• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (09:36, ngày 21 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">plein</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">plein</font>'''/=====
  Dòng 14: Dòng 12:
  =====(thực vật học) cây tiêu huyền (như) plane-tree, platan=====
  =====(thực vật học) cây tiêu huyền (như) plane-tree, platan=====
  -
  =====(như) aeroplane=====
  +
  =====(như) [[aeroplane]]=====
  ::[[travel]] [[by]] [[plane]]
  ::[[travel]] [[by]] [[plane]]
  ::đi bằng máy bay
  ::đi bằng máy bay

  Hiện nay

  /plein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt, mặt bằng, mặt phẳng
  incline plane
  mặt nghiêng
  Cái bào
  (thực vật học) cây tiêu huyền (như) plane-tree, platan
  (như) aeroplane
  travel by plane
  đi bằng máy bay
  a plane flight
  (thuộc ngữ) chuyến bay
  Mặt tinh thể
  (ngành mỏ) đường chính
  (nghĩa bóng) trình độ; mức, mức độ
  plane of thought
  trình độ tư tưởng
  plane of knowledge
  trình độ hiểu biết
  on the same as animals
  ở cùng một mức như thú vật, không khác gì thú vật

  Ngoại động từ

  Bào (gỗ, kim loại...)
  (từ cổ,nghĩa cổ) làm bằng phẳng, san bằng
  to plane the way
  san bằng con đường


  Nội động từ

  Đi du lịch bằng máy bay
  ( + down) lướt xuống, lượn (máy bay)

  Tính từ

  Hoàn toàn bằng phẳng
  a plane surface
  một bề mặt bằng phẳng
  (toán học) phẳng
  plane figure
  hình phẳng

  Cấu trúc từ

  to plane away
  to plane down
  Bào nhẵn

  Hình thái từ

  Xây dựng

  mắt (nước)
  mặt (phẳng)
  compass plane
  mặt phẳng la bàn
  distribution (ofstresses in the plane)
  sự phân bố ứng suất trong mặt phẳng
  elastic half-plane
  nửa mặt phẳng đàn hồi
  flow-line plane
  mặt phẳng các dòng chảy
  focal plane
  mặt phẳng tiêu điểm
  focusing plane
  mặt phẳng tiêu điểm
  front projection plane
  mặt phẳng chiếu chính diện
  image plane
  mặt phẳng tranh (ảnh)
  in-plane deviation force effects
  ứng lực chệch hướng trong mặt phẳng
  infinite elastic plane
  mặt phẳng vô hạn đàn hồi
  jointing plane
  mặt phẳng khớp nối
  leakage plane
  mặt phẳng tấm
  longitudinal plane
  mặt phẳng dọc
  modular coordination plane
  mặt phẳng điều hợp môđun
  object plane
  mặt phẳng của vật thể
  out-of-plane force effect
  áp lực ngoài mặt phẳng
  perpendicular plane
  mặt phẳng vuông góc
  picture plane
  mặt phẳng tranh (ảnh)
  plane marking
  vạch dấu mặt phẳng
  plane of bearing
  mặt phẳng nén ép
  plane of couple (offorces)
  mặt phẳng ngẫu lực
  plane of failure
  mặt phẳng bị phá hoại
  plane of forces
  mặt phẳng lực
  plane of horizon
  mặt phẳng của tầng
  plane of loading
  mặt phẳng lực
  plane of loading
  mặt phẳng tải trọng
  plane of motion
  mặt phẳng chuyển động
  plane of refraction
  mặt phẳng khúc xạ
  plane of saturation
  mặt phẳng bão hòa
  plane of section
  mặt phẳng tiết diện
  plane of section
  mặt phẳng tiệt diện
  plane of stratification
  mặt phẳng vỉa
  plane of weakness
  mặt phẳng giảm yếu
  plane system
  hệ (mặt) phẳng
  principal plane
  mặt phẳng chính chịu uốn
  profile projection plane
  mặt phẳng chiếu bên
  reference plane
  mặt phẳng chuẩn
  reference plane
  mặt phẳng nước
  reference plane
  mặt phẳng tham chiếu
  sectional plane
  mặt phẳng phân hình
  single plane system of cables
  hệ cáp 1 mặt phẳng
  symmetric with regard to the axial plane
  đối xứng đối với mặt phẳng trung tâm
  tangent plane
  mặt phẳng tiếp tuyến
  tangential plane
  mặt phẳng tiếp tuyến
  transverse plane
  mặt phẳng ngang
  two plane system of cables
  hệ cáp 2 mặt phẳng
  two uninclined plane system of cable
  hệ cáp 2 mặt phẳng không nghiêng
  unconformity plane
  mặt phẳng không chỉnh hợp
  water-plane
  mặt phẳng ngấn nước
  working plane (workplane)
  mặt phẳng làm việc
  mặt cắt dọc cột
  mặt của cột

  Giải thích EN: A flat or level surface or device; specific uses include:a longitudinal section, especially through the axis of a column.

  Giải thích VN: Một bề mặt hoặc một hình vẽ phẳng, thường sử dụng trong một mặt cắt theo chiều dọc đặc biệt là dọc theo trục của cột.

  mặt tinh thể
  san bằng

  Kỹ thuật chung

  bằng
  architectural plane
  mặt bằng kiến trúc
  drawing plane-table
  bảng vẽ
  frontal projecting plane
  mặt chiếu bằng
  ground plane
  mặt bằng tầng trệt
  horizontal plane endless conveyor
  băng tải ngang kín
  horizontal projecting plane
  mặt chiếu bằng
  Inclined Geo-synchronous Orbital Plane (IGCO)
  mặt bằng quỹ đạo địa tĩnh nghiêng
  perspective plane
  mặt bẳng phối cảnh
  plane parameter
  thông số mặt bằng
  plane region
  vùng đất bằng
  plane surveying
  sự đo vẽ mặt bằng
  plane table measurement survey
  đo vẽ bằng phương pháp bàn đạc
  plane table operation
  sự đo vẽ bằng bàn đạc
  plane tile
  ngói bằng
  plane-table
  đo bằng bàn đạc
  tape neutral plane
  mặt phẳng trung tính của băng
  zero-luminance plane
  mặt phẳng độ chói (đo được) bằng không
  bằng phẳng
  bào
  bạt phẳng
  bình diện
  hình học phẳng
  cái bào
  kính
  diametral plane
  mặt phẳng kính
  meridian plane
  mặt phẳng kinh tuyến
  dát phẳng
  dụng cụ bào
  nhẵn
  plane lumber
  gỗ bào nhẵn
  plane of polarization
  mặt phẳng nhân cực
  toothing plane
  cái bào nhẵn
  làm bằng
  làm bằng phẳng
  làm phẳng
  plane smoothing
  làm phẳng mặt
  gương
  gliding plane
  gương trượt
  plane mirror
  gương phẳng
  mặt
  mặt bằng
  architectural plane
  mặt bằng kiến trúc
  ground plane
  mặt bằng tầng trệt
  Inclined Geo-synchronous Orbital Plane (IGCO)
  mặt bằng quỹ đạo địa tĩnh nghiêng
  perspective plane
  mặt bẳng phối cảnh
  plane parameter
  thông số mặt bằng
  plane surveying
  sự đo vẽ mặt bằng
  mặt phẳng
  angle of a line d and of a plane p
  góc của một đường thẳng d và một mặt phẳng P
  anticlinal axis plane
  mặt phẳng trục nếp lồi
  aperture plane
  mặt phẳng khẩu độ
  asymptotic plane
  mặt phẳng tiệm cận
  auxiliary plane
  mặt phẳng phụ trợ
  axial plane
  mặt phẳng trục
  axis of a pencil of plane
  trục của một chùm mặt phẳng
  axis of a pencil of plane
  trục của một trùm mặt phẳng
  axis plane
  mặt phẳng trục
  azimuth of the plane of polarization
  góc phương vị của mặt phẳng phân cực
  azimuth plane
  mặt phẳng phương vị
  basal plane
  mặt phẳng cơ sở
  basal plane
  mặt phẳng gốc
  base plane
  mặt phẳng đáy
  basic multi-lingual plane (BMP)
  mặt phẳng đa ngữ cơ bản
  basic plane
  mặt phẳng cơ sở
  bending plane
  mặt phẳng uốn
  bit plane
  mặt phẳng bit
  bit plane
  mặt phẳng bít
  bitangent plane
  mặt phẳng song tiếp
  central plane
  mặt phẳng qua tâm
  clipping plane
  mặt phẳng cắt
  color plane
  mặt phẳng màu
  compass plane
  mặt phẳng la bàn
  complex plane
  mặt phẳng phức
  conjugate plane
  mặt phẳng liên hợp
  coordinate plane
  mặt phẳng tọa độ
  cut plane
  mặt phẳng cắt
  datum plane
  mặt phẳng chuẩn
  datum plane
  mặt phẳng gốc
  datum plane
  mặt phẳng mốc
  diametral plane
  mặt phẳng kính
  diametral plane
  mặt phẳng xuyên tâm
  distribution (ofstresses in the plane)
  sự phân bố ứng suất trong mặt phẳng
  E plane
  mặt phẳng E
  E-plane antenna
  ăng ten mặt phẳng E
  E-plane bend
  độ cong mặt phẳng E
  earth's equatorial plane
  mặt phẳng xích đạo trái đất
  elastic half-plane
  nửa mặt phẳng đàn hồi
  elliptic plane
  mặt phẳng eliptic
  equatorial plane
  mặt phẳng xích đạo
  equiamplitude plane
  mặt phẳng đẳng biên độ
  equiphase plane
  mặt phẳng đẳng pha
  exit plane of the divergent section
  đầu mặt phẳng
  extended plane
  mặt phẳng suy rộng
  failure plane
  mặt phẳng phá hoại
  flow line plane
  mặt phẳng dòng chảy
  flow-line plane
  mặt phẳng các dòng chảy
  focal plane
  mặt phẳng tiêu
  focal plane
  mặt phẳng tiêu điểm
  focal plane shutter
  cửa sập ở mặt phẳng tiêu
  focusing plane
  mặt phẳng tiêu điểm
  fracture plane
  mặt phẳng phá hoại
  front focal plane
  mặt phẳng tiêu trước
  front projection plane
  mặt phẳng chiếu chính diện
  frontal projecting plane
  mặt phẳng chiếu nằm
  glide plane
  mặt phẳng trượt
  gliding plane
  mặt phẳng trượt
  ground plane
  mặt phẳng cơ sở
  ground plane
  mặt phẳng nằm ngang
  ground plane
  mặt phẳng tiếp đất
  ground-plane antenna
  ăng ten mặt phẳng tiếp đất
  H plane
  mặt phẳng H (của anten)
  H-plane
  mặt phẳng H
  H-plane bend
  chỗ uốn mặt phẳng H
  H-plane T junction
  mặt phẳng H
  habit plane
  mặt (phẳng) dạng quen
  half-plane
  nửa mặt phẳng
  half-plane of convergence
  nửa mặt phẳng hội tụ
  haulage plane
  mặt phẳng kéo
  hodograph plane
  mặt phẳng tốc đồ
  hodograph plane
  mặt phẳng tốc độ
  hold at a plane
  nằm trên một mặt phẳng
  horizontal plane
  mặt phẳng nằm ngang
  horizontal plane
  mặt phẳng ngang
  horizontal projecting plane
  mặt phẳng chiếu tâm
  hyperbolic plane
  mặt phẳng hipecbolic
  hyperbolic plane
  mặt phẳng hiperbolic
  ideal plane
  mặt phẳng lý tưởng
  image plane
  mặt phẳng ảnh
  image plane
  mặt phẳng của ảnh
  image plane
  mặt phẳng tranh (ảnh)
  imaginary plane
  mặt phẳng ảo
  in-plane component
  thành phần trong mặt phẳng
  in-plane deviation force effects
  ứng lực chệch hướng trong mặt phẳng
  incident plane
  mặt phẳng tới
  inclination of a line in the plane
  góc nghiêng của đường thẳng trong mặt phẳng
  inclined plane
  mặt phẳng nghiêng
  infinite elastic plane
  mặt phẳng vô hạn đàn hồi
  invariable plane
  mặt phẳng không đổi
  isocline plane
  mặt phẳng nghiêng đều
  isotropic plane
  mặt phẳng đẳng hướng
  jointing plane
  mặt phẳng khớp nối
  juncture plane
  mặt phẳng tiếp xúc
  Laplace complex plane
  mặt phẳng phức Laplace
  leakage plane
  mặt phẳng tấm
  leakage plane
  mặt phẳng thấm
  left half-plane
  nửa mặt phẳng trái
  longitudinal plane
  mặt phẳng dọc
  median plane
  mặt phẳng giữa
  meridian plane
  mặt phẳng kinh tuyến
  mid-plane
  mặt phẳng giữa
  middle plane
  mặt phẳng giữa
  minimal plane
  mặt phẳng cực tiểu
  modular coordination plane
  mặt phẳng điều hợp môđun
  neutral plane
  mặt phẳng trung hòa
  nodal plane
  mặt phẳng chính
  nodal plane
  mặt phẳng nút
  normal plane
  mặt phẳng pháp tuyến
  null plane
  mặt phẳng không
  object plane
  mặt phẳng của vật thể
  oblique plane
  mặt phẳng nghiêng
  optical reference plane
  mặt phẳng tham chiếu quang học
  orbital plane (ofa satellite)
  mặt phẳng quỹ đạo của vệ tinh
  orthogonal plane
  mặt phẳng trực giao
  osculating plane
  mặt phẳng mật tiếp
  out-of-plane component
  thành phần ngoài mặt phẳng
  out-of-plane force effect
  áp lực ngoài mặt phẳng
  overtbrudt plane
  mặt phẳng chờm
  parabolic plane
  mặt phẳng parabolic
  perfectly conducting plane
  mặt phẳng truyền dẫn hoàn toàn
  perpendicular plane
  mặt phẳng vuông góc
  phase extension plane
  mặt phẳng mở rộng pha
  phase plane
  mặt phẳng pha
  picture plane
  mặt phẳng tranh (ảnh)
  plane at infinity
  mặt phẳng ở vô tận
  plane axiom
  tiên đề mặt phẳng
  plane configuration
  cấu hình mặt phẳng
  plane marking
  vạch dấu mặt phẳng
  plane milling
  sự phay (mặt) phẳng
  plane of bearing
  mặt phẳng nén ép
  plane of bending
  mặt phẳng uốn
  plane of bomology
  mặt phẳng thấu xạ
  plane of cleavage
  mặt phẳng cát khai
  plane of cleavage
  mặt phẳng thớ chẻ
  plane of collimation
  mặt phẳng chuẩn trực
  plane of contact
  mặt phẳng tiếp xúc
  plane of couple (offorces)
  mặt phẳng ngẫu lực
  plane of deflation
  mặt phẳng thổi mòn
  plane of denudation
  mặt phẳng bóc mòn
  plane of failure
  mặt phẳng bị phá hoại
  plane of flexure
  mặt phẳng uốn
  plane of force
  mặt phẳng lực tác dụng
  plane of forces
  mặt phẳng lực
  plane of homology
  mặt phẳng thấu xạ
  plane of horizon
  mặt phẳng của tầng
  plane of incidence
  mặt phẳng tới
  plane of incident
  mặt phẳng tới
  plane of load
  mặt phẳng tải trọng
  plane of loading
  mặt phẳng lực
  plane of loading
  mặt phẳng tải trọng
  plane of motion
  mặt phẳng chuyển động
  plane of perspectivity
  mặt phẳng phối cảnh
  plane of polarization
  mặt phẳng nhân cực
  plane of polarization
  mặt phẳng phân cực
  plane of projection
  mặt phẳng chiếu
  plane of reference
  mặt phẳng quy chiếu
  plane of reflection
  mặt phẳng phản xạ
  plane of refraction
  mặt phẳng khúc xạ
  plane of regression
  mặt phẳng hồi quy
  plane of saturation
  mặt phẳng bão hòa
  plane of section
  mặt phẳng tiết diện
  plane of section
  mặt phẳng tiệt diện
  plane of shear
  mặt phẳng cắt
  plane of shear
  mặt phẳng trượt
  plane of sliding
  mặt phẳng trượt
  plane of stratification
  mặt phẳng vỉa
  plane of support
  mặt phẳng tựa
  plane of symmetry
  mặt phẳng đối xứng
  plane of vision
  mặt phẳng ngắm
  plane of weakness
  mặt phẳng giảm yếu
  plane pair
  cặp mặt phẳng
  plane polarized wave
  sóng phân cực thẳng (mặt phẳng đơn)
  plane refraction
  mặt phẳng khúc xạ
  plane section
  mặt phẳng cắt
  plane section
  mặt phẳng của tiết diện
  plane symmetry
  mặt phẳng đối xứng
  plane system
  hệ (mặt) phẳng
  polar plane
  mặt phẳng cực
  polarization plane
  mặt phẳng phân cực
  pole of a plane
  cực của một mặt phẳng
  poloidal plane
  mặt phẳng cực
  principal coordinate plane
  mặt phẳng tọa độ chính
  principal E plane
  mặt phẳng E chính
  principal H plane
  mặt phẳng H chính
  principal plane
  mặt phẳng chính
  principal plane
  mặt phẳng chính chịu uốn
  principal plane
  mặt phẳng đối xứng
  principal plane
  mặt phẳng nút
  profile plane
  mặt phẳng bên
  profile projection plane
  mặt phẳng chiếu bên
  projection plane
  mặt phẳng chiếu
  projective plane
  mặt phẳng xạ ảnh
  pseudo-tangent plane
  mặt phẳng giả tiếp xúc
  punctured plane
  mặt phẳng bị chấm thủng
  punctured plane
  mặt phẳng thủng
  quasi-plane
  tựa mặt phẳng
  real plane
  mặt phẳng thực
  rear focal plane
  mặt phẳng tiêu sau
  reference plane
  mặt phẳng chuẩn
  reference plane
  mặt phẳng nước
  reference plane
  mặt phẳng quy chiếu
  reference plane
  mặt phẳng tham chiếu
  rupture plane
  mặt phẳng phá hoại
  sagital plane
  mặt phẳng đối xứng dọc
  sectional plane
  mặt phẳng phân hình
  shear plane
  mặt phẳng trượt
  shear plane perpendicular force
  lực vuông góc mặt phẳng trượt
  side-lobe characteristics in the horizontal plane
  các đặc trưng búp bên trong mặt phẳng (nằm) ngang
  side-lobe characteristics in the horizontal plane
  các đặc trưng thùy bên trong mặt phẳng (nằm) ngang
  sighting plane
  mặt phẳng ngắm
  single plane system of cables
  hệ cáp 1 mặt phẳng
  singular plane
  mặt phẳng kỳ dị
  singular plane
  mặt phẳng suy biến
  slide plane
  mặt phẳng trượt
  sliding plane
  mặt phẳng trượt
  srgression plane
  mặt phẳng hồi quy
  stationary osculating plane
  mặt phẳng mật tiếp dừng
  stationary osculating plane
  mặt phẳng nửa mật tiếp dừng
  stationary plane
  mặt phẳng dừng
  symmetric with regard to the axial plane
  đối xứng đối với mặt phẳng trung tâm
  symmetry plane
  mặt phẳng đối xứng
  tangent plane
  mặt phẳng tiếp tuyến
  tangent plane
  mặt phẳng tiếp xúc
  tangential plane
  mặt phẳng tiếp tuyến
  tape neutral plane
  mặt phẳng trung tính của băng
  tool back plane
  mặt phẳng lưng dụng cụ
  tool edge normal plane
  mặt phẳng pháp tuyến của lưỡi dao
  transverse plane
  mặt phẳng ngang
  twinning plane
  mặt phẳng song tinh
  two plane system of cables
  hệ cáp 2 mặt phẳng
  two uninclined plane system of cable
  hệ cáp 2 mặt phẳng không nghiêng
  unconformity plane
  mặt phẳng không chỉnh hợp
  unit plane
  mặt phẳng đơn vị
  vanishing plane
  mặt phẳng biến mất
  vertical plane
  mặt phẳng đứng
  vertical plane
  mặt phẳng thẳng đứng
  water-plane
  mặt phẳng ngấn nước
  wedge measurement plane
  mặt phẳng đo nêm
  word plane
  mặt phẳng từ
  working back plane
  mặt phẳng sau làm việc
  working cutting-edge normal plane
  mặt phẳng lưỡi cắt làm việc chuẩn
  working cutting-edge plane
  mặt phẳng lưỡi cắt làm việc
  working orthogonal plane
  mặt phẳng làm việc vuông góc
  working plane
  mặt phẳng làm việc
  working plane (workplane)
  mặt phẳng làm việc
  working reference plane
  mặt phẳng làm việc chuẩn
  zero-luminance plane
  mặt phẳng độ chói (đo được) bằng không
  máy bay
  mức độ

  Kinh tế

  phi cơ

  Nguồn khác

  • plane : Corporateinformation

  Cơ - Điện tử

  Mặt phẳng, cái bào, máy bay, (adj) bằng, phẳng

  Mặt phẳng, cái bào, máy bay, (adj) bằng, phẳng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  upright , vertical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X