• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:01, ngày 26 tháng 6 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 37: Dòng 37:
  ::[[to]] [[cash]] [[in]] [[on]]
  ::[[to]] [[cash]] [[in]] [[on]]
  ::kiếm chác được ở
  ::kiếm chác được ở
  -
  ===hình thái từ===
  +
  ===Hình thái từ===
  * V_ed: [[cashed]]
  * V_ed: [[cashed]]
  *V_ing: [[cashing]]
  *V_ing: [[cashing]]

  Hiện nay

  /kæʃ/

  Thông dụng

  Danh từ (không có số nhiều)

  Tiền, tiền mặt
  I have no cash with me
  tôi không có tiền mặt
  cash and carry
  cách mua sắm mà theo đó, người mua tự lấy hàng đi sau khi trả tiền mặt
  to be in cash
  có tiền
  to be out of cash
  không có tiền, cạn tiền
  to be rolling in cash
  tiền nhiều như nước
  to be short of cash
  thiếu tiền
  cash down

  Xem down

  cash on delivery
  ( (viết tắt) C. O. D) trả tiền lúc nhận hàng, , lĩnh hoá giao ngân
  for prompt cash

  Xem prompt

  ready cash
  tiền mặt
  sold for cash
  bán lấy tiền mặt

  Ngoại động từ

  Trả tiền mặt, lĩnh tiền mặt
  to cash in
  gởi tiền ở ngân hàng
  (thông tục) chết
  to cash in on
  kiếm chác được ở

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) tiền mặt

  Kinh tế

  đổi tiền mặt
  đổi (phiếu) thành tiền
  tiền mặt
  accounting on cash basis
  phương thức kế toán dựa trên thu chi tiền mặt
  actual cash value
  giá trị tiền mặt thực tế
  awash with cash
  dồi dào tiền mặt
  awash with cash
  tràn ngập tiền mặt
  bargain for cash
  giao dịch tiền mặt
  be in cash
  có tiền mặt
  branch cash account
  tài khoản tiền mặt của chi nhánh
  build-up of cash
  sự đọng tiền mặt
  capital in cash
  vốn tiền mặt
  cash a cheque (to...)
  đổi séc thành tiền mặt
  cash account
  tài khoản tiền mặt
  cash advance
  cho vay tiền mặt
  cash advance
  tài khoản tiền mặt
  cash advance
  ứng tiền mặt
  cash advance quota
  định mức tiền mặt tạm ứng
  cash advanced to master
  tiền mặt tạm ứng cho thuyền trưởng
  cash against bill of lading
  trả tiền mặt theo vận đơn
  cash against documents
  giao giấy trả tiền (mặt)
  cash against documents
  sự thanh toán (bằng tiền mặt) khi nhận chứng từ
  cash against documents
  trả tiền mặt khi giao chứng từ
  cash alternative
  phương án trả tiền mặt
  cash application
  đơn xin tiền mặt
  cash assets
  tài sản tiền mặt
  cash at bank
  tiền mặt tại ngân hàng
  cash balance
  cho vay tiền mặt
  cash balance
  số dư tiền mặt
  cash balance
  tiền mặt tồn quỹ
  cash balance
  ứng trước tiền mặt
  cash balance on hand
  tiền mặt (sẵn) trong kho
  cash basis
  căn cứ tiền mặt
  cash basis
  cơ sở tiền mặt
  cash basis
  điều kiện giao dịch bằng tiền mặt
  cash basis (of) accounting
  phương thức kế toán thu chi bằng tiền mặt
  cash before delivery
  giao dịch tiền mặt
  cash before delivery
  giao hàng sau khi trả tiền mặt
  cash before delivery
  tiền mặt trước khi giao hàng
  cash before shipment
  chất hàng sau khi trả tiền mặt
  cash benefit
  trợ cấp tiền mặt
  cash bid
  giá hỏi mua bằng tiền mặt
  cash bind
  sự trói buộc tiền mặt
  cash blotter
  sổ nháp xuất nhập tiền mặt
  cash bonus
  thưởng tiền mặt
  cash bonus
  tiền thưởng bằng tiền mặt
  cash book (cash-book)
  sổ thu chi tiền mặt
  cash book (cash-book)
  sổ tiền mặt
  cash break even point
  điểm hòa vốn tiền mặt
  cash budget
  ngân sách tiền mặt
  cash capital
  vốn góp tiền mặt
  cash collection basis
  phương thức thu tiền mặt
  cash column
  cột tiền mặt
  cash compensation
  bồi thường tiền mặt
  cash contribution
  phần đóng góp bằng tiền mặt
  cash conversion cycle
  chu kỳ chuyển thành tiền mặt
  cash counterpart
  tiền mặt đối ứng
  cash credit
  cho vay tiền mặt
  cash credit
  tín dụng tiền mặt
  cash currency option
  quyền lựa chọn ngoại hối tiền mặt
  cash cycle
  chu kỳ tiền mặt
  cash deal
  sự thanh toán tiền mặt
  cash deficit
  thâm hụt tiền mặt
  cash delivery
  giao tiền mặt
  cash deposit ratio
  tỉ số tiền mặt-tiền gửi của ngân hàng
  cash disbursement
  sự chi tiền mặt
  cash disbursement journal
  sổ chi tiền mặt
  cash discount
  bớt giá tiền mặt
  cash discount
  sự giảm giá khi trả bằng tiền mặt
  cash distribution
  phân phối tiền mặt
  cash dividends
  cổ tức tiền mặt
  cash down (cash-down)
  trả tiền mặt
  cash drain
  sự hạn chế tạo ra tiền mặt
  cash drawing
  rút tiền mặt
  cash economy
  nền kinh tế tiền mặt
  cash equivalent value
  giá trị tương đương tiền mặt
  cash equivalents
  những thứ tương đương tiền mặt
  cash held in foreign countries
  tiền mặt gửi ở nước ngoài
  cash holdings
  tiền mặt trong kho
  cash in [[]] (to...)
  bán lấy tiền mặt
  cash in [[]] (to...)
  đổi lấy tiền mặt
  cash in advance
  tiền mặt trả trước
  cash in hand
  tiền mặt tồn quỹ
  cash in memo
  bảng kê tiền bán hàng thu tiền mặt
  cash in order
  đặt hàng tiền mặt
  cash income
  thu nhập tiền mặt
  cash intensity
  độ tập trung tiền mặt
  cash invoice
  hóa đơn mua tiền mặt
  cash limit system
  chế độ hạn chế tiền mặt
  cash limits
  giới hạn tiền mặt
  cash limits
  hạn mức tiền mặt
  cash liquidity
  chu chuyển tiền mặt
  cash liquidity
  tính lưu động tiền mặt
  cash management
  quản lý tiền mặt
  cash management account
  chương mục quản lý quỹ (tiền mặt)
  cash management bill
  trái phiếu tạm vay tiền mặt
  cash management service
  dịch vụ quản lý tiền mặt
  cash market
  thị trường giao dịch tiền mặt
  cash memo
  bản kê hàng bán thu tiền mặt
  cash memo
  bản kê tiền mặt bán hàng
  cash messenger insurance
  bảo hiểm chở tiền mặt
  cash method of book-keeping
  phương pháp ghi sổ tiền mặt
  cash mountain
  núi tiền mặt
  cash need
  nhu cầu tiền mặt
  cash nexus
  quan hệ giao dịch tiền mặt
  cash offer
  chào mua (bằng tiền mặt)
  cash offer
  giá chào mua tiền mặt
  cash on arrival
  trả tiền mặt khi hàng đến
  cash on hand report daily
  báo cáo từng ngày tiền mặt trong kho
  cash on shipment
  trả tiền mặt khi xếp hàng xuống tàu
  cash on the mail
  tiền mặt gửi ngay
  cash order
  đơn đặt hàng tiền mặt
  cash order
  phiếu trả tiền mặt
  cash paid book
  sổ chi tiền mặt
  cash payment
  sự trả tiền mặt
  cash payment
  trả tiền mặt
  cash payment &receipt
  chi thu tiền mặt
  cash payment &receipt
  xuất nhập tiền mặt
  cash payment book
  sổ trả tiền mặt
  cash payments journal
  sổ nhật ký chi tiền mặt
  cash position
  tình hình tiền mặt
  cash position
  vị thế tiền mặt
  cash position sheet
  bảng tính tiền mặt
  cash price
  bằng tiền mặt
  cash price
  giá chiết khấu trả tiền mặt
  cash price
  giá tiền mặt
  cash proceeds
  số thu tiền mặt
  cash rate
  hối xuất tiền mặt
  cash ratio (liquidityratio)
  tỉ lệ tiền mặt
  cash ration
  tỷ số tiền mặt (hệ số thanh toán nhanh)
  cash realizable value
  giá trị đổi thành tiền mặt
  cash receipt journal
  sổ nhật ký thu tiền mặt
  cash receipt side
  bên thu tiền mặt
  cash receipt slip
  biên lai thu tiền mặt
  cash receipt voucher
  chứng từ thu tiền mặt
  cash receipts journal
  sổ thu tiền mặt
  cash received
  tiền mặt thu vào
  cash received book
  sổ thu tiền mặt
  cash records
  sổ sách tiền mặt
  cash recovery rate
  tỉ lệ thu hồi tiền mặt
  cash redemption
  sự hoàn trả tiền mặt
  cash register (cash-register)
  sổ ghi tiền mặt
  cash remittance note
  phiếu giải ngân (tiền mặt)
  cash reserver
  dự trữ tiền mặt
  cash reserves
  dự trữ tiền mặt
  cash resources
  nguồn tiền mặt
  cash resources
  tiền mặt hiện có (sử dụng ngay được)
  cash revenue
  thu nhập tiền mặt
  cash sale
  bán bằng tiền mặt
  cash sale
  bán lấy tiền mặt
  cash sale invoice
  hóa đơn bán tiền mặt
  cash sales book
  sổ bán tiền mặt
  cash settlement
  thanh toán bằng tiền mặt (trong giao dịch chứng khoán)
  cash settlement
  Sắp xếp chi trả bằng tiền mặt-Thanh lý bằng tiền mặt 1
  cash share
  cổ phiếu tiền mặt
  cash share
  cổ phiếu (góp bằng) tiền mặt (khi mua)
  cash shorts and overs
  thâm hụt và thặng dư tiền mặt
  cash slip
  phiếu nhận tiền mặt
  cash statement
  bản báo cáo tình trạng tiền mặt
  cash statement
  báo cáo tiền mặt
  cash store
  cửa hàng mua bán tiền mặt
  cash stream
  nguồn tiền mặt chảy vào
  cash summary book
  sổ tổng hợp tiền mặt
  cash surplus
  số dư tiền mặt
  cash surplus
  thặng dư tiền mặt
  cash term
  điều kiện trả tiền mặt
  cash ticket
  phiếu bán tiền mặt
  cash to current liability ratio
  tỉ suất tiền mặt và nợ lưu động
  cash trade
  giao dịch tiền mặt
  cash transaction
  doanh vụ tiền mặt
  cash transaction
  giao dịch tiền mặt
  cash transaction market
  thị trường giao dịch tiền mặt
  cash unit trust
  quỹ ủy (tín) thác tiền mặt
  cash up
  tổng cộng tiền mặt
  cash up [[]] (to...)
  tính tiền (mặt) thu được
  cash value
  giá trị tiền mặt
  cash with bank
  tiền mặt tại ngân hàng
  cash with order
  trả tiền mặt khi đặt hàng
  cash withdrawal
  sự rút tiền mặt
  cash without discount
  sự trả tiền mặt không có triết khấu
  cash-and-carry
  tiền mặt tự chở
  cash-and-carry sale
  bán tiền mặt không giao hàng tận nhà
  cash-and-carry store
  cửa hàng tiền mặt tự chở
  cash-and-carry system
  chế độ tiền mặt tự chở
  cash-and-carry wholesale
  bán sỉ theo phương thức tiền mặt tự chở
  cash-and-delivery sale
  bán tiền mặt giao hàng tại nhà
  cash-deposit ratio
  tỷ số tiền mặt-tiền gửi
  cash-inadvance constraint
  ràng buộc về tiền mặt phải có (trước khi giao dịch hàng hóa)
  cash-only sale
  chỉ bán tiền mặt
  collect cash (to...)
  thu tiền mặt
  control of cash payment
  quản lý chi trả tiền mặt
  corporate cash
  tiền mặt của công ty
  daily cash balance book
  sổ nhật ký số dư tiền mặt
  daily cash report
  báo cáo tiền mặt hàng ngày
  dealing for cash
  giao dịch tiền mặt
  desired cash balance
  số dư tiền mặt mong muốn
  discounted cash flow
  chiết khấu lưu lượng tiền mặt
  discounted cash now
  dùng tiền mặt chiết khấu
  drain on cash
  sự chảy tiền mặt ra nước ngoài
  drain on cash
  tiêu hao tiền mặt
  excess cash
  tiền mặt vượt mức quy định
  exchange for cash
  sự đổi lấy tiền mặt
  flight from cash
  chạy chốn khỏi tiền mặt
  for cash
  trả tiền mặt
  general cash
  tiền mặt thông thường
  gross cash flow
  tổng luồng tiền mặt
  gross cash flow
  tổng lưu lượng tiền mặt
  hard cash
  tiền mặt thực sự
  hoarded cash
  tiền mặt tích trữ
  idle cash
  tiền mặt nhàn rỗi
  imprest cash
  tiền mặt tạm ứng có mức quy định
  in cash
  bằng tiền mặt
  input in cash
  đầu vào tiền mặt
  journal cash book
  sổ chi thu tiền mặt
  marginal cash reserve
  dự trữ tiền mặt biên tế
  minimum cash balance
  số dư tiền mặt tối thiểu
  net cash
  giá trị thực tiền mặt
  net cash flow
  dòng tiền thuần, lưu ngân ròng / thuần
  non-cash assets
  tài sản ngoài tiền mặt
  non-cash charges
  chi phí ngoài tiền mặt
  non-cash dividend
  cổ tức không phải tiền mặt
  non-cash input
  đầu vào phi tiền mặt
  non-cash items
  hạng mục phi tiền mặt
  non-cash payments
  các khoản chi trả ngoài tiền mặt
  non-cash payments
  thanh toán phi tiền mặt
  non-cash transactions
  những giao dịch phi tiền mặt
  on cash
  bằng tiền mặt
  over in the cash
  số dư tiền mặt
  paid cash book
  sổ chi tiền mặt
  partial cash transaction
  giao dịch tiền mặt một phần
  pay cash [[]] (to...)
  trả tiền mặt
  pay in cash [[]] (to...)
  trả bằng tiền mặt
  payable in cash
  phải trả bằng tiền mặt
  payment in cash
  sự trả bằng tiền mặt
  payment in cash
  thanh toán bằng tiền mặt
  payment in cash
  trả tiền mặt
  petty cash
  tiền mặt xài lẻ (trong quỹ)
  petty cash book
  sổ tiền mặt xài lẻ
  prompt cash
  tiền mặt trả ngay (trong ngày)
  prompt cash discount
  chiết khấu trả tiền mặt
  proof of cash
  sự kiểm tra tiền mặt
  real cash balance
  số dư tiền mặt thực tế
  received cash book
  sổ (nhật ký) thu tiền mặt
  receiver's cash account
  tài khoản tiền mặt của người
  record of cash disbursements
  sổ chi tiền mặt
  record of cash receipts
  sổ thu tiền mặt
  reduction for cash
  chiết khấu trả tiền mặt
  reparations in cash
  bồi thường tiền mặt
  restricted cash
  tiền mặt hạn chế sử dụng
  sale by real cash
  sự bán lấy tiền mặt
  security in cash
  bảo chứng bằng tiền mặt
  sell for cash
  bán lấy tiền mặt
  sell for cash [[]] (to...)
  bán lấy tiền mặt
  shift into cash
  đổi thành tiền mặt
  short cash
  thiếu tiền mặt
  short of cash
  thiếu tiền mặt
  shortage in the cash
  sự thiếu tiền mặt
  special cash account
  tài khoản tiền mặt đặc biệt
  spot cash
  tiền mặt trả ngay (khi nhận hàng)
  statement of cash
  bản kê thu chi tiền mặt
  statement of cash flows
  báo cáo các luồng tiền mặt
  statement of daily cash
  bản nhật ký tiền mặt
  statutory cash reserves
  dự trữ tiền mặt pháp định
  surety in cash
  bảo chứng bằng tiền mặt
  surety in cash
  bảo chứng tiền mặt
  terms cash
  phải trả tiền mặt
  to cash in
  bán lấy tiền mặt
  to cash in
  đổi lấy tiền mặt
  transaction for cash
  giao dịch tiền mặt
  trustee cash account
  tài khoản tiền mặt của người thụ thác
  trustee's cash account
  tài sản tiền mặt của người thụ thác
  unapplied cash
  tiền mặt chưa định dùng vào việc gì
  vault cash
  tiền mặt dự trữ
  verification of cash
  thẩm tra tiền mặt


  • cash : Accounting, Business Studies and Economics Dictionary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X