go on a journey
  đi du lịch
  to go bathing
  đi tắm
  to go shopping
  đi mua hàng
  Thành, thành ra, hoá thành
  to go mad
  phát điên, hoá điên
  to go to sea
  trở thành thuỷ thủ
  to go on the stage
  trở thành diễn viên
  to go on the streets
  làm đi
  to go native
  trở thành như người địa phương
  to go to the bar
  trở thành luật sư
  Trôi qua, trôi đi (thời gian)
  how quickly time goes!
  sao mà thơì gian trôi nhanh thế!
  Chết, tiêu tan, chấm dứt, mất hết, yếu đi
  all hope is gone
  mọi hy vọng đều tiêu tan
  my sight is going
  mắt tôi yếu đi
  Bắt đầu (làm gì...)
  one, two, three go!
  một, hai, ba bắt đầu một, hai, ba chạy! (chạy thi)
  here goes!
  nào bắt đầu nhé!
  Chặy (máy móc)
  does your watch go well?
  đồng hồ của anh chặy có tốt không?
  the machine goes by electricity
  máy chạy bằng điện
  to set an engine going
  cho máy chạy
  Điểm đánh (đồng hồ, chuông, kẻng); nổ (súng, pháo...)
  the clock has just gone three
  đồng hồ vừa điểm ba giờ
  ở vào tình trạng, sống trong tình trạng...
  to go hungry
  sống đói khổ
  to go with young
  có chửa (súc vật)
  to be going with child
  có mang (người)
  to go bankrupt
  bị phá sản, rơi vào tình cảnh sạt nghiệp
  Làm theo, hành động theo, hành động phù hợp với, xét theo
  to go on appearances
  xét bề ngoài, xét hình thức
  to go by certain principles
  hành động theo một số nguyên tắc nhất định
  to go with the tide (times)
  làm như mọi người, theo thời
  Đổ, sụp, gãy, vỡ nợ, phá sản
  the bridge might go under such a weight
  nặng như vậy cầu có thể gãy
  bank goes
  ngân hàng vỡ nợ
  Diễn ra, xaỷ ra, tiếp diễn, tiến hành, diễn biến; kết quả
  how does the affair go?
  công việc tiến hành ra sao?
  the play went well
  vở kijch thành công tốt đẹp
  Đang lưu hành (tiền bạc)
  Đặt để, kê; để vừa vào, vừa với, có chỗ, đủ chỗ
  where is this table to go?
  kê cả cái bàn này vào đâu?
  your clothes can't go into this small suitcase
  áo quần của anh không để vừa vào chiếc va li nhỏ này đâu
  six into twelve goes twice
  mười hai chia cho sáu vừa đúng được hai
  Hợp với, xứng với, thích hợp với
  red goes well with brown
  màu đỏ rất hợp với màu nâu
  Nói năng, cư xử, làm đến mức là
  to have gone too far
  đã đi quá xa rồi, đã nói quá rồi
  to go so far to say...
  nói đến mức là...
  what he says is true as far as it goes
  trong chừng mực nào đó thì điều anh nói là đúng
  Trả (giá...); tiêu vào (tiền...); bán
  to go as far as 100 d
  đã trả tới 100 đồng
  all her pocket-money goes in books
  có bao nhiêu tiền tiêu vặt là cô ta mua sách hết
  to go cheap
  bán rẻ
  this goes for one shilling
  cái này giá một silinh
  Thuộc về
  the house went to the elder son
  cái nhà thuộc về người con lớn
  the price went to the winner
  giải thưởng thuộc về người thắng cuộc
  Được biết, được thừa nhận; truyền đi, nói, truyền miệng
  as the story goes
  như ngùơi ta nói, có chuyện rằng
  it goes without saying
  khỏi phải nói, tất nhiên là có, cố nhiên là
  Hợp nhịp điệu; phổ theo (thơ, nhạc...)
  to go to the tune of...
  phổ theo điệu...

  Ngoại động từ

  (đánh bài) đi, đánh, ra (quân bài), đặt (tiền)
  to go "two spades"
  đánh quân bài "hai bích"
  to be going to
  sắp sửa; có ý định
  It's going to rain
  Trời sắp mưa
  I'm not going to sell it
  Tôi không có ý định bán cái đó

  IDIOMS

  to go about
  đi đây đi đó, đi chỗ này, chỗ nọ; đi khắp nơi
  to go about the country
  đi chơi khắp xứ
  Truyền đi, lan truyền, truyền khắp (lời dẫn, câu chuyện)
  a rumour is going about that...
  có tin đồn rằng...
  Khởi công, làm, lo (công việc), bắt tay vào việc
  You are going about it in the right way
  Anh bắt đầu làm đúng cách đấy
  go about your business!
  anh cứ lo lấy việc của mình đi!; hãy lo lấy việc của anh đã!
  (hàng hải) trở buồm, chạy sang đường khác
  Cố gắng
  to go about to do something
  cố gắng làm việc gì
  to go abroad
  đi ra nước ngoài; đi ra ngoài; đi ra khỏi nhà
  Truyền đi, lan di (câu chuyện...)
  to go across
  đi qua, băng qua, vượt qua; vượt (biển), qua (cầu)
  to go after
  theo sau; theo sau tán tỉnh, tán, ve vãn (con gái)
  Xin (việc làm); tìm kiếm (cái gì)
  to go against
  đi ngược
  to go against the stream (tide)
  đi ngược dòng, không theo thói
  Làm trái ý muốn (của ai)
  Có hại (cho ai)
  to go ahead
  tiến lên, thăng tiến
  to go along
  tiến triển; tiếp tục
  you may meet with difficulties at first, but you'll find it easier as you go along
  có thể là lúc đầu anh sẽ gặp khó khăn đây nhưng cứ tiếp tục anh sẽ thấy dễ dàng hơn
  ( + with) đi cùng
  he will go along with you as far as the station
  nó sẽ cùng đi với anh đến tận ga
  Go along with you!
  cút di!
  to go among
  đi giữa (đám đông, đoàn biểu tình...)
  to go at
  (thông tục) cố lại, chống lại, đánh lại, xông vào dánh
  to go at the enemy
  xông vào đánh kẻ thù
  they went at it tooth and nail
  họ chống lại kịch liệt điều đó
  Làm việc hăng hái
  he went at it with all his heart
  nó chuyên tâm làm việc đó, nó dốc hết tâm trí vào việc đó
  to go away
  đi nơi khác; đi khỏi, ra đi, rời (nơi nào)
  to go away with something
  lấy vật gì đi, mang vật gì đi
  to go back
  trở về, về, trở lại
  to go back to one's homeland
  về quê quán, trở về quê hương
  Lui
  to go back two paces
  lui hai bước, bước lùi hai bước

  Xem xét lại, làm lại, trở lại

  to go back to a beginning
  làm lại từ đầu
  to go back to a subject
  trở lại vấn đề
  Đi ngược lại, truy nguyên
  to go back to the past
  nhớ lại những việc đã qua, nhớ lại dĩ vãng.
  Không giữ (lời hứa)
  to go back on (upon) one's word
  không giữ lời hứa
  to go before
  đi trước, đi lên trước
  vượt lên trên (người nào)
  to go behind
  xét lại, nhận định lại, nghiên cứu, tìm hiểu (vấn đề gì)
  to go behind a decision
  xét lại một quyết định
  Soát lại, kiểm tra lại
  to go behind the returns of an election
  kiểm tra lại kết quả một cuộc bầu cử
  to go between
  làm môi giới, làm mối, vượt quá (giới hạn)
  to go by
  đi qua; trôi qua (thời gian)
  to see somebody go by
  trông thấy ai đi qua
  time goes by quickly
  thời gian trôi nhanh
  Làm theo, xét theo
  to go by someone's advice
  làm theo lời khuyên của ai
  to go by appearances
  xét người theo bề ngoài
  to go down
  xuống, đi xuống
  chìm (tàu thuỷ); lặn (mặt trời, mặt trăng...)
  trôi (thức ăn, thức uống...)
  this pill won't go down
  viên thuốc ấy không nuốt trôi được
  được hoan nghênh, được hưởng ứng, được thừa nhận (lời giải thích, lời xin lỗi, câu chuyện, vở kịch...)
  the new play went down very well with the audiences
  vở kịch mới được người xem hoan nghênh nhiệt liệt
  được tiếp tục (cho đến)
  bị đánh ngã, bại trận
  to go down before an opponent
  bị địch thủ đánh ngã
  to go down in an exam
  thi hỏng
  ra trường (đại học)
  Yên tĩnh, lắng đi, dịu đi (biển, gió...)
  hạ (giá cả)
  Được ghi lại, được ghi nhớ
  to go down in history
  được ghi lại trong lịch sử
  to go for
  đi mời, đi gọi
  to go for a doctor
  đi mời bác sĩ
  được coi như
  the work went for nothing
  công việc coi như không có kết quả gì
  (từ lóng) tấn công, công kích, nhảy xổ vào
  they went for him in the newspapers
  họ công kích anh ấy trên báo chí
  Được áp dụng cho
  what I have said about him goes for you, too
  điều tôi nói với hắn áp dụng được cả với anh
  to go forward
  tiến tới, tiến triển
  the work is going forward well
  công việc đang tiến triển tốt
  Xảy ra
  what is going forward here?
  việc gì thế? có gì xảy ra thế?
  to go in
  vào, di vào
  bị mây che, đi vào đám mây (mặt trời, mặt trăng)
  xông vào, tấn công
  go in and win
  tấn công đi!; hỏi đi!
  to go in for
  tham gia, chơi; mê; ham; ưa chuộng, chuộng
  to go in for sports
  chơi thể thao
  to go in for stamps
  mê chơi tem
  to go in for somebody
  cầu hôn ai, theo sau ai tán tỉnh
  Theo
  to go in for a principle
  theo một nguyên tắc
  to go in for a fashion
  theo một
  to go in with
  cùng chung v?i (ai), liên k?t v?i (ai)
  to go in with somebody in an undertaking
  cùng chung với ai làm công việc gì
  to go into
  vào
  to go into the room
  vào phòng
  to go into business
  đi vào con đường kinh doanh
  to go into society
  hoà mình với mọi người, giao thiệp với đời
  to go into the army
  vào quân đội, nhập ngũ
  Đi sâu
  to go into details (particulars)
  đi sâu vào chi tiết

  Xem xét, xét

  to go into a question
  xét một vấn đề
  Lâm vào, rơi vào (tình trạng nào dó...)
  to go into mourning
  để tang
  to go into fits of laughter
  cười rộ lên
  to go off
  đi ra, ra đi, đi mất, đi biến, chuồn, bỏ đi
  (sân khấu) vào (diễn viên)
  nổ (súng)


  the gun went off
  súng nổ
  the pistol did not go off
  súng lục bắn không nổ
  ung, thối, ươn, ôi
  milk has gone off
  sữa đã chua rồi
  ngủ say, lịm đi, ngất
  she went off into a faint
  cô ta ngất lịm đi
  bán tống bán tháo, bán chạy (hàng hoá)
  được tiến hành, diễn ra
  the concert went off very well
  buổi hoà nhạc đã diễn ra rất tốt đẹp
  phai, bay (màu); phai nhạt (tình cảm); xuống sức (vận động viên); trở nên tiều tuỵ, xuống nước (phụ nữ)
  chết
  to go on
  đi tiếp, tiếp tục, làm tiếp
  go on!
  cứ làm tiếp đi!
  to go on with one's work
  tiếp tục làm công việc của mình
  it will go on raining
  trời còn mưa nữa
  we go on to the next item of the agenda
  chúng ta tiếp tục qua mục sau của chương trình nghị sự
  trôi qua (thời gian)
  xảy ra, diễn ra, tiếp diễn
  ra (sân khấu) (diễn viên)
  cư xử, ăn ở (một cách đáng chê trách)
  căn cứ, dựa vào  what evidence are you going on?
  anh dựa vào chứng cứ nào?
  V?a
  the lid won't go on (the pot )
  vung d?y không v?a
  these shoes are not going on my feet
  dôi giày này không v?a chân tôi
  to be going on for
  g?n t?i, x?p x?
  it is going on for lunch-time
  g?n d?n gi? an trua r?i
  to be going on for fifty
  g?n nam muoi tu?i
  to go on at
  ch?i m?ng, m?ng nhi?c
  to go on at somebody
  m?ng nhi?c ai
  go on with you!
  (thông t?c) d?ng có nói v? v?n!
  to go out
  ra, di ra, di ra ngoài
  go out
  anh di ra di!
  he went out to dinner
  anh ?y di an ? ngoài, anh ?y di an com khách
  Giao thi?p, di d? các cu?c vui, di d? các cu?c g?p g? xã giao
  he seldom went out
  anh ?y ít giao thi?p
  to go out a great deal
  di d? các cu?c vui (các cu?c g?p g? xã giao) luôn
  Di ra nu?c ngoài
  Dình công (công nhân)
  T?t (dèn, l?a...)
  L?i th?i (th?i trang)
  Tìm du?c vi?c (trong gia dình tu nhân)
  when she was young, she went out as a teacher
  cô ta t?ng di d?y th?i còn tr?
  V? huu, thôi n?m quy?n, t? ch?c, b? l?t d? (n?i các...)
  Có c?m tình
  at the first meeting, my heart went out to him at once
  tôi có c?m tình v?i h?n ngay khi g?p l?n d?u
  H?t (th?i gian, nam, tháng...)
  (th? d?c,th? thao) b? cu?c
  (t? lóng) ch?t
  Di d?u ki?m (trong m?t cu?c thách d?u)
  to go over
  di qua, vu?t
  D?i (chính ki?n); sang (d?ng khác, hàng ngu bên kia)
  Xét t?ng chi ti?t, ki?m tra, xem xét k? lu?ng
  to go over an engine
  ki?m tra máy, di?u ch?nh máy
  T?p du?t, ôn l?i, xem l?i
  to go over a lesson
  ôn l?i bài h?c
  S?a l?i
  to go over a drawing
  s?a l?i m?t b?c v?
  L?t úp, b? d? nhào (xe)
  (hoá h?c) bi?n thành, d?i thành, chuy?n thành
  to go round
  di vòng, di quanh
  to go a long way round
  di m?t vòng l?n
  to go round the world
  di vòng quanh th? gi?i
  D? d? chia kh?p lu?t (? bàn an)
  there are not enough cakes to go round
  không d? bánh d? chia kh?p lu?t
  Di tham (ai)
  to go round to someone
  di tham ai
  Quay, quay tròn (bánh xe)
  to go through
  di qua
  Th?o lu?n chi ti?t; ki?m tra k? lu?ng, xem xét t? m?
  Du?c thông qua, du?c ch?p nh?n
  the plan must go through the emulation committee
  k? ho?ch ph?i du?c ban thi dua thông qua
  Th?c hi?n (d?y d? nghi th?c); theo h?t (chuong trình khoá h?c...); hoàn thành (công vi?c)
  Ch?u d?ng
  to go through hardship
  ch?u d?ng gian kh?
  Th?m qua, th?u qua
  Bán h?t (trong bao nhiêu l?n in (sách))
  Tiêu h?t, tiêu xài nh?n
  to go through all one's money
  tiêu xài hét nh?n ti?n
  Xong; thành công
  his work did not go through
  vi?c anh ?y không thành
  the deal did not go through
  vi?c mua bán không xong
  to go through with
  hoàn thành, làm d?n cùng
  to go through with some work
  hoàn thành công vi?c gì (không b? d?, làm cho d?n cùng)
  to go together
  di cùng v?i nhau; d?n cùng m?t lúc (tai ho?)
  H?p v?, h?p món (th?c an)
  beer and cheese go well together
  bia và phó mát h?p v? nhau l?m
  Hoà h?p, h?p nhau (ý ki?n, màu s?c)
  to go under
  chìm ngh?m
  Th?t b?i; d?u hàng; phá s?n
  the company went under completely
  công ty hoàn toàn phá s?n
  L?n (m?t tr?i)
  (t? M?,nghia M?) ch?t
  to go up
  lên, leo lên, di lên
  to go up a ladder
  lên thang gác
  to go up a river
  di ngu?c dòng sông
  to go up to town
  ra t?nh, lên t?nh
  the curtain goes up
  màn kéo lên
  Lên lop khác
  to go up to the university
  lên d?i h?c, vào d?i h?c
  Tang, tang lên (giá c?)
  N? tung
  the house went up in flames
  ngôi nhà n? tung trong khói l?a
  M?c lên
  new houses are going up everywhere in the town
  nhà m?i m?c lên kh?p noi trong thành ph?
  to go with
  di cùng, di theo
  D?ng ý ki?n; nh?t trí (v?i ai)
  Cùng v?i, theo
  some acres of land go with the house
  vài m?u ru?ng kèm theo v?i ngôi nhà (cho ai s? d?ng)
  H?p
  the colour of your tie does not go well with that of your shirt
  màu ca vát c?a anh không h?p v?i màu áo so mi
  to go without
  nh?n, ch?u thi?u, ch?u không có
  to go without food
  nh?n an, ch?u dói
  to be gone on somebody
  mê ai, ph?i lòng ai
  to go begging
  không ai c?n d?n, không ai c?u d?n
  to go all lengths
  dùng d? m?i cách
  to go all out
  rán h?t s?c, dem h?t s?c mình
  to go a long way
  di xa
  Có tác d?ng l?n, có ?nh hu?ng l?n
  D? du?c lâu (d? an); b?n (qu?n áo...)
  Tiêu du?c lâu (ti?n...)
  to go astray

  Xem astray

  to go bail for someone

  Xem bail

  to go beyond the veil
  o go hence
  to go to a better word
  o go out of this word
  to go heaven
  o go to one's account
  to go to one's long rest
  o go to one's own place
  to go the way of all the earth
  o go the way of all flesh
  to go the way of nature
  o go to one's last (long) home
  to go over to the great majority
  o go off the books
  Ch?t
  to go west
  (t? lóng) ch?t
  to go up the flume
  (t? M?,nghia M?) (t? lóng) ch?t
  to go down hill
  xu?ng d?c (den & bóng)
  Suy y?u r?t nhanh (s?c kho?)
  to go far
  s? làm nên, có ti?n d?
  to go flop

  Xem flop

  to go hard with somebody
  làm lôi thôi cho ai, gây chuy?n b?c mình khó ch?u cho ai, làm khó khan cho ai
  to go hot and cold
  lên con s?t lúc nóng lúc l?nh
  Th?n lúc d? b?ng lúc tái di
  to go it (lóng)
  làm m?nh, làm hang
  S?ng b?a bãi, s?ng phóng dãng
  to go it alone
  làm m?t mình không nh? c?y vào ai; m?t mình ch?u h?t trách nhi?m
  to go off one's head (nut)
  m?t trí, hoá diên
  to go over big
  (t? M?,nghia M?), (thông t?c) thành công l?n, d?t k?t qu? l?n, ti?n b? nhi?u
  to go one better
  tr?i hon, vu?t hon (ai)
  to go phut

  Xem phut

  to go share and share alike
  chia d?u (v?i ai)
  to go sick
  (quân s?) báo cáo ?m
  to go to the country

  Xem country

  to go to great trouble (expense)
  lo l?ng nhi?u, b? nhi?u công s?c
  go to hell (jericho, bath, blazes...)!
  d? ch?t ti?t! qu? tha ma b?t mày di!
  to go to seed

  Xem seed

  to go to war
  dùng bi?n pháp chi?n tranh, di d?n ch? dánh nhau
  to go to whole length of if
  o go to the whole way
  Làm d?n noi d?n ch?n, không b? n?a ch?ng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đi
  tiến hành
  vận hành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Move (ahead or forward or onwards), proceed, advance,pass, make headway, travel, voyage, set off, tour, trek, wend,stir, budge: Would you go to the market for me?
  Leave,depart, go out, move (out or away), decamp, make off, withdraw,repair, retire, retreat, Colloq take off: I wish he would go atonce. She went to her country cottage for the weekend. 3function, operate, work, run, perform: I cannot get the engineto go properly.
  Lead, open to, give access to, communicate toor with, connect with or to: Where does this door go?
  Lead,communicate with, run: Does this road go to Oxford?
  Fit,belong (together), agree or conform (with each other),harmonize, blend, match, be appropriate or suitable (for or to),complement each other: These colours don't go.
  Become: Hewent mad when he learnt about the accident.
  Fit, extend,reach, span, stretch: My belt would never go round your waist!9 be disposed of or discarded or thrown away, be dismissed, begot rid of or abolished, be given up, be cast or set or putaside, be done with: That out-dated computer has to go.
  Disappear (without a trace), vanish (into thin air), evaporate:Where has all the money gone?
  Pass, elapse, slip or tickaway, fly: Time goes quickly when you're having fun.
  Fail,fade, decline, flag, weaken, degenerate, wear out, give (out);give way, collapse, fall or come or go to pieces, disintegrate,crack: I'm afraid the tyres are going. When that last supportgoes, the roof will come down. 13 die, expire, be gone, meetone's Maker, pass on or away, shuffle off this mortal coil, goto one's reward, go to the happy hunting-grounds, go to thatgreat cricket-pitch in the sky, Slang kick the bucket, snuff it:By the time the doctor arrived, Graham had gone.
  Sound,pronounce, enunciate, articulate, say, utter: And this littlepig goes 'Wee, wee, wee', all the way home.
  Survive, last(out), endure, live, continue: How long can we go withoutwater?
  Be used up or consumed or finished: The last of ourfood was gone.
  Go to the toilet or the lavatory or thebathroom, move (one's) bowels, urinate, defecate, Slang pee,take a leak or a crap, Chiefly Brit go to the loo, Chiefly US goto the john, Taboo slang (take a) piss or shit: We stopped at amotorway filling station because Jane had to go.
  Go about.approach, tackle, set about, undertake, begin, start: I don'tlike the way she goes about her work. How does one go aboutestablishing a business? 19 go ahead. proceed, continue, move orgo forward, advance, progress, go on: She told me I could goahead with the scheme. The policeman motioned to go ahead. 20 goalong (with). a escort, accompany: We asked if we could goalong with them to the cinema. b agree (to), concur (with),acquiesce (to), assent (to), support: Beverly would never goalong with a plan like yours.
  Go around or about or round(with). a move or go around, circulate: I wish he'd stop goinground telling everyone about me. There's a lot of flu goingaround. b socialize (with), frequent or seek the company of,spend time with, associate with, Colloq hang around or about(with), hang out (with): The boy is going around with thatCollins girl. c wander or move around: He goes about pickingthrough rubbish bins.
  Go at. attack, assault, assail: Wewent at the enemy with all the fire power we could muster.
  Go away. go (off), leave, depart, withdraw, exit; retreat,recede, decamp: The clouds went away and the sun came out. Weare going away for the weekend. 24 go back (to). a return (to);revert (to), change back (to): He went back to his old jobafter the war. Can we go back to the way things were before wewere married? b originate (in), begin or start (with), date back(to): Our friendship goes back to our childhood.
  Go backon. renege (on), break, retract, repudiate, forsake: She's goneback on our agreement.
  Go by. a pass (by), go past, moveby; elapse: We used to watch the goods trains go by. The monthswent by quickly since our last meeting. b rely or count ordepend or bank on, put faith in(to), be guided by, judge from:You cannot go by what Atherton tells you.
  Go down. a sink,go under, founder, submerge: The ship went down within minutesof striking the mine. b decrease, decline, drop, sink, drop:The Nikkei Index went down 200 points. c fall, be defeated orbeaten, suffer defeat, lose, collapse: Our forces went downunder an onslaught from the attacking armies. d be rememberedor memorialized, or recalled or commemorated or recorded: Thatday of infamy will go down in history. e find favour oracceptance or approval, be accepted: His ideas have not gonedown well with the council.
  Go for. a fetch, obtain, get:Please go for help. b apply or relate to, concern, involve:The rule against smoking goes for you, too, Smedley. c fancy,favour, like, admire, be attracted to, prefer, choose, Slangdig: I can tell that Peter really goes for Maria. I could gofor a pint of beer right now. d attack, assault, assail, setupon: The dog went for him as soon as he opened the gate. eset one's sights on, aim for, focus attention or effort(s) on:I decided to risk all and go for Drogheda Boy at 100-8.
  Goin for. a enter, enrol, start, begin, embark on, pursue, takeup, embrace, espouse, undertake, follow, adopt, go into, US goout for: He is going in for a career in boxing. b like, fancy,favour, practise, do, engage in: I don't go in formountain-climbing.
  Go into. a See 28 (a), above. b delveinto, examine, pursue, investigate, analyse, probe, scrutinize,inquire into, study: I want to go into the subject of yourabsences with you, Fanshawe. c touch on, discuss, mention: Ishould avoid going into the subject of money with Pauline if Iwere you. 31 go off. a go out, cease to function: I saw thelights go off at nine. b explode, blow up, detonate, erupt;fire, be discharged: The bomb is set to go off in an hour. Thegun went off, killing the mouse. c occur, happen, take place:The conference went off as planned. d depart, leave, go (away),set out, exit, decamp, quit: She went off without another word.e Brit deteriorate, rot, moulder, go stale, go bad, spoil, sour,turn: After two days the milk goes off. f Usually, go offinto. start or break into or out in: He goes off into gales oflaughter whenever I mention your name.
  Go on. a continue,proceed, keep on, carry on; persist, last, endure, persevere:He went on coughing all night long. The party went on into thesmall hours. b happen, occur, take place, come about, Colloqcome off: I have always wondered what went on in there. c comeon, begin or resume functioning: The lights went on atmidnight. d enter, make an entrance: She doesn't go on tillthe third act. e going on. approaching, nearing, nearly,almost, not quite: He's six going on seven. It's going on eighto'clock. f gabble, chatter, drone on, Brit natter, Colloq Britwitter (on), rabbit on: He goes on endlessly about his cars. grely or depend on, use: The detective had very little to go on.33 go out. a fade or die (out), expire, cease functioning, gooff, be extinguished: The lights went out, throwing the roominto Stygian blackness. b depart, leave, exit: He went out atsix and has not been seen since. c socialize, associate; court,go together, Brit walk out, US date: Harry is going out withAnnabel.
  Go over. a review, skim (through or over), gothrough, scan, look at, read, study; inspect, examine,scrutinize, investigate: I went over your report last night.They are going over everyone's luggage with a fine-tooth comb. bbe received: The first song went over very well. c clean, tidyor neaten (up): I've just gone over the entire flat. drehearse, repeat, reiterate, review, go through: We keep goingover the same things, again and again.
  Go round or US alsoaround. a revolve, rotate, spin, whirl, twirl: The earth takesa year to go round the sun. b suffice, be sufficient oradequate or enough, satisfy: Are there enough life jackets togo around? c See 21, above.
  Go through. a experience,suffer, undergo, bear, take, stand, tolerate, put up with,brook, submit to, endure, live through, brave: I don't think Icould go through another war. b be accepted or approved, pass(muster): The bill went through without a hitch. c See 34 (a),above.
  Go together. a harmonize, accord, agree, fit, go,suit each other, belong (with each other): I don't think thatpuce and vermilion go together. b See 33 (c), above.
  Gounder. a See 27 (a), above. b fail, collapse, subside, gobankrupt, succumb, Brit go to the wall, Colloq fold, US go bellyup: Statistics show that more than 500 companies go under everyweek in the USA. 39 go up. a rise, increase: If inflation goesup, the Chancellor will raise interest rates. b explode, blowup: The munitions factory went up, showering debris over thewhole neighbourhood. 40 go with. a go together with, harmonizewith, blend with, be suitable or suited for, fit (in) with,accord or agree with: That scarf does not go with the dress. bsocialize with, associate with, date, accompany, court,Old-fashioned Brit walk out with, US date: I hear that Connieis going with Don.
  Go without. do or manage or get bywithout, lack, be deprived of, need; abstain from, survive orlive or continue without: In the old days, if you could notafford something, you went without. She cannot go without acigarette for more than an hour.
  N.
  Chance, turn, opportunity, try, attempt, Colloq whack,crack, whirl, shot, stab: I don't expect much, but I'll have ago anyway.

  Tham khảo chung

  • go : National Weather Service
  • go : amsglossary
  • go : Corporateinformation
  • go : Foldoc
  • go : bized

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X