• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa lỗi)
  Dòng 14: Dòng 14:
  | __TOC__
  | __TOC__
  |}
  |}
   +
  === Môi trường===
   +
  =====Nghi thức=====
   +
  :: Một loạt các bước hình thức để tiến hành kiểm tra.
   +
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  =====biên bản, thủ tục=====
  =====biên bản, thủ tục=====
  Dòng 1.285: Dòng 1.289:
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]] [[Category:Môi trường]]

  11:45, ngày 2 tháng 10 năm 2008

  /ˈ´proutə¸kɔl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghi thức ngoại giao, lễ tân
  ( the protocol) vụ lễ tân (của bộ (ngoại giao))
  Nghị định thư

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Nghi thức
  Một loạt các bước hình thức để tiến hành kiểm tra.

  Xây dựng

  biên bản, thủ tục

  Toán & tin

  bản ghi viết
  chỉ lệnh

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình đã được thông dịch hoặc biên dịch thành ngôn ngữ máy là loại ngôn ngữ, mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.

  Tham khảo

  Y học

  Phác đồ

  bản tường thuật

  Kỹ thuật chung

  biên bản
  standard protocol
  biên bản chuẩn
  Test Protocol/Test Purpose (TP)
  Biên bản đo thử/Mục đích đo thử
  định chuẩn

  Giải thích VN: Một tập các tiêu chuẩn để trao đổi thông tin giữa hại hệ thống máy tính hoặc hai thiết bị máy tính với nhau.

  định ước

  Giải thích VN: Một tập các tiêu chuẩn để trao đổi thông tin giữa hại hệ thống máy tính hoặc hai thiết bị máy tính với nhau.

  CCITT protocol
  định ước CCITT
  communications protocol
  định ước truyền thông
  error-correcting protocol
  định ước về sửa đổi
  file transfer protocol-FTP
  định ước truyền tệp
  network protocol
  định ước mạng
  nhật ký
  lệnh

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình đã được thông dịch hoặc biên dịch thành ngôn ngữ máy là loại ngôn ngữ, mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.

  Command Terminal Protocol (CTERM)
  giao thức đầu cuối lệnh
  Integrated Voice Protocol and Commands (IVPC)
  giao thức thoại tích hợp và các lệnh
  giao thức

  Giải thích VN: Một tập các tiêu chuẩn để trao đổi thông tin giữa hại hệ thống máy tính hoặc hai thiết bị máy tính với nhau.

  A Media Gateway Control Protocol (MGCP) (NOTIFY)
  NOTIFY-một giao thức điều khiển cổng phương tiện (MGCP)
  AARP (AppleAddress Resolution Protocol)
  giao thức phân giải địa chỉ Apple
  ACAP (Applicationconfiguration Access Protocol)
  giao thức truy nhập cấu hình ứng dụng
  access protocol
  giao thức truy cập
  ADCCP (advanceddata communications control Protocol)
  giao thức điều khiển truyền dữ liệu nâng cao
  Additional protocol III
  Giao thức cộng III
  address resolution protocol
  giao thức ARP
  address resolution protocol
  giao thức phân giải địa chỉ
  address resolution protocol
  giao thức xác định địa chỉ
  Address Resolution Protocol (ARP)
  giao thức phân giải địa chỉ
  Admission Reject. Part of the H.323 protocol (ARJ)
  Từ chối thu nạp.Một phần của giao thức H.323
  advanced data communications control protocol (ADCCP)
  giao thức điều khiển truyền dữ liệu nâng cao
  Alcatel Business Communication Protocol (ABC)
  Giao thức truyền thông kinh doanh của Alcatel
  ALPS Tunnelling Protocol (ATP)
  Giao thức tạo đường hầm ALPS
  Anonymous File Transfer Protocol (AFIP)
  giao thức chuyển tệp nặc danh
  Answer List-Protocol Data Unit (AL-PDU)
  danh mục trả lời-khối dữ liệu giao thức
  Apple Address Resolution Protocol (AARP)
  giao thức phân giải địa chỉ Apple
  Apple talk File Protocol (APF)
  Giao thức tệp AppleTalk
  Appletalk Address Resolution Protocol (AARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ Appletalk
  AppleTalk Control Protocol (ATCP)
  Giao thức điều khiển AppleTalk
  Appletalk Echo Protocol (AEP)
  Giao thức tiếng vọng AppleTalk
  Appletalk Filing Protocol (AFP)
  Giao thức chèn AppleTalk
  AppleTalk Session Protocol (ASP)
  Giao thức phiên AppleTalk
  AppleTalk Transaction Protocol (ATP)
  Giao thức giao dịch AppleTalk
  Appletalk Update-based Routing Protocol (AURP)
  Giao thức định tuyến dựa vào cập nhật của AppleTalk
  application configuration access protocol (ACAP)
  giao thức truy cập cấu hình ứng dụng
  Application Configuration Access Protocol (ACAP)
  giao thức truy nhập cấu hình ứng dụng
  Application Protocol Data Unit (APDU)
  khối dữ liệu giao thức ứng dụng
  Application-Protocol-Control-Information (APCI)
  thông tin điều khiển giao thức ứng dụng
  ARCNET Fragmentation Protocol (ARFP)
  Giao thức phân đoạn ARCNET
  ARCTalk Link Access Protocol (ALAP)
  Giao thức truy nhập tuyến ARCTalk
  ARP (AddressResolution Protocol)
  giao thức ARP
  ARP (addressresolution protocol)
  giao thức phân giải địa chỉ
  Ascend Tunnel Management Protocol (ATMP)
  giao thức quản lý đường hầm đi lên
  ASCII protocol
  giao thức ASCII
  Association Control Protocol Machine (ACPM)
  bộ phận giao thức diều khiển kết hợp
  Asynchronous Protocol Specification (APS)
  đặc tả giao thức không đồng bộ
  ATM Address Resolution Protocol (ATMARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ ATM
  Authenticated Post Office Protocol (APOP)
  giao thức bưu cục được chứng thực
  Avesta Device Control Protocol
  Giao thức điều khiển thiết bị Avesta
  B-ISDN Protocol Reference Model (B-ISDN PRM)
  Mô hình Tham chiếu Giao thức B-ISDN
  Bandwidth Allocation Control Protocol (PPP,ISDN) (BACP)
  Giao thức điều khiển phân phối dải thông (PPP, ISDN)
  Bandwidth Allocation Protocol (BAP)
  giao thức phân phối dải thông
  BER Management Protocol (BMP)
  Giao thức quản lý BER
  BGP (BorderGateway Protocol)
  giao thức cổng nối biên
  Binary Synchronous Communication protocol (BISYNC-IBM) (BSC)
  Giao thức truyền thông đồng bộ nhị phân (BISYNC-IBM)
  binary synchronous protocol
  giao thức đồng bộ nhị phân
  bit-oriented protocol
  giao thức hướng bit
  Bootstrap Protocol-BOOTP
  giao thức tự mồi-BOOTP
  border Gateway Protocol
  giao thức cổng vào biên
  Border Gateway Protocol (BGP)
  giao thức cổng đường biên
  bracket protocol
  giao thức hợp
  Bridge Protocol Data Node (ATM) (BPDN)
  nút số liệu giao thức cầu
  byte-oriented protocol
  giao thức hướng byte
  Call Confirmation Protocol (CCP)
  giao thức tuân thủ cuộc gọi
  CAMEL Application Protocol (CAP)
  Giao thức ứng dụng CAMEL
  Candidate Protocol Suite No.1 (CPS1)
  bộ giao thức dự bị số 1
  CCITT protocol
  giao thức CCITT
  change direction protocol
  giao thức chuyển hướng
  channel protocol machine (CPM)
  máy giao thức kênh
  character-oriented machine protocol
  giao thức hướng ký tự
  CLCP (Clientto client Protocol)
  giao thức khách hàng-khách hàng
  Client To client Protocol (CTCP)
  giao thức giữa các máy khách
  Client to Client Protocol (CTCP)
  giao thức khách - khách
  Client To client Protocol (CTCP)
  giao thức máy khách máy khách
  CLNP (connectionLess Network Protocol)
  giao thức mạng không kết nối
  CMIP (commonManagement Information Protocol)
  giao thức thông tin quản trị chung
  Command Terminal Protocol (CTERM)
  giao thức đầu cuối lệnh
  Common Management Information Protocol (CMIP)
  giao thức thông tin quản lý chung
  Common Management Information Protocol Data Unit (CMIPDU)
  khối dữ liệu giao thức thông tin quản lý chung
  Common management information protocol Logical link control (CMOL)
  điều khiển tuyến nối lôgic Của giao thức thông tin quản lý
  Common Management Information Protocol Machine (CMIPM)
  thiết bị giao thức thông tin quản lý chung
  Common Management Interface Protocol (CMIP)
  giao thức giao diện quản lý chung
  communication protocol
  giao thức truyền
  communication protocol
  giao thức truyền thông
  communications protocol
  giao thức truyền thông
  Compressed IPX protocol (CIPX)
  Giao thức IPX nén
  Compressed Serial Line Interface Protocol [Internet] (CompressedSerial Link Internet protocol) (CSLIP)
  Giao thức Internet tuyến nối tiếp được nén
  Connection - Oriented Network Protocol (CONP)
  giao thức mạng hướng vào kết nối
  Connection Less Interworking Protocol (CLIP)
  giao thức nhận dạng đường dây chủ gọi
  Connection Oriented Presentation Protocol (COPP)
  giao thức trình diễn định hướng theo kết nối
  Connection Oriented Transport Protocol (COTP)
  giao thức truyền tải định hướng kết nối
  Connectionless Network Access Protocol (CLNAP)
  giao thức truy nhập mạng phi kết nối
  Connectionless Network Protocol (CNLP)
  giao thức mạng phi kết nối
  Connectionless Network Protocol (ISO, ITU-T) (CLNP)
  Giao thức mạng không kết nối (ISO, ITU-T)
  connectionless protocol
  giao thức không kết nối
  Connectionless Transport Protocol (CLTP)
  giao thức chuyển tải phi kết nối
  Contention Priority - Oriented Demand Assignment protocol (CPODA)
  giao thức gán yêu cầu theo định hướng tranh chấp ưu tiên tranh chấp
  Convergence Protocol Entity (CPE)
  thực thể giao thức hội tụ
  CSLIP (CompressedSerial Line Internet Protocol)
  giao thức Internet đơn tuyến nén
  CTERM (CommunicationsTerminal Protocol)
  giao thức kết nối đầu cuối
  DAP (DirectoryAccess Protocol-DAP)
  giao thức DAP
  Data Access Protocol (DEC'sDNA - Application Layer) (DAP)
  Giao thức truy nhập dữ liệu (Lớp ứng dụng DNA của DEC)
  Data Link Protocol Data Unit (DLPDU)
  khối dữ liệu giao thức tuyến kết nối số liệu
  Data Protocol (HDLP) (DLP)
  Giao thức dữ liệu (HDLP)
  Data Source Transfer Protocol (DSTP)
  giao thức chuyển tải nguồn dữ liệu
  Datagram Delivery Protocol (Appletalk) (DDP)
  Giao thức phát gói dữ liệu (Appletalk)
  DDC (directClient to Client Protocol)
  giao thức trực tiếp giữa các khách hàng
  DDC (directClient to Client Protocol)
  giao thức trực tiếp khách hàng-khách hàng
  Decnet Routing Protocol (DRP)
  Giao thức định tuyến DECnet
  Demand Protocol Architecture (DPA)
  kiến trúc giao thức yêu cầu
  Derived Medium access control Protocol Data Unit (DMPDU)
  khối dữ liệu giao thức điều khiển truy nhập môi trường dẫn xuất
  DHCP (DynamicHost Configuration Protocol)
  giao thức cấu hình chủ động
  Dial up Internet Protocol [Internet] (DIP)
  Giao thức quay số Internet trực tiếp [Internet]
  Digital Communications Protocol (DCP)
  giao thức truyền thông số
  Digital Data Communications Message Protocol (DDCMP)
  Giao thức tin báo truyền số liệu số (DEC)
  Direct Client to Client Protocol (DCC)
  giao thức trực tiếp giữa các máy khách
  Direct Client to Client Protocol (DCC)
  giao thức trực tiếp khách hàng khách hàng
  Directory Access Protocol (DAP)
  giao thức truy nhập thư mục
  Directory Information Standardized Protocol (DISP)
  giao thức tiêu chuẩn hóa của thông tin thư mục
  Directory Synchronization Protocol [Lotus] (DSP)
  Giao thức đồng bộ hóa thư mục [Lotus]
  Directory System Protocol (DSP)
  giao thức của hệ thống thư mục
  Display System Protocol (packetswitching) (DSP)
  giao thức hệ thống hiển thị (chuyển mạch gói)
  Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)
  giao thức định tuyến phát đa phương theo vectơ khoảng cách
  distance vector protocol
  giao thức vectơ khoảng cách
  Distributed Mail System Protocol (DMSP)
  giao thức hệ thống thư tín phân tán
  Document Protocol Element (DPE)
  môi trường giao thức văn bản
  Downlink Measurement Protocol (DMP)
  giao thức đo lường tuyến xuống
  Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  giao thức cấu hình máy chủ năng động
  Dynamic Host Control Protocol (DHCP)
  giao thức điều khiển máy chủ năng động
  Echo Protocol (EP)
  giao thức tiếng vọng
  EGP (ExteriorGateway Protocol)
  giao thức cổng nối ngoài
  end-to-end protocol
  giao thức điểm tới điểm
  end-to-end protocol
  giao thức giữa các đầu
  Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
  giao thức định tuyến cổng nội bộ nâng cao
  error-correcting protocol
  giao thức chữa lỗi
  error-correcting protocol
  giao thức sửa lỗi
  Ethernet Configuration Test Protocol (ECTP)
  Giao thức thử cấu hình Ethernet
  EtherTalk Link Access Protocol (ELAP)
  Giao thức truy nhập tuyến kết nối EtherTalk
  Express Transfer Protocol (XTP)
  giao thức chuyển phát nhanh
  Extended Datagram Delivery Protocol (EDDP)
  giao thức phân phát gói dữ liệu (datagram) mở rộng
  Extended Simple Mail Transfer Protocol (ESMTP)
  giao thức chuyển thư đơn giản mở rộng
  Exterior Gateway Protocol (EGP)
  giao thức cổng ngoài
  Fast Local Internet Protocol (FLIP)
  Giao thức Internet cục bộ nhanh
  FDDI talk Link Access Protocol (FLAP)
  Giao thức truy nhập tuyến FDDItalk
  File Access Protocol (FAP)
  giao thức truy nhập tệp
  File Service Protocol (FSP)
  giao thức dịch vụ tập tin
  file transfer protocol
  giao thức chuyển vận tệp
  File Transfer Protocol (FTP)
  giao thức truyền tập tin
  File Transfer Protocol (FTP)
  giao thức truyền tệp
  file transfer protocol-FTP
  giao thức truyền tệp
  Fixed Path Protocol (FPP)
  giao thức đường truyền cố định
  Fragmentation Protocol (VINES) FRS (FRP)
  Giao thức phân đoạn (VINES) FRS
  FSP file Service Protocol
  giao thức dịch vụ tập tin
  FTAM Error Recovery Protocol Machine (FERPM)
  Máy giao thức của sai FETAM
  FTP (FileTransfer Protocol)
  giao thức truyền tập tin
  Functional Profile/Functional Protocol (FP)
  Tiêu chuẩn chức năng/Giao thức chức năng
  Gateway Access Protocol (GAP)
  giao thức truy nhập cổng
  Gateway Discovery Protocol (GDP)
  giao thức phát hiện cổng mạng
  Gateway-to-Gateway Protocol (GGP)
  giao thức cổng nối - tới - cổng nối
  Gateway-to-gateway Protocol (GGP)
  giao thức giữa các cổng nối
  General Switch Management Protocol (GSMP)
  giao thức quản lý chuyển mạch công cộng
  GGP (Gateway-to-Gateway Protocol)
  giao thức giữa các cổng nối
  Handheld Device Transport Protocol (HDTP)
  giao thức chuyển tải của thiết bị cầm tay
  High Speed Transport Protocol (HSTP)
  giao thức chuyển giải tốc độ cao
  Higher Layer Protocol Identifiers (HPLI)
  các phần tử nhận dạng giao thức lớp cao hơn
  Higher Level Protocol Identifier (HLPI)
  phần tử nhận dạng giao thức mức cao hơn
  Host Access Protocol (HAP)
  giao thức truy nhập máy chủ
  Host Monitoring Protocol (HMP)
  giao thức giám sát máy chủ
  Hot Standby Router Protocol (HSRP)
  giao thức bộ định tuyến dự phòng nóng
  HTTP (HypertextTransfer Protocol)
  Giao thức Truyền Siêu văn bản
  HyperMedia Management Protocol (HMMP)
  giao thức quản lý siêu phương tiện
  Hypertext Transfer Protocol (IETF) (HTTP)
  giao thức chuyển tải siêu văn bản
  ICMP (InternetControl Message Protocol)
  giao thức thông báo điều khiển mạng Internet
  ICP Router Discovery Protocol (IRDP)
  Giao thức khám phá bộ định tuyến ICMP
  IDRP (Inter-domain Routing Protocol)
  giao thức định tuyến liên miền
  IGNP (InternetGroup Management Protocol)
  giao thức quản lý nhóm Internet
  IGP (InteriorGateway Protocol)
  giao thức cổng nội bộ
  IGP (InteriorGateway Protocol)
  giao thức cổng nối trong
  IGRP (InteriorGateway Routing Protocol)
  giao thức định tuyến cổng nội bộ
  IGRP (InteriorGateway Routing Protocol)
  giao thức định tuyến cổng nối trong
  IIOP (InternetInter-ORB Protocol)
  giao thức IIOP
  IMAP (InternetMessage Access Protocol)
  giao thức truy cập thông báo Internet
  IMAP (InternetMessage Access Protocol)
  Giao thức Truy cập Thông Điệp Internet
  Improved Broadcast File Transfer Protocol (IBFTP)
  giao thức chuyển tệp quảng bá cải tiến
  Infrared Link Access Protocol (IRIAP)
  giao thức truy nhập đường truyền hồng ngoại
  Initial Connection Protocol (ICP)
  giao thức kết nối ban đầu
  Initial MAC Protocol Data Unit (IMPDU)
  Khối dữ liệu giao thức (PDU) của MAC ban đầu
  Initial Protocol Identifier (IPI)
  phần tử nhận dạng giao thức ban đầu
  Integrated Protocol Reference Model (IPRM)
  mô hình chuyển giao thức tích hợp
  Integrated Voice Protocol (IVP)
  giao thức thoại tích hợp
  Integrated Voice Protocol and Commands (IVPC)
  giao thức thoại tích hợp và các lệnh
  Intelligent Terminal Transfer Protocol (ITTP)
  giao thức chuyển tải đầu cuối thông minh
  Inter-Domain Routing Protocol (ISO) (IDRP)
  Giao thức định tuyến liên miền (ISO)
  Inter-network Protocol (layer3) (IP)
  giao thức liên -mạng (lớp 3)
  Interactive Mail Access Protocol (IMAP)
  giao thức truy cập thư tín tương tác
  Interactive Mail Access Protocol (IMAP)
  giao thức truy nhập thư tín tương tác
  Interactive Session Protocol (ISP)
  giao thức phiên tương tác
  Interdomain Routing Protocol (IDRB)
  giao thức định tuyến liên miền
  Interim-Interswitch Signalling Protocol (IISP)
  giao thức báo hiệu tạm thời giữa các tổng đài
  Interior Gateway Protocol (IFTF) (IGP)
  Giao thức cổng mạng nội bộ (IETF)
  Interior Gateway Protocol (IGP)
  giao thức cổng nối trong
  Interior Gateway Routing Protocol (Cisco) (IGRP)
  Giao thức định tuyến cổng mạng nội bộ (Cisco)
  Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)
  giao thức định tuyến cổng nội bộ
  Intermediate System-Intermediate System routing exchange protocol (Layer3 (IS-IS)
  Giao thức trao đổi định tuyến giữa IS và IS (Lớp 3)
  Internet Control Message Protocol (ICMP)
  giao thức thông báo điều khiển mạng Internet
  Internet Control Message Protocol (ICMP)
  Giao thức tin báo điều khiển Internet
  Internet Control Protocol (ICP)
  Giao thức điều khiển Internet
  Internet Datagram Protocol (IDP)
  Giao thức datagram (Gói dữ liệu) Internet
  Internet Facsimile Protocol (IFP)
  Giao thức Fax Internet
  Internet Group Management protocol (IGMP)
  Giao thức quản lý nhóm Internet
  Internet Group Multicast Protocol (IGMP)
  Giao thức phát đa điểm nhóm Internet
  Internet Imaging Protocol (IIP)
  Giao thức tạo ảnh Internet
  Internet Inter-Operability Protocol (IIOP)
  Giao thức tương tác Internet
  Internet Message Access Protocol (IMAP)
  giao thức truy cập thông báo Internet
  Internet Message Access Protocol (IMAP)
  Giao thức truy nhập tin nhắn Internet
  Internet Message Support Protocol (IMSP)
  Giao thức hỗ trợ tin báo Internet
  Internet Printing Protocol (IPP)
  Giao thức in ấn Internet
  Internet Printing Protocol (IPP)
  giao thức in ấn mạng Internet
  Internet Protocol (IP)
  Giao thức Internet
  Internet Protocol (IP)
  giao thức mạng Internet
  Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
  giao thức điều khiển giao thức Internet
  Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
  Giao thức điều khiển IP
  Internet Protocol Datagram (IPD)
  Gói dữ liệu giao thức Internet
  Internet Protocol Device Control (IPDC)
  điều khiển thiết bị giao thức Internet
  Internet Protocol Next Generation (IPng) (IPNG)
  Giao thức Internet thế hệ sau (IPng) (IETF)
  Internet Protocol Performance Metrics (IPPM)
  Các thang bậc hiệu năng của giao thức Internet
  Internet Protocol Suite (alsoTCP/IP) (IPS)
  Bộ giao thức Internet (còn được gọi là TCP/IP)
  Internet Protocol Telephony (IETFWorking Group) (IPTEL)
  điện thoại giao thức Internet (nhóm công tác IETF)
  Internet Protocol Telephony (IPT)
  điện thoại giao thức Internet
  Internet Protocol version 4 (IPv4)
  Giao thức Internet phiên bản 4 (IP v4)
  Internet Protocol version 6 (IPv6)
  Giao thức Internet phiên bản 6 (IP v6)
  Internet Protocol-TCP/IP
  giao thức TCP-IP
  Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
  Giao thức quản lý khóa và liên kết an toàn Internet
  Internetwork Protocol Data Unit (IPDU)
  Khối dữ liệu giao thức (PDU) liên mạng
  Interpersonal messaging Protocol (X420:P2) (IMP)
  Giao thức báo tin giữa các cá nhân (X.420:P2)
  Interswitching System Interface Protocol (ISSP)
  giao thức của giao diện hệ thống liên tổng đài
  Intersystem Link Protocol (ISLP)
  giao thức đường truyền giữa các hệ thống
  Inverse Address Resolution Protocol (IETF) (INARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ nghịch đảo (IETF)
  IOS Protocol Part (IPP)
  Phần giao thức IOS
  IP (InternetProtocol)
  giao thức mạng Internet
  IP bootstrap protocol (BOOTP)
  Giao thức bootstrap IP
  IPCP (InternetProtocol Control Protocol)
  giao thức điều khiển
  IPCP (InternetProtocol Control Protocol)
  giao thức Internet
  IPP (InternetPrinting Protocol)
  giao thức in ấn mạng Internet
  JANET Internet Protocol Service (JIPS)
  Dịch vụ của giao thức Internet JANET
  Key Establishment Protocol (OAKLEY)
  giao thức thiết lập khóa
  Key Management Protocol (KMP)
  giao thức quản lý khóa
  Kinetics Internet Protocol (KIP)
  Giao thức động học Internet
  Label Distribution Protocol (LDP)
  giao thức phân bố nhãn (địa chỉ)
  LAN Adapter Protocol Support Program (PAPM)
  Chương trình hỗ trợ giao thức của bộ phối hợp LAN
  LAN Emulation Address Resolution Protocol (LE-ARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ mô phỏng LAN
  LAN/MAN Management Protocol (LMMP)
  Giao thức quản lý LAN/MAN
  LAP (LinkAccess Protocol)
  giao thức truy cập liên kết
  Layer 2 Tunnelling Protocol (L2TP)
  giao thức tạo đường hầm lớp 2
  layered protocol
  giao thức được phân lớp
  layered protocol technique
  kỹ thuật giao thức phân tầng
  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
  giao thức truy nhập thư mục đơn giản
  Lightweight Presentation Protocol (LPP)
  giao thức trình diễn bậc thấp
  link access protocol
  giao thức nhập tuyến
  Link Access Protocol (LAP)
  giao thức truy cập liên kết
  link access protocol D-channel
  giao thức nhập tuyến kênh D
  Link Access Protocol-Video Telephone (LAPS)
  giao thức truy nhập tuyến-điện thoại thấy hình
  link control protocol
  giao thức điều khiển liên kết
  Link Control Protocol (PPP) (LCP)
  Giao thức điều khiển tuyến (PPP)
  link protocol
  giao thức liên kết
  link protocol converter (LPC)
  bộ chuyển đổi giao thức liên kết
  Link Quality Monitoring (protocol) (LQM)
  giám sát chất lượng đường dây (giao thức)
  Link State Protocol
  giao thức trạng thái liên kết
  LLC Protocol (LogicalLink Control Protocol)
  giao thức điều khiển liên kết logic
  Local Area Storage Transport (protocol) (DEC) (LASTPORT)
  Chuyển tải bộ nhớ cục bộ (giao thức) (DEC)
  Logical Link Control Protocol (LLCprotocol)
  giao thức điều khiển liên kết logic
  Logical Link Control Sub-network Access Protocol (LLC/SNAP)
  Giao thức truy nhập mạng con/Điều khiển tuyến nối logic
  Logical Link Protocol Data Unit (LLPDU)
  Khối dữ liệu giao thức (PDU) của tuyến kết nối logic
  Lower Layer Protocol (LLP)
  giao thức lớp dưới
  LPC (linkprotocol converter)
  bộ chuyển đổi giao thức liên kết
  MAC Convergence Protocol (MCP)
  Giao thức hội tụ MAC
  MAC Protocol
  giao thức MAC
  Maintenance Operations Protocol (MOP)
  giao thức khai thác bảo dưỡng
  Management Application Protocol (MAP)
  giao thức ứng dụng bảo dưỡng
  Management Application Protocol Data Unit (MAPDU)
  Khối dữ liệu giao thức ứng dụng quản lý
  Manufacturing Automation Protocol (MAP)
  giao thức tự động chế tạo
  Manufacturing Automation Protocol (MAP)
  giao thức tự động hóa sản xuất
  MAP (ManufacturingAutomation Protocol)
  giao thức tự động hóa sản xuất
  Media Access Control Protocol
  giao thức MAC
  Media Device Control Protocol (MDCP)
  giao thức điều khiển thiết bị môi trường
  Media Gateway Control Protocol (MGCP)
  giao thức điều khiển cổng phương tiện
  Message handling Protocol (MHP)
  giao thức xử lý tin báo
  Message Posting Protocol (MPP)
  giao thức gửi tin báo
  Message Protocol Data Unit (MPDU)
  khối số liệu giao thức tin báo
  Message Transfer Protocol (MTP)
  giao thức chuyển giao tin báo
  MNP (MicrocomNetworking Protocol)
  giao thức MNP
  Mobile Data Link Protocol (MDLP)
  giao thức tuyến nối dữ liệu di động
  Mobility Management Application Protocol (T1S1) (MMAP)
  Giao thức ứng dụng quản lý tính di động (T1S1)
  Mobitext Asynchronous Communication Protocol (MACP)
  Giao thức truyền thông không đồng bộ Mobitext
  Modem Bank Management Protocol (MBMP)
  giao thức quản lý ngân hàng modem
  Modified, Exclusive, Shared or Invalid (Cache-Protocol) (MESI)
  đổi mới, loại trừ, chia sẻ hoặc vô hiệu (giao thức Cache)
  modulation protocol
  giao thức điều biến
  Multi Link Point-to-Point Protocol (ML-PPP)
  giao thức điểm -nối-điểm đa tuyến nối
  Multi Protocol Router (Novell) (MPR)
  Bộ định tuyến đa giao thức (Novel)
  Multi vendor Integration protocol (MVIP)
  giao thức tổng hợp của nhiều người bán
  multi-access protocol
  giao thức đa truy
  Multi-Layer Protocol (LMP)
  giao thức đa lớp
  Multi-network Datagram Transmission Protocol (MDTP)
  giao thức truyền dẫn gói dữ liệu đa mạng
  Multi-protocol Terminal Adapter (MTA)
  bộ phối ghép đầu cuối đa giao thức
  Multi-Protocol Transport Network (MPTN)
  mạng truyền tải đa giao thức
  Multi-Protocol Transport Services (MPTS)
  các dịch vụ truyền tải đa giao thức
  multichannel protocol
  giao thức nhiều kênh
  Multilink Point-to-Point Protocol (MPPP)
  giao thức điểm-nối-điểm đa tuyến
  Multilink Protocol (X.25) (MLP)
  Giao thức nhiều đường (X.25)
  Multiple Access Protocol (MAP)
  giao thức đa truy nhập
  nadir bulk data transfer protocol (NBDTP)
  Giao thức chuyển dữ liệu khối lớn Nadir
  Name binding protocol (Appletalk) (NBP)
  Giao thức gán tên (Appletalk )
  Name Lookup Protocol (NLP)
  giao thức tìm kiếm tên
  NAPLPS (NorthAmerican presentation-level protocol syntax)
  cú pháp giao thức mức biểu diễn Bắc Mỹ
  NBMA address resolution protocol (NARP)
  Giao thức Phân giải địa chỉ NBMA
  NCP (networkcontrol Protocol)
  giao thức điều khiển mạng
  NetBIOS frame control protocol (NBFCP)
  Giao thức điều khiển các khung NetBIOS
  NetBIOS Protocol (NBP)
  Giao thức NetBIOS
  Netware Link Services Protocol (NLSP)
  Giao thức các dịch vụ đường thông Netware
  Network control point /processor /program/protocol (IBM) (NCP)
  điểm/Bộ xử lý /chương trình /Giao thức (IBM) điều khiển mạng
  network control Protocol (NCP)
  giao thức điều khiển mạng
  Network Independent File Transfer Protocol (NIFTP)
  giao thức chuyển tệp độc lập mạng
  Network Layer Protocol Data Unit (NLPDU)
  thiết bị số liệu giao thức lớp mạng
  Network Layer Protocol Identifier (NLPID)
  bộ nhận dạng giao thức lớp mạng
  network management Protocol (NMP)
  giao thức quản lý mạng
  Network Management Vector Transport protocol (NMVT)
  giao thức chuyển tải véc tơ quản lý mạng
  network news transfer protocol (NNTP)
  giao thức chuyển tin trên mạng
  Network News Transport Protocol (NNTP)
  Giao thức chuyển tải tin tức mạng (Dịch vụ của người đọc tin tức)
  network protocol
  giao thức mạng
  network protocol address information
  thông tin địa chỉ giao thức mạng
  Network Protocol Address Information (NPAI)
  thông tin địa chỉ của giao thức mạng
  Network Service Protocol (NSP)
  giao thức dịch vụ mạng
  Network Time Protocol (NTP)
  giao thức thời gian mạng
  Network, Layer 3 of the WCPE protocol stack (NWK)
  Mạng, Lớp 3 của giá giao thức WCPE
  Next Hop Resolution Protocol (NHRP)
  giao thức phân giải chặng kế tiếp
  Next Hop Routing Protocol (NHRP)
  giao thức định tuyến chặng kế tiếp
  NMP (networkmanagement Protocol)
  giao thức quản lý mạng
  NNTP (networknews transfer protocol)
  giao thức chuyển tin trên mạng
  NNTP (NetworkNews Transport Protocol)
  giao thức truyền tin trên mạng
  North American Presentation level Protocol syntax (code) (NAPLPS)
  Cú pháp của giao thức mức trình diễn Bắc Mỹ ( mã)
  NTP (NetworkTime Protocol)
  giao thức quản lý thời gian mạng
  NTP (Networktime Protocol)
  giao thức thời gian mạng
  Number Portability Routing Protocol (ETSITIPHON Project (NPRP)
  Giao thức định tuyến cho di chuyển mã số (Dự án TIPHON của ETSI)
  Open Bridging Protocol (OBP)
  giao thức bắc cầu mở
  Open Messaging Environment (protocol) (OME)
  môi trường nhắn tin mở (giao thức)
  open protocol
  giao thức mở
  Open Protocol Technology (OPT)
  công nghệ giao thức mở
  Open Settlement Protocol (OSP)
  giao thức thanh toán mở
  Open Systems Interconnection/Technical and Office Protocol (OSITOP)
  Liên kết giữa các hệ thống mở/Giao thức kỹ thuật văn phòng
  P Internet Protocol (PIP)
  Giao thức Internet P
  Packet Exchange Protocol (PEP)
  giao thức trao đổi gói
  Packet Exchange Protocol (PXP)
  giao thức trao đổi gói
  Packet Layer Protocol (PCP)
  giao thức lớp gói
  Packet Layer Protocol (PLP)
  giao thức lớp gói
  packet protocol
  giao thức truyền bó
  packet protocol
  giao thức truyền gói
  Packetised Ensemble Protocol (PEP)
  giao thức quần thể gói hóa
  Pager protocol (GOLAY)
  Giao thức máy nhắn tin GOLAY
  PAP (Passwordauthentication protocol)
  giao thức xác nhận mật ngữ
  PAP (PasswordAuthentication Protocol)
  giao thức xác thực mật mã
  PAP (Printeraccess protocol)
  giao thức truy nhập máy in
  Parallel Line Internet Protocol (PLIP)
  Giao thức đường dây Internet song song
  PARC Universal Protocol (PUP)
  Giao thức vạn năng của PARC (giao thức tương tự như IP được phát triển tại PARC)
  password authentication protocol (PAP)
  giao thức xác nhận mật ngữ
  PCB (Protocolcontrol block)
  khối điều khiển giao thức
  PCL (Protocolcontrol information)
  thông tin điều khiển giao thức
  PDU (ProtocolData Unit)
  khối dữ liệu giao thức
  PDU (protocoldata unit)
  đơn vị dữ liệu giao thức
  Physical Layer Convergence Protocol (PLCP)
  giao thức hội tụ lớp vật lý
  Physical Layer Convergence Protocol/Procedure (DQDB) (PLCP)
  Giao thức/Thủ tục hội tụ lớp vật lý (DQDB)
  Physical Layer/Physical Layer Protocol/Physical Sublayer
  Lớp vật lý/Giao thức lớp vật lý/Lớp con vật lý
  Point - to - Point Tunnelling Protocol [Microsoft] (PPTP)
  giao thức tạo đường hầm điểm nối điểm
  Point To Point Protocol (PPP)
  giao thức điểm nối điểm
  point to point protocol (PPP)
  giao thức liên kết điểm-điểm
  point-to-point protocol
  giao thức điểm nối điểm
  POP (PostOffice Protocol)
  giao thức bưu điện
  POP3 (PostOffice Protocol 3)
  giao thức bưu điện 3
  Post Office Protocol (POP)
  giao thức bưu điện
  Post Office Protocol (RFC1125) (POP)
  Giao thức của bưu cục (RFC 1125)
  PPP (point-to-point Protocol)
  giao thức điểm nối điểm
  PPP (Point-to-Point Protocol)
  giao thức liên kết điểm-điểm
  PPP (Point-to-Point Protocol)
  Giao thức liên kết điểm-điểm-PPP
  Preliminary Message Security Protocol (PMSP)
  giao thức an toàn tin báo sơ bộ
  Presentation - Protocol - Data - Unit (PPDU)
  khối số liệu của giao thức trình diễn
  Presentation Protocol Control Information (PPCI)
  thông tin điều khiển của giao thức trình diễn
  Presentation Protocol Machine (PPM)
  thiết bị của giao thức trình diễn
  Printer Access Protocol
  giao thức truy cập máy in
  Protocol - Specific Annex (Winsock2) (PSA)
  Phụ bản chuyên về giao thức (Winsock 2)
  protocol analyzer
  bộ phân tích giao thức
  protocol bound
  giới hạn giao thức
  Protocol Capability Indicator (PCI)
  phần tử chỉ thị khả năng giao thức
  protocol control bock (PCB)
  khối điều khiển giao thức
  protocol control information (PCI)
  thông tin điều khiển giao thức
  Protocol Control/Count (PC)
  điều khiển/đếm giao thức
  protocol conversion
  sự chuyển đổi giao thức
  protocol converter
  bộ chuyển đổi giao thức
  Protocol Converter for Non-SNA Equipment (PCNE)
  Bộ chuyển đổi giao thức cho các thiết bị không phải SNA
  protocol data unit (PDU)
  đơn vị dữ liệu giao thức
  protocol emulator
  bộ mô phỏng giao thức
  protocol error
  lỗi giao thức
  protocol family
  họ giao thức
  Protocol for Electronic Data Exchange (PEDE)
  giao thức để trao đổi dữ liệu điện tử
  protocol handler
  bộ xử lý giao thức
  protocol hierarchy
  hệ đẳng cấp giao thức
  protocol hierarchy
  sự phân cấp giao thức
  Protocol Identification (PI)
  nhận dạng giao thức
  Protocol Identifier (PRID)
  mã nhận dạng giao thức
  Protocol Identifier (SNAP) (PID)
  Mã nhận dạng giao thức (SNAP)
  Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
  tuyên bố tuân thủ thực hiện giao thức
  Protocol Independent Multicast (PIM)
  Phát đa phương không phụ thuộc giao thức (kiến trúc định tuyến phát đa phương cho phép thêm phát đa phương vào các mạng IP)
  Protocol Independent Routing (PIR)
  định tuyến không phụ thuộc giao thức
  Protocol Interbank File Transfer (PIFT)
  giao thức chuyển tệp liên ngân hàng
  protocol layer
  lớp giao thức
  Protocol Machine (PM)
  máy giao thức
  Protocol Management Module (PMM)
  môđun quản lý giao thức
  Protocol Mapper Code (PMC)
  mã của bộ ánh xạ giao thức
  Protocol Mapper Hardware (PMH)
  phần cứng bộ ánh xạ giao thức
  protocol port
  cổng giao thức
  Protocol Reference Model (PRM)
  mô hình tham chiếu giao thức
  protocol set
  tập các giao thức
  protocol stack
  ngăn xếp giao thức
  protocol suite
  tập các giao thức
  protocol supported
  giao thức được hỗ trợ
  quiesce protocol
  giao thức tĩnh
  Radio Control Protocol (RCP)
  giao thức điều khiển vô tuyến
  Radio data Link Adapter Protocol (RLAP)
  giao thức của bộ phối hợp tuyến kết nối số liệu vô tuyến
  Radio Link Protocol (RLP)
  giao thức tuyến nối vô tuyến
  Rapid Transport Protocol (RTP)
  giao thức vận chuyển nhanh
  RARP (reverseaddress resolution protocol)
  giao thức phân giải địa chỉ ngược
  Real Time Control Protocol (RTCP)
  giao thức điều khiển thời gian thực
  Real Time Protocol (RTP)
  giao thức thời gian thực
  Real Time Streaming Protocol (RTSP)
  giao thức tạo luồng thời gian thực
  Real Time Transport Protocol (IETF) (RTP)
  Giao thức vận chuyển thời gian thực (IETF)
  Recipient Driven Broadcast File Transfer Protocol (RDBFTP)
  giao thức chuyển tệp phát quảng bá do người nhận thúc đẩy
  Registration Reject (Partof the H.323 protocol) (RRJ)
  Từ chối đăng ký (Một phần của giao thức H.323)
  Reliable Data (gram) Protocol (RDP)
  giao thức (gói) dữ liệu tin cậy
  Reliable Multicast Protocol (RMP)
  giao thức phát đa phương tin cậy
  Reliable SAP Update Protocol (RSUP)
  Giao thức cập nhật SAP tin cậy
  Reliable Signalling Gateway Control Protocol (RSGCP)
  giao thức điều khiển cổng báo hiệu tin cậy
  Reliable Signalling Gateway Protocol (RSGP)
  giao thức cổng báo hiệu tin cậy
  Reliable Transfer Protocol Machine (RTPM)
  máy giao thức chuyển giao tin cậy
  Remote Imaging Protocol (RIP)
  giao thức tạo ảnh từ xa
  Remote Operations Protocol Machine (ROPM)
  thiết bị giao thức vận hành từ xa
  Remote Write Protocol (RPE)
  giao thức ghi từ xa
  Residential Gateway Internal Protocol (RGIP)
  Giao thức Internet của cổng mạng khu dân cư
  Resource Reservation Protocol (IPv6) (RR)
  Giao thức đặt trước tài nguyên (IPv6)
  Resource Reservation Protocol (RRSVP)
  giao thức dành sẵn tài nguyên
  Resynchronize Presentation Protocol Data Unit (RSPPDU)
  Khối dữ liệu giao thức trình diễn (PPDU) tái đồng bộ hóa
  Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ nghịch - quá trình ngược với phân giải địa chỉ ARP
  reverse Address Resolution Protocol (RARP)
  giao thức phân giải địa chỉ ngược
  RIP (RoutingInformation Protocol)
  giao thức thông tin định tuyến
  routing information protocol
  giao thức thông tin đường tải
  Routing Information Protocol (RIP)
  giao thức thông tin định tuyến
  Routing Information Protocol (RIP)
  Giao thức thông tin định tuyến- Một giao thức trong RFC 1058 quy định các bộ định tuyến trao đổi thông tin định tuyến như thế nào
  routing protocol
  giao thức định tuyến
  Routing Table Maintenance Protocol
  giao thức bảo trì bảng định tuyến
  Routing Table Maintenance Protocol
  giao thức bảo trì bảng đường truyền
  Routing Table Maintenance Protocol (RTMP)
  giao thức bảo trì bảng định tuyến
  Routing Table Management Protocol
  giao thức quản lý bảng định tuyến
  Routing Table Management Protocol
  giao thức quản lý bảng đường truyền
  Routing Table Protocol (RTP)
  giao thức bảng định tuyến
  Routing Update Protocol (RUP)
  giao thức cập nhật định tuyến
  RPE (remoteWrite Protocol)
  giao thức ghi từ xa
  RTMP (RoutingTable Maintenance Protocol)
  giao thức bảo trì bảng danh tuyến
  RTMP (RoutingTable Maintenance Protocol)
  giao thức bảo trì bảng đường truyền
  RTMP (routingTable Management Protocol)
  giao thức quản lý bảng danh tuyến
  RTMP (routingTable Management Protocol)
  giao thức quản lý bảng đường truyền
  SAP (ServiceAdvertising Protocol)
  giao thức quảng cáo dịch vụ
  Satellite information message protocol (SIMP)
  giao thức thông báo tin qua vệ tinh
  Secret key-management for internet protocol [sun] (SKIP)
  Quản lý khóa đơn giản cho các giao thức Internet[Sun]
  Secure Encryption Payment Protocol (SEPP)
  giao thức thanh toán mật hóa an toàn
  Secure Transfer Protocol (STP)
  giao thức chuyển giao an toàn
  security protocol
  giao thức an toàn
  Security Protocol (SP)
  giao thức an toàn
  Segmentation and Reassembly Layer (protocol)
  lớp phân đoạn và tái sắp xếp (giao thức)
  Sequenced Packet Protocol (NetWare) (SPP)
  Giao thức gói tuần tự (NetWare)
  Sequenced Routing Table Protocol (SRTP)
  giao thức bảng định tuyến theo trình tự
  Sequenced Routing update Protocol (SRTB)
  giao thức cập nhật định tuyến tuần tự
  Serial Line Internet Protocol (SLIP)
  giao thức Internet đường dây nối tiếp
  Serial Line Internet Protocol (SLIP)
  giao thức Internet tuyến nối tiếp
  Serial Line Internet Protocol-SLIP
  Giao Thức Internet Đơn Tuyến
  Service Advertising Protocol (SAP)
  giao thức quảng cáo dịch vụ
  Service Advertising Protocol (SAP)
  giao thức thông báo dịch vụ
  Service Location protocol (SLP)
  giao thức định vị dịch vụ
  Service Specific Connection Oriented Protocol (ATM) (SSCOP)
  giao thức định hướng kết nối theo tính chất dịch vụ
  Session Control Protocol (SCP)
  giao thức điều khiển phiên truyền
  Session Description Protocol (SDP)
  giao thức mô tả phiên
  Session initiation protocol (SIP)
  giao thức khởi tạo phiên-một giao thức báo hiệu dùng cho hội nghị và điện thoại qua internet
  session Protocol Data Unit (SPDU)
  khối số liệu giao thức phiên truyền
  session protocol machine (SPM)
  máy giao thức luôn phiên
  Session Protocol Machine (SPM)
  thiết bị giao thức phiên
  Short Datagram Delivery Protocol (SDDP)
  giao thức phát gói dữ liệu ngắn
  signaling protocol
  giao thức báo hiệu
  signaling protocol
  giao thức truyền tin
  signalling protocol
  giao thức phát tín hiệu
  Signalling Protocol and Switching (SPS)
  các giao thức và chuyển mạch báo hiệu
  Signalling Protocol and system Technical Committee (ETSI) (SPS)
  Hội đồng kỹ thuật về hệ thống và giao thức báo hiệu (ETSI)
  Simple Computer Telephony Protocol (SCTP)
  giao thức điện thoại máy tính đơn giản
  Simple gateway management/Monitoring Protocol (SGMP)
  Giao thức quản lý /Giám sát cổng mạng đơn giản
  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
  giao thức chuyển thư đơn giản
  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
  giao thức gửi mail đơn giản
  Simple Management Protocol (SMP)
  giao thức quản lý đơn giản
  Simple Multicast Routing Protocol (SMRP)
  giao thức định tuyến phát đa phương đơn giản
  Simple Network Management Protocol (SNMP)
  giao thức quản lý mạng đơn giản
  Simple Network Management Protocol (SNMP)
  giao thức quản trị mạng đơn giản
  Simple Network Management Protocol version 2 (IETF) (SNMPV2)
  Giao thức quản lý mạng đơn giản , phiên bản 2 (LEFT)
  Simple Protocol for ATM Network Signalling (SPANS)
  Giao thức đơn giản cho báo hiệu mạng ATM
  Simple Resource Control Protocol (SRCP)
  giao thức điều khiển tài nguyên đơn giản
  Simple Server Redundancy Protocol (Cisco) (SSRP)
  Giao thức dư thừa server đơn giản [Cisco]- Tính năng dự phòng cho phép chịu được sự cố khi sử dụng giao thức và cơ chế LANE
  Simply gateway control protocol (SGCP)
  giao thức điều khiển cổng mạng đơn giản
  single channel protocol
  giao thức kênh đơn
  Single Mail transfer Protocol (SMTP)
  giao thức truyền thư đơn
  Single Protocol Transport Network (SPTN)
  mạng chuyển tải giao thức đơn
  single-link protocol
  giao thức đơn tuyến
  sliding window protocol
  giao thức cửa sổ trượt
  SLIP (SerialLine Internet Protocol)
  giao thức Internet đường dây nối tiếp
  SMDS interface protocol (SIP)
  Giao thức giao diện SMDS
  SMDS interface protocol (SIPP)
  Giao thức của giao diện SMDS
  SMTP (SimpleMail Transfer Protocol)
  Giao Thức Chuyển Thư Điện Tử Đơn Giản
  SMTP (Simplemail Transfer Protocol)
  giao thức chuyển thư tín đơn giản
  SNMp. (SimpleNetwork Management Protocol)
  giao thức quản lý mạng đơn giản
  Source Demand Routing Protocol (SDRP)
  giao thức định tuyến theo nhu cầu của nguồn
  Source Routing Protocol (SRP)
  giao thức định tuyến nguồn
  Spanning tree Protocol (IEEE) (STP)
  Giao thức cây bắc cầu (IEEE)
  standard protocol
  giao thức chuẩn
  Status Report-User Agent Protocol Data Unit (SR-UAPDU)
  Báo cáo trạng thái-Khối dữ liệu giao thức tác nhân người dùng
  Storage Management Services Protocol (SMSP)
  giao thức của các dịch vụ quản lý bộ nhớ
  SUB-Network Dependent Convergence Protocol (SNDCP)
  giao thức hội tụ phụ thuộc mạng con
  Subnetwork Access Protocol (SNACP)
  giao thức truy nhập mạng con
  SubNetwork Independent Convergence Protocol (SNICP)
  giao thức hội tụ không phụ thuộc mạng con
  SUN Network Access Protocol (SNAP)
  Giao thức truy nhập mạng SUN (Sun Microsystems Inc)
  Switch-to-Switch Protocol (SSP)
  giao thức từ tổng đài đến tổng đài
  synchronous protocol
  giao thức đồng bộ
  System Use Sharing Protocol (SUSP)
  giao thức chia sẻ sử dụng hệ thống
  Tag Distribution Protocol (Cisco) (TDP)
  Giao thức phân bố nhãn (Cisco)
  TCP (TransmissionControl Protocol)
  giao thức điều khiển truyền dữ liệu
  TCP/IP Inverse Multiplexing Protocol (TIM)
  Giao thức ghép kênh nghịch đảo TCP/IP
  technical and office protocol (TOP)
  giao thức kỹ thuật và văn phòng
  Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON)
  Cân đối giữa Viễn thông và giao thức Internet trên các mạng
  Telelocator Alphanumeric Protocol (TAP)
  giao thức chữ-số của bộ định vị từ xa
  Telelocator Data Protocol (TDP)
  giao thức dữ liệu của bộ định vị từ xa
  Telelocator Network Paging Protocol (TNPP)
  giao thức nhắn tin mạng của bộ định vị từ xa
  Telematic Access Protocol Data Unit (TAPDU)
  Khối dữ liệu giao thức truy nhập viễn tin (Telematic)
  Telematic Protocol Architecture (TPA)
  kiến trúc giao thức viễn tin
  Telnet File Transfer Protocol (TFTP)
  Giao thức chuyển tệp Telnet
  telnet protocol
  giao thức đăng nhập Internet
  telnet protocol
  giao thức telnet
  test management protocol
  giao thức quản lý kiểm thử
  test management protocol
  giao thức quản lý kiểm tra
  test management protocol
  giao thức quản lý test
  Test Management Protocol (ATM(TMP)
  giao thức quản lý đo thử
  TFTP (TrivialFile Transfer Protocol)
  giao thức truyền tập tin thường
  TID Address Resolution Protocol (X500) (TARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ TID (X5000)
  token passing protocol
  giao thức truyền thẻ xác thực
  Token Talk Link Access Protocol (Apple) (TLAP)
  Giao thức truy nhập kết nối trong mạng TokenTalk (Apple)
  TOPS Filing Protocol (TFP)
  Giao thức tạo tệp TOPS
  Transaction Internet Protocol (TIP)
  Giao thức giao dịch Internet
  Transfer Control Protocol
  giao thức TCP-IP
  transmission control protocol
  giao thức kiểm soát truyền
  transmission control protocol
  giao thức vận tải
  Transmission Control Protocol (TCP)
  giao thức điều khiển truyền dẫn
  Transmission Control Protocol (TCP)
  giao thức điều khiển truyền dữ liệu
  Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  Giao thức điều khiển truyền dẫn/giao thức Internet
  transmission protocol
  giao thức truyền
  transmission protocol
  giao thức truyền thông
  Transport Layer Sequenced Packet Protocol (TLSPP)
  giao thức gói tuần tự của lớp vận chuyển
  transport protocol
  giao thức kiểm soát truyền
  transport protocol
  giao thức vận tải
  Transport Protocol (ISO) (TP)
  Giao thức chuyển tải (ISO)
  Transport Protocol Data Unit (TPDU)
  khối số liệu giao thức truyền tải
  Transport Protocol Interface (TPI)
  giao diện của giao thức chuyển tải
  Trimble ASCII Interface Protocol (TAIP)
  Giao thức của giao diện ASCII Trimble
  Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
  giao thức truyền tập tin thường
  UDP (UserDatagtam Protocol)
  giao thức gói dữ liệu người dùng
  UniDirectional Link Protocol (UDLP)
  Giao thức tuyến một chiều-Giao thức được sử dụng bởi các ăng ten chỉ thu, rẻ tiền để thu số liệu qua vệ tinh
  Universal Computer Protocol (UCP)
  giao thức máy tính phổ thông
  Unix RSCS Emulation Protocol (protocol) (UREP)
  Giao thức mô phỏng RSCS của Unix
  Upper Layer Protocol (ULP)
  giao thức lớp trên
  User Agent Protocol Data Unit (UAPDU)
  khối dữ liệu giao thức của tác nhân người sử dụng
  User Datagram Protocol (UDP)
  Giao thức Datagram của khách hàng
  User Datagram Protocol (UDP)
  giao thức gói dữ liệu người dùng
  User Message Protocol Data Unit (UMPDU)
  Khối dữ liệu giao thức (PDU) tin báo người sử dụng
  User-to-network Interface-Open Settlement Protocol (UNI-OSP)
  UNI-Giao thức thanh toán mở
  Versatile Message Transfer Protocol (VMTP)
  giao thức truyền thông báo đa năng
  VINES Internet Protocol (VIP)
  Giao thức Internet VINES
  Virtual Terminal Protocol (ISO) (VTP)
  Giao thức kết cuối ảo (ISO)
  VMTP (VersatileMessage Transfer Protocol)
  giao thức truyền thông báo đa năng
  wais protocol
  giao thức wais
  WAP (WirelessApplication Protocol)
  giao thức ứng dụng không dây
  Wavelength Routing Protocol (WARP)
  giao thức định tuyến theo bước sóng
  Wireless Access Protocol (WAP)
  giao thức truy nhập vô tuyến
  Wireless Application Protocol (WAP)
  giao thức ứng dụng vô tuyến
  X Display Manager Control Protocol (XDMCP)
  Giao thức điều khiển bộ quản lý hiển thị X (giao thức sử dụng để truyền thông giữa các đầu cuối X và các trạm làm việc chạy UNIX)
  X.25 Packet Layer Protocol (X.25/PLP)
  Giao thức lớp gói X.25
  Zone Information Protocol (AppleTalk) (ZIP)
  Giao thức thông tin vùng (AppleTalk)
  quy ước

  Kinh tế

  biên bản hội nghị
  hiệp định thư
  dial protocol
  hiệp định thư sau cùng
  trade protocol
  hiệp định thư thương mại
  nghị định thư
  additional protocol
  nghị định thư phụ
  general protocol
  nghị định thư chung
  Protocol on Arbitration
  nghị định thư về Điều khoản trọng tài
  protocol on Arbitration (Geneva, 1923)
  Nghị định thư về điều khoản trọng tài (Giơnevơ, 1923)
  trade protocol
  nghị định thư thương mại
  nghi lễ
  nghi thức
  nghi thức ngoại giao
  thư nghị định

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Rule(s) or code(s) or standard(s) of behaviour or conduct,convention(s), custom(s), diplomacy, formality, formalities,form, etiquette, politesse, manners, practice, usage, authority:According to protocol, the lady stands at the right of thegentleman. Which protocol are you following, the British or theFrench? 2 treaty, pact, compact, covenant, agreement, concordat;memorandum, minute, note, draft, outline: The original protocolmust be checked before the ministers attach their signatures.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A official, esp. diplomatic, formality andetiquette observed on State occasions etc. b the rules,formalities, etc. of any procedure, group, etc.
  The originaldraft of a diplomatic document, esp. of the terms of a treatyagreed to in conference and signed by the parties.
  A formalstatement of a transaction.
  The official formulae at thebeginning and end of a charter, papal bull, etc.
  US a recordof experimental observations etc.
  V. (protocolled,protocolling) 1 intr. draw up a protocol or protocols.
  Tr.record in a protocol. [orig. Sc. prothocoll f. OF prothocolef. med.L protocollum f. Gk protokollon flyleaf (as PROTO-, kollaglue)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X