• (đổi hướng từ Multiples)
  /'mʌltipl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhiều, nhiều mối, phức tạp
  multiple shop
  cửa hàng có nhiều chi nhánh

  Danh từ

  (toán học) bội số
  least common multiple
  bội số chung nhỏ nhất

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bội số, nhiều nhánh, nhiều phần, phức

  Toán & tin

  bội

  Giải thích VN: Kết hợp hoặc chen các thông tin trong một kênh truyền thông.

  bội, bội số
  nhiều đầu (mối)
  phức số

  Xây dựng

  nhiều lớp (tầng)

  Điện lạnh

  được mắc sun

  Điện tử & viễn thông

  nhiều hành trình

  Kỹ thuật chung

  bội số
  cực bội
  đa công

  Giải thích VN: Kết hợp hoặc chen các thông tin trong một kênh truyền thông.

  multiple gateways
  đa cổng nối
  đa
  nhân
  carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA)
  đa truy cập nhận biết sóng mang tránh xung đột
  Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (LAN) (CSMA/CA)
  đa truy nhập nhận biết nhà khai thác có tránh xung đột
  Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA-CD)
  đa truy nhập nhận biết nhà khai thác có phát hiện xung đột
  carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)
  đa truy cập nhận biết sóng mang dò tìm xung đột
  communicating with multiple recipients
  liên lạc với nhiều người nhận
  CSMA/CA (carriersense multiple access with collision avoidance)
  đa truy cập nhận biết sóng mang tránh xung đột
  Digital Sense Multiple Access (DSMA)
  đa truy nhập nhận biết số
  multiple circuit
  mạch nhân, mạch bội
  multiple phase shift keying-MPSK
  sự thích ứng chuyển pha nhân bội
  nhiều

  Giải thích VN: Kết hợp hoặc chen các thông tin trong một kênh truyền thông.

  communicating with multiple recipients
  liên lạc với nhiều người nhận
  dragging multiple items
  kéo nhiều mục
  in multiple shear
  cắt kéo (nhiều đinh tán)
  International Multiple Destination Television Connection (IMDTC)
  kết nối truyền hình nhiều điểm đích quốc tế
  mason's adjustable multiple point suspension scaffold
  giàn giáo treo ở nhiều điểm
  MPS (multipleport sharing)
  sự chia sẻ nhiều cổng
  MPS (multipleport sharing)
  sự dùng chung nhiều cổng
  MSC (multiplesystems coupling)
  sự ghép nối nhiều hệ thống
  multi-plate or multiple-plate clutch or multiple-disc clutch
  bộ ly hợp nhiều đĩa ma sát
  multiple access
  nhiều đường vào
  multiple access network
  mạng lưới có nhiều đầu vào
  multiple access satellite
  vệ tinh có nhiều đường vào
  multiple access system
  hệ (thống) có nhiều lối vào
  multiple access technique
  kỹ thuật nhiều đầu vào
  multiple access technique
  kỹ thuật nhiều lối vào
  multiple access terminal
  đầu cuối nhiều lối vào
  multiple band configuration
  cấu hình nhiều dải
  multiple band-pass filter
  bộ lọc nhiều tế bào
  multiple bay frame
  khung nhiều nhịp
  multiple bay frame
  sườn nhiều nhịp
  multiple beam
  nhiều búp nhọn
  multiple beam
  nhiều chùm
  multiple beam antenna
  ăng ten nhiều búp nhọn
  Multiple Beam Antenna (MBA)
  ăng ten nhiều búp sóng
  multiple beam system
  hệ thống có nhiều chùm tia
  multiple blades bit
  choòng khoan nhiều ngạnh
  multiple blanking
  sự dập cắt nhiều lần
  multiple board
  bìa nhiều lớp
  multiple broaching
  sự chuốt nhiều lần
  Multiple BST
  láng nhựa nhiều lớp
  multiple casting
  sự đúc nhiều khuôn
  multiple channel telephone group
  nhóm nhiều đường kênh điện thoại
  multiple chart
  nhiều biểu đồ
  multiple choice method
  phương pháp lựa chọn nhiều lần
  multiple clamp
  cái kẹp nhiều chỗ
  multiple compressor design
  kết cấu nhiều máy nén
  multiple compressor refrigerating installation
  hệ (thống) lạnh có nhiều máy nén
  multiple cone loudspeaker
  loa nhiều vành xoe
  multiple consolidation ranges
  nhiều vùng hợp nhất
  multiple contact relay
  rơle nhiều tiếp điểm
  multiple control
  sự điều khiển nhiều mối
  multiple converter
  bộ biến đổi nhiều lần
  multiple cord
  dây nhiều lõi
  multiple core cable
  cáp nhiều lõi
  multiple core cable
  cáp nhiều lõi (nhiều ruột)
  multiple crossing
  chỗ đường giao nhiều nhánh
  multiple cylinder compressor
  máy nén nhiều xylanh
  multiple data
  dữ liệu nhiều lớp
  Multiple Destination (MU)
  nhiều đích đến
  multiple development
  sự khai thác nhiều lần
  multiple device file
  tập tin nhiều thiết bị
  multiple diffraction
  sự nhiễu xạ nhiều lần
  multiple dome buttress dam
  đập nhiều mái tròn
  multiple drill
  máy khoan nhiều trục chính
  multiple drilling
  sự khoan nhiều hướng
  multiple drilling
  sự khoan nhiều mũi
  multiple drilling machine
  máy khoan nhiều trục chính
  multiple echo
  tiếng vọng nhiều lần
  multiple effect absorption refrigerating system
  hệ (thống) lạnh hấp thụ nhiều cấp
  multiple electrode
  nhiều điện cực
  multiple evaporator refrigerating machine
  máy lạnh có nhiều dàn bay hơi
  multiple evaporator refrigerating machine
  máy lạnh có nhiều giàn bay hơi
  multiple expansion
  giãn nở nhiều cấp
  multiple explicit routes
  nhiều đường truyền tường minh
  multiple feeder
  cáp tiếp sóng nhiều dây
  multiple feeder
  fiđơ nhiều dây
  multiple flow cooler
  bộ làm lạnh nhiều lối
  multiple fuel engine
  động cơ nhiều chất đốt
  multiple gateways
  nhiều cổng nối
  multiple gazing
  sự lắp nhiều lớp kính
  multiple glass
  kính nhiều lớp
  multiple glazing
  cửa kính nhiều lớp
  multiple glazing
  lắp kính nhiều lớp
  multiple glazing
  lắp nhiều lớp kính
  multiple glazing
  sự lắp kính nhiều lớp
  Multiple HDLC Receive (RH)
  Thu nhiều HDLC (High - Level Data Link Control)
  multiple head
  nhiều dầu (bảng điện)
  multiple independence beams
  nhiều chùm tia độc lập
  multiple installation
  sự lắp đặt nhiều nhánh
  multiple integral
  tích phân nhiều lớp
  multiple ionized
  bị iôn hóa nhiều lần
  multiple jet turbine
  tuabin gáo nhiều vòi
  multiple lamp holder
  giá đèn nhiều ổ
  multiple lamp holder
  giá nhiều ổ rẽ dòng
  multiple latticed trust
  giàn có nhiều thanh bụng
  Multiple Launch Rocket System (MLRS)
  hệ thống tên lửa phóng nhiều lần
  multiple leaf damper
  van không khí kiểu nhiều lá
  multiple lever clamp
  dụng cụ kẹp nhiều đòn
  multiple lever clamp
  gá kẹp nhiều đòn
  multiple lift structure
  kết cấu nhiều lớp
  multiple locations
  nhiều điểm
  multiple locations
  nhiều vị trí
  multiple louver
  cửa sổ nhiều lớp
  multiple measurements
  số đo nhiều lần
  multiple modulation
  sự điều chế nhiều lần
  multiple mold
  khuôn nhiều nhánh
  multiple motor crane
  máy trục nhiều động cơ
  multiple motor drive
  sự kéo bằng nhiều động cơ
  multiple navigation lock
  âu nhiều thuyền
  multiple number
  số nhiều chữ
  multiple occupancy building
  nhà nhiều chức năng
  multiple output circuit
  mạch nhiều lối ra
  multiple pin clutch
  bộ ly hợp nhiều trục ngắm
  multiple pin plug
  phích cắm điện nhiều chốt
  multiple pipe cooler
  dàn lạnh nhiều ống
  multiple pipe cooler
  giàn lạnh (kiểu) nhiều ống
  multiple piston compressor
  máy nén nhiều pittông
  multiple plate flange
  cánh dầm (thép) nhiều bản
  multiple plate flange
  cánh rầm nhiều lớp
  multiple plate flange
  cánh rầm nhiều tấm
  multiple plate flange
  bản cánh nhiều lớp
  multiple port sharing (MPS)
  sự chia sẻ nhiều cổng
  multiple port sharing (MPS)
  sự dùng chung nhiều cổng
  multiple pregnancy
  chữa nhiều thai
  Multiple Provider Router (Windows95) (MPR)
  Bộ định tuyến nhiều nhà cung cấp (Windows95)
  multiple punching
  sự đục nhiều lỗ
  multiple purpose cold store
  sự bảo quản lạnh nhiều mục đích
  multiple purpose project
  đồ án nhiều mục đích
  multiple reaading
  đọc nhiều lần
  multiple refection
  sự phản xạ nhiều lần
  multiple reflection
  phản xạ nhiều lần
  multiple reflection echoes
  tiếng vọng nhiều lần
  multiple reflection echoes
  tín dội (phản xạ) nhiều lần
  multiple reflexion
  phản xạ nhiều lần
  multiple resonance
  cộng hưởng nhiều lần
  multiple route system
  hệ thống nhiều đường
  multiple row seam
  mối tán (đinh) nhiều hàng
  multiple sampling
  sự lấy mẫu nhiều lần
  multiple sampling
  sự lấy nhiều mẫu
  multiple scattering
  sự tán xạ nhiều lần
  multiple sedimentation tank
  bể lắng nhiều ngăn
  multiple seizure
  ổ cắm nhiều lỗ
  multiple seizure
  sự chiếm nhiều đường
  multiple selection
  nhiều lựa chọn
  multiple setup
  đồ gá nhiều vị trí
  multiple shear rivet
  đinh tán nhiều rãnh
  multiple shot survey instrument
  thiết bị khảo sát bắn nhiều lần
  multiple signal unit-MSU
  bộ báo hiệu nhiều tín hiệu
  multiple socket
  ổ cắm nhiều lỗ
  multiple source interference
  giao thoa nhiều nguồn
  multiple span bridge
  cầu nhiều nhịp
  multiple spindle machine
  máy nhiều trục chính
  multiple stage
  nhiều tầng
  multiple stage absorption refrigerating system
  hệ (thống) lạnh hấp thụ nhiều cấp
  multiple stage compression arrangement
  thiết bị (lạnh) nén nhiều cấp
  multiple stage compression arrangement
  thiết bị lạnh nhiều cấp
  multiple stage compression plant
  thiết bị (lạnh) nén nhiều cấp
  multiple stage compression refrigerating unit
  tổ máy (lạnh) nén nhiều cấp
  multiple stage compression refrigerating unit
  tổ máy lạnh nhiều cấp
  multiple stage compression system
  thiết bị (lạnh) nén nhiều cấp
  multiple stage compressor
  máy nén nhiều cấp
  multiple stepped cone
  bánh đai nhiều bậc
  multiple story
  nhiều tầng
  multiple story dwellings
  nhà ở nhiều tầng
  Multiple Subscriber Number (LSN)
  số gọi nhiều thuê bao
  multiple switch
  cái chuyển mạch nhiều đường
  multiple switch
  cái chuyển mạch nhiều nhánh
  multiple system coupling (MSC)
  sự ghép nối nhiều hệ thống
  multiple tariff
  biểu giá (điện) nhiều mức
  multiple tariff
  biểu giá nhiều mức
  multiple taxation
  đánh thuế nhiều lần
  multiple thread
  ren nhiều đầu mối
  multiple track cross-grooved
  cam nhiều prôfin
  multiple turn ring
  vòng xoắn nhiều lớp
  multiple use circuit
  việc dàn xếp nhiều một mạch
  multiple use circuit
  việc sử dụng nhiều một mạch
  multiple valve
  van nhiều ngả
  multiple winding
  cuộn dây nhiều lớp
  multiple _boring machine
  máy doa ngang nhiều trục chính
  multiple _boring machine
  máy khoan ngang nhiều trục chính
  multiple _order filter
  bộ lọc nhiều thứ cấp
  multiple-address code
  mã nhiều địa chỉ
  multiple-address instruction
  lệnh nhiều địa chỉ
  multiple-address space
  vùng nhiều địa chỉ
  multiple-aperture core
  lõi từ nhiều lỗ
  multiple-arch dam
  đập nhiều mái tròn
  multiple-arch dam
  đập nhiều vòm
  multiple-arm semafore
  tín hiệu nhiều cánh
  multiple-axis chart
  biểu đồ nhiều trục
  multiple-band-pass filter
  bộ lọc nhiều dải thông
  multiple-bar chart
  biểu đồ nhiều thanh
  multiple-beam aerial
  ăng ten nhiều búp nhọn
  multiple-beam antenna
  ăng ten nhiều chùm
  multiple-beam interference
  giao thoa nhiều chùm tia
  multiple-beam interference
  sự giao thoa nhiều chùm
  multiple-beams bridge floor
  sàn cầu kiểu nhiều dầm
  multiple-blade saw
  máy cưa nhiều lưỡi
  multiple-blade saw frame
  máy cưa nhiều lưới kiểu khung
  multiple-brace truss
  giàn nhiều thanh xiên
  multiple-casement window
  cửa sổ nhiều cánh
  multiple-channel culvert
  ống dây (điện) nhiều rãnh
  multiple-choice selection field
  vùng lựa có nhiều lựa chọn
  multiple-choice selection list
  danh sách lựa có nhiều lựa
  multiple-computer system
  hệ (thống) nhiều máy tính
  multiple-contact switch
  công tắc nhiều tiếp điểm
  multiple-core casting
  sự đúc nhiều thao
  multiple-cornered (turning) lathe
  máy tiện vật nhiều cạnh
  multiple-disc clutch
  khớp ly hợp nhiều đĩa
  multiple-document interface
  giao diện nhiều tài liệu
  multiple-domain network
  mạng nhiều vùng
  multiple-dome dam
  đập nhiều mái tròn
  multiple-dome dam
  đập nhiều mái vòm
  multiple-dwelling building
  nhà nhiều buồng
  multiple-flue chimney
  ống khói nhiều thân
  multiple-frequency vibrator
  đầm rung nhiều tần số
  multiple-frequency vibrator
  máy rung nhiều tần số
  multiple-head milling cutter
  dao phay gồm nhiều đầu
  multiple-hearth incinerator
  lò thiêu đốt nhiều tầng
  multiple-key access
  sự truy cập nhiều khóa
  multiple-lattice truss
  giàn nhiều hệ thanh bụng
  multiple-lattice truss
  giàn nhiều mắt
  multiple-length number
  số có nhiều độ dài
  multiple-lift
  có nhiều lớp
  multiple-line entry field
  trường nhập có nhiều dòng
  multiple-message mode
  chế độ nhiều thông báo
  multiple-outlet plug
  phích cắm có nhiều lỗ
  multiple-partition support (MPS)
  hỗ trợ nhiều phần
  multiple-pass printing
  sự in nhiều chiều
  multiple-plate capacitor
  tụ nhiều bản
  multiple-plate clutch
  bộ ly hợp nhiều đĩa
  multiple-plate clutch
  khớp ly hợp nhiều đĩa
  multiple-reflector aerial
  ăng ten phản xạ nhiều lần
  multiple-reflector antenna
  ăng ten phản xạ nhiều lần
  multiple-row
  nhiều hàng
  multiple-row blasting
  sự nổ mìn nhiều hàng
  multiple-row heating coil
  thiết bị cấp nhiều vòng xoắn
  multiple-sampling plan
  kế hoạch lấy nhiều mẫu
  multiple-sash window
  cửa sổ nhiều cánh
  multiple-screw
  nhiều mối
  multiple-server queue
  hàng nhiều bộ phục vụ
  multiple-server queue
  hàng nhiều máy chủ
  multiple-shear rivet joint
  mối tán đinh xẻ nhiều rãnh
  multiple-shot
  nhiều cấp
  multiple-shot
  nhiều tầng
  multiple-skirt system
  hệ nhiều giờ
  multiple-skirt system
  hệ thống nhiều tấm chắn
  multiple-speed
  nhiều tốc độ
  multiple-speed floating controller
  bộ điều chỉnh nhiều tốc độ
  multiple-spindle drilling machine
  máy khoan nhiều trục chính
  multiple-splined
  nhiều rãnh
  multiple-splined
  nhiều then
  multiple-stage
  nhiều bậc
  multiple-stage
  nhiều bước
  multiple-stage
  nhiều cấp
  multiple-stage
  nhiều giai đoạn
  multiple-stage compressor
  máy nén khí nhiều nấc
  multiple-stage press
  máy ép nhiều nấc
  multiple-stranded conductor
  dây dẫn nhiều dảnh
  multiple-stranded conductor
  dây dẫn nhiều sợi
  multiple-string processing
  sự xử lý nhiều chuỗi
  multiple-subscriber number
  số nhiều thuê bao
  multiple-sway frame
  khung nhiều nút di chuyển
  multiple-thread screw
  vít nhiều đầu mối
  multiple-threaded screw
  vít có nhiều đầu mối
  multiple-threaded tap
  tarô nhiều đầu mối
  multiple-throw
  nhiều khuỷu
  multiple-throw crank
  trục nhiều khuỷu
  multiple-tool
  nhiều dao
  multiple-tool block
  đầu dao nhiều lưỡi
  multiple-tool block
  giá lắp nhiều dao
  multiple-tool lathe
  máy tiện nhiều dao
  multiple-tool slide
  bàn dao nhiều dao
  multiple-tooth gear cutter
  dao cắt rãnh nhiều răng
  multiple-train unit
  đoàn tàu nhiều bộ phận
  multiple-twin quad
  cáp bốn lõi nhiều đôi
  multiple-unit tube
  đèn nhiều nhóm cực
  multiple-user system
  hệ thống nhiều người dùng
  multiple-way slide valve
  van trượt nhiều ngả
  multiple-way valve
  van nhiều ngả
  multiple-wire system
  hệ nhiều dây dẫn
  MVS (multipleVirtual Storage)
  nhiều bộ lưu trữ ảo
  MVS (multipleVirtual Storage)
  nhiều bộ nhớ ảo
  protective multiple earthling
  sự tiếp đất nhiều lần
  protective multiple grounding
  sự tiếp đất nhiều lần
  synchronous multiple access system
  hệ đồng bộ có nhiều lối vào
  vertical multiple spindle drilling machine
  máy khoan đứng nhiều trục chính
  nhiều lần
  multiple blanking
  sự dập cắt nhiều lần
  multiple broaching
  sự chuốt nhiều lần
  multiple choice method
  phương pháp lựa chọn nhiều lần
  multiple converter
  bộ biến đổi nhiều lần
  multiple development
  sự khai thác nhiều lần
  multiple diffraction
  sự nhiễu xạ nhiều lần
  multiple echo
  tiếng vọng nhiều lần
  multiple ionized
  bị iôn hóa nhiều lần
  Multiple Launch Rocket System (MLRS)
  hệ thống tên lửa phóng nhiều lần
  multiple measurements
  số đo nhiều lần
  multiple modulation
  sự điều chế nhiều lần
  multiple reaading
  đọc nhiều lần
  multiple refection
  sự phản xạ nhiều lần
  multiple reflection
  phản xạ nhiều lần
  multiple reflection echoes
  tiếng vọng nhiều lần
  multiple reflection echoes
  tín dội (phản xạ) nhiều lần
  multiple reflexion
  phản xạ nhiều lần
  multiple resonance
  cộng hưởng nhiều lần
  multiple sampling
  sự lấy mẫu nhiều lần
  multiple scattering
  sự tán xạ nhiều lần
  multiple shot survey instrument
  thiết bị khảo sát bắn nhiều lần
  multiple taxation
  đánh thuế nhiều lần
  multiple-reflector aerial
  ăng ten phản xạ nhiều lần
  multiple-reflector antenna
  ăng ten phản xạ nhiều lần
  protective multiple earthling
  sự tiếp đất nhiều lần
  protective multiple grounding
  sự tiếp đất nhiều lần
  nối song song
  multiple connection
  mạch nối song song
  multiple series connection
  nối song song-nối tiếp
  mức bội
  tổ hợp

  Kinh tế

  bội số
  đa dạng
  đa trùng
  multiple share
  cố phiếu đa trùng
  multiple share
  cổ phiếu đa trùng
  phức hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X