• (đổi hướng từ (get))
  /get/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Được, có được, kiếm được, lấy được
  to get a living
  kiếm sống
  to get little by it
  không đựoc lợi lộc gì ở cái đó
  to get fame
  nổi tiếng
  Nhận được, xin được, hỏi được
  to get a telegram
  nhận được một bức địên tín
  he couldn't get leave from his father
  nó không xin được phép của bố nó
  Tìm ra, tính ra
  to get 9 on the average
  tính trung bình được 9
  Mua
  to get a new hat
  mua một cái mũ mới
  to get a ticket
  mua một cái vé
  Học (thuộc lòng)
  to get something by heart
  học thuộc lòng điều gì
  Mắc phải
  to get an illness
  mắc bệnh
  (thông tục) ăn
  to get one's breakfast
  ăn sáng
  Bắt được (cá, thú rừng...); đem về, thu về (thóc...)
  (thông tục) hiểu được, nắm được (ý...)
  I don't get you
  tôi không hiểu ý anh
  to get it right
  hiểu một cách đúng đắn điều đó
  to get the cue
  nắm được ngụ ý
  Đưa, mang, chuyển, đem, đi lấy
  to get the table through the window
  chuyển cái bàn qua cửa sổ
  get me a chair
  đi lấy cho tôi một cái ghế, mang cho tôi một cái ghế
  Bị, chịu
  to get a blow
  bị một đòn
  to get a fall
  bị ngã
  to get one's arm broken
  bị gãy tay
  to get it
  bị trừng phạt, bị mắng nhiếc
  (thông tục) dồn (ai) vào thế bí, dồn (ai) vào chân tướng; làm (ai) bối rối lúng túng không biết ăn nói ra sao
  ah! I've got you there!
  à! thế là tôi làm cho anh bị bối rối nhé!
  Làm cho, khiến cho
  to get somebody to speak
  làm cho ai phải nói
  he could not get the door open
  hắn không làm thế nào mở được cửa ra
  to get the law observed
  làm cho pháp luật đươc tôn trọng
  to get somebody with child
  làm cho ai có mang
  to get some job done
  làm xong một việc gì
  Sai ai, bảo ai, nhờ ai (làm gì)
  to get one's hair cut
  di cắt tóc
  (thông tục) to have got có, phải
  I've got very little money
  Tôi có rất ít tiền
  it has got to be done
  phải làm việc đó
  Sinh, đẻ (thú vật; ít khi dùng cho người)
  Tìm hộ, mua hộ, xoay hộ, cung cấp
  to get (for) sb a football match ticket
  tìm mua (xoay hộ) cho ai mất vé đi xem đá bóng
  Công nhận
  to get by
  công nhận

  Nội động từ

  Đến, tới, đạt đến
  shall we get there in time?
  liệu chúng ta có đến đó kịp giờ không?
  to get there
  (từ lóng) thành công
  Trở nên, trở thành, thành ra, đi đến chỗ
  to get fat
  (trở nên) béo ra
  to get old
  (trở nên) già đi
  to get better
  đã đỡ, đã khá hơn (người ốm)
  to get well
  đã khỏi (người ốm)
  Bắt đầu
  to get to work
  khởii công, bắt đầu làm
  they got talking
  chúng nó bắt đầu nói chuyện
  (từ lóng) cút đi, chuồn

  Cấu trúc từ

  to get about
  đi đây, đi đó, đi lại
  Bắt đầu đi lại được (sau khi khỏi bệnh)
  Lan truyền, đồn ra (tin tức)
  to get abroad
  lan truyền, truyền đi (tin đồn)
  to get across
  đi ngang qua, vướt qua; cho (ai...) đi ngang qua
  to get one's troops across the river
  cho quân đội qua sông
  Giải thích rõ ràng, trình bày khúc chiết
  to get across an idea
  trình bày ý kiến một cách khúc chiết
  to get ahead
  tiến lên phía trước
  Tiến bộ, vượt những người khác
  he has got ahead of all the other boys in his class
  nó tiến bộ vượt tất cả các học sinh khác trong lớp


  to get around
  đi vòng qua (vật gì)
  bắt đầu truyền đi
  News of her death got around in the morning
  Tin cô ấy chết bắt đầu truyền đi sáng nay
  tránh, lách
  You can't get around these rules!
  Bạn không thể lách những quy định này!
  giao thiệp rộng
  đi đó đây
  How does she get around without a car?
  Làm sao cô ấy đi đó đây nếu không có xe hơi?
  to get at
  đạt tới, đến được, tới, đến; với tới được, lấy được, đến gần được
  Kiếm được (tài liệu...); tìm ra, khám phá ra (sự thật...)
  Hiểu, nắm được (ý...)
  I cannot get at his meaning
  tôi không hiểu được ý hắn
  (thông tục) mua chuộc, hối lộ, đút lót
  to get at a witness
  mua chuộc người làm chứng
  (thông tục) chế nhạo, giễu cợt (ai); công kích, tấn công (ai...)
  who are you getting at?
  anh đang chế nhạo ai đấy? anh đang công kích ai đấy?, anh đang chỉ trích ai đấy?; anh đang cố lừa ai đấy?
  to get away
  đi, đi khỏi, ra đi, đi xa
  get away with you!
  cút đi!
  Thoát khỏi, tránh khỏi, trốn thoát
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xoay xở xong, thoát khỏi buộc khó khăn
  Cất cánh bay lên (máy bay); mở máy chạy đi (ô tô)
  Nhổ ra, giật ra
  to get back
  lùi, lùi lại; trở lại, trở về
  Lấy lại, tìm lại được, thu lại, giữ lại
  to get back at sb
  trò đùa ai
  to get behind(with st)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ủng hộ, giúp đỡ
  chưa hoàn thành một việc gì đó
  I'm getting behind with my work
  tôi chưa làm hết công việc
  to get by
  đi qua
  please let me get by
  làm ơn cho tôi đi qua
  to get by (on/in/with st)
  xoay sở để sống hoặc làm một việc gì đó
  How does she get on such a small salary ?
  Làm sao cô ấy có thể sống với một mức lương thấp như vậy?
  I just about get by in English (= I can speak basic English)
  Tôi chỉ có thể nói một ít tiếng Anh cơ bản (vừa đủ dùng)
  to get down
  xuống, đi xuống; xuống ngựa; đem xuống, đưa xuống
  to get down on one's knees
  quỳ xuống
  Đánh đổ, đánh ngã, đánh gục; hạ, bắn rơi (máy bay...)
  Nuốt (miếng ăn...)
   Get down to
   Bắt tay vào việc gì
  
  to get in
  vào, đi vào, len vào; tới nơi về (nhà...)
  when does the train get in?
  khi nào xe lửa tới?
  to get in between two persons
  len vào giữa hai người
  to get in with someone
  khéo len lõi được lòng ai
  Mang về, thu về
  to get in the crop
  thu hoạch mùa màng
  to get money in
  thu tiền về
  Trúng cử, được bầu (trong cuộc bầu cử)
  Đâm trúng, đánh trúng
  to get a blow in
  đâm trúng một thoi
  to get into
  vào, đi vào
  (thông tục) mặc (quần áo); đi (giày ủng...)
  Bốc lên (đầu); làm say chếnh choáng (rượu)
  whisky gets into head
  uýtky bốc lên đầu làm say chếnh choáng
  Lâm vào, mắc vào, nhiễm
  to get into debt
  mắc nợ
  to get into a habit
  nhiễm một thói quen
  to get off
  ra khỏi, thoát khỏi; sự ra
  to get off with a whole skin
  thoát khỏi nguy hiểm
  Xuống (xe, tàu, ngựa...)
  Ra di, khởi hành; bay lên (máy bay)
  Gỡ cho (ai) thoát tội, thoát khỏi khó khăn, thoát khỏi được sự trừng phạt, được tha thứ
  to get off cheap (easy)
  thoát khỏi dễ dàng
  Bỏ, cởi bỏ, vất bỏ, tặng đi
  to get off one's clothes
  cởi quần áo
  Gửi đi, cho đi
  to get a parcel off
  gửi một gói hàng
  Làm bật ra, mở ra, làm lỏng ra
  to get the lid off
  mở bật một cái nắp ra
  đi ngủ
  Tha (một bị cáo...)
  Trục (tàu đêm) lên
  to get off with
  làm thân được, chim được, ve vãn được
  to get on
  lên, trèo lên
  to get on a horse
  lên ngựa
  Mặc (quần áo...) vào; đi (giày dép...) vào; đôji (mũ...) vào
  Xúc tiến (một công việc...)
  Tiến bộ, tiến phát
  to get on in life
  thành công trong cuộc sống
  to get on with one's studies
  tiến bộ trong học tập
  làm ăn, xoay sở
  how are you getting on?
  dạo này anh làm ăn thế nào?
  we can get on without his help
  không có nó giúp đỡ, chúng tôi vẫn xoay sở được
  Hoà thuận, ăn ý
  they got on very well
  chúng nó sống rất hoà thuận với nhau;
  to get on with somebody
  ăn ý với nhau
  to get on with somebody
  ăn ý với ai, sống hoà thuận với ai
  Gần đến, xấp xỉ
  to be getting on for forty
  xấp xỉ bayn mươi tuổi
  It's getting on for dinner-time
  Gần đến giờ ăn rồi
  to get on to
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hiểu được
  tiếp tục làm gì
  to get out
  bật ra, tung ra, duỗi ra; nhổ ra, kéo ra, lấy ra
  to get money out of someone
  bòn rút tiền bạc của ai
  Tẩy (vết bẩn...)
  Xuất bản (một cuốn sách...)
  Đọc, nói ra, phát âm (một từ...)
  Đi ra, ra ngoài
  get out
  cút di!, ra ngay!, láo!, tầm bậy!
  to get out of sight
  đi mất hút không nhìn thấy đâu nữa
  Xuống (tàu, xe...)
  Thoát ra, lộ ra ngoài (tin tức, điều bí mật...)
  Thoát khỏi, dần dần bỏ, dần dần mất
  to get out of a difficulty
  thoát khỏi khó khan
  to get out of a habit
  dần dần bỏ thói quen, dần dần mất di thói quen
  to get out of shape
  trở thành méo mó, không còn ra hình thù gì
  to get out of hand
  thoát khỏi sự kiểm soát, không còn kiềm chế được nữa, trở nên loạn xạ (tình hình); làm d?t (việc gì)
  to get over
  làm xong (việc phiền phức)
  Vượt qua, khắc phục, khỏi
  to get over difficulties
  vượt qua mọi khó khăn, khắc phục mọi khó khăn
  to get over a distance
  vượt qua một quãng đường
  to get over an illness
  khỏi bệnh
  to get over a surprise
  hết ngạc nhiên
  (từ lóng) dùng mưu lừa gạt (ai); phỉnh (ai)
  to get over somebody
  dùng mưu lừa gạt ai
  Bác bỏ (lý lẽ, chứng cứ...)
  (từ lóng) hình dung, tưởng tượng
  I just can't get over how grown up you are
  Thật không tin nổi là cháu lớn nhanh đến thế
  to get round
  tán tỉnh, lừa phỉnh (ai), dùng mưu lừa gạt (ai, làm theo ý mình)
  Chuồn, lẩn tránh, không thi hành
  to get round a question
  lẩn tránh một câu hỏi
  to get round the law
  không thi hành luật
  Đi quanh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đến nơi
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khỏi bệnh, bình phục
  to get through
  đi qua, chui qua, vượt qua; làm trôi qua (thời gian)
  làm trọn, làm xong; chịu đựng đến cùng
  to get through with a book
  Đọc hết một một cuốn sách
  to get through with one's work
  làm trọn công việc, hoàn thành công việc
  Đem thông qua; được thông qua (đạo luật….)
  to get to
  bắt đầu
  to get to work
  bắt đầu làm việc, bắt tay vào việc
  Đạt đến, đi đến chỗ
  they soon got to be friends
  chẳng mấy lúc chúng đi đến chỗ thân nhau
  to get together
  nhóm lại, hợp lại, tổ hợp
  Thu góp, góp nhặt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thảo luận, hội đàm; đồng ý nhau, đi đến chỗ thoả thuận.
  to get under
  dập tắt (dám cháy...)
  Đè lên trên
  to get one's opponent under
  đè lên trên địch thủ
  Đi dưới, chui dưới (vật gì)
  to get up
  lôi lên, kéo lên, đua lên, mang lên, đem lên
  Xây dựng nên, tổ chức, sắp đặt (một buổi lễ...); bày (mưu); chuẩn bị (bài giảng, bài thi...); bịa (một câu chuyện...)
  Trình bày, tô điểm, làm dáng cho (ai, cái gì...); tạo ra (một sự cảm động vờ…)
  Giặt sạch; là (quần áo)
  Tặng
  to get up speed
  tăng tốc đi
  Đứng dậy, ngủ dậy
  Leo lên, đi lên, bước lên
  Nổi dậy (gió...), dâng lên (nước biển...)
  to get across (over) the footlights
  (thông tục) đặt, được khán giả tiếp nhận dễ dàng (câu nói trong vở kịch...)
  to get away with it
  thành công, làm trôi chảy; thoát được sự trừng phạt
  to get hold of
  muốn sở hữu vật nào đó
  giao tiếp với người khác
  lấy lại quyền điều khiển, tự chủ
  to get home
  trúng đích, đạt tới đích
  To get it hot
  Bị chửi mắng
  to get nowhere
  không đi tới đâu, không đi tới kết quả gì
  to get on like a house on fire
  tiến nhanh lên phía trước; lan nhanh
  Tiến bộ vựot mức
  Rất hoà thuận; rất hợp ý tâm đầu
  to get on one's legs (feet)
  diễn thuyết, nói chuyện trước công chúng
  to get one's hand in
  làm quen với (việc gì...)
  to get one's Indian up
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) phát cáu
  to get one's own way
  làm theo ý mình
  to get one's shirt off (one's monkey up, one's rag out, one's Irish up)
  phát cáu, nổi giận, mất bình tĩnh
  to get out of bed on the wrong side

  Xem bed

  to get something on the brain
  để cho cái gì làm ám ảnh tâm trí
  to get the best of it

  Xem best

  to get the better of

  Xem better

  to get the gate

  Xem gate

  to get the wind of someone
  thương ai; lợi thế hơn ai
  to get the wind up

  Xem wind

  to get under way
  lên đường, khởi hành, nhổ neo; khởi công
  to get wind (knowledge) of
  nghe phong thanh (chuyện gì)
  the news got wind
  tin tức lan đi

  Danh từ

  Con (của thú vật)

  Hình Thái từ


  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  biến thành
  thu được
  trở thành

  Kỹ thuật chung

  có được
  khai thác
  được
  nhận được
  lấy

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Obtain, secure, acquire, come by or into (the) possessionof, procure, pick up; collect; buy, purchase, book, retain,hire, engage, rent, lease; accede to, inherit, fall heir to,succeed to: Where did you get these beautiful prints? You hadbetter get yourself a good lawyer. They got the furniture fromhis mother's estate. 2 receive; be given, come by: He got abicycle from his grandma. I got a job at the carwash.
  Earn,receive, realize, make, take, gross, clear, net, pocket, bepaid; win, Colloq take home, pull down: He gets a lot of moneyfor just standing there and answering questions.
  Fetch, go(to or and) get, go for or after, pick up; bring (back),retrieve: Please get me a cup of tea.
  Catch, contract, have,suffer from, come down with, fall ill or sick with, be afflictedwith, become infected with, acquire: You'll get pneumonia ifyou go out without your coat.
  Become, fall: We got ill fromeating too much chocolate.
  Become, turn, grow: It got verycold last night. He got rich almost overnight.
  Capture,seize, arrest, take, apprehend, grab, pick up, lay hold of, bag,Colloq collar, nab, pinch: Are the police sure that they gotthe right person?
  Manage, arrange, come, succeed; contrive,fix it, manoeuvre, manipulate, Colloq wangle: How did you getto be chairman?
  Reach, arrive (at), come, go, travel,journey: She got home by taxi.
  Catch, take, enter, make,come or go by, travel or journey by: He got the midnight train.12 reach, get in touch with, communicate with, get onto orthrough to, Colloq contact: We finally got him just before heleft for the day.
  Receive, pick up, tune in to or on, listento or watch: I cannot get that programme.
  Persuade, prevailupon, coax, induce, influence, cajole, wheedle, talk (someone)into, sway, bring (someone) round, make, cause: How did youever get them to let you go?
  Put, place, set, fit,manoeuvre, manipulate, wiggle, wriggle: I can't get this knobback on.
  Affect, stir, move, touch, arouse, stimulate,excite, have an impact or effect on, make an impression on,impress, leave a mark on, get to, Colloq turn (someone) on:Those old romantic songs really get me.
  Get at, irritate,annoy, vex, irk, nettle, pique, provoke, anger, exasperate,bother, perturb, rile, Colloq bug, get (someone's) goat, rub(someone) (up) the wrong way, Sometimes non-standard aggravate:Doesn't it get you to see people going unpunished for theircrimes?
  Baffle, confuse, confound, puzzle, perplex,bewilder: You've got me! I don't know where it is!
  Understand, appreciate, fathom, see, grasp, apprehend, perceive,follow, comprehend, take in, work out, make head(s) or tail(s)of: You just don't get the joke, do you?
  Catch, hear: Ididn't get the name; please repeat it.
  Derive, learn, glean,absorb, take in: Did you get anything from yesterday's lecture?22 have, place, put, fix, pinpoint: Eventually, I'll get himwhere I want him!
  Get even with, revenge oneself on, takevengeance on, pay (someone) back, settle or even the score with,get back at: I'll get him for betraying me if it's the lastthing I do!
  Strike, hit, punch, smack; shoot; hurt, harm,damage, injure; Slang sock, slug: She got him right between theeyes.
  Get about or around. a spread, become known, leak(out), circulate, be bruited about or around, be noised abroad,go about or around: He let the news get about that he needed asecretary. b be socially active, socialize, go or get out; runabout or around, gad about: Since his accident, he doesn't getaround much any more.
  Get across. get or put over, putacross, get through, communicate, make clear, impart: She istrying to get across to you the fact that she despisestelevision. 27 get ahead. succeed, prosper, be or becomesuccessful, do well, flourish, thrive, make good, progress, rise(up) in the world, Colloq go places: With his contacts, he'sbound to get ahead.
  Get along. a be friendly or compatible(with), associate (with), agree (with), be agreeable, get on(with), Colloq hit it off (with): She gets along with mostpeople quite well. Do you think they'll get along? b manage,cope, shift, fare, survive, make both ends meet, keep the wolffrom the door, keep one's head above water, get on, Colloq getby, make out, make do: How are you getting along with your newnovel? c leave, depart, go or move away, get going, get on, goalong, proceed: I have to get along now or I'll miss my train.d progress, proceed, get on, advance, move ahead or along or on:How are you getting on with your new novel? e get on, age, getor become or grow older, advance: They are getting along butyou wouldn't guess that they're eighty.
  Get around. a See25, above. b See 46, below.
  Get at. a gain access to,access, reach, put or lay one's hands on, get to: I can't getat the lock from here. b intend, mean, suggest, hint (at),insinuate, imply, have in mind or view, contemplate: She justdidn't understand what I was getting at. c get, tease, taunt,criticize, find fault with, carp, nag, pick on, US get to: Sheis really beginning to get at me with her persistent criticism.d get to, influence, intimidate, corrupt, bribe, undermine,subvert, suborn: They tried to get at the judge. e learn, findout, ascertain, determine: The police said they were onlytrying to get at the facts.
  Get away. a escape, leave,break out or away, flee, depart, make good one's escape, eludeone's captors, break free, disappear: He will never be able toget away now! b escape, take a holiday or US also vacation, getor take a rest or respite: I must get away for a few days. cstart, get or take off: Black Flash got away from the startinggate at top speed.
  Get back. a return, come or go back:I'll try to get back before midnight. b reacquire, recover,regain, retrieve, recoup, repossess: Can you get your moneyback for that hat?
  Get back at. See 23, above.
  Getbehind. back, support, promote, finance, fund, push, Colloqplug, hype: If you get behind the enterprise, I know it willsucceed.
  Get by. See 28 (b), above.
  Get down. adismount, alight, descend, come or go down, climb or step down,get off: He got down from his horse and drew his gun. b write(down), note (down), record, make a note of: She wasn't able toget down everything Shaw said. c depress, dispirit, sadden,dishearten, discourage, deject: Don't let a little thing likethat get you down. d swallow, eat: No sooner does he get somefood down than it comes right back up again. 37 get down to.concentrate or focus on, turn attention to, attend to: Let'sget down to business.
  Get in. a enter, get into or on oronto, embark, entrain, emplane or enplane, get or go aboard: Wegot in the car and were driven away. You can get in here. benter, arrive, return, come or go in: I got in at eight today.c fit or squeeze in, insert, slip in, include: He got in mycomment. The doctor got me in before anyone else. d arrive,come in, land: My flight got in at dawn.
  Get into. a putor put on, don, dress in, get dressed in: Here, get into thisuniform. b go into, discuss, become involved in, pursue, treat,describe, delineate, detail, follow up on, penetrate: Do youreally want me to get into the nasty details? c be into, be orbecome involved in, take up, pursue; enjoy, like, becomeenthusiastic about, Slang get off on, get or become high on: Icould really get into farming. d See 38 (a), above.
  Getoff. a alight, disembark, get down from, get out of, dismount,descend (from), climb or step down off or from, deplane,detrain: She got off her bike and came towards me. b leave,depart, go (off), set out or off: I hope to get off tomorrowmorning. c remove, take off, shed, doff: Can you get thoseboots off easily? d cause to be set or go free, be or cause tobe acquitted or liberated or released or set free: A cleverlawyer could have got him off. He got off on a technicality.
  Get off on. See 39 (c), above.
  Get on. a See 28, above. bSee 38 (a), above. c See 39 (a), above. d grow or become late:It's getting on and they'll be waiting.
  Get onto. a See 12,above. b See 38 (a), above. c discover, learn about, becomeaware of, find out about, Colloq Brit twig, US cotton (on) to:If they get onto the missing stores we're in for it.
  Get out(of). a leave, depart, go out or away, be off, retire: We gotout as quickly as we could. b escape, extricate oneself; bereleased: She thought she'd never get out alive. c extract,draw, wrest, force, drag or pry out, wring or get from: They'llnever get anything out of me! d gain, profit: Ask yourselfwhat you will get out of the deal. e avoid, evade, sidestep,escape: Gabriela was somehow always able to get out of PEclass. f See 25 (b), above.
  Get over. a surmount, cross,climb, pass, traverse: A dog can't get over a fence that high.b recover or recuperate from, survive: Which takes longer,getting over a love affair or the measles? c finish, complete,bring to an end: Let's get this over with as soon as possible.d See 26, above.
  Get round or around. a bypass, circumvent,skirt, avoid, evade, elude, outsmart, outwit, outmanoeuvre,outflank, steal a march on, Colloq give (someone) therun-around: Chris is always trying to get round the parkingrestrictions. b cajole, wheedle, flatter, persuade, coax, winover: I didn't want to propose, but she managed to get roundme. c See 25.(b), above.
  Get round or around to. get orcome to, reach, arrive at (finally), find time for: He said hewould do the repairs if he got round to it.
  Get through. a(help to) succeed or complete: She got me through the ordeal.Without her help, I never could have got through. b reach,contact: The line is engaged and I cannot get through tomother. c finish, conclude: When you get through, please putaway the dishes. d communicate (with): Parents sometimes havetrouble getting through to their children.
  Get (to). aarrive at, come to; near, approach: What time did you get tothe office? How did you get home? b See 28.(c), (d), above.
  Get together. a gather, accumulate, collect, assemble: Getyour things together and leave at once! b assemble, convene,gather, meet, congregate, socialize: Have you time to gettogether on Friday? c arrive at or reach an agreement orsettlement, come to terms, come to an understanding: I think wecan get together on the question of wages.
  Get up. a arise,awaken, wake (up): I get up at dawn. b stand (up): Get up andyou'll be able to reach it. c mount, climb (up), ascend: Canwe get up the next hill? She got up on the table and started todance. d create, devise, organize, arrange, prepare: We got upa cabaret for the after-dinner entertainment. e dress, clothe,apparel, outfit, attire, turn out, deck out, rig out, dress up,fit out or up: She got herself up as a cabaret dancer. fstudy, learn, US get up on: You'd best get up your historybefore the exam.
  Get up to. become or be involved in, be upto: If you don't watch her, she'll get up to no good.

  Oxford

  V. & n.
  V. (getting; past got; past part. got or US (and incomb.) gotten) 1 tr. come into the possession of; receive orearn (get a job; got œ200 a week; got first prize).
  Tr.fetch, obtain, procure, purchase (get my book for me; got a newcar).
  Tr. go to reach or catch (a bus, train, etc.).
  Tr.prepare (a meal etc.).
  Intr. & tr. reach or cause to reach acertain state or condition; become or cause to become (get rich;get one's feet wet; get to be famous; got them ready; got himinto trouble; cannot get the key into the lock).
  Tr. obtainas a result of calculation.
  Tr. contract (a disease etc.).
  Tr. establish or be in communication with via telephone orradio; receive (a radio signal).
  Tr. experience or suffer;have inflicted on one; receive as one's lot or penalty (got fouryears in prison).
  A tr. succeed in bringing, placing, etc.(get it round the corner; get it on to the agenda; flattery willget you nowhere). b intr. & tr. succeed or cause to succeed incoming or going (will get you there somehow; got absolutelynowhere).
  Tr. (prec. by have) a possess (have not got apenny). b (foll. by to + infin.) be bound or obliged (have gotto see you).
  Tr. (foll. by to + infin.) induce; prevail upon(got them to help me).
  Tr. colloq. understand (a person oran argument) (have you got that?; I get your point; do you getme?).
  Tr. colloq. inflict punishment or retribution on,esp. in retaliation (I'll get you for that).
  Tr. colloq. aannoy. b move; affect emotionally. c attract, obsess. damuse.
  Tr. (foll. by to + infin.) develop an inclination asspecified (am getting to like it).
  Intr. (foll. by verbalnoun) begin (get going).
  Tr. (esp. in past or perfect) catchin an argument; corner, puzzle.
  Tr. establish (an idea etc.)in one's mind.
  Intr. sl. be off; go away.
  Tr. archaicbeget.
  Tr. archaic learn; acquire (knowledge) by study.
  N.
  A an act of begetting (of animals). b an offspring (ofanimals).
  Sl. a fool or idiot.
  Manage towalk, move about, etc. (esp. after illness).
  (of news) becirculated, esp. orally. get across 1 manage to communicate (anidea etc.).
  (of an idea etc.) be communicated successfully.3 colloq. annoy, irritate. get along (or on) 1 (foll. bytogether, with) live harmoniously, accord.
  Be off! nonsense!get at 1 reach; get hold of.
  Colloq. imply (what are yougetting at?). get away 1 escape.
  (as imper.) colloq.expressing disbelief or scepticism.
  (foll. by with) escapeblame or punishment for. get back at colloq. retaliateagainst. get by colloq.
  Just manage, even with difficulty.2 be acceptable. get down 1 alight, descend (from a vehicle,ladder, etc.).
  Record in writing. get a person down depressor deject him or her. get down to begin working on ordiscussing. get even (often foll. by with) 1 achieve revenge;act in retaliation.
  Equalize the score. get his (or hersetc.) sl. be killed. get hold of 1 grasp (physically).
  Grasp (intellectually); understand.
  Make contact with (aperson).
  Acquire. get in 1 enter.
  Be elected. get intobecome interested or involved in. get it sl. be punished or introuble. get it into one's head (foll. by that + clause) firmlybelieve or maintain; realize. get off 1 colloq. be acquitted;escape with little or no punishment.
  Start.
  Alight; alightfrom (a bus etc.).
  Go, or cause to go, to sleep.
  (foll. bywith, together) Brit. colloq. form an amorous or sexualrelationship, esp. abruptly or quickly. get a person offcolloq. cause a person to be acquitted. get on 1 makeprogress; manage.
  Enter (a bus etc.).
  = get along 1. geton to colloq.
  Make contact with.
  Understand; become awareof. get out 1 leave or escape.
  Manage to go outdoors.
  Alight from a vehicle.
  Transpire; become known.
  Succeed inuttering, publishing, etc.
  Solve or finish (a puzzle etc.).7 Cricket be dismissed. get-out n. a means of avoidingsomething. get a person out 1 help a person to leave or escape.2 Cricket dismiss (a batsman). get out of 1 avoid or escape (aduty etc.).
  Abandon (a habit) gradually. get a thing out ofmanage to obtain it from (a person) esp. with difficulty. getoutside (or outside of) sl. eat or drink. get over 1 recoverfrom (an illness, upset, etc.).
  Overcome (a difficulty).
  Manage to communicate (an idea etc.). get a thing over (or overwith) complete (a tedious task) promptly. get one's own backcolloq. have one's revenge. get-rich-quick adj. designed tomake a lot of money fast. get rid of see RID. get round (USaround) 1 successfully coax or cajole (a person) esp. to securea favour.
  Evade (a law etc.). get round to deal with (a tasketc.) in due course. get somewhere make progress; be initiallysuccessful. get there colloq.
  Succeed.
  Understand what ismeant. get through 1 pass or assist in passing (an examination,an ordeal, etc.).
  Finish or use up (esp. resources).
  Makecontact by telephone.
  (foll. by to) succeed in making (aperson) listen or understand. get a thing through cause it toovercome obstacles, difficulties, etc. get to 1 reach.
  = getdown to. get together gather, assemble. get-together n.colloq. a social gathering. get up 1 rise or cause to risefrom sitting etc., or from bed after sleeping or an illness.
  Ascend or mount, e.g. on horseback.
  (of fire, wind, or thesea) begin to be strong or agitated.
  Prepare or organize.
  Enhance or refine one's knowledge of (a subject).
  Work up (afeeling, e.g. anger).
  Produce or stimulate (get up steam; getup speed).
  (often refl.) dress or arrange elaborately; makepresentable; arrange the appearance of.
  (foll. by to) colloq.indulge or be involved in (always getting up to mischief).get-up n. colloq. a style or arrangement of dress etc., esp.an elaborate one. get-up-and-go colloq. energy, vim,enthusiasm. get the wind up see WIND(1). get with childarchaic make pregnant. have got it bad (or badly) sl. beobsessed or affected emotionally.
  Gettable adj. [ME f. ONgeta obtain, beget, guess, corresp. to OE gietan (recorded onlyin compounds), f. Gmc]

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  access , accomplish , acquire , annex , attain , bag * , bring , bring in , build up , buy into , buy off , buy out , capture , cash in on , chalk up * , clean up * , clear , come by , compass , cop * , draw , earn , educe , effect , elicit , evoke , extort , extract , fetch , gain , get hands on , glean , grab , have , hustle * , inherit , land , lock up , make , make a buy , make a killing , net , obtain , parlay , pick up , procure , pull , rack up * , realize , reap , receive , score , secure , snag * , snap up , snowball , succeed to , take , wangle * , win , accept , be afflicted with , become infected with , be given , be smitten by , catch , come down with * , contract , get sick , sicken , succumb , apprehend , arrest , beat , collar * , defeat , lay hold of , lay one’s hands on , nab * , nail * , occupy , overcome , overpower , trap , achieve , become , come over , develop into , go , grow , run , turn , wax * , catch on to , comprehend , fathom , figure out , follow , get into one’s head , hear , know , learn , look at , memorize , notice , perceive , pick up * , see , take in , work out , advance , blow in * , come , come to , converge , draw near , make it , reach , show , show up , turn up , get in touch , adjust , contrive , dispose , dress , fit , fix , make up , order , prepare , ready , straighten , succeed , argue into , beg , bring around , coax , compel , influence , persuade , press , pressure , prevail upon , prompt , provoke , sway , talk into , urge , wheedle , win over , affect , amuse , arouse , bend , bias , carry , entertain , excite , gratify , impress , inspire , move , predispose , satisfy , stimulate , stir , stir up , strike , touch , beget , breed , generate , procreate , produce , propagate , sire , aggravate , annoy , bother , bug * , burn , exasperate , gall , get someone’s goat , irk , nettle , peeve , pique , put out * , rile , rub the wrong way * , try , vex , baffle , bewilder , buffalo , confound , discomfit , disconcert , distress , disturb , embarrass , mystify , nonplus , perplex , perturb , puzzle , stick * , stump , upset , deserve , merit , contact , develop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X