• (Khác biệt giữa các bản)
  (nghĩa mới)
  Dòng 304: Dòng 304:
  ::I [[have]] [[turned]] [[the]] [[question]] [[over]] [[more]] [[than]] [[one]]
  ::I [[have]] [[turned]] [[the]] [[question]] [[over]] [[more]] [[than]] [[one]]
  ::tôi đã lật đi lật lại vấn đề
  ::tôi đã lật đi lật lại vấn đề
  -
  ::[[to]] [[turn]] [[up]]
  +
  =====[[to]] [[turn]] [[up]]=====
  ::lật lên;xắn,vén(tay áo…)
  ::lật lên;xắn,vén(tay áo…)

  05:30, ngày 24 tháng 3 năm 2010

  /tə:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  sự quay; vòng quay

  a turn of the wheel một vòng bánh xe

  Vòng cuộn, vòng xoắn (dây thép...)
  Sự đổi hướng.sự rẽ; chỗ ngoặt, chỗ rẽ
  the turn of the tide
  lúc thuỷ triều thay đổi
  the turn of the road
  chỗ ngoặt của con đường
  to take a turn to the right
  rẽ về bên phải
  Chiều hướng, sự diễn biến
  things are taking a bad turn
  sự việc diễn biến xấu
  to take a turn for the better
  có chiều hướng tốt lên
  to take a turn for the worse
  có chiều hướng xấu đi
  to give another turn to the discussion
  đưa cuộc thảo luận sang một chiều hướng khác
  Sự thay đổi
  the milk is on the turn
  sữa bắt đầu trở, sữa bắt đầu chua
  Khuynh hướng, thiên hướng, năng khiếu
  to have a turn for music
  có năng khiếu về âm nhạc
  Tâm tính, tính khí
  to be of a caustic turn
  tính hay châm biếm chua cay
  Lần, lượt, phiên
  it is my turn to keep watch
  đến phiên tôi gác
  Thời gian hoạt động ngắn, châu
  to take a turn in the garden
  dạo chơi một vòng trong vườn
  I'll take a turn at the oars
  Tôi sẽ đi bơi thuyền một châu
  Dự kiến, í định, mục đích
  that will save my turn
  cái đó sẽ giúp ích cho ý định của tôi
  Hành vi, hành động, cách đối đãi
  to do someone a good turn
  giúp đỡ ai
  Tiết mục
  a short turn
  tiết mục ngắn ( trong chương trình ca nhạc )
  ( số nhiều ) sự thấy kinh (của đàn bà)
  (ngành in) chữ sắp ngược (để thêm tạm chữ chỗ thiếu)
  (thông tục) sự xúc động; cú, vỡ

  Ngoaị động từ

  Quay, xoay, vặn
  to turn a wheel
  quay bánh xe
  to turn the key
  vặn chìa khoá
  Lộn
  to turn a dress
  lộn một cái áo
  to turn a bag inside out
  lộn cái túi từ trong ra ngoài
  lật, trở, dở
  to turn a page
  dở trang sách
  Quay về, hướng về, ngoảnh về
  to turn one's head
  quay đầu, ngoảnh đầu
  he turned his eyes on me
  nó ngoảnh nhìn về phía tôi
  to turn one's mind to other things
  hướng ý nghĩ về những điều khác
  Quành, đi quanh, đi vòng, rẽ ngoặt
  to turn the flank of the enemy
  đi vòng để tránh thọc vào sườn địch
  Quá (một tuổi nào đó)
  he has turned fifty
  ông đã quá năm mươi tuổi
  Tránh; gạt
  to turn a difficulty
  tránh sự khó khăn
  to turn a blow
  gạt một cú đấm
  Dịch, đổi, biến, chuyển
  to turn English into Vietnamese
  dịch tiếng Anh sang tiếng Việt
  to turn a house into a hotel
  biến một căn nhà thành khách sạn
  Làm cho
  you will turn him mad
  anh sẽ làm cho hắn phát điên
  Làm chua (sữa...)
  hot weather will turn milk
  thời tiết nóng làm chua sữa
  Làm khó chịu, làm buồn nôn
  such food would turn my stomach
  thức ăn như thế này làm cho tôi buồn nôn
  Làm say sưa, làm hoa lên, làm điên cuồng
  overwork has turned his brain
  làm việc quá sức làm đầu óc anh ấy hoa lên
  success has turned his head
  thắng lợi làm cho anh ấy say sưa
  Tiện
  to turn a table-leg
  tiện một cái chân bàn
  sắp xếp, sắp đặt

  Nội động từ

  Quay, xoay, xoay tròn
  the wheel turns
  bánh xe quay
  to turn on one's heels
  quay gót
  Lật
  the boat turned upside down
  con thuyên bị lật
  Quay về, đi về, ngoặt, rẽ, đổi chiều, đổi hướng
  he turned towards me
  nó quay (ngoảnh)về phía tôi
  to turn to the left
  rẽ về phía tay trái
  the wind has turned
  gió đã đổi chiều
  Trở nên, trở thành, đổi thành, biến thành
  he has turned proletarian
  anh ấy đã trở thành người vô sản
  his face turns pale
  mặt anh ấy tái đi
  Trở, thành chua
  the milk has turned
  sữa chua ra
  Buồn nôn, buồn mửa, lợm giọng
  my stomach has turned at the sight of blood
  trông thấy máu tôi buồn nôn lên
  Quay cuồng, hoa lên(đầu óc)
  my head turns at the thought
  nghĩ đến điều đó đầu óc tôi quay cuồng
  his brain has turned with overwork
  đầu óc anh ta hoa lên vì làm việc quá sức
  Có thể thiện được
  this wood doesn't turn easily
  gỗ này không dễ tiện

  Cấu Trúc từ

  it gave me quite a turn!
  cái đó giáng cho tôi một cú điếng người!
  at every turn
  khắp nơi, mọi chỗ; mọi lúc, luôn luôn
  in turn
  turn and turn about
  lần lượt
  he has not done a turn of work for weeks
  hàng tuần nay nó chẳng mó đến việc gì
  the cake is done to a turn
  bánh vừa chín tới
  in the turn of a hand
  chỉ nhoáng một cái, chóng như trở bàn tay
  to have a fine turn of speed
  có thể chạy rất nhanh
  one good turn deserves another
  (tục ngữ) ở hiền gặp lành, làm ơn được trả ơn
  out of turn
  lộn xộn, không theo trật tự lần lượt
  to talk out of one's turn
  nói nhiều, nói thừa, nói lung tung
  to take turns about
  theo thứ tự lần lụơt
  to turn about
  quay vòng, xoay vòng
  Xoay sang hứơng khác; làm cho xoay sang hứơng khác
  about turn!
  (quân sự) đằng sau quay!
  to turn against
  chống lại, trở nên thù địch với, làm cho chống lại
  to turn away
  đuổi ra, thải (người làm)
  Bỏ đi
  Ngoảnh (mặt) đi, quay đi, đưa(mắt)ra chỗ khác
  to turn back
  làm cho quay lại lui trở lại, quay trở lại(người)
  Lật(cổ áo…)
  to turn down
  gấp (trang sách); gập xuống; bẻ (cổ áo); lui (bấc dèn); lâp úp (chụp đèn...)
  (thông tục) gạt bỏ, bác bỏ (lời đề nghị...)
  Đánh hỏng (một thí sinh)
  to turn in
  gấp vào (mép bìa...); gập lại, thu lại
  Xoay vào
  his toes turn in
  ngón chân nó xoay vào
  Trả lại, nộp lại
  (thông tục) đi ngủ
  to turn into
  trở thành, đổi thành
  he has turned into a miser
  nó trở thành một thằng bủn xỉn


  to turn off
  khoá, tắt, căt (đèn, radiô, điện, nước...)
  Đuổi ra, thải (người làm)
  (từ lóng) cho cưới
  (từ lóng) treo cổ (người có tội.)
  Ngoặt , rẽ, đi hướng khác
  to turn on
  bật, vặn, mở,( đèn , radio, điện, nước…)
  Tuỳ thuộc vào
  everything turns on today's weather
  mọi việc đền còn tuỳ thuộc vào thời tiết hôm nay
  Chống lại, trở thành thù địch với::
  to turn out
  đuổi ra, thải,( người làm)
  Sản xuất(hàng hoá)
  Dốc ra(túi)
  Đưa ra đồng(trâu, bò)
  Gọi ra
  Xoay ra
  his toes turn out
  ngón chân nó xoay ra ngoài
  (quân sự) tập hợp (để nhận công tác)
  (thể dục,thể thao) choi cho
  he turns out for Racing
  nó chơi cho đội Ra-xinh
  (thông tục) ngủ dậy, trở dậy
  Đình công
  Hoá ra, thành ra
  it turned out to be true
  câu chuyện thế mà hoá ra thật
  he turned out to be a liar
  hoá ra nó là một thằng nói dối
  to turn over
  lật, dở
  Giao, chuyển giao
  he has turned the business over to his friend
  anh ấy giao công việc kinh doanh cho người bạn

  Doanh thu, mua ra bán vào

  they turned over 1,000,000d last week
  tuần trước họ mua ra bán vào đến một triệu đồng
  Đắn đo, cân nhắc, lật đi lật lại(một vấn đề)
  I have turned the question over more than one
  tôi đã lật đi lật lại vấn đề
  to turn up
  lật lên;xắn,vén(tay áo…)
  Xới (đât..)
  (thông tục)làm lộn mửa,làm buồn nôn
  the smell nearly turned me up
  cái mùi ấy làm tôi suýt lộn mửa
  Lật lật ngược, hếch lên
  his nose turned up
  mũi nó hếch lên
  Xảy ra, đến, xuất hiện
  at what time did he turn up?
  nó đến lúc nào
  he was always expecting something to turn up
  hắn ta luôn luôn mong đợi có việc gì xảy ra
  he turns up like a bad penny
  (nghĩa bóng) hắn ta cứ vác cái bộ mặt đến buồn
  to turn upon
  (như) to turn on
  to turn the edge of a knife
  làm cùn lữơi dao
  to turn the edge of a remark
  làm cho lời phê bình đỡ gay gắt; nhẹ lời đi
  to turn the scale (balance)
  làm lệch cán cân
  (nghia bóng) quyết định cách giải quyết vấn đề
  to turn a bullet
  chống lại được đạn, đạn bắn không trúng
  to turn up one's nose at
  Xem nose
  to turn up one's toes
  Xem toe

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự vòng
  vòng quy

  Giao thông & vận tải

  chỗ đường rẽ
  quay vòng (tàu)
  tiện (máy tiện)

  Toán & tin

  điểm rẽ

  Giải thích VN: Điểm rẽ biểu diễn sự chuyển tiếp từ liên kết mạng này sang liên kết mạng khác tại một nút mạng. Điểm rẽ biểu diễn mối quan hệ giữa các liên kết mạng, chứ không phải là sự trừu tượng một thực thể vật lý ngoài thực tế. Các đặc tính của một điểm rẽ được lưu trong bảng "điểm rẽ".

  turn impedance
  trở kháng điểm rẽ
  trở thành

  Xây dựng

  chỗ quay
  đường ngoặt
  full turn road loop
  đoạn đường ngoặt vòng tròn
  sự quành (ôtô , tàu, xe)

  Điện

  vòng (dây)
  number of turn
  số vòng (dây)

  Kỹ thuật chung

  ca (làm việc)
  chỗ rẽ
  chỗ ngoặt
  dangerous turn
  chỗ ngoặt nguy hiểm
  entrance turn
  chỗ ngoặt vào
  one-way traffic turn
  chỗ ngoặt một làn xe
  right turn
  chỗ ngoặt sang phải
  sharp turn
  chỗ ngoặt đột ngột
  sharp turn
  chỗ ngoặt gấp
  tight turn
  chỗ ngoặt gấp
  chuyển hướng
  quarter-turn stair
  cầu thang chuyển hướng
  turn step
  bậc cầu thang chuyển hướng
  cuộn (dây)
  đường rẽ
  mở
  ống ruột gà
  phiên
  turn interval
  phiên tưới
  quay
  left hand turn
  sự quay trái
  one-turn stair
  cầu thang quay một lần
  quarter-turn stair
  cầu thang quay 900
  rough turn
  sự quay sơ bộ
  single turn ring
  vòng quay đơn
  smooth turn
  sự quay trơn
  staircase of quarter-turn type 90o
  cầu thang quay góc 90 độ
  tough turn
  sự quay thô
  turn about
  lật (quay 1800)
  turn around
  quay trở lại
  turn back
  quay ngược trở lại
  turn mold blowing
  sự thổi khuôn quay
  turn mould blowing
  sự thổi khuôn quay
  turn round speed
  tốc độ vòng quay
  turn table press
  máy nén kiểu bàn quay
  turn to
  quay về
  turn-and-flap device
  cơ cấu quay-lật
  turn-around
  sự quay tròn
  turn-around
  sự quay vòng
  turn-in rate
  độ quay
  turn-out road loop
  bản lề quay
  turn-over
  sự quay vòng (toa xe)
  turn-over-type molding machine
  máy làm khuôn có đế quay
  u turn
  quay 180 độ
  u turn
  quay 1800
  u turn
  sự quay ngược
  sự quay
  left hand turn
  sự quay trái
  rough turn
  sự quay sơ bộ
  smooth turn
  sự quay trơn
  tough turn
  sự quay thô
  turn-around
  sự quay tròn
  turn-around
  sự quay vòng
  turn-over
  sự quay vòng (toa xe)
  u turn
  sự quay ngược
  sự quay vòng
  turn-over
  sự quay vòng (toa xe)
  sự xoay vòng
  vặn
  vòng

  Giải thích VN: Một mạch dây đầy đủ.

  amount of turn
  độ cong đường vòng
  amp-turn
  ampe vòng
  ampere turn
  ampe vòng
  ampere-turn
  ampe-vòng
  climb turn
  sự lượn vòng lên cao
  emergency turn
  sự lượn vòng khẩn cấp
  flat turn
  sự lượn vòng rộng
  full turn road loop
  đoạn đường ngoặt vòng tròn
  Maxwell-turn
  Macxoen-vòng
  multiple turn ring
  vòng xoắn nhiều lớp
  number of turn
  số vòng (dây)
  one-turn lock
  ổ khóa vặn một vòng
  rate of turn
  tốc độ bay vòng
  round turn and two haft-hitches
  một vòng tròn và hai nửa nút (nút dây)
  shorted turn
  vòng ngắn mạch
  single turn ring
  vòng quay đơn
  steep turn
  sự lượn vòng dốc
  turn interval
  vòng tưới
  turn round speed
  tốc độ vòng quay
  turn-around
  sự quay vòng
  turn-out
  đường vòng
  turn-over
  sự quay vòng (toa xe)
  turn-to-turn test
  thử nghiệm giữa vòng dây
  vòng dây (điện)
  vòng quay
  single turn ring
  vòng quay đơn
  turn round speed
  tốc độ vòng quay
  vòng ren

  Kinh tế

  chênh lệch giá giao dịch (chứng khoán, ngoại hối)
  sự chu chuyển
  sự chuyển hóa tiền lãi, tiền hoa hồng
  sự chuyển hướng (của thị trường)
  sự đổi hướng
  vòng quay

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Rotate, revolve, spin, roll, reel, circle, gyrate, whirl,wheel, go (a)round or about, pivot, swivel: The earth turns onits axis. Turn the crank to raise the bucket.
  Move, shift,wheel, veer, swing, face: As she turned I noticed a horriblescar.
  Reverse, turn (a)round, alter, change, adapt,reorganize, remodel, modify, refashion, reshape, reform,transform, make over, convert, bring over: He has been tryingto turn the business into a profit-making enterprise. He hasturned defeat into advance. She managed to turn one of the mostloyal membrs of the government. 4 go or pass or move (a)round,veer, drive, walk: Turn left at the corner.
  Go bad, becomerancid, spoil, curdle, addle, sour, decay, moulder, rot,putrefy, Colloq go off: All the milk in the fridge had turnedbecause of the power cut.
  Apply, put, use, employ: Is thereany way we can turn this situation to our advantage?
  Sometimes, turn aside or away. block, avert, thwart, prevent,balk or baulk, parry, deflect, fend off, check: He deftlyturned aside the thrust of the dagger.
  Form, make up,fashion, formulate, construct, cast, create, coin, concoct,express: Donald certainly knows how to turn a felicitousphrase.
  Direct, aim, point: He turned the gun on himself andpulled the trigger.
  Twist, sprain, wrench: I have turned myankle and cannot walk.
  Twist, wind, snake, curve, bend, arc,coil, loop, meander, zigzag: The road turned this way and that,following the river bank.
  Turn against. defy, mutiny, rebel,revolt, rise (up) against: The captain had not expected thefirst mate to turn against him, too. 13 turn back. a reverse,repulse, repel, rebuff, drive back, beat back: At last weturned back the enemy's advance. b go back, retrace (one's)steps, return: We must turn back before it is too late.
  Turn down. a refuse, reject, rebuff, decline, deny: My requestfor help was turned down. b decrease or diminish or lessen orlower or soften the sound of: Turn down the radio, I'm on thephone.
  Turn in. a go to bed or sleep, retire, withdraw,call it a day, Slang hit the sack or the hay: I usually turn inby eleven o'clock. b hand in or over, turn over, deliver, givein, submit, offer, proffer, tender, give back, return,surrender, yield: Please turn in your visitors' badges beforeyou leave. c turn over, deliver (up), inform on, betray, Colloqsqueal on, rat on, finger, tell on: For enough money, he'd turnin his own mother.
  Turn into. a turn to, become, changeinto or to, metamorphose into or to: Right before her, theprince turned into a frog again. b go or come into, drive into,pull into, walk into: They lost sight of the suspect when heturned into a side-street.
  Turn off. a stop, switch off,deactivate, discontinue; extinguish: First turn off the water,then the light. b disillusion, depress, cool (off), disenchant,disaffect, alienate, repel, repulse, bore, offend, put off,displease, sicken, nauseate, disgust: People who don't brushtheir teeth turn me off. c deviate, diverge: When you come tothe fork, turn off to the right.
  Turn on. a start (up),switch on, energize, activate, set in motion, cause to functionor operate: Turn on the light. b depend on or upon, becontingent on, hinge on or upon, be subject to: The success ofthe venture turns on our ability to capitalize it. c excite,thrill, arouse, stimulate, titillate, work up, impassion: Hewas really turned on by the girl in the bar.
  Turn on orupon. a concern, revolve about, relate to: The discussionturned on his ability to write music. b be hostile to, attack,assail, set upon, Colloq tear into: Oliver is so unpopular thathis own dog turned on him and bit him. 20 turn out. a make,form, shape, construct, build, fabricate, put together,assemble, manufacture, produce, put out, bring out: The plantturns out a thousand cars a week. b develop, evolve, eventuate,happen, result, prove, occur, end up, arise: As it turned out,he lost anyway. It turns out that he knows my sister. c eject,evict, throw out, expel, oust, dismiss, terminate, cashier,Colloq fire, sack, kick out, axe, Brit turf out: When theyfound I wasn't a member, they turned me out. d dress, fit out,equip, rig out, accoutre or US also accouter: She was wellturned out in a beautiful ball gown. e come, arrive, appear,attend, assemble, meet, Colloq show (up), surface:
  ,000turned out for the rock concert.
  Turn over. a consider,muse or ruminate over or about, revolve, ponder (over): Ineeded a while to turn over the job offer in my mind. breverse, invert, turn upside down: Turn over the clock and readthe inscription on the bottom. c overturn, upset, knock over:In my haste, I turned over the punch bowl. d sell, merchandise:A shop in that location ought to turn over a million a year. erotate, revolve, spin, kick over: The engine turns over, but itwon't start.
  Turn tail. run away, flee, bolt, scoot, show aclean pair of heels, cut and run, take to (one's) heels, beat ahasty retreat, Colloq take off, beat it, scram, skedaddle: Heturned tail when I shouted for help.
  Turn to. a appeal to,apply to, resort to: She turned to me for help. b advert to,refer to, pick or take up, have recourse to: Please turn toyour exercise books now. c get to work, pitch in, buckle orknuckle down: The neighbours turned to in helping clean up themess after the storm. d turn into, change to, convert into,become: Lot's wife was turned to salt.
  Turn turtle.capsize, overturn, keel over, upset, up-end, Colloq go bottomsup: The overloaded barge turned turtle and sank in the river.25 turn up. a surface, appear, arrive, Colloq show (up), showone's face: Guess who turned up at our wedding? b come up,arise, Colloq crop up, pop up: Something will turn up soon foryou. c uncover, discover, find, unearth, come across, hit upon,dig up, expose, disclose, reveal, bring to light: We turned upa formerly unknown fact about the shipwreck. d increase orraise or amplify or intensify the sound of: Turn up the TV - Ican't hear what they're saying.
  N.
  Revolution, rotation, cycle, spin, whirl, circuit,round, roll, twirl; pirouette: He gave the top another turn,just to make sure it was on securely.
  Curve, bend, turning,corner, sinuosity, dog-leg, hairpin bend or curve, irregularity,meander, twist, zigzag, Colloq toing and froing: There are manydangerous turns on that road.
  Loop, coil, spiral, twist:Take two turns of this rope round your waist, then knot it.
  Deviation, turning, detour, shift, change of direction orcourse: A turn to the right is not permitted at this corner.30 opportunity, chance, say, round, spell, time, watch, shift,stint, tour (of duty), move, trick, Colloq whack, crack, shot,go: You have had your turn, now let someone else go.
  Drive,spin, ride; airing, constitutional, ramble, saunter, stroll,walk, promenade, amble: Let's take a short turn round the park.32 trend, direction, drift: The conversation took a new turn.33 change, alteration, switch: The doctor says that Valerie hastaken a turn for the better.
  Usually, bad turn. disservice,harm, injury, wrong: If you do someone a bad turn, what can youexpect?
  Usually, good turn. favour, (good) deed, act (ofkindness), courtesy, boon, mercy: One good turn deservesanother.
  Shock, fright, surprise, start, scare: You reallygave me a turn, jumping out like that!
  Form, style, manner,mode: Each turn of phrase in her writing seems original andrefreshing.
  Disposition, inclination, bent, bias, leaning,tendency: Alistair is of a rather dour turn of mind tonight.39 at every turn. everywhere, constantly, always, all the time:In Scotland, we met with kindness and hospitality at every turn.40 by turns. alternately, reciprocally, in rotation,successively, in succession: The book is fascinating andfrustrating by turns.
  In turn. sequentially, one after theother, in succession, successively, in (proper) order: Eachpatient will be treated in turn.
  Out of turn. a out ofsequence, out of order: I don't want you answering questionsout of proper turn, Jonathan. b imprudently, indiscreetly,improperly, disobediently, inappropriately: I apologize if I amspeaking out of turn on this issue.
  Take turns. alternate,vary, rotate, exchange: Let's take turns looking through thetelescope.

  Oxford

  V. & n.
  V.
  Tr. & intr. move around a point or axis so thatthe point or axis remains in a central position; give a rotarymotion to or receive a rotary motion (turned the wheel; thewheel turns; the key turns in the lock).
  Tr. & intr. changein position so that a different side, end, or part becomesoutermost or uppermost etc.; invert or reverse or cause to beinverted or reversed (turned inside out; turned it upside down).3 a tr. give a new direction to (turn your face this way). bintr. take a new direction (turn left here; my thoughts haveoften turned to you).
  Tr. aim in a certain way (turned thehose on them).
  Intr. & tr. (foll. by into) change in nature,form, or condition to (turned into a dragon; then turned himinto a frog; turned the book into a play).
  Intr. (foll. byto) a apply oneself to; set about (turned to doing the ironing).b have recourse to; begin to indulge in habitually (turned todrink; turned to me for help). c go on to consider next (let usnow turn to your report).
  Intr. & tr. become or cause tobecome (turned hostile; has turned informer; your comment turnedthem angry).
  A tr. & intr. (foll. by against) make or becomehostile to (has turned them against us). b intr. (foll. by on,upon) become hostile to; attack (suddenly turned on them).
  Intr. (of hair or leaves) change colour.
  Intr. (of milk)become sour.
  Intr. (of the stomach) be nauseated.
  Intr.(of the head) become giddy.
  Tr. cause (milk) to become sour,(the stomach) to be nauseated, or (the head) to become giddy.14 tr. translate (turn it into French).
  Tr. move to theother side of; go round (turned the corner).
  Tr. pass theage or time of (he has turned 40; it has now turned 4 o'clock).17 intr. (foll. by on) depend on; be determined by (it all turnson the weather tomorrow).
  Tr. send or put into a specifiedplace or condition; cause to go (was turned loose; turned thewater out into a basin).
  Tr. perform (a somersault etc.)with rotary motion.
  Tr. remake (a garment or, esp., a sheet)putting the worn outer side on the inside.
  Tr. make (aprofit).
  Tr. divert (a bullet).
  Tr. blunt (the edge of aknife, slot of a screw-head, etc.).
  Tr. shape (an object) ona lathe.
  Tr. give an (esp. elegant) form to (turn acompliment).
  Intr. Golf begin the second half of a round.27 tr. (esp. as turned adj.) Printing invert (type) to make itappear upside down (a turned comma).
  Tr. pass round (theflank etc. of an army) so as to attack it from the side or rear.29 intr. (of the tide) change from flood to ebb or vice versa.
  N.
  The act or process or an instance of turning; rotarymotion (a single turn of the handle).
  A a changed or a changeof direction or tendency (took a sudden turn to the left). b adeflection or deflected part (full of twists and turns).
  Apoint at which a turning or change occurs.
  A turning of aroad.
  A change of the tide from ebb to flow or from flow toebb.
  A change in the course of events.
  A tendency ordisposition (is of a mechanical turn of mind).
  An opportunityor obligation etc. that comes successively to each of severalpersons etc. (your turn will come; my turn to read).
  A shortwalk or ride (shall take a turn in the garden).
  A shortperformance on stage or in a circus etc.
  Service of aspecified kind (did me a good turn).
  Purpose (served myturn).
  Colloq. a momentary nervous shock or ill feeling(gave me quite a turn).
  Mus. an ornament consisting of theprincipal note with those above and below it.
  One round in acoil of rope etc.
  Printing a inverted type as a temporarysubstitute for a missing letter. b a letter turned wrong sideup.
  A Brit. the difference between the buying and sellingprice of stocks etc. b a profit made from this.
  (of milk) becoming sour.
  At the turning-point.out of turn 1 at a time when it is not one's turn.
  Inappropriately; inadvisedly or tactlessly (did I speak out ofturn?). take turns (or take it in turns) act or workalternately or in succession. to a turn (esp. cooked) toexactly the right degree etc. turn about move so as to face ina new direction. turn-about n.
  An act of turning about.
  An abrupt change of policy etc. turn and turn aboutalternately. turn around esp. US = turn round. turn away 1turn to face in another direction.
  Refuse to accept; reject.3 send away. turn back 1 begin or cause to retrace one's steps.2 fold back. turn one's back on see BACK. turn-bench awatchmaker's portable lathe. turn-buckle a device for tightlyconnecting parts of a metal rod or wire. turn-cap a revolvingchimney-top. turn the corner 1 pass round it into anotherstreet.
  Pass the critical point in an illness, difficulty,etc. turn a deaf ear see DEAF. turn down 1 reject (a proposal,application, etc.).
  Reduce the volume or strength of (sound,heat, etc.) by turning a knob etc.
  Fold down.
  Placedownwards. turn-down (of a collar) turned down. turn one'shand to see HAND. turn a person's head see HEAD. turn anhonest penny see HONEST. turn in 1 hand in or return.
  Achieve or register (a performance, score, etc.).
  Colloq. goto bed in the evening.
  Fold inwards.
  Incline inwards (histoes turn in).
  Colloq. abandon (a plan etc.). turn in one'sgrave see GRAVE(1). turn off 1 a stop the flow or operation of(water, electricity, etc.) by means of a tap, switch, etc. boperate (a tap, switch, etc.) to achieve this.
  A enter aside-road. b (of a side-road) lead off from another road.
  Colloq. repel; cause to lose interest (turned me right off withtheir complaining).
  Dismiss from employment. turn-off n.
  A turning off a main road.
  Colloq. something that repels orcauses a loss of interest. turn of speed the ability to go fastwhen necessary. turn on 1 a start the flow or operation of(water, electricity, etc.) by means of a tap, switch, etc. boperate (a tap, switch, etc.) to achieve this.
  Colloq.excite; stimulate the interest of, esp. sexually.
  Tr. & intr.colloq. intoxicate or become intoxicated with drugs. turn-on n.colloq. a person or thing that causes (esp. sexual) arousal.turn on one's heel see HEEL(1). turn out 1 expel.
  Extinguish(an electric light etc.).
  Dress or equip (well turned out).4 produce (manufactured goods etc.).
  Empty or clean out (aroom etc.).
  Empty (a pocket) to see the contents.
  Colloq.a get out of bed. b go out of doors.
  Colloq. assemble;attend a meeting etc.
  (often foll. by to + infin. or that +clause) prove to be the case; result (turned out to be true; weshall see how things turn out).
  Mil. call (a guard) from theguardroom. turn over 1 reverse or cause to reverse verticalposition; bring the under or reverse side into view (turn overthe page).
  Upset; fall or cause to fall over.
  A cause (anengine) to run. b (of an engine) start running.
  Considerthoroughly.
  (foll. by to) transfer the care or conduct of (aperson or thing) to (a person) (shall turn it all over to mydeputy; turned him over to the authorities).
  Do business tothe amount of (turns over œ5000 a week). turn over a new leafimprove one's conduct or performance. turn round 1 turn so asto face in a new direction.
  A Commerce unload and reload (aship, vehicle, etc.). b receive, process, and send out again;cause to progress through a system.
  Adopt new opinions orpolicy. turn-round n.
  A the process of loading andunloading. b the process of receiving, processing, and sendingout again; progress through a system.
  The reversal of anopinion or tendency. turn the scales see SCALE(2). turn thetables see TABLE. turn tail turn one's back; run away. turnthe tide reverse the trend of events. turn to set about one'swork (came home and immediately turned to). turn to account seeACCOUNT. turn turtle see TURTLE. turn up 1 increase the volumeor strength of (sound, heat, etc.) by turning a knob etc.
  Place upwards.
  Discover or reveal.
  Be found, esp. bychance (it turned up on a rubbish dump).
  Happen or presentitself; (of a person) put in an appearance (a few people turnedup late).
  Colloq. cause to vomit (the sight turned me up).
  Shorten (a garment) by increasing the size of the hem. turn-upn.
  Brit. the lower turned up end of a trouser leg.
  Colloq.an unexpected (esp. welcome) happening; a surprise. [OE tyrnan,turnian f. L tornare f. tornus lathe f. Gk tornos lathe,circular movement: prob. reinforced in ME f. OF turner, torner]

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  arc , bend , circle , circulate , circumduct , come around , corner , cut , eddy , go around , go round , ground , gyrate , gyre , hang a left , hang a right , incline , loop , make a left , make a right , move in a circle , negotiate , orbit , oscillate , pass , pass around , pirouette , pivot , roll , rotate , round , spin , sway , swing , swivel , take a bend , twirl , twist , vibrate , weave , wheel , whirl , wind , yaw , about-face , aim , alter , alternate , backslide , call off , capsize , change , change position , convert , curve , depart , detour , detract , deviate , digress , direct , diverge , double back , face about , go back , inverse , invert , move , rechannel , recoil , redirect , regress , relapse , retrace , return , revert , sheer , shift , shunt , shy away , sidetrack , subvert , swerve , swirl , switch , tack , transform , upset , vary , veer , volte-face , whip , zigzag , become , change into , come , divert , fashion , form , get , go , grow into , metamorphose , modify , mold , mutate , pass into , put , refashion , remake , remodel , render , run , shape , transfigure , translate , transmute , transpose , wax , acidify , become rancid , break down , crumble , curdle , decay , decompose , disintegrate , dull , ferment , go bad , molder , putrefy , rot , sour , spoil , taint , address , appeal , apply , approach , be predisposed to , devote , employ , favor , give , have recourse , lend , look , prefer , recur , repair , tend , throw , turn one’s energies to , turn one’s hand to , undertake , utilize , derange , discompose , disgust , disorder , make one sick , nauseate , revolt , unbalance , undo , unhinge * , unsettle , apostatize , bring round , change sides , desert , go over , influence , persuade , prejudice , prevail upon , rat * , renege , renounce , repudiate , retract , talk into , tergiversate , tergiverse , bruise , crick , dislocate , hurt , sprain , strain , wrench , circumvolve , revolve , plow , turn over , blunt , agonize , squirm , toss

  Từ trái nghĩa

  verb
  make well

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X