• (Khác biệt giữa các bản)
  (quá trình)
  (tiến trình)
  Dòng 1.696: Dòng 1.696:
  ::[[parent]] [[process]]
  ::[[parent]] [[process]]
  ::tiến trình cha
  ::tiến trình cha
  -
  ::[[parent]] [[process]] [[ID]]
  +
  ::[[parent]] [[process]] ID
  ::ID của tiến trình cha
  ::ID của tiến trình cha
  ::[[process]] [[computer]] [[system]]
  ::[[process]] [[computer]] [[system]]
  Dòng 1.714: Dòng 1.714:
  ::[[process]] [[group]]
  ::[[process]] [[group]]
  ::nhóm tiến trình
  ::nhóm tiến trình
  -
  ::[[process]] [[group]] [[ID]]
  +
  ::[[process]] [[group]] ID
  ::ID của nhóm tiến trình
  ::ID của nhóm tiến trình
  -
  ::[[process]] [[ID]]
  +
  ::[[process]] ID
  ::ID của tiến trình
  ::ID của tiến trình
  ::[[process]] [[interrupt]] [[signal]]
  ::[[process]] [[interrupt]] [[signal]]

  00:57, ngày 8 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quá trình, sự tiến triển
  the process of growing old
  quá trình lão hoá
  the process of digestion
  quá trình tiêu hoá
  Quy trình, sự tiến hành
  in process of construction
  đang tiến hành xây dựng
  in process of production
  quy trình sản xuất
  Phương pháp, cách thức (sản xuất, chế biến)
  the Bessemer process of making steel
  phương pháp sản xuất thép Be-xơ-me
  (pháp lý) thủ tục pháp lý, việc tố tụng; trát đòi, lệnh gọi của toà án
  (sinh vật học) u, bướu (ở cây cối, thân thân động vật)
  (ngành in) phép in simili (in ảnh), phép in ảnh chấm
  in the process
  trong khi đang làm..
  in the process of something/doing something
  đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó

  Ngoại động từ

  Chế biến, gia công (theo một phương pháp)
  process leather to make it soften
  xử lý da làm cho nó mềm hơn
  Xử lý (những thao tác trên máy vi tính)
  Giải quyết chính thức (một tài liệu..); tiến hành tố tụng
  Kiện (ai)
  In simili (ảnh, tranh)

  Nội động từ

  (thông tục) diễu hành, đi rước, đi trong đám rước

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  chỉ lệnh

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình đã được thông dịch hoặc biên dịch thành ngôn ngữ máy là loại ngôn ngữ, mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.

  quy trình (phần mềm)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cách
  channel process
  quy trình sản xuất bột đen bằng cách đốt khí tự nhiên trong máng
  crucible steel process
  cách chế tạo thép chén nung
  cách thức
  chế biến
  in-process product
  sản phẩm đang chế biến
  chế tạo
  lệnh

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình đã được thông dịch hoặc biên dịch thành ngôn ngữ máy là loại ngôn ngữ, mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.

  gia công
  process annealing
  sự ủ khi gia công
  single gop process
  sự gia công đơn chiếc
  mỏm, bờ, củ
  phương pháp
  absorption gasoline recovery process
  phương pháp hấp thụ thu hồi xăng
  absorption process
  phương pháp hấp thụ
  acid Bessemer process
  phương pháp Bessemer axit
  acid Bessemer process
  phương pháp lò thổi axit
  acid converter process
  phương pháp Bessemer axit
  acid converter process
  phương pháp lò thổi axit
  acid treating process
  phương pháp xử lý bằng axit
  activated sludge process
  phương pháp bùn cặn hoạt tính
  adsorption process
  phương pháp hấp thụ
  aerobic treatment process
  phương pháp xử lý ưa khí
  alkylation process
  phương pháp ankyl hóa
  amine absorption process
  phương pháp hấp thụ amin
  annealing process
  phương pháp ủ
  application-process
  phương pháp ứng dụng
  azeotropic process
  phương pháp đẳng phí
  BASF process
  phương pháp BASF
  basic Bessemer process
  phương pháp lò thổi bazơ
  basic process
  phương pháp bazơ
  basic process
  phương pháp Thomas
  bauxite process
  phương pháp (xúc tác) bauxit
  bender sweetening process
  phương pháp khử lưu huỳnh Bender
  Bessemer process
  phương pháp Bessemer
  breaking down process
  phương pháp cracking
  C-process
  phương pháp C
  cantilever process
  phương pháp thi công hẫng
  catalytic cracking process
  phương pháp cracking xúc tác
  catalytic hydrogenation process
  phương pháp hiđro hóa xúc tác
  catalytic process
  phương pháp xúc tác
  catalytic reforming process
  phương pháp tạo lại xúc tác
  cementation process
  phương pháp xementit
  centrifugal process
  phương pháp ly tâm
  chamber process
  phương pháp phòng chì
  CHEMFIX process
  phương pháp CHEMFIX
  chemical recovery process
  phương pháp thu hồi hóa học
  chlorination process
  phương pháp clo hóa
  cold drawing process
  phương pháp kéo nguội
  color printing process
  phương pháp in màu
  colour printing process
  phương pháp in màu
  contact process
  phương pháp tiếp xúc
  cyanide process
  phương pháp xianit
  cylinder drawing process
  phương pháp chuốt trụ xoay
  cylinder process
  phương pháp trụ xoay
  deasphalting process
  phương pháp khử atphan
  debutanizing process
  phương pháp khử butan
  dehydrogenation process
  phương pháp khử hiđro
  depropanizing process
  phương pháp khử propan
  desalting process
  phương pháp khử muối
  die process
  phương pháp dập ép
  digital process
  phương pháp số
  Dousol process
  phương pháp Duosol
  dry process
  phương pháp khô
  electrolytic zinc process
  phương pháp điện phân kẽm
  enlargement process
  phương pháp phóng đại
  feeding process
  phương pháp cấp liệu
  FINGAL process
  phương pháp FINGAL
  four-color process
  phương pháp in bốn màu
  four-colour process
  phương pháp in bốn màu
  fourcault process
  phương pháp fucô
  freezing process
  phương pháp làm đông lạnh
  full-cell process
  phương pháp bảo quản gỗ hoàn toàn, sự bảo quản gỗ bằng phương pháp rút ẩm
  fusarc process
  phương pháp fusac
  fusion process
  phương pháp nung chảy
  galvanizing process
  phương pháp mạ điện
  gasoline stabilization process
  phương pháp ổn định xăng
  gelatino-bromide process
  phương pháp gelatinobromua
  hardening process
  phương pháp tôi cứng
  horizontal drawing process
  phương pháp chuốt ngang
  hydraulic entanglement process
  phương pháp tạo xoáy thủy lực
  ionexchange process
  phương pháp trao đổi ion
  lithographic process
  phương pháp in đá
  measurement of process
  phương pháp đo
  milling process
  phương pháp nghiền
  milling process
  phương pháp xay
  modulation process
  phương pháp biến điệu
  neohexane process
  phương pháp sản xuất neckexan
  nitriding process
  phương pháp nitro hóa
  oil-gas process
  phương pháp sản xuất điêzen
  one shot process
  phương pháp nổ phát một
  open hearth process
  phương pháp lò ngang
  Ostwald process
  phương pháp Ostwald
  oxo process
  phương pháp anđêhyt hóa
  partition process
  phương pháp ngăn chia
  partition process
  phương pháp phân chia
  pig-and-ore process
  phương pháp gang thỏi-quặng
  pressure process
  phương pháp ngăn mục gỗ
  propane acid process
  phương pháp propan axit (tinh chế dầu)
  Raschig process
  phương pháp Raschig
  rate process
  phương pháp tỉ lệ
  recycle process
  phương pháp tái hồi
  refraction process
  phương pháp khúc xạ
  Reich process
  phương pháp Reich
  retrieval process
  phương pháp phục hồi
  reversal process
  phương pháp đảo
  sampling process
  phương pháp lấy mẫu
  shaft boring cementation process
  phương pháp ximăng hóa trục khoan
  Siemens-Martin process
  phương pháp lò bằng
  Siemens-Martin process
  phương pháp Simens-Martin
  sieving process
  phương pháp sàng
  sludge contact process
  phương pháp tiếp xúc bùn
  slurry process
  phương pháp bột nhão
  smelting process
  phương pháp nấu chảy
  smelting process
  phương pháp nóng chảy
  soda process
  phương pháp sôđa
  solutizer process
  phương pháp pha (xăng bằng dung môi chọn lọc)
  solvent slug process
  phương pháp bơm hút dung môi
  special process
  phương pháp riêng
  sweating process
  phương pháp tiết lỏng
  up-draw process
  phương pháp kéo lên
  up-draw process
  phương pháp vuốt lên
  vacuum contact plate process
  phương pháp bản tiếp xúc chân không
  welding process
  phương pháp hàn
  wet process
  phương pháp ướt
  wet process of cement production
  sản xuất ximăng theo phương pháp ướt
  WPC-VRS process
  phương pháp WPC-VRS
  quá trình xử lý
  acid treating process
  quá trình xử lý bằng axit
  flow process
  quá trình xử lý bằng dòng chảy
  planar process
  quá trình xử lý plana
  sewage treatment process
  quá trình xử lý nước thải
  thermal process
  quá trình xử lý nhiệt
  quá trình
  accelerated freeze process
  quá trình kết đông gia tốc
  accelerated freeze process
  quá trình lạnh đông gia tốc
  accumulative process
  quá trình tích lũy
  acid process
  quá trình axit
  acid treating process
  quá trình xử lý bằng axit
  active process
  quá trình chủ động
  activation process
  quá trình kích hoạt
  actual process temperature
  nhiệt độ quá trình thực
  actual process temperature
  nhiệt quá trình thực
  actual refrigeration process
  quá trình làm lạnh thực
  adaptive process
  quá trình làm thích ứng
  adaptive process
  quá trình thích nghi
  additive process
  quá trình cộng
  additive process
  quá trình cộng tính
  adiabatic demagnetization process
  quá trình khử từ đoạn nhiệt
  adiabatic process
  quá trình đoạn nhiệt
  adiabatic process temperature
  nhiệt độ quá trình đoạn nhiệt
  adiabatic saturation process
  quá trình bão hòa đoạn nhiệt
  adjoint process
  quá trình liên hợp
  adsorption process
  quá trình hấp thụ
  aerobic process
  quá trình ưa khí
  air liquefaction process
  quá trình hóa lỏng không khí
  air separation process
  quá trình tách (không) khí
  alkylation process
  quá trình ankyl hóa
  amine absorption process
  quá trình hấp thụ amin
  anaerobic process
  quá trình yếm khí
  anaerobic process
  quá trình kỵ khí
  annealing process
  quá trình ủ
  approximation process
  quá trình xấp xỉ
  aromatization catalytic process
  quá trình thơm hóa xúc tác
  aromatization process
  quá trình thơm hóa
  autoregressive process
  quá trình tự hồi quy
  auxiliary process
  quá trình phụ
  azeotropic process
  quá trình đẳng phí
  backup volume cleanup process
  quá trình hủy bỏ khối dự phòng
  banking process
  quá trình bồi lấp
  basic process
  quá trình bazơ
  basic process
  quá trình Thomas
  bauxite process
  quá trình (xúc tác) bauxit
  bender sweetening process
  quá trình khủ lưu huỳnh Bender
  birth process
  quá trình toàn sinh
  bivariate process
  quá trình hai chiều
  blow-and-blow process
  quá trình thổi thủy tinh
  blow-molding process
  quá trình đúc thổi
  blow-molding process
  quá trình làm khuôn thổi
  blow-moulding process
  quá trình đúc thổi
  blow-moulding process
  quá trình làm khuôn thổi
  boiling-off process
  quá trình bay hơi
  branch process
  quá trình phân nhánh
  branching process
  quá trình phân nhánh
  breaking down process
  quá trình cracking
  breeding process
  quá trình tái sinh
  breeding process efficiency
  hiệu suất quá trình nhân
  breeding process efficiency
  quá trình tái sinh
  brine freezing process
  quá trình kết đông nước muối
  building process
  quá trình ngưng tụ
  building process
  quá trình tổng hợp
  Burton process
  quá trình cracking Burton
  Business Process Management (BPM)
  quản lý quá trình kinh doanh
  capture process
  quá trình bắt
  Carbo process
  quá trình Carba
  cascade process
  quá trình (ghép) tầng
  cascade process
  quá trình kiểu thác
  cascade process
  quá trình tầng
  catalytic cracking process
  quá trình cracking xúc tác
  catalytic hydrogenation process
  quá trình hiđro hóa xúc tác
  catalytic process
  quá trình xúc tác
  catalytic reforming process
  quá trình tạo lại xúc tác
  Catarole process
  quá trình Catarole
  cementation process
  quá trình xementit
  cementation process
  quá trình xi măng hóa
  cementation process
  quá trình thấm cacbon
  centred process
  quá trình có tâm
  centrifugal process
  quá trình ly tâm
  change control process
  quá trình điều khiển thay đổi
  chemical process
  quá trình hóa học
  chemical recovery process
  quá trình thu hồi hóa học
  chemical transfer process
  quá trình chuyển hóa học
  child process
  quá trình con
  chlorex process
  quá trình clorec
  chlorination process
  quá trình clo hóa
  clay contact process
  quá trình tiếp xúc đất sét
  CMOS process
  quá trình chế tạo CMOS
  coating process
  quá trình phủ
  coating process
  quá trình tráng
  coking process
  quá trình cốc hóa
  coking process
  quá trình tạo cốc
  color printing process
  quá trình in màu
  color reversal process
  quá trình đảo màu
  colour printing process
  quá trình in màu
  colour reversal process
  quá trình đảo màu
  combination process
  quá trình liên hợp
  combined process
  quá trình kết hợp
  combustion process
  quá trình cháy
  competitive process
  quá trình cạnh tranh
  complex erection process
  quá trình lắp ráp đồng bộ
  compression process
  quá trình cán
  compression process
  quá trình ép
  condensation process
  quá trình ngưng
  condensation process
  quá trình ngưng tụ
  conditioning process
  quá trình xử lí
  conditioning process
  quá trình chuẩn bị
  consolidation process
  quá trình cố kết
  constant-enthalpy process
  quá trình đẳng entanpy
  constant-pressure process
  quá trình đẳng áp
  constant-volume process
  quá trình đẳng tích
  continuous freezing process
  quá trình kết đông liên tục
  continuous process
  quá trình liên tục
  control process
  quá trình điều khiển
  conversion process
  quá trình chuyển đổi
  conversion process
  quá trình chuyển hóa
  cooling process
  quá trình làm lạnh
  cooling process
  quá trình làm mát
  cooling-down process
  quá trình làm lạnh
  countercurrent process
  quá trình dòng ngược
  cracking process
  quá trình cracking
  cryogenic process
  quá trình lạnh cryo
  crypto-deterministic process
  quá trình tắt định ngầm
  crypto-deterministic process
  quá trình tiền định ngầm
  cyclic process
  quá trình tuần hoàn
  cyclic process
  quá trình xiclic
  cyclic process
  quá trình kín
  cyclization process
  quá trình vòng hóa
  deasphalting process
  quá trình khử atphan
  death process
  quá trình chết
  death process
  quá trình toàn tử
  deformation process
  quá trình biến dạng
  defrosting process
  quá trình phá băng
  degenerate process
  quá trình suy biến
  dehydration process
  quá trình khử nước
  dehydrogenation process
  quá trình khử hiđro
  demagnetization process
  quá trình khử từ
  denumerable process
  quá trình đếm được
  depropanizing process
  quá trình khử propan
  desalting process
  quá trình khử muối
  deterministic process
  quá trình tất định
  determistic process
  quá trình tất định
  developing process
  quá trình phát triển
  diagonal process
  quá trình chéo
  differential process
  quá trình vi phân
  diffusion process
  quá trình khuếch tán
  diffusion process
  quá trình phổ cập
  digital process
  quá trình rời rạc
  digital process
  quá trình số
  dipping process
  quá trình (sơn) nhúng
  direct process
  quá trình trực tiếp
  discontinuous process
  quá trình rời rạc
  discrete process
  quá trình rời rạc
  dissipative process
  quá trình hao tán
  divergent process
  quá trình phân kỳ
  Dousol process
  quá trình Duosol
  drum process
  quá trình khô
  dry process
  quá trình khô
  drying process
  quá trình sấy
  dual spectrum process
  quá trình phổ kép
  Dualayer process
  quá trình Dualayer
  Dubbs process
  quá trình Dubbs
  ecologic process
  quá trình sinh thái
  Edeleanu process
  quá trình Edeleanu
  effector process
  quá trình thực hiện
  electro-photographic process
  quá trình ảnh điện tử
  electrolytic process
  quá trình điện phân
  electrolytic zinc process
  quá trình điện phân kẽm
  electrostatic process
  quá trình tĩnh điện
  electrothermal process
  quá trình nhiệt điện
  emigration process
  quá trình di cư
  endogenic process
  quá trình nội sinh
  endothermic process
  quá trình thu nhiệt
  epigene process
  quá trình biển sinh
  epigene process
  quá trình epigen
  equilibrium process
  quá trình cân bằng
  ergodic process
  quá trình egođic
  ergodic process
  quá trình ergodic
  evaporation process
  quá trình bay hơi
  Executive Process (EP)
  quá trình thực hành
  exhaust process
  quá trình xả
  exhaust process
  quá trình thải
  exhaustion process
  quá trình vét kiệt
  exogenetic process
  quá trình ngoại sinh
  exogenic process
  quá trình ngoại sinh
  exothermic exothermic process
  quá trình tỏa nhiệt
  exothermic process
  quá trình thải nhiệt
  expansion process
  quá trình tiết lưu
  explosive process
  quá trình bùng nổ
  extraction process
  quá trình chiết
  extraction process
  quá trình trích ly
  extrusion process
  quá trình đúc ép
  extrusion process
  quá trình ép đùn
  feeding process
  quá trình cấp liệu
  feeding process
  quá trình tiếp liệu
  film process
  quá trình tạo màng
  fining process
  quá trình làm mịn
  finite process
  quá trình hữu hạn
  float process
  quá trình nổi
  flood formation process
  quá trình hình thành lũ
  flood process
  quá trình (xuất hiện) lũ
  flop-over process
  quá trình bập bênh
  flop-over process
  quá trình lật
  flotation process
  quá trình tuyển nổi
  flow process
  quá trình xử lý bằng dòng chảy
  flow process
  quá trình dòng chảy
  flow process
  quá trình rão
  fluid-catalyst process
  quá trình xúc tác lỏng
  fluvial process
  quá trình (tạo thành) sông
  foreground process
  quá trình ưu tiên
  four-color process
  quá trình bốn màu
  four-color process
  quá trình in bốn màu
  four-colour process
  quá trình in bốn màu
  freeze-drying process
  quá trình sấy đông
  freeze-drying process
  quá trình sấy thăng hoa
  freezing process
  quá trình kết đông
  freezing process
  quá trình làm đông lạnh
  fusion process
  quá trình nung chảy
  galvanizing process
  quá trình mạ điện
  gasoline stabilization process
  quá trình ổn định xăng
  generative process
  quá trình cắt lăn
  geologic process
  quá trình địa chất
  glazing process
  quá trình phủ băng
  Gray process
  quá trình Gray
  grind and leach process
  quá trình nghiền và ngâm chiết
  gyro cracking process
  quá trình cracking gyro
  halftone process
  quá trình nửa tông
  hardening process
  quá trình hóa cứng
  hardening process
  quá trình khô cứng
  hardening process
  quá trình tôi cứng
  heat of process
  nhiệt quá trình
  heat wave process
  quá trình sóng nhiệt
  hereditary process
  quá trình có di truyền
  homogeneous process
  quá trình thuần nhất
  homogenous process
  quá trình thuần nhất
  horizontal drawing process
  quá trình kéo ngang
  hydraulic entanglement process
  quá trình ùn tắc thủy lực
  hydraulic entanglement process
  quá trình rối thủy lực
  hydroentanglement process
  quá trình rối thủy lực
  hydrologic process
  quá trình thủy văn
  hypergenic process
  quá trình biểu sinh
  hypogene process
  quá trình thâm sinh
  ice slush chilling process
  quá trình làm lạnh bằng cháo đá
  icing process
  quá trình cấp (nước) đá
  icing process
  quá trình cấp đá
  icing process
  quá trình láng băng
  ideal gas liquefaction process
  quá trình hóa lỏng khí lý tưởng
  ideal refrigerating process
  quá trình làm lạnh hoàn hảo
  ideal refrigerating process
  quá trình lạnh lý tưởng
  immigration process
  quá trình di cư
  implementation process
  quá trình thi hành
  in-process
  trong quá trình
  indirect electrostatic process
  quá trình tĩnh điện gián tiếp
  industrial process
  quá trình công nghiệp
  industrial process control (IPC)
  sự điều khiển quá trình công nghiệp
  infiltration process
  quá trình thấm
  infinitely slow process
  quá trình vô cùng chậm
  information process
  quá trình thông tin
  initial process name
  tên quá trình ban đầu
  injection compression process
  quá trình nén áp lực
  injection compression process
  quá trình nén phun
  injection compression process
  quá trình phun ép
  injection process
  quá trình phun
  input process
  quá trình nhập
  inter-process communication (IPC)
  truyền thông giữa các quá trình
  inter-process communication (IPC)
  truyền thông liên quá trình
  interaction process
  quá trình tương tác
  Interrupted Poisson Process (IPP)
  Quá trình Poisson ngắt
  inverse process
  quá trình nghịch
  investment process
  quá trình đầu tư
  ionexchange process
  quá trình trao đổi ion
  ionogenic process
  quá trình không thuận nghịch
  ionogenic process
  quá trình một chiều
  IOS Process Control System (IPCS)
  Hệ thống điều khiển quá trình IOS
  IPC (industrialprocess control)
  sự điều khiển quá trình công nghiệp
  IPC (inter-process communication)
  truyền thông giữa các quá trình
  IPC (inter-process communication)
  truyền thông liên quá trình
  irreversible process
  quá trình không thuận nghịch
  isenthalpic process
  quá trình đẳng entanpy
  isentropic process
  quá trình đẳng entropi
  isentropic process
  quá trình đẳng entropy
  iso-plus process
  quá trình 'iso plus'
  isobaric process
  quá trình đẳng áp
  isomate process
  quá trình đồng phân hóa
  isometric process
  quá trình đẳng tích
  isothermal process
  quá trình đẳng nhiệt
  isotropic process
  quá trình đẳng hướng
  iteration process
  quá trình lặp
  iterative process
  quá trình lặp
  jenkins cracking process
  quá trình cracking jenkins
  Joule-Thomson expansion process
  quá trình dãn nở Joule-Thomson
  Joule-Thomson expansion process
  quá trình giãn nở Joule-Thomson
  Joule-Thomson process
  quá trình giãn nở Joule-Thomson
  Joule-Thomson process
  quá trình Joule-Thomson
  Kellogg cracking process
  quá trình cracking Kellogg
  ketone-benzol process
  quá trình xetol-benzon (khử parafin)
  Keyes process
  quá trình Keyes (chưng cất)
  knox process
  quá trình cracking pha hơi
  knox process
  quá trình knoc
  kodachrome process
  quá trình chuyển chất màu
  kodachrome process
  quá trình màu kodak
  layout process
  quá trình trình bày
  leading process
  quá trình chủ yếu
  limit process
  quá trình giới hạn
  Linde high pressure process
  quá trình cao áp Linde
  link process definition (LPD)
  định nghĩa quá trình liên kết
  liquefaction process
  quá trình hóa lỏng
  liquid purification process
  quá trình tinh chế chất lỏng
  lithographic process
  quá trình in litô
  loading process
  quá trình chất tải
  loading process
  quá trình tải
  logistic process
  quá trình logistric
  logistic process
  quá trình logitic
  lomax process
  quá trình hiđroracking
  low-temperature process
  quá trình nhiệt độ thấp
  Lowry process
  quá trình Lowry
  management process
  quá trình quản lý
  manley process of dewaxing
  quá trình khử parafin bằng propan
  manufacturing process
  quá trình sản xuất
  Markovian process
  quá trình Macop
  Markovian process
  quá trình Markov
  mass transfer process
  quá trình truyền chất
  measurement of process
  quá trình đo
  melting process
  quá trình nóng chảy
  metal spraying process
  quá trình phun kim loại
  methyl-butyl-ketone process
  quá trình metyl-butyl-xeton (khử parafin)
  mixed process
  quá trình hỗn hợp
  mode calibration process
  quá trình kiểm định mô hình
  mounting process
  quá trình cài
  mounting process
  quá trình đặt
  mounting process
  quá trình lắp
  moving-summation process
  quá trình lấy tổng trượt
  MPST (memoryprocess scheduling table)
  bảng lập biểu quá trình bộ nhớ
  multiplicative process
  quá trình phân nhánh
  n-channel silicon-gate MOS process
  quá trình MOS của silic kênh n
  neohexane process
  quá trình sản xuất neohexan
  Network configuration process (NORTEl) (NCP)
  quá trình cấu hình mạng (nortel)
  nitriding process
  quá trình nitro hóa
  nonresidium cracking process
  quá trình cracking tới hết
  normal priority process
  quá trình ưu tiên chuẩn
  orthogonal process
  quá trình trực giao
  osmosis process
  quá trình thẩm thấu
  output process
  quá trình xuất dữ liệu
  overflow process
  quá trình tràn
  oxo process
  quá trình tổng hợp oxo
  Ozalid process
  quá trình Ozalid
  PAB (processanchor block)
  khối neo quá trình
  PAG (processaccess group)
  nhóm truy nhập quá trình
  parent process
  quá trình cha
  parent process
  quá trình mẹ
  passive process
  quá trình bị động
  PCB (Processcontrol block)
  khối điều khiển quá trình
  percolation process
  quá trình thấm
  perfect refrigerating process
  quá trình làm lạnh hoàn hảo
  perfect refrigerating process
  quá trình làm lạnh lý tưởng
  periodic process
  quá trình tuần hoàn
  PETIFIX process
  quá trình PETRIFIX (hóa rắn chất thải đặc biệt)
  phenol process
  quá trình phenol (chiết các phần chưng cất dầu)
  phosphate process
  quá trình photphat (khử lưu huỳnh cho dầu)
  phosphoric acid process
  quá trình axit photphoric
  photoelectric process
  quá trình quang điện
  photoetching process
  quá trình quang sắc
  pilot process
  quá trình sản xuất mẫu
  planar process
  quá trình xử lý plana
  pluvial process
  quá trình mưa
  point process
  quá trình điểm
  polyco process
  quá trình polyco (polime hóa)
  polyforming process
  quá trình polyfominh (sản xuất xăng)
  polytropic process
  quá trình đa hướng
  polytropic process
  quá trình polytropic
  precipitation dewaxing process
  quá trình kết tủa parafin
  precipitation process
  quá trình kết tủa
  preparation process
  quá trình xử lý
  preparation process
  quá trình chuẩn bị
  pressure process
  quá trình nén
  primary process
  quá trình nguyên sinh
  primary process
  quá trình sơ cấp
  principal process
  quá trình chính
  printing process
  quá trình in
  probability process
  quá trình xác suất
  probability process
  quá trình ngẫu nhiên
  process access group (PAG)
  nhóm truy nhập quá trình
  process anchor block (PAB)
  khối neo quá trình
  process automation
  tự động hóa quá trình
  process check
  sự kiểm tra quá trình
  process color
  màu quá trình
  process computer
  máy tính quá trình
  process control
  điều khiển quá trình
  process control
  sự kiểm tra quá trình
  process control block (PCB)
  khối điều khiển quá trình
  Process Control Language (PCL)
  ngôn ngữ điều khiển quá trình
  process control system
  hệ điều khiển quá trình
  process cycle
  quá trình công nghệ
  process disjunction
  sự chia nhỏ quá trình
  process disjunction
  sự phân nhỏ quá trình
  process engineering
  quá trình công nghệ
  process engineering
  quá trình kỹ thuật
  process entry
  mục nhập quá trình
  process entry
  sự nhập quá trình
  process entry
  sự vào quá trình
  process exception
  ngoại lệ quá trình
  process gas
  khí quá trình
  process group
  nhóm quá trình
  process heat
  nhiệt quá trình
  process identification
  nhận dạng quá trình
  Process Identification Number (Unix) (PIN)
  Mã số nhận dạng quá trình (Unix)
  process in control
  quá trình được điều khiển
  process industry
  quá trình công nghệ
  process input-output devices
  thiết bị nhập-xuất của quá trình
  process inspection
  sự kiểm tra quá trình
  process intensification
  sự tăng cường các quá trình (công nghệ)
  process interface system
  hệ thống giao diện quá trình
  process interrupt
  sự ngắt quá trình
  process interrupt signal
  tín hiệu ngắt quá trình
  process lag
  sự trễ quá trình
  process lag
  sự trễ trong quá trình
  process management
  sự quản lý quá trình
  Process Manager (PM)
  phần tử quản lý quá trình
  process modeling
  mô hình hóa quá trình
  process out of control
  quá trình không được kiểm soát
  process out of control
  quá trình ngoài sự kiểm soát
  process path
  quãng đường quá trình
  process scheduling services (PSS)
  các dịch vụ lập biểu quá trình
  process scheduling table (PST)
  bảng lập biểu quá trình
  process simulation
  sự mô phỏng quá trình
  process stream
  quá trình sản xuất
  process suspension
  sự treo quá trình
  process table
  bảng quá trình
  Process to Support Interoperability (PSI)
  quá trình hỗ trợ khả năng phối hợp hoạt động
  process value
  giá trị của quá trình
  process variable
  biến quá trình
  process with independent increment
  quá trình với số gia độc lập
  process with independent increments
  quá trình với số gia độc lập
  production process
  quá trình công nghệ
  production process
  quá trình sản xuất
  propane acid process
  quá trình propan axit
  PSS (Processscheduling services)
  các dịch vụ lập biểu quá trình
  PST (processscheduling table)
  bảng lập biểu quá trình
  psychrometric process
  quá trình đo độ ẩm (không khí)
  psychrometric process
  quá trình nhiệt ẩm
  purely random process
  quá trình ngẫu nhiên thuần túy
  purely random process
  quá trình thuần túy ngẫu nhiên
  quasi-static process
  quá trình chuẩn tĩnh
  quasi-static process
  quá trình thuận nghịch
  quick-freezing process
  quá trình kết đông nhanh
  rain process
  quá trình mưa
  random process
  quá trình ngẫu nhiên
  rapid percussion drilling process
  quá trình đóng cọc nhanh
  re-enlarging process
  quá trình phóng to lại
  reaction sintering process
  quá trình thiêu kết phản ứng
  recombination process
  quá trình tái hợp
  recording process
  quá trình ghi
  recursive process
  quá trình đệ quy
  recycle process
  quá trình tuần hoàn
  recycle process
  quá trình chu kỳ lặp
  recycling process
  quá trình tái chế
  reduction process
  quá trình khử
  refining process
  quá trình tinh chế
  refining process
  quá trình tinh lọc
  refrigerating plant process
  quá trình làm lạnh
  refrigeration process
  quá trình làm lạnh
  refrigeration process efficiency
  hiệu suất quá trình lạnh
  regenerative process
  quá trình hồi nhiệt
  relaxation process
  quá trình hồi phục
  remelting process
  quá trình nấu chảy lại
  repetitive process
  quá trình lặp
  Reppe process
  quá trình Reppe
  residue refining process
  quá trình tinh lọc phần dư (lọc dầu)
  retread process
  quá trình sửa chữa lại
  retrieval process
  quá trình khôi phục
  reversible electrolytic process
  quá trình điện giải thuận nghịch
  reversible process
  quá trình khả nghịch
  reversible process
  quá trình thuận nghịch
  roasting process
  quá trình nung
  rolling process
  quá trình cán
  rotating process
  quá trình quay
  runoff process
  quá trình dòng chảy
  Ruping process
  quá trình Ruping
  saltpeter process
  quá trình sanpet
  saltpetre process
  quá trình sanpet
  sampling process
  quá trình lấy mẫu
  saturation process
  quá trình bão hòa
  scanning process
  quá trình quét
  searching process
  quá trình tìm kiếm
  second order process
  quá trình cấp hai
  secondary process
  quá trình thứ cấp
  sedimentation process
  quá trình trầm tích
  selective cracking process
  quá trình cracking chọn lọc
  selvedge cutting process
  quá trình xén mép vải
  semi-batch process
  quá trình bán liên tục
  semi-dry process
  quá trình bán sấy khô (trong máy sao chụp)
  separable process
  quá trình tách được
  separating process
  quá trình phân ly
  separating process
  quá trình tách chiết
  separation process
  quá trình phân ly
  separation process
  quá trình tách
  service update process
  quá trình cập nhật dịch vụ
  setting process
  quá trình đông kết
  settlement process
  quá trình lún
  sewage treatment process
  quá trình xử lý nước thải
  shell-molding process
  quá trình đúc dùng áo khuôn (đúc)
  single diffusion process
  quá trình khuếch tán đơn lẻ
  slow freezing process
  quá trình kết đông chậm
  solarthermal process
  quá trình nhiệt mặt trời
  solex oil process
  quá trình triết propan
  solidification process
  quá trình hóa rắn
  solving process
  quá trình giải
  spill process
  quá trình tràn
  spinning process
  quá trình kéo sợi
  spontaneous process
  quá trình tự phát
  spontaneous process
  quá trình tự phát (ở một hệ nhiệt động)
  stabilization process
  quá trình ổn định (phim ảnh)
  stable process
  quá trình ổn định
  stationary process
  quá trình dừng
  Statistical Process Control (SPC)
  điều khiển quá trình thống kê
  stochastic process
  quá trình bất định
  stochastic process
  quá trình ngẫu nhiên
  strictly stationary process
  quá trình dừng ngặt
  subtractive process
  quá trình tinh chế (dầu mỏ)
  suck-and-blow process
  quá trình hút và thổi
  sulphuric acid alkylation process
  quá trình ankyl hóa bằng axit sunfuric
  synchronous process
  quá trình đồng bộ
  synchrotron process
  quá trình xyncrotron
  synthetic process
  quá trình tổng hợp
  tail end process
  quá trình kết thúc đuôi
  TBP process
  quá trình TBP
  technical process
  quá trình kỹ thuật
  technological process
  quá trình kỹ thuật
  tectonic process
  quá trình kiến tạo
  tectonic process
  quá trình kiến tạo (địa chất)
  testing process
  quá trình trắc nghiệm
  thawing off process
  quá trình tan giá
  thermal diffusion process
  quá trình khuếch tán nhiệt
  thermal process
  quá trình xử lý nhiệt
  thermodynamic process
  quá trình (chu trình) nhiệt động (lực) học
  thermodynamic process
  quá trình nhiệt động
  thermodynamic process
  quá trình nhiệt động (lực)
  thermographic process
  quá trình nhiệt ghi
  Thomas process
  quá trình Thomas
  three-stage process
  quá trình ba giai đoạn
  throttling process
  quá trình tiết lưu
  trapped-air process
  quá trình bắt khí
  treating process
  quá trình xử lý
  treating process
  quá trình tinh chế
  treatment process
  quá trình xử lý
  treatment process
  quá trình chuẩn bị
  treatment process
  quá trình tinh chế
  triple alpha process
  quá trình ba hạt anpha
  true vapour process
  quá trình cracking pha hơi
  two-bath process
  quá trình hai dung dịch
  two-stage process
  quá trình hai giai đoạn
  Two-step Approval Process (ETSI) (TAP)
  Quá trình phê chuẩn hai bước (ETSI)
  Umklapp process
  quá trình Umklapp
  umklapp process
  quá trình lật
  unit process
  quá trình đơn nhất
  unloading process
  quá trình dỡ tải
  User Application Process (UAP)
  quá trình ứng dụng người sử dụng
  Value-Added Process (VAP)
  quá trình giá trị gia tăng
  vitrification process
  quá trình thủy tinh hóa
  voltage efficiency (ofan electrochemical process)
  hiệu suất của một quá trình điện hóa
  voltolization process
  quá trình sản xuất dầu Voltol (loại dầu thắp sáng)
  wear process
  quá trình ăn mòn
  wear process
  quá trình mài mòn
  welding process
  quá trình hàn
  wet collodion process
  quá trình colođion ướt
  wet desulfurization process
  quá trình khử sunfua ướt
  wet desulfurization process
  quá trình loại lưu huỳnh ướt
  Wiener process
  quá trình Wiener
  winding process
  quá trình đánh ống sợi
  winding process
  quá trình guồng sợi
  winding process
  quá trình quấn sợi
  working process
  quá trình làm việc
  zeolite process
  quá trình zeolit
  Ziegler process
  quá trình Ziegler (trùng hợp olefin)
  quá trình công nghệ
  process intensification
  sự tăng cường các quá trình (công nghệ)
  qui trình
  batch process
  qui trình sản xuất theo đợt
  industrial process
  qui trình công nghiệp
  prediction process
  qui trình tiên liệu
  process chart
  biểu đồ qui trình
  process control chart
  biểu đồ điều khiển qui trình
  process layout
  bố trí qui trình
  sendzimir process
  qui trình mạ điện sendzimir
  quy trình
  absorption process
  quy trình hấp thu
  acetate process
  quy trình a xe tat
  Alberger process
  quy trình Alberger
  Alkar process
  quy trình Alkar
  application design process
  quy trình thiết kế phần mềm
  application-process
  quy trình ứng dụng
  arostat process
  quy trình arostat
  back-run process
  quy trình back-run
  benzol-acetone process
  quy trình benzol-acetone
  Bergius process
  quy trình Bergius
  Betterton-Kroll process
  quy trình Betterton-Kroll
  Biazzi process
  quy trình Biazzi
  biologic process
  quy trình sinh học
  Birkeland-Eyde process
  quy trình Birkeland-Eyde
  Butamer process
  quy trình Butamer
  Casale process
  quy trình Casale
  Castner process
  quy trình Castner
  chamber process
  quy trình sản xuất a xít sulfuric trong buồng kín
  channel process
  quy trình sản xuất bột đen bằng cách đốt khí tự nhiên trong máng
  Clark process
  quy trình Clark
  Claude process or Claude method
  Quy trình Claude
  cold lime-soda process
  quy trình hydrat hóa và natri cabonat khô
  combining process
  quy trình kết hợp
  compression process
  quy trình nén
  construction process
  quy trình thi công
  controlling process
  quy trình điều khiển
  cryochem process
  quy trình cryochem
  Deacon process
  quy trình Deacon
  development process
  quy trình phát triển
  digital division process
  quy trình chia bằng số
  dry limestone process
  quy trình kiểm soát sunfua bằng đá vôi
  dry-box process
  quy trình hộp sấy
  Dualayer distillate process
  quy trình chưng cất Dualayer
  Dutch process
  quy trình Dutch
  Edeleanu process
  Quy trình Edeleanu
  electrolytic mercaptan process
  quy trình điện phân mecaptan
  Elektrion process
  quy trình Elektrion
  ergodic random process
  quy trình ngẫu nhiên ecgodic
  ergodic random process
  quy trình tình cờ ecgodic
  error generation process
  quy trình phát sinh sai số
  ferrocyanide process
  quy trình sử dụng feroxyanua
  firedamp reforming process
  quy trình tạo nhiên liệu có nhiệt cao
  flash process
  quy trình bay hơi
  Fleming cracking process
  quy trình cracking Fleming
  Flesh-Demag process
  quy trình Flesh-Demag
  fluid-bed process
  quy trình chảy trên nền
  frequency assignment process
  quy trình chỉ định tần số
  Giegy-Hardisty process
  quy trình Giegy-Hardisty
  Girbotal process
  Quy trình Girbotal
  Guggenheim process
  quy trình Guggenheim
  Haber-Bosch process
  quy trình Haber-Bosch
  Hargreaves process
  quy trình Hargreaves
  Hasche process
  quy trình Hasche
  high-pressure process
  quy trình hóa học áp cao
  holopulping process
  quy trình làm bột giấy
  industrial process
  quy trình công nghệ
  Keyes process
  quy trình chưng cất cồn Keyes
  lead-chamber process
  quy trình khoang dẫn tạo ra axit sulfuric
  Levenstein process
  quy trình Levenstein
  Markov process
  quy trình Markov
  measure process
  quy trình đo đạc
  measure process
  quy trình đo lường
  overriding process control
  điều khiển khống chế quy trình
  planar process
  quy trình 2 chiều
  plasma spray process
  quy trình hàn hơi
  process control
  điều khiển quy trình
  process control computer
  máy tính điều khiển quy trình (công nghệ)
  process control system
  hệ thống điều khiển quy trình
  process dynamics
  quy trình động lực
  process engineering
  quy trình công nghệ
  process engineering
  quy trình kỹ thuật
  process sheet
  phiếu quy trình công nghệ
  Schoenherr-Hessberger process
  quy trình Schoenherr-Hessberger
  Schoop process
  quy trình mạ kẽm Schoop
  Segas process
  quy trình Segas
  soda pulping process
  quy trình nghiền gỗ bằng soda
  sodium sulfite process
  quy trình sodium sulfite
  solution process
  quy trình lọc dầu dùng dung dịch
  solutizer-air regenerative process
  quy trình tạo khí bằng chất tăng tan
  solutizer-tannin process
  quy trình solutizer-tannin
  Solvay process
  quy trình Solvay
  Sperry process
  quy trình Sperry
  synthol process
  quy trình tổng hợp
  technological process
  quy trình công nghệ
  test process
  quy trình kiểm thử
  thermal process
  quy trình nhiệt
  unit process
  quy trình theo bộ phận
  viscose process
  quy trình tạo sợ vitco
  Wacker process
  quy trình Wacker
  welding process
  quy trình hàn
  Wulff process
  quy trình Wulff
  quy trình/ chu trình

  Giải thích EN: To perform a series of activities, or the series itself; specific uses include: a continuous or periodic series of actions organized and conducted to achieve an end result, such as a chemical manufacturing process..

  Giải thích VN: Tạo ra một loạt động tác, đặc biệt sử dụng trong loạt hoạt động được tổ chức và tiến hành nhằm đạt tới một kết quả cuối cùng, chẳng hạn như quy trình sản xuất hóa chất.

  tiến trình
  arrival process
  tiến trình đến
  child process
  tiến trình con
  content layout process
  tiến trình sắp xếp nội dung
  controlling process
  tiến trình điều khiển
  foreground process
  tiến trình tiền cảnh
  foreground process group
  nhóm tiến trình tiền cảnh
  foreground process group ID
  ID của nhóm tiến trình tiền cảnh
  implicit link (processdefinition)
  liên kết ẩn (định nghĩa tiến trình)
  operation process chart
  biểu đồ tiến trình hoạt động
  parent process
  tiến trình cha
  parent process ID
  ID của tiến trình cha
  process computer system
  hệ thống máy tính điều khiển tiến trình (kỹ thuật)
  process control
  điều khiển tiến trình
  process control
  sự điều khiển tiến trình
  process control computer
  máy tính điều khiển tiến trình
  process control equipment
  thiết bị điều khiển tiến trình
  process control software
  phần mềm điều khiển tiến trình
  process control system
  hệ thống điều khiển tiến trình
  process group
  nhóm tiến trình
  process group ID
  ID của nhóm tiến trình
  process ID
  ID của tiến trình
  process interrupt signal
  tín hiệu ngắt tiến trình
  process number
  số tiến trình
  system process
  tiến trình hệ thống

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  các loại giấy tờ, thủ tục trong quá trình kiện tụng
  cách thức
  shipping process
  cách thức, thủ tục gửi hàng
  chế biến
  gia công
  manufacturing process
  quá trình gia công
  process analysis
  phân tích trình tự các công đoạn gia công
  process capability
  năng lực gia công
  process costing
  cách tính phí tổn từng công đoạn gia công
  process industry
  công nghiệp gia công
  valuation of work in process
  định giá công trình đang xây dựng
  giai đoạn
  giấy đòi ra tòa
  phương pháp
  barium saecharate process
  phương pháp sacarat bari
  bulk-process champagne
  rượu sâm banh làm theo phương pháp thùng chứa
  disk spray process
  phương pháp phun bằng đĩa
  dry reduction process
  phương pháp khô của sản xuất bột cá
  flotation process
  phương pháp nổi
  flow process
  phương pháp dòng của sản xuất
  half sponge process
  phương pháp hai pha trong chuẩn bị bột nhào
  process industry
  công nghiệp sử dụng các phương pháp chế tạo liên tiếp nhau
  spray process
  phương pháp phun
  wet milling process
  phương pháp nghiền ướt
  quá trình
  accounting process
  quá trình kế toán
  ageing process
  quá trình chín
  ageing process
  quá trình già
  anion exchange process
  quá trình trao đổi anion
  audit process
  quá trình kiểm toán
  bargaining process
  quá trình thương lượng giá cả
  batch process
  quá trình gián đoạn
  brewing process
  quá trình công nghệ nấu bia
  business planning process
  quá trình hoạch định kinh doanh
  carbonation process
  quá trình bổ sung bằng vôi
  communication process
  quá trình truyền đạt (thông tin...)
  continuous process
  quá trình liên tục
  control process
  quá trình kiểm soát
  conversion process
  quá trình chuyển hóa hóa học
  cooking process
  quá trình nấu
  cooling process
  quá trình làm lạnh
  cooling process
  quá trình lạnh
  counter-current process
  quá trình ngược dòng
  cumulative process
  quá trình tích lũy (tư bản...)
  diffusion process
  quá trình khuếch tán
  direct process
  quá trình (in ảnh) trực tiếp
  doughing process
  quá trình chuẩn bị bột nhào
  fermentation process
  quá trình lên men
  human resource management process
  quá trình quản lý nguồn nhân lực
  junking process
  quá trình phế bỏ
  lactic souring process
  quá trình lên men latic
  legal process
  quá trình tố tụng
  management process
  quá trình quản lý
  manufacturing process
  quá trình chế tạo
  manufacturing process
  qúa trình chế tạo
  manufacturing process
  quá trình gia công
  milling process
  quá trình nghiền
  mixing process
  quá trình trộn
  multi-stage process
  quá trình nhiều bậc
  nutritive process
  quá trình nuôi dưỡng
  process (flow) chart
  sơ đồ quá trình công nghệ
  process costing
  định phí theo quá trình
  process of creative destruction
  quá trình hủy hoại có tính sáng tạo
  process of economic development
  quá trình phát triển kinh tế
  production process
  quá trình sản xuất
  recession process
  quá trình suy thoái (kinh tế)
  reproduction process
  quá trình tái sản xuất
  research to product process
  nghiên cứu quá trình phát triển của sản phẩm
  reversible process
  quá trình ngược
  selection process
  quá trình tuyển chọn (trong việc tuyển dụng nhân viên)
  separation process
  quá trình phân ly
  separation process
  quá trình tách
  smoking process
  quá trình hun khói
  spray process
  quá trình phun
  starch modification process
  quá trình biến tính tính bột
  stochastic process
  quá trình ngẫu nhiên
  tendering process
  quá trình chín của thịt
  valuation process'
  quá trình định giá
  yeast ripening process
  quá trình già của nấm men
  z-process
  quá trình zet (làm lạnh đông trong muối)
  quá trình công nghệ
  brewing process
  quá trình công nghệ nấu bia
  process (flow) chart
  sơ đồ quá trình công nghệ
  quy trình công nghệ
  process analysis
  phân tích quy trình công nghệ
  process engineering
  sự quản lý (quy trình) công nghệ
  technological process of cargo-handling
  quy trình công nghệ bốc dỡ (hàng hóa)
  thủ tục pháp lý
  tiến trình
  accounting process
  tiến trình kế toán
  adoption process
  tiến trình chọn lựa (sản phẩm)
  disbursement process
  tiến trình giải ngân
  economic development process
  tiến trình phát triển kinh tế
  equitization process
  tiến trình cổ phần hóa
  trạng thái
  trát đòi
  trình tự các công đoạn gia công
  process analysis
  phân tích trình tự các công đoạn gia công
  truy tố
  văn kiện tư pháp
  văn thư tài phán
  việc kiện tụng
  việc tố tụng
  vụ kiện
  xử lý
  xử trí

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Procedure, proceeding, operation, system, method,approach, technique; course of action: I am sure you understandhow the process works. What process do they use to make paperout of wood? 2 activity, function, development: The process ofphotosynthesis is the means by which plants synthesizecarbohydrates.
  V.
  Treat, prepare, (make or get) ready, change, modify,transform, convert, alter: This is the room where theingredients are processed before mixing.
  Handle, take careof, organize, deal with, manage; dispose of, answer, manipulate:After the earthquake the insurance companies processed thousandsof claims.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X