• (đổi hướng từ Transferred)
  /træns'fɜ:(r)/ or /'trænsfə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyền
  heat transfer
  sự truyền nhiệt
  Sự nhượng, sự nhường lại, sự chuyển cho
  (nghệ thuật) bản đồ lại
  Sự thuyên chuyển (nhân viên...)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) vé chuyển
  Sự chuyển khoản (tài vụ)
  Vé chuyển xe tàu (để tiếp tục đi trên tuyến đường khác)
  Binh sĩ thuyên chuyển (từ đơn vị này sang đơn vị khác)

  Động từ

  Dời, chuyển, dọn (từ chỗ này sang chỗ khác)
  Chuyển, nhượng, nhường lại, chuyển giao quyền sở hữu (tài sản..)
  to transfer land
  nhượng đất
  ( + from..) ( to..) chuyển, chuyển sang (một nhóm, công việc, nghề.. khác)
  he transfered from the warehouse to the accounts office
  nó đã chuyển từ nhà kho lên phòng kế toán
  to transfer a student from English department to Chinese department
  chuyển một học sinh từ khoa Anh sang khoa Trung
  ( + from..) ( to..) chuyển sang lối đi khác, chuyển sang phương tiện giao thông khác.. trong một chuyến đi
  Đồ lại, in lại

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự di chuyển, sự dịch chuyển, vé chuyển xe tàu (để đi tiếp tuyến đường khác), nơi chuyển tàu, chuyển từ loại xe cộ này sang loại xe cộ khác, sự truyền

  Cơ - Điện tử

  Sự dịch chuyển, sự di chuyển, sự truyền, sựchuyển khoản, (v) chuyển, dời, truyền

  Ô tô

  Bộ truyền số
  chuyển đổi

  Giải thích VN: Là cơ cấu trên xe 4 bánh chủ động có chức năng truyền công suất từ hộp số tới tất cả các bánh xe.

  Điện

  sự chuyển khoản

  Kỹ thuật chung

  chuyển
  Acknowledged Information Transfer Service (ITU-T) (AITS)
  Dịch vụ chuyển tải thông tin có báo nhận (ITU-R)
  Anonymous File Transfer Protocol (AFIP)
  giao thức chuyển tệp nặc danh
  Application File Transfer (AFT)
  chuyển tệp ứng dụng
  asynchronous data transfer
  chuyển dữ liệu dị bộ
  asynchronous data transfer
  chuyển dữ liệu không đồng bộ
  asynchronous transfer mode
  cách chuyển không đồng bộ
  asynchronous transfer mode (ABM)
  sự chuyển không đồng bộ
  ATM] (asynchronoustransfer mode)
  chế độ chuyển không đồng bộ
  ATM Transfer Capability (ATC)
  Khả năng chuyển tải ATM
  atmospheric transfer function
  chức năng chuyển giao khí quyển
  Batch Simple Message Transfer (BRMTP)
  chuyển bàn tin đơn nhất theo lô
  bearing and solar power transfer assembly
  khối mang đỡ và chuyển giao năng lượng
  Binary File Transfer (BFT)
  chuyển tệp nhị phân
  binary image transfer
  chuyển ảnh nhị phân
  binary-file transfer
  chuyển tệp nhị phân
  bit block transfer
  sự chuyển khôi bit
  bit transfer rate
  tốc độ chuyển bit
  Bit Transfer Rate (BTR)
  tốc độ chuyển giao bit
  BIT-boundary Block Transfer (BITBLT)
  Chuyển khối BIT-boundary
  bit-parallel transfer
  sự chuyển bit song song
  bit-serial transfer
  sự chuyển bit nối tiếp
  bit-serial transfer
  sự chuyển bit tuần tự
  blank transfer
  sự chuyển bán thành phẩm
  Block Data Transfer (BDT)
  chuyển dữ liệu khối
  block transfer
  chuyển khối
  block transfer
  sự chuyển khối
  block transfer computations
  tính toán chuyển khối
  BLT (bitblock transfer)
  sự chuyển khối bit
  Boost And Orbit Transfer (B/OT)
  Tăng tốc và chuyển quỹ đạo (Vệ tinh thông tin)
  bubble transfer
  dịch chuyển bọt từ
  budgetary transfer
  sự chuyển ngân hàng
  cable transfer
  điện chuyển tiền
  call transfer
  sự chuyển cuộc gọi
  Call Transfer (CT)
  chuyển cuộc gọi
  capital transfer
  chuyển vốn
  carbon mass transfer
  sự chuyển khối cacbon
  carrier transfer filter
  bộ lọc chuyển sóng mang
  Cell Transfer Delay (CTD)
  trễ chuyển tải ô
  ceramic transfer
  sự in chuyển gốm
  character transfer rate
  tốc độ chuyển ký tự
  charge transfer
  chuyển điện tích
  charge transfer
  sự chuyển điện tích
  charge transfer
  sự chuyển giao điện tích
  charge transfer band
  dải chuyền điện tích
  charge transfer device (CTD)
  dụng cụ chuyển điện tích
  Charge Transfer Device (CTD)
  thiết bị chuyển cước
  charge-transfer device (CTD)
  thiết bị dịch chuyển điện tích
  chemical transfer process
  quá trình chuyển hóa học
  collect transfer
  dịch chuyển thu nhập
  collect transfer
  dịch chuyển thu thập
  condition transfer
  dịch chuyển có điều kiện
  conditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển có điều kiện
  conditional transfer
  dịch chuyển có điều kiện
  conditional transfer instruction
  lệnh chuyển có điều kiện
  conditional transfer instruction
  lệnh chuyển tiếp phụ thuộc
  continuity transfer
  chuyển liên tục
  control transfer
  sự chuyển điều khiển
  control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển
  control transfer statement
  lệnh chuyển điều khiển
  credit transfer
  chuyển tín dụng
  Cross Office Transfer Time (CCTT)
  thời gian chuyển tải qua tổng đài
  CTD (chargetransfer device)
  dụng cụ chuyển điện tích
  CTD (chargetransfer device)
  thiết bị dịch chuyển điện tích
  cyclic transfer
  sự chuyển tuần hoàn
  cyclic transfer
  sự chuyển vòng
  Data Source Transfer Protocol (DSTP)
  giao thức chuyển tải nguồn dữ liệu
  data transfer
  sự chuyển dữ liệu
  Data Transfer Part (DTP)
  phần chuyển giao dữ liệu
  Data Transfer Rate (DTR)
  tốc độ chuyển dữ liệu
  data transfer speed
  tốc độ chuyển dữ liệu
  data transfer state
  trạng thái chuyển dữ liệu
  Data Transfer, Data Transmit (DT)
  chuyển dữ liệu, phát dữ liệu
  date of completion of satisfactory transfer
  ngày hoàn tất việc chuyển giao thành công
  demand transfer mode
  chế độ chuyển nhu cầu
  Direct Transfer Application Part (DTAP)
  phần ứng dụng của chuyển tải trực tiếp
  Document Architecture Transfer and Manipulation Class (DATAM)
  cấp chuyển giao và xử lý cấu trúc văn bản
  Document Bulk Transfer and Manipulation Class
  cấp chuyển giao và xử lý khối lớn văn bản
  Document Bulk Transfer Class
  cấp chuyển giao khối lớn văn bản
  Document Transfer And Manipulation (DTAM)
  chuyển giao và xử lý tư liệu
  Dynamic Synchronous Transfer Mode (DSTM)
  phương thức chuyển tải đồng bộ động
  effective data transfer rate
  tốc độ chuyển dữ liệu hiệu dụng
  EFT (electronicfunds transfer)
  sự chuyển tiền điện tử
  EFTPOS (electronicfunds transfer at point of sale)
  sự chuyển tiền điện tử tại điểm bán
  EFTS (electronicfunds transfer system)
  hệ thống chuyển tiền điện tử
  electron transfer
  chuyển electron
  electron transfer diode
  đi-ốt chuyển electron
  Electronic Benefits Transfer (EBT)
  chuyển trợ cấp bằng điện tử
  electronic fund transfer (EFT)
  chuyển tiền điện tử (EFT)
  electronic fund transfer at point of sale
  chuyển tiền điện tử ở điểm bán hàng
  electronic funds transfer (EFT)
  sự chuyển tiền bằng điện tử
  Electronic Funds Transfer (EFT)
  chuyển tiền điện tử
  electronic funds transfer (EFT)
  sự chuyển tiền điện tử
  electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS)
  sự chuyển tiền điện tử ở điểm bán hàng
  Electronic Funds Transfer System (EFTS)
  hệ thống chuyển tiền điện tử
  electronic text transfer
  sự chuyển văn bản điện tử
  Emergency-Load-Transfer Signal (ELT)
  tín hiệu chuyển tải khẩn cấp
  energy transfer
  chuyển năng lượng
  energy transfer
  sự di chuyển năng lượng
  energy transfer coefficient
  hệ số chuyển năng lượng
  equation of radiative transfer
  phương trình chuyển bức xạ
  ETT (electronictext transfer)
  sự chuyển văn bản điện tử
  Explicit Call Transfer (ECT)
  chuyển cuộc gọi ở chế độ rõ
  Express Transfer Protocol (XTP)
  giao thức chuyển phát nhanh
  Extended Simple Mail Transfer Protocol (ESMTP)
  giao thức chuyển thư đơn giản mở rộng
  feedback transfer function
  chức năng chuyển đổi // thông tin hồi tiếp
  file transfer
  chuyển file
  file transfer
  sự chuyển tập tin
  file transfer
  sự chuyển tệp
  File Transfer (FT)
  chuyển tệp
  file transfer protocol
  giao thức chuyển vận tệp
  File Transfer Service (FTS)
  dịch vụ chuyển tệp
  film transfer
  sự chuyển đạt phim
  Forward Transfer (SS7: in ISUP) (FOT)
  Chuyển giao hướng đi (SS7: Trong ISUP)
  Forward Transfer Signal (FOT)
  tín hiệu chuyển theo hướng đi
  forward transfer-FT
  sự chuyển giao phía trước
  forward-transfer signal
  tín hiệu chuyển tiếp vòng
  freight transfer
  sự chuyển tải
  fuel transfer table
  bàn chuyển giao nhiên liệu
  Gamma Transfer Service (GTS)
  dịch vụ chuyển gamma
  Geostationary Transfer Orbit (GTO)
  quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh
  group job transfer
  sự chuyển công việc nhóm
  height of transfer unit
  chiều cao của đơn vị chuyển tải
  height of transfer unit
  độ cao của đơn vị chuyển đổi
  hot-transfer label
  nhãn in chuyển nóng
  Hypertext Transfer Protocol (IETF) (HTTP)
  giao thức chuyển tải siêu văn bản
  image transfer
  sự chuyển ảnh
  image transfer
  sự chuyển giao hình ảnh
  image transfer coefficient
  hệ số chuyển ảnh
  image transfer constant
  hằng số chuyển ảnh
  image-transfer method
  kỹ thuật chuyển giao ảnh
  Improved Broadcast File Transfer Protocol (IBFTP)
  giao thức chuyển tệp quảng bá cải tiến
  information transfer phase
  pha chuyển thông tin
  instruction transfer
  sự chuyển lệnh
  Intelligent Terminal Transfer Protocol (ITTP)
  giao thức chuyển tải đầu cuối thông minh
  internal data transfer
  sự chuyển dữ liệu trong
  Job Transfer and Management (JTM)
  chuyển giao và quản lý tác nghiệp
  Job Transfer and Manipulation (JTM)
  chuyển giao và thao tác công việc
  job transfer and manipulation (JTM)
  sự chuyển và thao tác công việc
  Job Transfer, Access and Management (JTAM)
  Chuyển giao, Truy nhập và Quản lý công việc
  JTM (jobtransfer and manipulation)
  sự chuyển và thao tác công việc
  linear energy transfer
  độ chuyển năng lượng tuyến tính
  Link Transfer (LT)
  chuyển tín hiệu kết nối
  load transfer
  sự chuyển (phụ) tải
  load transfer
  sự chuyển tải
  Load-Transfer Acknowledgement (LTA)
  báo nhận chuyển giao tải
  Load-Transfer Signal (LTS)
  tín hiệu chuyển giao tải
  Longitudinal Conversion Loss Transfer (LCLT)
  chuyển suy hao biến đổi theo chiều dọc
  Longitudinal Transfer Ratio (LTR)
  hệ số chuyển theo chiều dọc
  magnetic transfer
  sự chuyển tính từ
  many-nuclear transfer reaction
  phản ứng chuyển nhiều hạt nhân
  mass energy transfer coefficient
  hệ số chuyển năng khối
  mass transfer
  sự chuyển khối
  mass transfer process
  chuyển khối lượng
  Maximum Cell Transfer Delay (ATM) (MCTD)
  trễ chuyển giao tế bào cực đại
  maximum power transfer
  công suất vận chuyển tối đa
  message transfer
  sự chuyển thông báo
  Message Transfer Abstract Service (MTAS)
  dịch vụ trừu tượng chuyển tin
  message transfer agent
  bộ phận chuyển thông báo
  message transfer agent
  đại lý chuyển thông báo
  message transfer agent
  tác nhân chuyển thông báo
  Message Transfer Event (MTE)
  sự kiện chuyển tin báo
  message transfer part
  bên chuyển thông báo
  Message Transfer Part (MTP)
  phần chuyển giao tin báo
  Message transfer Point (MTP)
  điểm chuyển giao tin báo
  Message Transfer Protocol (MTP)
  giao thức chuyển giao tin báo
  message transfer service
  dịch vụ chuyển thông báo
  message transfer system
  hệ chuyển thông báo
  modulation transfer function
  hàm chuyển điều biến
  Modulation Transfer Function (MTF)
  chức năng chuyển điều chế
  momentum transfer
  chuyển xung lượng
  momentum transfer
  sự chuyển giao động lượng
  nadir bulk data transfer protocol (NBDTP)
  Giao thức chuyển dữ liệu khối lớn Nadir
  Network File Transfer (NFT)
  chuyển giao tệp của mạng
  Network Independent File Transfer Protocol (NIFTP)
  giao thức chuyển tệp độc lập mạng
  network news transfer protocol (NNTP)
  giao thức chuyển tin trên mạng
  network transfer admittance
  dẫn nạp chuyển của mạng
  NNTP (networknews transfer protocol)
  giao thức chuyển tin trên mạng
  orbit transfer
  sự chuyển quỹ đạo
  orbital transfer vehicle
  phương tiện chuyển lên quỹ đạo
  parallel transfer
  sự chuyển song song
  peripheral transfer
  sự chuyển ngoại vi
  phase transfer
  sự chuyển giao pha
  propellant transfer line
  đường ống chuyển giao
  Protocol Interbank File Transfer (PIFT)
  giao thức chuyển tệp liên ngân hàng
  radial transfer
  sự chuyển giao theo tia
  radial transfer
  sự chuyển giao xuyên tâm
  radiative heat transfer
  sự chuyển giao nhiệt bức xạ
  Rate of Information Transfer (RIT)
  tốc độ chuyền tải thông tin
  Recipient Driven Broadcast File Transfer Protocol (RDBFTP)
  giao thức chuyển tệp phát quảng bá do người nhận thúc đẩy
  Referenced Data Transfer (RDT)
  chuyển dữ liệu tham chiếu
  refuse transfer station
  trạm chuyển rác
  Register Transfer Language (RTL)
  ngôn ngữ chuyển giao thanh ghi
  Register Transfer Level (RTL)
  mức chuyển giao thanh ghi
  Reliable Transfer (RT)
  chuyển giao tin cậy
  Reliable Transfer Abort (RTAB)
  kết thúc sớm chuyển tải tin cậy
  Reliable Transfer Open Accept (RTOAC)
  chấp nhận mở chuyển tải tin cậy
  Reliable Transfer Open Reject (RTORJ)
  bác bỏ mở chuyển tải tin cậy
  Reliable Transfer Protocol Machine (RTPM)
  máy giao thức chuyển giao tin cậy
  reliable transfer server
  máy tính chủ chuyển tin cậy
  Reliable Transfer Service (RTS)
  dịch vụ chuyển tin cậy
  Reliable Transfer Service Element (RTSE)
  phần tử dịch vụ chuyển giao tin cậy
  resin transfer moulding
  sự đúc chuyển nhựa
  risk transfer date
  ngày chuyển giao rủi ro
  Routing, Bridging, and Transfer of Emergency Service Calls (RBTESC)
  định tuyến, bắc cầu và chuyển các cuộc gọi dịch vụ khẩn
  Secure Transfer Protocol (STP)
  giao thức chuyển giao an toàn
  serial transfer
  sự chuyển nối tiếp
  Signal transfer point (STP)
  điểm chuyển giao tín hiệu
  Signalling Transfer Point (STP)
  điểm chuyển giao báo hiệu
  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
  giao thức chuyển thư đơn giản
  SMTP (SimpleMail Transfer Protocol)
  Giao Thức Chuyển Thư Điện Tử Đơn Giản
  SMTP (Simplemail Transfer Protocol)
  giao thức chuyển thư tín đơn giản
  solution transfer apparatus
  thiết bị vận chuyển (truyền) dung dịch
  solution transfer apparatus
  thiết bị vận chuyển dung dịch
  Store and forward bulk data transfer (SFDBT)
  truyền khối dữ liệu theo kiểu lưu trữ và chuyển tiếp
  stress at transfer
  ứng suất do di chuyển
  stress from transfer
  ứng suất do di chuyển
  Structured Data Transfer (ATM) (SDT)
  chuyển giao số liệu đã được cấu trúc
  synchronous data transfer
  sự chuyển dữ liệu đồng bộ
  synchronous transfer
  sự chuyển dịch đồng bộ
  Synchronous Transfer Mode (STM)
  phương thức chuyển tải đồng bộ
  technology transfer
  chuyển giao kỹ thuật
  technology transfer
  sự chuyển giao công nghệ
  telegraphic transfer
  điện chuyển tiền
  Telnet File Transfer Protocol (TFTP)
  Giao thức chuyển tệp Telnet
  thermal transfer printer
  máy in chuyển nhiệt
  Third Party Transfer (TPT)
  chuyển giao bên thứ ba
  time transfer equipment
  thiết bị chuyển giao thời gian
  time transfer test
  sự thử chuyển giao thời gian
  total transfer
  sự chuyển toàn phần
  total transfer
  sự chuyển tổng
  transfer abroad
  chuyển ra nước ngoài
  transfer allowed
  chuyển dịch cho phép
  Transfer Allowed (TA)
  được phép chuyển giao
  Transfer Allowed Control (TAC)
  kiểm soát được phép đối với việc chuyển giao
  transfer assembly
  bộ chuyển tải
  transfer card
  cạc chuyển lệnh
  transfer card
  phiếu chuyển
  transfer card
  thẻ chuyển
  transfer card
  thẻ chuyển lệnh
  transfer case
  hộp chuyển động
  transfer constant
  hằng số di chuyển
  transfer constant
  số di chuyển
  transfer contact
  công tắc chuyển mạch
  Transfer Controlled Control (RTCC)
  điều khiển được kiểm soát việc chuyển giao
  Transfer Cost (TC)
  giá cước chuyển
  Transfer Cost (XCOS)
  chi phí chuyển giao
  transfer crane
  máy trục chuyển hàng
  Transfer Delay Jitter (TDJ)
  biến động trễ chuyển giao
  Transfer Disk Drive
  ổ đĩa chuyển song song
  transfer DNA
  ADN vận chuyển
  transfer efficiency
  hiệu suất chuyển
  transfer efficiency
  hiệu suất vận chuyển
  transfer ellipse
  elip chuyển giao
  transfer function
  chức năng chuyển tải
  transfer function
  hàm số chuyển
  transfer gear ratio
  chỉ số chuyển
  transfer instruction
  lệnh chuyển
  transfer junction
  trạm chuyển xe
  transfer junction
  trạm chuyển tải
  transfer key
  khóa chuyển
  transfer ladle
  gầu chuyển (him loại hay xỉ)
  transfer line
  dây chuyền tự động
  transfer loop
  vòng mạch chuyển giao
  transfer machine
  dây chuyền lắp ráp
  transfer machine
  dây chuyền tự động
  transfer matrix
  ma trận chuyển tải
  transfer mold
  khuôn đúc ép chuyển
  transfer molding
  sự đúc ép chuyển
  transfer mould
  khuôn đúc ép chuyển
  transfer moulding
  sự đúc ép chuyển
  transfer notice
  giấy báo chuyển tiền
  transfer of axes
  sự di chuyển trục tọa độ
  transfer of capital
  chuyển vốn
  transfer of control
  sự chuyển điều khiển
  transfer of control card
  cạc chuyển điều khiển
  transfer of credits
  sự chuyển tiền gửi ngân hàng
  transfer of technology
  chuyển giao công nghệ
  transfer of technology
  sự chuyển giao công nghệ
  transfer operation
  thao tác chuyển
  transfer operator
  toán tử chuyển tiếp
  transfer option
  tùy chọn chuyển
  transfer orbit
  quỹ đạo chuyển giao
  transfer orbit
  quỹ đạo chuyển tiếp
  transfer order
  lệnh chuyển
  transfer order
  lệnh chuyển tiền
  transfer order
  lệnh di chuyển
  transfer oscillator
  bộ dao động chuyển tiếp
  transfer plate
  tấm chuyển dòng chảy (hộp số tự động)
  transfer port
  cổng chuyển
  transfer port
  cửa chuyển (trong bao găng tay)
  transfer port
  cửa chuyển liệu
  transfer port
  lỗ chuyển
  transfer pump
  máy bơm chuyển
  transfer rate
  tốc độ chuyển
  transfer rate
  tốc độ vận chuyển
  Transfer Rate Of Information Bits (TRIP)
  tốc độ chuyển tải các bít thông tin
  transfer ratio
  tỉ số chuyển giao
  transfer reaction
  phản ứng dây chuyền
  transfer RNA
  RNA vận chuyển
  transfer statement
  câu lệnh chuyển
  transfer switch
  cái chuyển mạch truyền
  transfer switch
  chuyển mạch đổi nối
  transfer table
  bảng chuyển hóa
  transfer table
  sàn vận chuyển
  transfer track
  đường ray chuyển tàu
  transfer tripping
  cắt chuyển tiếp
  transfer unit
  đơn vị chuyển tải
  transfer vector
  vectơ dịch chuyển
  Transfer-Allowed Signal (TFA)
  tín hiệu cho phép chuyển tải
  transfer-in-channel command
  lệnh chuyển trong kênh
  transfer-line temperature
  nhiệt độ chuyển (sang) tháp (chưng cất)
  Transfer-Prohibited (TFP)
  cấm chuyển tải
  Transfer-Prohibited and Transfer-Allowed Messages
  các tín hiệu cấm chuyển tải và được phép chuyển tải
  transfer-prohibited message
  thông báo cấm chuyển giao
  Transfer-Prohibited Signal (TFP)
  tín hiệu cấm chuyển tải
  Transverse Conversion Transfer Loss (TCTl)
  suy hao chuyển tải quay theo chiều ngang
  Transverse Transfer Loss (TTL)
  suy hao chuyển tải theo chiều ngang
  Typed Data Transfer (TDX)
  chuyển giao dữ liệu theo loại
  unconditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển không điều kiện
  unconditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển vô điều kiện
  unconditional transfer of control
  sự chuyển điều khiển không điều kiện
  un-ditianal transfer instruction
  lệnh chuyển không điều kiện
  Uniform Data Transfer (UDT)
  chuyển dữ liệu đồng nhất
  unit of transfer
  đơn vị chuyển
  Unstructured Data Transfer (UDT)
  chuyển dữ liệu phi cấu trúc
  vapor transfer
  sự chuyển hơi nước
  weight transfer effect
  hiệu ứng chuyển dịch trọng tâm
  Wide Area Information Transfer system (WAITS)
  hệ thống chuyển tải thông tin diện rộng
  chuyển giao
  atmospheric transfer function
  chức năng chuyển giao khí quyển
  bearing and solar power transfer assembly
  khối mang đỡ và chuyển giao năng lượng
  Bit Transfer Rate (BTR)
  tốc độ chuyển giao bit
  charge transfer
  sự chuyển giao điện tích
  Data Transfer Part (DTP)
  phần chuyển giao dữ liệu
  date of completion of satisfactory transfer
  ngày hoàn tất việc chuyển giao thành công
  Document Architecture Transfer and Manipulation Class (DATAM)
  cấp chuyển giao và xử lý cấu trúc văn bản
  Document Bulk Transfer and Manipulation Class
  cấp chuyển giao và xử lý khối lớn văn bản
  Document Bulk Transfer Class
  cấp chuyển giao khối lớn văn bản
  Document Transfer And Manipulation (DTAM)
  chuyển giao và xử lý tư liệu
  Forward Transfer (SS7: in ISUP) (FOT)
  Chuyển giao hướng đi (SS7: Trong ISUP)
  forward transfer-FT
  sự chuyển giao phía trước
  fuel transfer table
  bàn chuyển giao nhiên liệu
  image transfer
  sự chuyển giao hình ảnh
  image-transfer method
  kỹ thuật chuyển giao ảnh
  Job Transfer and Management (JTM)
  chuyển giao và quản lý tác nghiệp
  Job Transfer and Manipulation (JTM)
  chuyển giao và thao tác công việc
  Job Transfer, Access and Management (JTAM)
  Chuyển giao, Truy nhập và Quản lý công việc
  Load-Transfer Acknowledgement (LTA)
  báo nhận chuyển giao tải
  Load-Transfer Signal (LTS)
  tín hiệu chuyển giao tải
  Maximum Cell Transfer Delay (ATM) (MCTD)
  trễ chuyển giao tế bào cực đại
  Message Transfer Part (MTP)
  phần chuyển giao tin báo
  Message transfer Point (MTP)
  điểm chuyển giao tin báo
  Message Transfer Protocol (MTP)
  giao thức chuyển giao tin báo
  momentum transfer
  sự chuyển giao động lượng
  Network File Transfer (NFT)
  chuyển giao tệp của mạng
  phase transfer
  sự chuyển giao pha
  propellant transfer line
  đường ống chuyển giao
  radial transfer
  sự chuyển giao theo tia
  radial transfer
  sự chuyển giao xuyên tâm
  radiative heat transfer
  sự chuyển giao nhiệt bức xạ
  Register Transfer Language (RTL)
  ngôn ngữ chuyển giao thanh ghi
  Register Transfer Level (RTL)
  mức chuyển giao thanh ghi
  Reliable Transfer (RT)
  chuyển giao tin cậy
  Reliable Transfer Protocol Machine (RTPM)
  máy giao thức chuyển giao tin cậy
  Reliable Transfer Service Element (RTSE)
  phần tử dịch vụ chuyển giao tin cậy
  risk transfer date
  ngày chuyển giao rủi ro
  Secure Transfer Protocol (STP)
  giao thức chuyển giao an toàn
  Signal transfer point (STP)
  điểm chuyển giao tín hiệu
  Signalling Transfer Point (STP)
  điểm chuyển giao báo hiệu
  Structured Data Transfer (ATM) (SDT)
  chuyển giao số liệu đã được cấu trúc
  technology transfer
  chuyển giao kỹ thuật
  technology transfer
  sự chuyển giao công nghệ
  Third Party Transfer (TPT)
  chuyển giao bên thứ ba
  time transfer equipment
  thiết bị chuyển giao thời gian
  time transfer test
  sự thử chuyển giao thời gian
  Transfer Allowed (TA)
  được phép chuyển giao
  Transfer Allowed Control (TAC)
  kiểm soát được phép đối với việc chuyển giao
  Transfer Controlled Control (RTCC)
  điều khiển được kiểm soát việc chuyển giao
  Transfer Cost (XCOS)
  chi phí chuyển giao
  Transfer Delay Jitter (TDJ)
  biến động trễ chuyển giao
  transfer ellipse
  elip chuyển giao
  transfer loop
  vòng mạch chuyển giao
  transfer of technology
  chuyển giao công nghệ
  transfer of technology
  sự chuyển giao công nghệ
  transfer orbit
  quỹ đạo chuyển giao
  transfer ratio
  tỉ số chuyển giao
  transfer-prohibited message
  thông báo cấm chuyển giao
  Typed Data Transfer (TDX)
  chuyển giao dữ liệu theo loại
  chuyển khoản
  chuyển tải
  Acknowledged Information Transfer Service (ITU-T) (AITS)
  Dịch vụ chuyển tải thông tin có báo nhận (ITU-R)
  ATM Transfer Capability (ATC)
  Khả năng chuyển tải ATM
  Cell Transfer Delay (CTD)
  trễ chuyển tải ô
  Cross Office Transfer Time (CCTT)
  thời gian chuyển tải qua tổng đài
  Data Source Transfer Protocol (DSTP)
  giao thức chuyển tải nguồn dữ liệu
  Direct Transfer Application Part (DTAP)
  phần ứng dụng của chuyển tải trực tiếp
  Dynamic Synchronous Transfer Mode (DSTM)
  phương thức chuyển tải đồng bộ động
  Emergency-Load-Transfer Signal (ELT)
  tín hiệu chuyển tải khẩn cấp
  freight transfer
  sự chuyển tải
  height of transfer unit
  chiều cao của đơn vị chuyển tải
  Hypertext Transfer Protocol (IETF) (HTTP)
  giao thức chuyển tải siêu văn bản
  Intelligent Terminal Transfer Protocol (ITTP)
  giao thức chuyển tải đầu cuối thông minh
  load transfer
  sự chuyển tải
  Rate of Information Transfer (RIT)
  tốc độ chuyền tải thông tin
  Reliable Transfer Abort (RTAB)
  kết thúc sớm chuyển tải tin cậy
  Reliable Transfer Open Accept (RTOAC)
  chấp nhận mở chuyển tải tin cậy
  Reliable Transfer Open Reject (RTORJ)
  bác bỏ mở chuyển tải tin cậy
  Synchronous Transfer Mode (STM)
  phương thức chuyển tải đồng bộ
  transfer assembly
  bộ chuyển tải
  transfer function
  chức năng chuyển tải
  transfer junction
  trạm chuyển tải
  transfer matrix
  ma trận chuyển tải
  Transfer Rate Of Information Bits (TRIP)
  tốc độ chuyển tải các bít thông tin
  transfer unit
  đơn vị chuyển tải
  Transfer-Allowed Signal (TFA)
  tín hiệu cho phép chuyển tải
  Transfer-Prohibited (TFP)
  cấm chuyển tải
  Transfer-Prohibited and Transfer-Allowed Messages
  các tín hiệu cấm chuyển tải và được phép chuyển tải
  Transfer-Prohibited Signal (TFP)
  tín hiệu cấm chuyển tải
  Transverse Conversion Transfer Loss (TCTl)
  suy hao chuyển tải quay theo chiều ngang
  Transverse Transfer Loss (TTL)
  suy hao chuyển tải theo chiều ngang
  Wide Area Information Transfer system (WAITS)
  hệ thống chuyển tải thông tin diện rộng
  di chuyển
  energy transfer
  sự di chuyển năng lượng
  stress at transfer
  ứng suất do di chuyển
  stress from transfer
  ứng suất do di chuyển
  transfer constant
  hằng số di chuyển
  transfer constant
  số di chuyển
  transfer of axes
  sự di chuyển trục tọa độ
  transfer order
  lệnh di chuyển
  dỡ hàng
  đồ lại
  dời
  dời chỗ
  lại
  mang sang
  sự chuyển
  asynchronous transfer mode (ABM)
  sự chuyển không đồng bộ
  bit block transfer
  sự chuyển khôi bit
  bit-parallel transfer
  sự chuyển bit song song
  bit-serial transfer
  sự chuyển bit nối tiếp
  bit-serial transfer
  sự chuyển bit tuần tự
  blank transfer
  sự chuyển bán thành phẩm
  block transfer
  sự chuyển khối
  BLT (bitblock transfer)
  sự chuyển khối bit
  budgetary transfer
  sự chuyển ngân hàng
  call transfer
  sự chuyển cuộc gọi
  carbon mass transfer
  sự chuyển khối cacbon
  charge transfer
  sự chuyển điện tích
  charge transfer
  sự chuyển giao điện tích
  control transfer
  sự chuyển điều khiển
  cyclic transfer
  sự chuyển tuần hoàn
  cyclic transfer
  sự chuyển vòng
  data transfer
  sự chuyển dữ liệu
  EFT (electronicfunds transfer)
  sự chuyển tiền điện tử
  EFTPOS (electronicfunds transfer at point of sale)
  sự chuyển tiền điện tử tại điểm bán
  electronic funds transfer (EFT)
  sự chuyển tiền bằng điện tử
  electronic funds transfer (EFT)
  sự chuyển tiền điện tử
  electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS)
  sự chuyển tiền điện tử ở điểm bán hàng
  electronic text transfer
  sự chuyển văn bản điện tử
  ETT (electronictext transfer)
  sự chuyển văn bản điện tử
  file transfer
  sự chuyển tập tin
  file transfer
  sự chuyển tệp
  film transfer
  sự chuyển đạt phim
  forward transfer-FT
  sự chuyển giao phía trước
  freight transfer
  sự chuyển tải
  group job transfer
  sự chuyển công việc nhóm
  image transfer
  sự chuyển ảnh
  image transfer
  sự chuyển giao hình ảnh
  instruction transfer
  sự chuyển lệnh
  internal data transfer
  sự chuyển dữ liệu trong
  job transfer and manipulation (JTM)
  sự chuyển và thao tác công việc
  JTM (jobtransfer and manipulation)
  sự chuyển và thao tác công việc
  load transfer
  sự chuyển (phụ) tải
  load transfer
  sự chuyển tải
  magnetic transfer
  sự chuyển tính từ
  mass transfer
  sự chuyển khối
  message transfer
  sự chuyển thông báo
  momentum transfer
  sự chuyển giao động lượng
  orbit transfer
  sự chuyển quỹ đạo
  parallel transfer
  sự chuyển song song
  peripheral transfer
  sự chuyển ngoại vi
  phase transfer
  sự chuyển giao pha
  radial transfer
  sự chuyển giao theo tia
  radial transfer
  sự chuyển giao xuyên tâm
  radiative heat transfer
  sự chuyển giao nhiệt bức xạ
  serial transfer
  sự chuyển nối tiếp
  synchronous data transfer
  sự chuyển dữ liệu đồng bộ
  synchronous transfer
  sự chuyển dịch đồng bộ
  technology transfer
  sự chuyển giao công nghệ
  total transfer
  sự chuyển toàn phần
  total transfer
  sự chuyển tổng
  transfer of control
  sự chuyển điều khiển
  transfer of credits
  sự chuyển tiền gửi ngân hàng
  transfer of technology
  sự chuyển giao công nghệ
  unconditional transfer of control
  sự chuyển điều khiển không điều kiện
  vapor transfer
  sự chuyển hơi nước
  sự chuyển (dữ liệu, tín hiệu)
  sự chuyển giao
  charge transfer
  sự chuyển giao điện tích
  forward transfer-FT
  sự chuyển giao phía trước
  image transfer
  sự chuyển giao hình ảnh
  momentum transfer
  sự chuyển giao động lượng
  phase transfer
  sự chuyển giao pha
  radial transfer
  sự chuyển giao theo tia
  radial transfer
  sự chuyển giao xuyên tâm
  radiative heat transfer
  sự chuyển giao nhiệt bức xạ
  technology transfer
  sự chuyển giao công nghệ
  transfer of technology
  sự chuyển giao công nghệ
  sự chuyển hàng
  sự chuyển nhượng quyền
  sự chuyển tàu
  sự di chuyển
  energy transfer
  sự di chuyển năng lượng
  transfer of axes
  sự di chuyển trục tọa độ
  sự dỡ hàng
  sự đồ lại
  sự in chuyển
  ceramic transfer
  sự in chuyển gốm
  sự in đề can
  sự in lại
  sự sao lại
  sự tải
  sao lại
  sự truyền
  air side heat transfer
  sự truyền nhiệt phía không khí
  asynchronous transfer mode (ABM)
  sự truyền không đồng bộ
  binary file transfer
  sự truyền tập tin nhị phân
  binary-image transfer
  sự truyền ảnh nhị phân
  block transfer
  sự truyền khối
  cold transfer
  sự truyền lạnh
  conductive heat-transfer
  sự truyền dẫn nhiệt
  control transfer
  sự truyền điều khiển
  convection heat transfer
  sự truyền nhiệt kiểu đối lưu
  convection heat-transfer
  sự truyền nhiệt đối lưu
  convective heat transfer
  sự truyền nhiệt đối lưu
  counterflow heat transfer
  sự truyền nhiệt ngược dòng
  data transfer
  sự truyền dữ liệu
  energy transfer
  sự truyền công suất
  energy transfer
  sự truyền năng lượng
  file transfer
  sự truyền tập tin
  file transfer, access, and management (FTAM)
  sự truyền, truy cập và quản lý tập tin
  FTAM (filetransfer, access, and management)
  sự truyền truy cập và quản lý tập tin
  heat transfer
  sự truyền nhiệt
  heat transfer by conduction
  sự truyền nhiệt do dẫn nhiệt
  heat transfer by convection
  sự truyền nhiệt do đối lưu
  heat transfer by radiation
  sự truyền nhiệt do bức xạ
  heat transfer engineer
  kỹ sư truyền nhiệt
  heat-transfer
  sự truyền nhiệt
  heating transfer
  sự truyền nhiệt
  image transfer
  sự truyền đạt ảnh
  information transfer
  sự truyền tin
  lateral heat transfer
  sự truyền nhiệt ngang
  linear heat transfer
  sự truyền nhiệt tuyến tính
  load transfer
  sự truyền tải
  load transfer
  sự truyền tải trọng
  local heat transfer
  sự truyền nhiệt cục bộ
  mass transfer
  sự truyền chất
  maximum power transfer
  sự truyền công suất tối đa
  momentum transfer
  sự truyền động lượng
  one-dimensional heat transfer
  sự truyền nhiệt một chiều
  parallel transfer
  sự truyền song song
  radial transfer
  sự truyền theo bán kính
  radial transfer
  sự truyền xuyên tâm
  radiant heat transfer
  sự truyền nhiệt kiểu bức xạ
  radiation heat-transfer
  sự truyền nhiệt bức xạ
  radiative heat-transfer
  sự truyền nhiệt bức xạ
  regenerative heat transfer
  sự truyền nhiệt dạng hồi nhiệt
  serial transfer
  sự truyền tuần tự
  specific heat transfer
  sự truyền nhiệt đơn vị
  specific heat transfer
  sự truyền nhiệt riêng
  synchronous transfer
  sự truyền đồng bộ
  thermal transfer
  sự truyền nhiệt
  three-dimensional heat transfer
  sự truyền nhiệt ba chiều
  total heat transfer (transmission)
  sự truyền nhiệt tổng
  transfer of vibration
  sự truyền chấn động
  two-dimensional heat transfer
  sự truyền nhiệt hai chiều
  unsteady heat transfer
  sự truyền nhiệt không ổn định

  Kinh tế

  chuyển
  account transfer
  chương mục chuyển khoản
  account transfer memo
  giấy báo chuyển khoản
  airmail transfer
  chuyển tiền bằng thư máy bay
  authority to transfer
  thư ủy quyền chuyển nhượng
  automatic debit transfer
  chuyển trả nợ tự động
  automatic debit transfer
  sự chuyển trả (nợ) tự động
  bank cable transfer
  điện chuyển tiền của ngân hàng
  bank cable transfer
  sự chuyển tiền qua cáp của ngân hàng
  bank transfer
  chuyển khoản ngân hàng
  bank transfer
  sự chuyển khoản ngân hàng
  bank transfer advice
  thông báo chuyển khoản ngân hàng
  blank transfer
  giấy chuyển nhượng để trống
  blank transfer
  giấy chuyển nhượng khống chỉ
  build-operate-transfer project
  dự án xây dựng-khai thác-chuyển giao
  business transfer payments
  sự chi trả chuyển nhượng công thương nghiệp
  cable transfer
  chuyển tiền bằng điện tín
  capital transfer
  chuyển giao vốn
  capital transfer
  di chuyển vốn
  capital transfer tax
  thuế di chuyển vốn
  capital transfer tax
  thuế chuyển giao vốn (của chính phủ Anh)
  capital-transfer tax
  thuế chuyển nhượng vốn
  certificate of transfer
  giấy chứng chuyển nhượng (cổ phần)
  certificate of transfer
  giấy chứng nhận chuyển nhượng
  certified transfer
  chuyển nhượng có chứng nhận
  contract of transfer of technology
  hợp đồng chuyển giao kỹ thuật
  contract on the transfer of know-how
  hợp đồng chuyển giao bí quyết kỹ thuật
  contractual transfer
  chuyển nhượng hợp đồng
  credit transfer
  chuyển khoản
  debt transfer
  sự chuyển nợ
  depositary transfer cheque
  chi phiếu chuyển tiền gửi
  electronic funds transfer
  chuyển tiền bằng máy điện tử
  electronic funds transfer systems
  chuyển khoản từ xa
  electronic funds transfer systems
  hệ thống chuyển khoản tin học hóa
  electronic funds transfer systems
  sự chuyển khoản từ xa
  electronic funds transfer systems
  sự chuyển tiền bằng điện tử
  electronic transfer
  sự chuyển khoản bằng điện tử
  electronic transfer
  sự chuyển khoản điện tử
  exchange transfer risk
  rủi ro di chuyển ngoại hối
  exempt transfer
  việc chuyển nhượng được miễn thuế
  express transfer
  chuyển tiền nhanh
  foreign exchange transfer
  sự chuyển ngoại tệ
  foreign transfer of shares
  sự chuyển cổ phiếu ra nước ngoài
  forged transfer of shares
  chuyển nhượng giả mạo cổ phiếu
  forged transfer of shares
  sự chuyển nhượng giả mạo cổ phiếu
  fraudulent transfer
  sự chuyển nhượng dối trá
  funds transfer
  sự chuyển vốn
  instrument of transfer
  chứng thư chuyển nhượng
  instrument of transfer
  công cụ chuyển giao
  instrument of transfer
  công cụ chuyển giao (chứng khoán)
  interbank transfer
  chuyển khoản giữa các ngân hàng
  interdivisional transfer price
  giá chuyển nhượng nội bộ
  interfund transfer
  chuyển khoản giữa các quỹ
  internal transfer price
  giá chuyển nhượng nội bộ
  intra-company transfer
  sự chuyển nhượng trong nội bộ công ty
  legal transfer
  chuyển nhượng hợp pháp
  letter of transfer
  chứng thư chuyển quyền lợi
  lifetime transfer
  tiền chuyển nhượng lúc sinh thời
  mail transfer
  chuyển tiền bằng thư
  mail transfer (mail-transfer)
  chuyển tiền qua bưu điện
  mail transfer advice
  giấy báo thư chuyển tiền
  make a transfer
  thực hiện một vụ chuyển khoản
  make a transfer (to...)
  thực hiện một vụ chuyển khoản
  money transfer
  sự chuyển tiền
  nominal transfer
  sự chuyển ngân miễn phí
  package transfer
  sự chuyển nhượng toàn bộ
  partial tax transfer to local government
  chuyển nhượng một phần thuế cho chính quyền địa phương
  payment by electronic transfer
  sự trả tiền qua chuyển khoản điện tử
  payment of technology transfer
  sự trả tiền chuyển giao kỹ thuật
  pending expenses for transfer
  chi phí chờ kết chuyển
  permanent transfer
  chuyển nhượng vĩnh cửu
  post office transfer
  chuyển khoản bưu điện
  postal telegraphic transfer
  điện chuyển tiền (qua) bưu điện
  postal transfer
  sự chuyển khoản qua bưu điện
  postal transfer form
  bưu phiếu chuyển khoản
  postal transfer savings
  tiền gởi chuyển khoản bưu chính
  potential exempt transfer
  sự chuyển nhượng có khả năng miễn thuế
  real-estate transfer tax
  thuế chuyển nhượng bất động sản
  reciprocal transfer agreement
  hiệp định chuyển nhượng hỗ huệ
  register of stock transfer
  sổ đăng ký chuyển nhượng cổ phiếu
  registrar and transfer fees
  phí đăng ký và chuyển nhượng
  registration and transfer fees
  phí đăng ký và chuyển nhượng
  right to transfer stock
  quyền chuyển nhượng cổ phần
  schedule of transfer
  bảng chuyển (chuyển khoản, sang tên, chuyển nhượng)
  share transfer
  giấy chuyển nhượng cổ phiếu
  share transfer
  sự chuyển nhượng, sang tên cổ phiếu
  stock transfer
  giấy chuyển nhượng chứng khoán
  stock transfer
  sự chuyển nhượng cổ phiếu
  stock transfer agent
  đại lý chuyển nhượng chứng khoán
  stock transfer book
  sổ chuyển nhượng cổ phiếu
  stock transfer form
  thể thức chuyển nhượng chứng khoán
  stock transfer form
  thể thức chuyển nhượng cổ phiếu
  tax on transfer of property
  thuế chuyển nhượng tài sản
  technology transfer
  chuyển giao công nghệ
  technology transfer
  chuyển giao kỹ thuật
  technology transfer
  chuyển giao, chuyển nhượng kỹ thuật
  technology transfer
  chuyển nhượng công nghệ
  telegraph transfer rate
  tỉ giá chuyển tiền qua điện báo, điện hối
  telegraph transfer reimbursement
  sự trả tiền qua điện chuyển tiền
  telegraph transfer selling rate
  hối suất bán điện chuyển tiền
  telegraph transfer sold
  điện chuyển tiền bán ra
  telegraphic transfer
  điện chuyển tiền
  telegraphic transfer
  sự chuyển nhượng tiền bằng điện thoại
  telegraphic transfer
  sự chuyển tiền qua điện báo
  telegraphic transfer bought
  điện chuyển tiền mua vào
  telegraphic transfer buying rate
  hối suất mua điện chuyển tiền
  telegraphic transfer selling rate
  giá bán điện chuyển tiền
  telephone transfer
  chuyển bằng điện thoại
  telex transfer
  sự chuyển khoản bằng telex
  telex transfer
  sự chuyển tài khoản bằng telex
  third party transfer
  chuyển ngân quỹ cho bên thứ ba
  total transfer
  sự chuyển nhượng toàn ngạch (thư tín dụng)
  transfer a bill by endorsement
  chuyển một hối phiếu bằng cách bối thự
  transfer a bill by endorsement (to...)
  chuyển một hối phiếu bằng cách bối thự
  transfer a call
  chuyển cuộc gọi (điện thoại)
  transfer a call (to...)
  chuyển cuộc gọi (điện thoại)
  transfer a debt
  chuyển một khoản nợ
  transfer a debt (to...)
  chuyển một khoản nợ
  transfer account
  tài khoản chuyển khoản
  transfer agent
  cơ quan chuyển giao
  transfer agent
  đại lý chuyển nhượng
  transfer agent
  hãng đại lý chuyển giao
  transfer agent
  người đại lý chuyển giao
  transfer by cheque
  chuyển khoản bằng chi phiếu
  transfer by endorsement
  chuyển khoản giao (hối phiếu) bằng cách bối thự
  transfer by endorsement (to...)
  chuyển giao (hối phiếu) bằng cách bối thự
  transfer case
  hộp văn kiện cũ chuyển vào nơi lưu trữ
  transfer cases
  hộp chuyển hồ sơ
  transfer cases
  những hộp văn kiện cũ chuyển vào mới lưu trữ
  transfer certificate
  chứng chỉ chuyển nhượng
  transfer certificate
  chứng chỉ chuyển nhượng (cổ phiếu)
  transfer charges
  phí thủ tục chuyển nhượng
  transfer cheque
  chi phiếu chuyển khoản
  transfer cheque
  phí chuyển khoản
  transfer commission
  hoa hồng chuyển nhượng
  transfer desk
  quầy trung chuyển (ở sân bay)
  transfer duty
  thuế chuyển nhượng
  transfer duty
  thuế chuyển nhượng (chứng khoán)
  transfer earnings
  tiền kiếm được do chuyển dùng
  transfer earnings
  tiền lãi do chuyển nhượng
  transfer effect
  hiệu ứng dây chuyền
  transfer fax
  thuế chuyển nhượng (cổ phiếu)
  transfer fee
  phí chuyển nhượng
  transfer form
  tờ (mẫu) chuyển nhượng
  transfer income
  thu nhập (có tính) di chuyển
  transfer income
  thu nhập chuyển giao
  transfer inter livers
  sự chuyển nhượng giữa (những) người sống
  transfer inter vivos
  sự chuyển nhượng giữa (những) người sống
  transfer of a debt
  tái chuyển khoản một trái quyền
  transfer of account
  sự trả chuyển khoản (từ một nhân hàng đến một ngân hàng)
  transfer of appropriation
  sự chuyển chi kinh phí
  transfer of financial resources
  sự chuyển vốn
  transfer of funds
  sự chuyển vốn
  transfer of knowledge
  chuyển giao tri thức
  transfer of knowledge
  chuyển nhượng tri thức
  transfer of land tax
  chuyển nhượng địa tô
  transfer of letter of credit
  sự chuyển nhượng thư tín dụng
  transfer of mortgage
  chuyển giao thế chấp
  transfer of operation
  chuyển nhượng quyền kinh doanh
  transfer of ownership
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  transfer of patent
  chuyển nhượng đặc quyền sáng chế
  transfer of property
  chuyển nhượng tài sản
  transfer of property
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  transfer of property
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu, sản quyền
  transfer of property
  sự chuyển nhượng tài sản
  transfer of quota
  sự chuyển nhượng hạn ngạch
  transfer of right
  chuyển nhượng quyền lợi
  transfer of risk
  di chuyển rủi ro
  transfer of securities
  sự chuyển nhượng chứng khoán
  transfer of securities
  thể thức chuyển nhượng chứng khoán
  transfer of securities
  việc chuyển nhượng chứng khoán
  transfer of shares
  sự chuyển ngượng cổ phiếu
  transfer of shares
  sự chuyển nhượng cổ phiếu
  transfer of skill
  chuyển nhượng kỹ năng
  transfer of staff members
  sự thuyên chuyển công chức
  transfer of technology
  chuyển giao công nghệ
  transfer of technology
  sự chuyển giao công nghệ, kĩ thuật
  transfer of title
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  transfer of title
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu, sang tên
  transfer of value
  việc giảm giá trị tài sản của người nào bằng các chuyển đổi
  transfer order
  đơn đặt hàng chuyển nhượng
  transfer order
  giấy báo chuyển khoản (của ngân hàng)
  transfer order
  giấy ủy quyền chuyển nhượng
  transfer passenger
  hành khách quá cảnh, sang chuyến (máy bay)
  transfer payments
  chuyển chi
  transfer payments
  sự chi trả có tính di chuyển
  transfer payments
  sự chuyển chi
  transfer payments
  tiền chuyển giao chi trả
  transfer point
  điểm chuyển vận
  transfer point
  điểm vận chuyển
  transfer price
  giá chuyển giao
  transfer price
  giá chuyển nhượng (nội bộ)
  transfer price
  giá chuyển nhượng nội bộ
  transfer pricing
  cách định giá chuyển nhượng nội bộ
  transfer receipt
  biên nhận, biên lai chuyển nhượng
  transfer registered
  sổ chuyển nhượng cổ phiếu
  transfer risk
  rủi ro khi chuyển tiền
  transfer stamp
  tem chuyển nhượng chứng khoán
  transfer tax
  thuế chuyển giao
  transfer tax
  thuế chuyển nhượng (cổ phiếu)
  transfer ticket
  vé chuyển tàu (hỏa), vé sang xe (lửa)
  transfer ticket (transfer-ticket)
  vé chuyển tàu (hỏa)
  unauthorized transfer
  chuyển ngân quỹ không thuộc thẩm quyền
  unilateral transfer
  chuyển giao một chiều
  unilateral transfer
  di chuyển một chiều
  unilateral transfer account
  tài khoản chuyển chi đơn phương
  chuyển giao
  build-operate-transfer project
  dự án xây dựng-khai thác-chuyển giao
  capital transfer
  chuyển giao vốn
  capital transfer tax
  thuế chuyển giao vốn (của chính phủ Anh)
  contract of transfer of technology
  hợp đồng chuyển giao kỹ thuật
  contract on the transfer of know-how
  hợp đồng chuyển giao bí quyết kỹ thuật
  instrument of transfer
  công cụ chuyển giao
  instrument of transfer
  công cụ chuyển giao (chứng khoán)
  payment of technology transfer
  sự trả tiền chuyển giao kỹ thuật
  technology transfer
  chuyển giao công nghệ
  technology transfer
  chuyển giao kỹ thuật
  technology transfer
  chuyển giao, chuyển nhượng kỹ thuật
  transfer agent
  cơ quan chuyển giao
  transfer agent
  hãng đại lý chuyển giao
  transfer agent
  người đại lý chuyển giao
  transfer by endorsement (to...)
  chuyển giao (hối phiếu) bằng cách bối thự
  transfer income
  thu nhập chuyển giao
  transfer of knowledge
  chuyển giao tri thức
  transfer of mortgage
  chuyển giao thế chấp
  transfer of technology
  chuyển giao công nghệ
  transfer of technology
  sự chuyển giao công nghệ, kĩ thuật
  transfer payments
  tiền chuyển giao chi trả
  transfer price
  giá chuyển giao
  transfer tax
  thuế chuyển giao
  unilateral transfer
  chuyển giao một chiều
  chuyển khoản (trên sổ sách)
  chuyển mục
  chuyển ngân quỹ

  Giải thích VN: 1. Chuyển ngân quỹ từ tài khoản này sang tài khoản khác như từ tài khoản chi phiếu sang tài khoản tiết kiệm. 2. Chi trả bằng hệ thống điện tử từ ngân hàng này qua ngân hàng khác thông qua hệ thống giao hoán thanh lý tự động. 3. Giấy sang tên bất động sản chuyển từ người mua sang người bán, điều này xảy ra khi làm xong hồ sơ tiền vay có thế chấp. 4. Điều khoản trong tín dụng thư cho phép người thừa hưởng chuyển số tiền tín dụng đã có đó cho bên thứ ba (người thừa hưởng cấp hai-người thừa hưởng sau người thứ nhất-secondary beneficiary). Người thừa hưởng cấp hai phải trình hối phiếu cho ngân hàng chi trả hay ngân hàng thông báo để nhận số chi trả. 5. Chuyển chứng khoán, trái phiếu từ người sở hữu này sang người sở hữu khác và ghi việc thay đổi quyền sở hữu trên hồ sơ đăng ký. 6. Chấp nhận đảm đương assumption) tiền vay có thế chấp do người-vay-mới thực hiện.

  third party transfer
  chuyển ngân quỹ cho bên thứ ba
  unauthorized transfer
  chuyển ngân quỹ không thuộc thẩm quyền
  chuyển nhượng
  authority to transfer
  thư ủy quyền chuyển nhượng
  blank transfer
  giấy chuyển nhượng để trống
  blank transfer
  giấy chuyển nhượng khống chỉ
  business transfer payments
  sự chi trả chuyển nhượng công thương nghiệp
  capital-transfer tax
  thuế chuyển nhượng vốn
  certificate of transfer
  giấy chứng chuyển nhượng (cổ phần)
  certificate of transfer
  giấy chứng nhận chuyển nhượng
  certified transfer
  chuyển nhượng có chứng nhận
  contractual transfer
  chuyển nhượng hợp đồng
  exempt transfer
  việc chuyển nhượng được miễn thuế
  forged transfer of shares
  chuyển nhượng giả mạo cổ phiếu
  forged transfer of shares
  sự chuyển nhượng giả mạo cổ phiếu
  fraudulent transfer
  sự chuyển nhượng dối trá
  instrument of transfer
  chứng thư chuyển nhượng
  interdivisional transfer price
  giá chuyển nhượng nội bộ
  internal transfer price
  giá chuyển nhượng nội bộ
  intra-company transfer
  sự chuyển nhượng trong nội bộ công ty
  legal transfer
  chuyển nhượng hợp pháp
  lifetime transfer
  tiền chuyển nhượng lúc sinh thời
  package transfer
  sự chuyển nhượng toàn bộ
  partial tax transfer to local government
  chuyển nhượng một phần thuế cho chính quyền địa phương
  permanent transfer
  chuyển nhượng vĩnh cửu
  potential exempt transfer
  sự chuyển nhượng có khả năng miễn thuế
  real-estate transfer tax
  thuế chuyển nhượng bất động sản
  reciprocal transfer agreement
  hiệp định chuyển nhượng hỗ huệ
  register of stock transfer
  sổ đăng ký chuyển nhượng cổ phiếu
  registrar and transfer fees
  phí đăng ký và chuyển nhượng
  registration and transfer fees
  phí đăng ký và chuyển nhượng
  right to transfer stock
  quyền chuyển nhượng cổ phần
  schedule of transfer
  bảng chuyển (chuyển khoản, sang tên, chuyển nhượng)
  share transfer
  giấy chuyển nhượng cổ phiếu
  share transfer
  sự chuyển nhượng, sang tên cổ phiếu
  stock transfer
  giấy chuyển nhượng chứng khoán
  stock transfer
  sự chuyển nhượng cổ phiếu
  stock transfer agent
  đại lý chuyển nhượng chứng khoán
  stock transfer book
  sổ chuyển nhượng cổ phiếu
  stock transfer form
  thể thức chuyển nhượng chứng khoán
  stock transfer form
  thể thức chuyển nhượng cổ phiếu
  tax on transfer of property
  thuế chuyển nhượng tài sản
  technology transfer
  chuyển giao, chuyển nhượng kỹ thuật
  technology transfer
  chuyển nhượng công nghệ
  telegraphic transfer
  sự chuyển nhượng tiền bằng điện thoại
  total transfer
  sự chuyển nhượng toàn ngạch (thư tín dụng)
  transfer agent
  đại lý chuyển nhượng
  transfer certificate
  chứng chỉ chuyển nhượng
  transfer certificate
  chứng chỉ chuyển nhượng (cổ phiếu)
  transfer charges
  phí thủ tục chuyển nhượng
  transfer commission
  hoa hồng chuyển nhượng
  transfer duty
  thuế chuyển nhượng
  transfer duty
  thuế chuyển nhượng (chứng khoán)
  transfer earnings
  tiền lãi do chuyển nhượng
  transfer fax
  thuế chuyển nhượng (cổ phiếu)
  transfer fee
  phí chuyển nhượng
  transfer form
  tờ (mẫu) chuyển nhượng
  transfer inter livers
  sự chuyển nhượng giữa (những) người sống
  transfer inter vivos
  sự chuyển nhượng giữa (những) người sống
  transfer of knowledge
  chuyển nhượng tri thức
  transfer of land tax
  chuyển nhượng địa tô
  transfer of letter of credit
  sự chuyển nhượng thư tín dụng
  transfer of operation
  chuyển nhượng quyền kinh doanh
  transfer of ownership
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  transfer of patent
  chuyển nhượng đặc quyền sáng chế
  transfer of property
  chuyển nhượng tài sản
  transfer of property
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  transfer of property
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu, sản quyền
  transfer of property
  sự chuyển nhượng tài sản
  transfer of quota
  sự chuyển nhượng hạn ngạch
  transfer of right
  chuyển nhượng quyền lợi
  transfer of securities
  sự chuyển nhượng chứng khoán
  transfer of securities
  thể thức chuyển nhượng chứng khoán
  transfer of securities
  việc chuyển nhượng chứng khoán
  transfer of shares
  sự chuyển nhượng cổ phiếu
  transfer of skill
  chuyển nhượng kỹ năng
  transfer of title
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  transfer of title
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu, sang tên
  transfer order
  đơn đặt hàng chuyển nhượng
  transfer order
  giấy ủy quyền chuyển nhượng
  transfer price
  giá chuyển nhượng (nội bộ)
  transfer price
  giá chuyển nhượng nội bộ
  transfer pricing
  cách định giá chuyển nhượng nội bộ
  transfer receipt
  biên nhận, biên lai chuyển nhượng
  transfer registered
  sổ chuyển nhượng cổ phiếu
  transfer stamp
  tem chuyển nhượng chứng khoán
  transfer tax
  thuế chuyển nhượng (cổ phiếu)
  chuyển tiền
  airmail transfer
  chuyển tiền bằng thư máy bay
  bank cable transfer
  điện chuyển tiền của ngân hàng
  bank cable transfer
  sự chuyển tiền qua cáp của ngân hàng
  cable transfer
  chuyển tiền bằng điện tín
  depositary transfer cheque
  chi phiếu chuyển tiền gửi
  electronic funds transfer
  chuyển tiền bằng máy điện tử
  electronic funds transfer systems
  sự chuyển tiền bằng điện tử
  express transfer
  chuyển tiền nhanh
  mail transfer
  chuyển tiền bằng thư
  mail transfer (mail-transfer)
  chuyển tiền qua bưu điện
  mail transfer advice
  giấy báo thư chuyển tiền
  money transfer
  sự chuyển tiền
  postal telegraphic transfer
  điện chuyển tiền (qua) bưu điện
  telegraph transfer rate
  tỉ giá chuyển tiền qua điện báo, điện hối
  telegraph transfer reimbursement
  sự trả tiền qua điện chuyển tiền
  telegraph transfer selling rate
  hối suất bán điện chuyển tiền
  telegraph transfer sold
  điện chuyển tiền bán ra
  telegraphic transfer
  điện chuyển tiền
  telegraphic transfer
  sự chuyển tiền qua điện báo
  telegraphic transfer bought
  điện chuyển tiền mua vào
  telegraphic transfer buying rate
  hối suất mua điện chuyển tiền
  telegraphic transfer selling rate
  giá bán điện chuyển tiền
  transfer risk
  rủi ro khi chuyển tiền
  điều động
  promotion and transfer
  thăng cấp và điều động
  transfer of financial resources
  điều động vốn
  transfer of posts
  điều động các chức vụ
  dời
  giấy chuyển nhượng
  blank transfer
  giấy chuyển nhượng để trống
  blank transfer
  giấy chuyển nhượng khống chỉ
  share transfer
  giấy chuyển nhượng cổ phiếu
  stock transfer
  giấy chuyển nhượng chứng khoán
  giấy sang tên
  sang tàu
  sang tầu
  sang xe
  transfer ticket
  vé chuyển tàu (hỏa), vé sang xe (lửa)
  transfer ticket (transfer-ticket)
  vé sang xe (lửa)
  sự chuyển
  automatic debit transfer
  sự chuyển trả (nợ) tự động
  bank cable transfer
  sự chuyển tiền qua cáp của ngân hàng
  bank transfer
  sự chuyển khoản ngân hàng
  debt transfer
  sự chuyển nợ
  electronic funds transfer systems
  sự chuyển khoản từ xa
  electronic funds transfer systems
  sự chuyển tiền bằng điện tử
  electronic transfer
  sự chuyển khoản bằng điện tử
  electronic transfer
  sự chuyển khoản điện tử
  foreign exchange transfer
  sự chuyển ngoại tệ
  foreign transfer of shares
  sự chuyển cổ phiếu ra nước ngoài
  forged transfer of shares
  sự chuyển nhượng giả mạo cổ phiếu
  fraudulent transfer
  sự chuyển nhượng dối trá
  funds transfer
  sự chuyển vốn
  intra-company transfer
  sự chuyển nhượng trong nội bộ công ty
  money transfer
  sự chuyển tiền
  nominal transfer
  sự chuyển ngân miễn phí
  package transfer
  sự chuyển nhượng toàn bộ
  postal transfer
  sự chuyển khoản qua bưu điện
  potential exempt transfer
  sự chuyển nhượng có khả năng miễn thuế
  share transfer
  sự chuyển nhượng, sang tên cổ phiếu
  stock transfer
  sự chuyển nhượng cổ phiếu
  telegraphic transfer
  sự chuyển nhượng tiền bằng điện thoại
  telegraphic transfer
  sự chuyển tiền qua điện báo
  telex transfer
  sự chuyển khoản bằng telex
  telex transfer
  sự chuyển tài khoản bằng telex
  total transfer
  sự chuyển nhượng toàn ngạch (thư tín dụng)
  transfer inter livers
  sự chuyển nhượng giữa (những) người sống
  transfer inter vivos
  sự chuyển nhượng giữa (những) người sống
  transfer of appropriation
  sự chuyển chi kinh phí
  transfer of financial resources
  sự chuyển vốn
  transfer of funds
  sự chuyển vốn
  transfer of letter of credit
  sự chuyển nhượng thư tín dụng
  transfer of ownership
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  transfer of property
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  transfer of property
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu, sản quyền
  transfer of property
  sự chuyển nhượng tài sản
  transfer of quota
  sự chuyển nhượng hạn ngạch
  transfer of securities
  sự chuyển nhượng chứng khoán
  transfer of shares
  sự chuyển ngượng cổ phiếu
  transfer of shares
  sự chuyển nhượng cổ phiếu
  transfer of technology
  sự chuyển giao công nghệ, kĩ thuật
  transfer of title
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  transfer of title
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu, sang tên
  transfer payments
  sự chuyển chi
  sự chuyển giao
  transfer of technology
  sự chuyển giao công nghệ, kĩ thuật
  sự chuyển ngân
  nominal transfer
  sự chuyển ngân miễn phí
  sự chuyển nhượng
  forged transfer of shares
  sự chuyển nhượng giả mạo cổ phiếu
  fraudulent transfer
  sự chuyển nhượng dối trá
  intra-company transfer
  sự chuyển nhượng trong nội bộ công ty
  package transfer
  sự chuyển nhượng toàn bộ
  potential exempt transfer
  sự chuyển nhượng có khả năng miễn thuế
  share transfer
  sự chuyển nhượng, sang tên cổ phiếu
  stock transfer
  sự chuyển nhượng cổ phiếu
  telegraphic transfer
  sự chuyển nhượng tiền bằng điện thoại
  total transfer
  sự chuyển nhượng toàn ngạch (thư tín dụng)
  transfer inter livers
  sự chuyển nhượng giữa (những) người sống
  transfer inter vivos
  sự chuyển nhượng giữa (những) người sống
  transfer of letter of credit
  sự chuyển nhượng thư tín dụng
  transfer of ownership
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  transfer of property
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  transfer of property
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu, sản quyền
  transfer of property
  sự chuyển nhượng tài sản
  transfer of quota
  sự chuyển nhượng hạn ngạch
  transfer of securities
  sự chuyển nhượng chứng khoán
  transfer of shares
  sự chuyển nhượng cổ phiếu
  transfer of title
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  transfer of title
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu, sang tên
  sự chuyển trên sổ sách
  sự chuyển vận
  sự dời
  sự dời chuyển
  sự gieo lại
  sự sang lên
  sự sang tên
  transfer of names
  sự sang tên (cổ phiếu...)
  sự tải
  sự vận chuyển
  sự treo lại con thịt
  tải
  thiên chuyển
  thuyên chuyển (nhân viên)
  thuyên chuyển (nhân viên...)
  tiếp chuyển
  tiếp vận
  tờ chuyển nhượng (tài sản...)
  tờ chuyển nhượng (tàu sản)
  vào sổ (một khoản bút toán)
  vào sổ (một khoản bút toán...)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Move, transport, convey, remove, carry, take, deliver,bring, transmit, cart, haul, shift, hand (on or over), turnover, give, pass (on or along or over): The documents will betransferred to you today.
  N.
  Move, conveyance, transmittal, transmission, delivery,change: The papers documenting the transfer of the property arehere.

  Oxford

  V. & n.
  V. (transferred, transferring) 1 tr. (often foll. byto) a convey, remove, or hand over (a thing etc.) (transferredthe bag from the car to the station). b make over thepossession of (property, a ticket, rights, etc.) to a person(transferred his membership to his son).
  Tr. & intr. changeor move to another group, club, department, etc.
  Intr. changefrom one station, route, etc., to another on a journey.
  Tr.a convey (a drawing etc.) from one surface to another, esp. toa lithographic stone by means of transfer-paper. b remove (apicture) from one surface to another, esp. from wood or a wallto canvas.
  Tr. change (the sense of a word etc.) by extensionor metaphor.
  N.
  The act or an instance of transferring orbeing transferred.
  A a design etc. conveyed or to be conveyedfrom one surface to another. b a small usu. coloured picture ordesign on paper, which is transferable to another surface.
  Afootball player etc. who is or is to be transferred.
  A theconveyance of property, a right, etc. b a document effectingthis.
  US a ticket allowing a journey to be continued onanother route etc.
  Transferee n. transferor esp. Law n. transferrer n. [ME f.F transf‚rer or L transferre (as TRANS-, ferre lat- bear)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X